अँग्रेज़ãgrēza
अँगरेज़ीãgarēzī
अँग्रेजीãgrējī
अँग्रेज़ीãgrēzī
अँग्रेजोंãgrējō̃
अँगूठेãgūṭhē
अँधाãdhā
अंकanka
अंकतालिकाankatālikā
अंकलankala
अंकुशankuśa
अंकोंankō̃
अंगanga
अंगड़ाईangaṛāī
अंगदangada
अंगनोंanganō̃
अंगरक्षकangarakṣaka
अंग्रेंजीangrēñjī
अंग्रेजीangrējī
अंग्रेज़ीangrēzī
अंगरेज़ोंangarēzō̃
अंग्रेजोंangrējō̃
अंग्रेज़ोंangrēzō̃
अंगूठाangūṭhā
अंगूरangūra
अंगोंangō̃
अंजानañjāna
अंजामañjāma
अंजुमनañjumana
अंजुमनेइस्लामañjumanēislāma
अंजूañjū
अंडकोषaṇḍakōṣa
अंडमानaṇḍamāna
अंडमानीज़aṇḍamānīza
अंडरaṇḍara
अंडाaṇḍā
अंडाणुaṇḍāṇu
अंडाणुओंaṇḍāṇuō̃
अंडेaṇḍē
अंतanta
अंततantata
अंततःantataḥ
अंतरantara
अंतरकलहantarakalaha
अंतर्गतantargata
अंतरमहलantaramahala
अंतर्मुखीantarmukhī
अंतरराष्ट्रीयantararāṣṭrīya
अंतर्राष्ट्रीयantarrāṣṭrīya
अंतर्विरोधantarvirōdha
अंतराराष्ट्रीयantarārāṣṭrīya
अंतराष्ट्रीयantarāṣṭrīya
अंतरिक्षantarikṣa
अंतरिक्षयात्रीantarikṣayātrī
अंतरिक्षविज्ञानियोंantarikṣavijñāniyō̃
अंतरिमantarima
अंतरीनantarīna
अंतहीनantahīna
अंतिमantima
अंदरandara
अंदरुनीandarunī
अंदरूनीandarūnī
अंदाज़andāza
अंदाजाandājā
अंदाज़ाandāzā
अंदेशाandēśā
अंधकारandhakāra
अंधकारमयandhakāramaya
अंधविश्वासीandhaviśvāsī
अंधाandhā
अंधीandhī
अंधेandhē
अंधेराandhērā
अंधेरेandhērē
अंनतannata
अंपायरampāyara
अंपायरिंगampāyaringa
अंपायरोंampāyarō̃
अंबरासनambarāsana
अंबानीambānī
अंबारambāra
अंबिकापुरambikāpura
अंबुजambuja
अंबेडकरambēḍakara
अंशãśa
अंशुãśu
अंसतोषãsatōṣa
अंसारãsāra
अंसारीãsārī
अक्टूबरakṭūbara
अक्तूबरaktūbara
अकबरakabara
अकबरज़ोलाakabarazōlā
अकबरुद्दीनakabaruddīna
अकमलakamala
अकरमakarama
अक्रापटakrāpaṭa
अक्रियakriya
अकल्पनीयakalpanīya
अक्षakṣa
अक्षतakṣata
अक्षमakṣama
अक्षमताakṣamatā
अक्षयakṣaya
अक्षरakṣara
अक्षरोंakṣarō̃
अक्सaksa
अक्सरaksara
अक्साaksā
अक़्साaqsā
अकादमिकakādamika
अकादमीakādamī
अकालakāla
अकालेरakālēra
अकेलाakēlā
अकेलीakēlī
अकेलेakēlē
अखंडताakhaṇḍatā
अख्तरakhtara
अख़्तरaḵẖtara
अखबारakhabāra
अख़बारaḵẖabāra
अख़बारीaḵẖabārī
अखबारोंakhabārō̃
अख़बारोंaḵẖabārō̃
अखाड़ेakhāṛē
अग़ज़ादेaġzādē
अगड़ोंagaṛō̃
अग्निकांडagnikāṇḍa
अग्निपथagnipatha
अग्निहोत्रीagnihōtrī
अगरagara
अगरकरagarakara
अगरबत्तीagarabattī
अग्रवालagravāla
अग्रिमagrima
अगलाagalā
अगलीagalī
अगलेagalē
अगस्तagasta
अगालagāla
अगाशेagāśē
अगासीagāsī
अगुआईaguāī
अगुवाईaguvāī
अगेन्सटagēnsaṭa
अघातaghāta
अघिकaghika
अच्छaccha
अच्छाacchā
अच्छाइयाँacchāiyā̃
अच्छीacchī
अच्छेacchē
अचलाacalā
अचानकacānaka
अछूताachūtā
अछूतीachūtī
अछूतेachūtē
अज्ञातajñāta
अज्ञानीajñānī
अजनबीajanabī
अजमेरajamēra
अजयajaya
अज़रबैजानazarabaijāna
अज़हरazahara
अज़हाazahā
अजितajita
अज़ीकलazīkala
अजीज़ajīza
अज़ीज़azīza
अजीतajīta
अजीबajība
अजीबोajībō
अजीबोगरीबajībōgarība
अज़ीमazīma
अजूबाajūbā
अजूबेajūbē
अटकलेंaṭakalē̃
अटकलोंaṭakalō̃
अटकाaṭakā
अटकातीaṭakātī
अटकानेaṭakānē
अट्ठाइसaṭṭhāisa
अटलaṭala
अटलांटाaṭalāṇṭā
अटलांटिकaṭalāṇṭika
अटवालaṭavāla
अटूटaṭūṭa
अड़चनेंaṛacanē̃
अड्डाaḍḍā
अड्डेaḍḍē
अड्डोaḍḍō
अड्डोंaḍḍō̃
अड़नाaṛanā
अड़ानाaṛānā
अणुaṇu
अत्यंतatyanta
अत्यधिकatyadhika
अत्याचारatyācāra
अताatā
अतिआत्मविश्वासatiātmaviśvāsa
अतिथिatithi
अतिरिक्तatirikta
अतिशयोक्तिatiśayōkti
अतीतatīta
अतुलatula
अतुलनीयatulanīya
अतुल्यatulya
अथकathaka
अथवाathavā
अथाहathāha
अदजरियाadajariyā
अदनानadanāna
अदभुतadabhuta
अद्भुतadbhuta
अदभुदadabhuda
अदम्यadamya
अद्वितीयताadvitīyatā
अदाadā
अदाएँadāē̃
अदाओंadāō̃
अदाकारadākāra
अदायगीadāyagī
अदालतadālata
अदालतीadālatī
अदालतोंadālatō̃
अध्यक्षadhyakṣa
अध्यक्षताadhyakṣatā
अध्यक्षाadhyakṣā
अध्ययणadhyayaṇa
अध्ययनadhyayana
अध्ययनोंadhyayanō̃
अध्यापकadhyāpaka
अध्यापनadhyāpana
अध्यायadhyāya
अध्यायोंadhyāyō̃
अधार्मिकadhārmika
अधिकadhika
अधिकतमadhikatama
अधिकतरadhikatara
अधिकताadhikatā
अधिकाँशadhikā̃śa
अधिकांशadhikā̃śa
अधिकारadhikāra
अधिकारियोंadhikāriyō̃
अधिकारीadhikārī
अधिकारोंadhikārō̃
अधिकृतadhikṛta
अधिग्रहणadhigrahaṇa
अधिनायकवादadhināyakavāda
अधिपत्यadhipatya
अधिवक्ताadhivaktā
अधिवेशनadhivēśana
अधीक्षकadhīkṣaka
अधीनadhīna
अधीरथadhīratha
अधूराadhūrā
अधूरीadhūrī
अनana
अनंतananta
अनंतकुमारanantakumāra
अनगिनतanaginata
अनचाहेanacāhē
अनजानanajāna
अनजानेanajānē
अन्तरराष्ट्रीयantararāṣṭrīya
अन्तराष्ट्रीयantarāṣṭrīya
अनदेखीanadēkhī
अनदेखेanadēkhē
अन्नाद्रमुकannādramuka
अन्नानannāna
अन्नूannū
अनपेक्षितanapēkṣita
अन्यanya
अन्यायanyāya
अनवरanavara
अनसुनीanasunī
अनहोनीanahōnī
अनाचकanācaka
अनाचारanācāra
अनाजanāja
अनातोलीanātōlī
अनाथanātha
अनाथालयanāthālaya
अनाथालयोंanāthālayō̃
अनाथोंanāthō̃
अनामanāma
अनामुलanāmula
अनारकलीanārakalī
अनारक्षितanārakṣita
अनावरणanāvaraṇa
अनावश्यकanāvaśyaka
अनास्तासियाanāstāsiyā
अनास्तेसियाanāstēsiyā
अनिताanitā
अनियत्रितaniyatrita
अनियमितaniyamita
अनियमितताएँaniyamitatāē̃
अनियमितताओंaniyamitatāō̃
अनिरुद्धaniruddha
अनिलanila
अनिवार्यanivārya
अनिश्चितकालीनaniścitakālīna
अनिश्चितताaniścitatā
अनीसanīsa
अनुanu
अनुकरणanukaraṇa
अनुकूलanukūla
अनुच्छेदanucchēda
अनुचितanucita
अनुत्तरितanuttarita
अनुदानanudāna
अनुपमanupama
अनुपस्थितिanupasthiti
अनुपातanupāta
अनुबंधanubandha
अनुबंधोंanubandhō̃
अनुभवanubhava
अनुभवहीनanubhavahīna
अनुभवीanubhavī
अनुभवोंanubhavō̃
अनुभूतिanubhūti
अनुमतिanumati
अनुमानanumāna
अनुमानितanumānita
अनुमानोंanumānō̃
अनुयायियोंanuyāyiyō̃
अनुयायीanuyāyī
अनुरागanurāga
अनुराधाanurādhā
अनुरूपanurūpa
अनुरोधanurōdha
अनुवादanuvāda
अनुवादकanuvādaka
अनुशासनanuśāsana
अनुशासनहीनताanuśāsanahīnatā
अनुशासनात्मकanuśāsanātmaka
अनुशासितanuśāsita
अनुष्ठानanuṣṭhāna
अनुसंधानanusandhāna
अनुसंधानकर्ताanusandhānakartā
अनुसरanusara
अनुसरणanusaraṇa
अनुसारanusāra
अनुसूचितanusūcita
अनूanū
अनूठाanūṭhā
अनूठेanūṭhē
अनेकanēka
अनैतिकताanaitikatā
अनोखाanōkhā
अनोखीanōkhī
अनोखेanōkhē
अनौपचारिकanaupacārika
अपapa
अपकेंद्रोंapakēndrō̃
अपडेटapaḍēṭa
अपनाapanā
अपनाईapanāī
अपनाओगेapanāōgē
अपनातीapanātī
अपनातेapanātē
अपनानाapanānā
अपनानेapanānē
अपनापनapanāpana
अपनायाapanāyā
अपनालयapanālaya
अपनीapanī
अपनेapanē
अपनेआपapanēāpa
अपनेसैन्यapanēsainya
अपनोंapanō̃
अपमानapamāna
अपर्णाaparṇā
अप्रत्यक्षapratyakṣa
अप्रत्याशितapratyāśita
अप्रतिमapratima
अप्रभावितaprabhāvita
अपर्याप्तaparyāpta
अप्रवासीapravāsī
अप्रसारaprasāra
अप्राकृतिकaprākṛtika
अपराधaparādha
अपराधियोंaparādhiyō̃
अपराधीaparādhī
अपराधोंaparādhō̃
अप्रासंगिकaprāsangika
अप्रियapriya
अपरिहार्यaparihārya
अप्रैलapraila
अपलब्धapalabdha
अपसapasa
अपहरणapaharaṇa
अपारapāra
अपितुapitu
अपीलapīla
अपीलेंapīlē̃
अपुष्टapuṣṭa
अपूर्वाapūrvā
अपेक्षाapēkṣā
अपेक्षाएँapēkṣāē̃
अपेक्षाकृतapēkṣākṛta
अपेक्षितapēkṣita
अपॉरचुनिटिapôracuniṭi
अपॉरचुनिटीapôracuniṭī
अपॉर्चुनिटीapôrcuniṭī
अपोर्च्यूनिटीapōrcyūniṭī
अपोलोapōlō
अफगानaphagāna
अफ़ग़ानafaġāna
अफ़ग़ानियोंafaġāniyō̃
अफग़ानिस्तानaphaġānistāna
अफ़गानिस्तानafagānistāna
अफ़ग़ानिस्तानafaġānistāna
अफ़ग़ानोंafaġānō̃
अफ़राafarā
अफ़्रीकafrīka
अफ्रीकाaphrīkā
अफ़्रीकाafrīkā
अफ्रीकियोंaphrīkiyō̃
अफ्रीकीaphrīkī
अफ्रीक़ीaphrīqī
अफ़्रीकीafrīkī
अफरीज़ालapharīzāla
अफ़रीदीafarīdī
अफ़्रोafrō
अफ़वाहafavāha
अफवाहेंaphavāhē̃
अफ़वाहोंafavāhō̃
अफ़सरafasara
अफसरोंaphasarō̃
अफ़सरोंafasarō̃
अफसोसaphasōsa
अफ़सोसafasōsa
अफ़सोसजनकafasōsajanaka
अफ़सोसनाकafasōsanāka
अफ़ीमafīma
अबaba
अब्दीabdī
अब्दुर्रज़ाकabdurrazāka
अब्दुलabdula
अब्दुल्लाabdullā
अब्बासabbāsa
अब्राहमabrāhama
अबूabū
अभद्रabhadra
अभयabhaya
अभ्यारण्यabhyāraṇya
अभ्यासabhyāsa
अभावabhāva
अभिजातवर्गीयabhijātavargīya
अभिजीतabhijīta
अभिताभabhitābha
अभिनंदनabhinandana
अभिन्नabhinna
अभिनयabhinaya
अभिनय़abhinaẏa
अभिनवabhinava
अभिनेत्रियाँabhinētriyā̃
अभिनेत्रियोंabhinētriyō̃
अभिनेत्रीabhinētrī
अभिनेताabhinētā
अभिनेताओंabhinētāō̃
अभिभूतabhibhūta
अभिमानabhimāna
अभियानabhiyāna
अभियानोंabhiyānō̃
अभियुक्तabhiyukta
अभियुक्तोंabhiyuktō̃
अभियोगabhiyōga
अभिरामabhirāma
अभिव्यक्तिabhivyakti
अभिवादनabhivādana
अभिशापabhiśāpa
अभिषेकabhiṣēka
अभीabhī
अभूतपूर्वabhūtapūrva
अमंदाamandā
अमजदamajada
अमज़दamazada
अमनamana
अमनजोतamanajōta
अमनोamanō
अमपाराamapārā
अम्पाराampārā
अम्माammā
अमरamara
अम्रamra
अमरजीतamarajīta
अमर्त्यamartya
अमरदीपamaradīpa
अमरिंदरamarindara
अमरीकनamarīkana
अमरीकाamarīkā
अमरीकियोंamarīkiyō̃
अमरीकीamarīkī
अमरीकीयोंamarīkīyō̃
अमरीशamarīśa
अमरेशamarēśa
अमलamala
अम्लीयamlīya
अमलेamalē
अमानamāna
अमान्यamānya
अमानवीयamānavīya
अमानुल्लाamānullā
अमानुल्लाहamānullāha
अमिटamiṭa
अमितamita
अमिताभamitābha
अमीकीamīkī
अमीनाamīnā
अमीरamīra
अमीरातamīrāta
अमुरamura
अमूमनamūmana
अमूरamūra
अमृतलिंगमamṛtalingama
अमृतसरamṛtasara
अमृतानंदमयीamṛtānandamayī
अमृतापुरीamṛtāpurī
अमेज़नamēzana
अमेठीamēṭhī
अमेरिकनamērikana
अमेरिकाamērikā
अमेरिकीamērikī
अयंनजीतayannajīta
अय्यरayyara
अयातुल्लाayātullā
अयूबayūba
अयोग्यayōgya
अयोग्यताayōgyatā
अयोध्याayōdhyā
अर्जितarjita
अर्जियाँarjiyā̃
अर्ज़ियाँarziyā̃
अर्जीarjī
अर्ज़ीarzī
अर्जुनarjuna
अर्जेंटीनाarjēṇṭīnā
अर्तव्यवस्थाartavyavasthā
अर्थartha
अर्थलिंकarthalinka
अर्थव्यवस्थाarthavyavasthā
अर्थशास्त्रियोंarthaśāstriyō̃
अर्थोंarthō̃
अर्धशतकardhaśataka
अर्नाडarnāḍa
अरपाarapā
अरपानेटarapānēṭa
अरबaraba
अरबपतियोंarabapatiyō̃
अरबीarabī
अरबोंarabō̃
अरमानaramāna
अरविंदaravinda
अरविन्दaravinda
अर्शarśa
अरशदaraśada
अरसेarasē
अर्सेarsē
अराजकताarājakatā
अराफ़ातarāfāta
अरियलariyala
अरीarī
अरुचिaruci
अरुणaruṇa
अरुणाचलaruṇācala
अरूंधतीarūndhatī
अरूणarūṇa
अरोड़ाarōṛā
अलala
अलंबरदारalambaradāra
अलकाalakā
अलक़ायदाalaqāyadā
अलखalakha
अलगalaga
अलगाववादियोंalagāvavādiyō̃
अलगाववादीalagāvavādī
अलगावादियोंalagāvādiyō̃
अल्ज़मैर्सalzamairsa
अल्जीरियाaljīriyā
अल्जीरियाईaljīriyāī
अल्ट्रासाउंडalṭrāsāuṇḍa
अल्टीमेटमalṭīmēṭama
अल्ताफ़altāfa
अल्पनाalpanā
अल्पसंख्यकalpasaṁkhyaka
अल्पसंख्यकोalpasaṁkhyakō
अल्पसंख्यकोंalpasaṁkhyakō̃
अल्पेशalpēśa
अल्फ़्रेदalfrēda
अलबत्ताalabattā
अलबमalabama
अल्बर्टalbarṭa
अलबाबalabāba
अल्युमिनियमalyuminiyama
अल्लामाallāmā
अल्लाहallāha
अलविदाalavidā
अलाउद्दीनalāuddīna
अलायंसalāyaṁsa
अलावाalāvā
अलावीalāvī
अलीalī
अलीगढ़alīgaṛha
अलेक्जांडरalēkjāṇḍara
अलेक्ज़ांडरalēkzāṇḍara
अलेक्जेंडरalēkjēṇḍara
अलेक्ज़ेंडरalēkzēṇḍara
अलेक्ज़ेंड्रियाalēkzēṇḍriyā
अलेजांद्रोalējāndrō
अवकाशavakāśa
अवकाशप्राप्तavakāśaprāpta
अवगतavagata
अवगुणavaguṇa
अवतारavatāra
अवधavadha
अवधिavadhi
अवधेशavadhēśa
अवनीतavanīta
अव्यवस्थाavyavasthā
अव्यवस्थितavyavasthita
अवरुद्धavaruddha
अवरोधavarōdha
अवरोधकavarōdhaka
अव्वलavvala
अवश्यavaśya
अवशेषavaśēṣa
अवशेषेavaśēṣē
अवशेषोंavaśēṣō̃
अवस्थाavasthā
अवस्थितavasthita
अवस्थितिavasthiti
अवसरavasara
अवसादavasāda
अवार्डavārḍa
अवार्ड्सavārḍsa
अविकसितavikasita
अविनाशavināśa
अविश्वासaviśvāsa
अविस्मरणीयavismaraṇīya
अवेयरavēyara
अवैधavaidha
अवॉर्डavôrḍa
अवॉर्ड्सavôrḍsa
अशरaśara
अशरफaśarapha
अशरफ़ुलaśarafula
अशलीलaśalīla
अश्लीलaślīla
अश्लीलताaślīlatā
अश्वेतaśvēta
अशांतaśānta
अशांतिaśānti
अशिक्षाaśikṣā
अशिक्षितaśikṣita
अशिक्षितोंaśikṣitō̃
अशीमaśīma
अशोकaśōka
असंतुलनasantulana
असंतुलितasantulita
असंभवasambhava
असंवैधानिकasaṁvaidhānika
असगरasagara
अस्तित्त्वastittva
अस्तित्वastitva
अस्थाईasthāī
अस्थानाasthānā
अस्थायीasthāyī
अस्थिरताasthiratā
असदasada
अस्पतालaspatāla
अस्पतालोंaspatālō̃
असफलasaphala
असभ्यताओंasabhyatāō̃
असमasama
असमंजसasamañjasa
असमर्थताasamarthatā
असमानताओंasamānatāō̃
असरasara
असरदारasaradāra
असरानीasarānī
असलasala
असलियतasaliyata
असलीasalī
अस्वीकारasvīkāra
अस्सीassī
असहनीयasahanīya
असहायasahāya
असाध्यasādhya
असाधारणasādhāraṇa
असामाजिकasāmājika
असामाजिकताasāmājikatā
असामान्यasāmānya
असिस्ट्टेंटasisṭṭēṇṭa
असिसटेंटasisaṭēṇṭa
असिस्टेडasisṭēḍa
असीमasīma
असुरक्षाasurakṣā
असुरक्षितasurakṣita
असुरक्षितःसर्वेक्षणasurakṣitaḥsarvēkṣaṇa
असेसमेंटasēsamēṇṭa
असैनिकasainika
असॉल्टasôlṭa
अहदahada
अहमahama
अहमदahamada
अहमदनगरahamadanagara
अहमदाबादahamadābāda
अहमियतahamiyata
अहलूवालियाahalūvāliyā
अहसासahasāsa
अहातेahātē
अहिंसाahĩsā
अहूजाahūjā
आँएंगीā̃ēngī
आँकड़ाā̃kaṛā
आँकड़ेā̃kaṛē
आँकड़ोंā̃kaṛō̃
आँकाā̃kā
आँकीā̃kī
आँखā̃kha
आँखेंā̃khē̃
आँखोā̃khō
आँखोंā̃khō̃
आँठā̃ṭha
आँतā̃ta
आँदोलनā̃dōlana
आँध्रā̃dhra
आँफिसā̃phisa
आँसूā̃sū
आंकड़ाānkaṛā
आंकड़ेānkaṛē
आंकड़ेंānkaṛē̃
आंकड़ोंānkaṛō̃
आंकाānkā
आंकीānkī
आंखेā̃khē
आंखोंā̃khō̃
आंजीāñjī
आंतरिकāntarika
आंद्रेāndrē
आंदोलनāndōlana
आंदोलितāndōlita
आंध्रāndhra
आंध्रप्रदेशāndhrapradēśa
आंध्राāndhrā
आंधीāndhī
आंशिकā̃śika
आइāi
आइंस्टाइनāĩsṭāina
आइएāiē
आइज़नरāizanara
आइडियाāiḍiyā
आइडेंटीटीफ़िकेशनāiḍēṇṭīṭīfikēśana
आइसक्रीमāisakrīma
आईāī
आईंāī̃
आईआईटीāīāīṭī
आईआईसीāīāīsī
आईआरāīāra
आईएएसāīēēsa
आईएमएफ़āīēmaēfa
आईएसāīēsa
आईओएāīōē
आईओसीāīōsī
आईजनहॉवरāījanahôvara
आईटीāīṭī
आईनाāīnā
आईनेāīnē
आईनोंāīnō̃
आईपीसीएलāīpīsīēla
आईबीएमāībīēma
आईलैंडāīlaiṇḍa
आईसीसीāīsīsī
आउटāuṭa
आउटनāuṭana
आउटसोर्सिंगāuṭasōrsinga
आएāē
आएँāē̃
आएँगीāē̃gī
आएँगेāē̃gē
आएंāē̃
आएगाāēgā
आएगीāēgī
आएशाāēśā
आओāō
आकड़ोंākaṛō̃
आकरākara
आक्रमकākramaka
आक्रमणākramaṇa
आकर्षकākarṣaka
आकर्षणākarṣaṇa
आकर्षितākarṣita
आक्रामकākrāmaka
आक्रामकताākrāmakatā
आक्रोशākrōśa
आकलनākalana
आकस्मिकākasmika
आकाākā
आकांक्षाओंākānkṣāō̃
आकारākāra
आकाशākāśa
आकाशगंगाākāśagangā
आकाशगंगाएँākāśagangāē̃
आकाशगंगाओंākāśagangāō̃
आकाशवाणीākāśavāṇī
आकाशेरākāśēra
आखिरākhira
आख़िरāḵẖira
आखिरकारākhirakāra
आख़िरकारāḵẖirakāra
आखिरीākhirī
आख़िरीāḵẖirī
आगāga
आग्रहāgraha
आगराāgarā
आगरेāgarē
आगलेāgalē
आग़ाāġā
आगामीāgāmī
आगाहāgāha
आगेāgē
आगेंāgē̃
आगोशāgōśa
आघातāghāta
आचरणācaraṇa
आचार्यācārya
आचारसंहिताācārasaṁhitā
आचेācē
आजāja
आजकलājakala
आजकेājakē
आजतकājataka
आज़मāzama
आजमगढ़ājamagaṛha
आज़मगढ़āzamagaṛha
आज़माइशāzamāiśa
आज़माईāzamāī
आज़माएāzamāē
आज़माकरāzamākara
आज़मानाāzamānā
आज़मायाāzamāyā
आज़मीāzamī
आजाājā
आजातशत्रुājātaśatru
आज़ादāzāda
आज़ादीāzādī
आज़ारāzāra
आज़िमāzima
आजीवनājīvana
आजीविकाājīvikā
आट्टोāṭṭō
आठāṭha
आठवाँāṭhavā̃
आठवांāṭhavā̃
आठवींāṭhavī̃
आठवेंāṭhavē̃
आड़āṛa
आडवाणीāḍavāṇī
आड़ेāṛē
आणविकāṇavika
आतंकātanka
आतंकवादātankavāda
आतंकवादियोंātankavādiyō̃
आतंकवादीātankavādī
आतंरिकātaṁrika
आतकंकवादātakankavāda
आततायीātatāyī
आत्मकथाātmakathā
आत्मघातीātmaghātī
आत्मजाātmajā
आत्मनिर्णयātmanirṇaya
आत्मनिर्भरātmanirbhara
आत्मनिर्भरताātmanirbharatā
आत्मबलātmabala
आत्मरक्षाātmarakṣā
आत्मविश्वासātmaviśvāsa
आत्मसम्मानātmasammāna
आत्मसमर्पणātmasamarpaṇa
आत्महत्याātmahatyā
आत्महत्याएँātmahatyāē̃
आत्माātmā
आत्मिकātmika
आत्मीयताātmīyatā
आताātā
आतिशीātiśī
आतीātī
आतुरātura
आतेātē
आदतādata
आदतोंādatō̃
आदमādama
आदमख़ोरādamaḵẖōra
आदमियोंādamiyō̃
आदमीādamī
आदरणीयādaraṇīya
आदर्शādarśa
आदर्शवादीādarśavādī
आदर्शोंādarśō̃
आदानādāna
आदिādi
आदित्यāditya
आदिमādima
आदिवासीādivāsī
आदीādī
आदेशādēśa
आदेशोंādēśō̃
आध्यात्मिकādhyātmika
आधाādhā
आधाकारिकādhākārika
आधारādhāra
आधारशिलाādhāraśilā
आधारहीनādhārahīna
आधारितādhārita
आधिकारिकādhikārika
आधीādhī
आधुकनिकताādhukanikatā
आधुनिकādhunika
आधुनिकतमādhunikatama
आधुनिकीकरणādhunikīkaraṇa
आधेādhē
आनंदānanda
आन्दोलनāndōlana
आननānana
आनाānā
आनीānī
आनुवंशिकānuvaṁśika
आनेānē
आपāpa
आपकाāpakā
आपकीāpakī
आपकेāpakē
आपकोāpakō
आप्टेāpṭē
आपत्तिāpatti
आपत्तिजनकāpattijanaka
आपताāpatā
आपदाāpadā
आपदाएंāpadāē̃
आपदाओंāpadāō̃
आपनेāpanē
आपबीतीāpabītī
आप्रवासियोंāpravāsiyō̃
आपराधिकāparādhika
आपराधोंāparādhō̃
आपरेशनāparēśana
आपसāpasa
आपसीāpasī
आपसेāpasē
आपातāpāta
आपातकालीनāpātakālīna
आपाधापीāpādhāpī
आपासāpāsa
आपूर्तिāpūrti
आफ़्टरगुडāfṭaraguḍa
आफ़्टरवुडāfṭaravuḍa
आफ़तāfata
आफ़ताबāfatāba
आफ़तेंāfatē̃
आबादābāda
आबादियोंābādiyō̃
आबादीābādī
आभारābhāra
आभारीābhārī
आमāma
आमजनāmajana
आमतौरāmataura
आमदāmada
आमदनीāmadanī
आमनेāmanē
आमबैठकāmabaiṭhaka
आमालोंāmālō̃
आमिरāmira
आयāya
आयतुल्लाāyatullā
आयरलैंडāyaralaiṇḍa
आयरलैडāyaralaiḍa
आयर्सāyarsa
आयशाāyaśā
आयाāyā
आयाज़āyāza
आयातāyāta
आयामāyāma
आयीāyī
आयुāyu
आयुक्तāyukta
आयुक्तोंāyuktō̃
आयेंāyē̃
आयेगाāyēgā
आयेगीāyēgī
आयोगāyōga
आयोजकāyōjaka
आयोजकोंāyōjakō̃
आयोजनāyōjana
आयोजनोंāyōjanō̃
आयोजितāyōjita
आरāra
आरंभārambha
आरआईएलāraāīēla
आरएसएसāraēsaēsa
आरक्षणārakṣaṇa
आरक्षितārakṣita
आरकेārakē
आर्चबिशपārcabiśapa
आरजेडीārajēḍī
आर्टārṭa
आर्टिमियोārṭimiyō
आरटीएसāraṭīēsa
आर्डरārḍara
आर्थरārthara
आर्थिकārthika
आर्द्रārdra
आर्दशोंārdaśō̃
आर्नल्डārnalḍa
आरम्भārambha
आर्मीārmī
आर्योंāryō̃
आर्सनलārsanala
आरसीārasī
आरामārāma
आरामदायकārāmadāyaka
आरामदेहārāmadēha
आरिफāripha
आरिफ़ārifa
आरोपārōpa
आरोपोārōpō
आरोपोंārōpō̃
आलमālama
आलाālā
आलीशानālīśāna
आलेālē
आलेखālēkha
आलोकālōka
आलोचकālōcaka
आलोचकोंālōcakō̃
आलोचनाālōcanā
आलोचनाओंālōcanāō̃
आलोचनात्मकālōcanātmaka
आवभागतāvabhāgata
आवरणāvaraṇa
आवश्यकāvaśyaka
आवश्यकताāvaśyakatā
आवागमनāvāgamana
आवाज़āvāza
आवाजाहीāvājāhī
आवाज़ेāvāzē
आवाजेंāvājē̃
आवाज़ेंāvāzē̃
आवाज़ोंāvāzō̃
आविष्कारāviṣkāra
आवेगāvēga
आवेदनāvēdana
आवेशāvēśa
आशंकाāśankā
आशंकाएँāśankāē̃
आशंकाएंāśankāē̃
आशंकाओंāśankāō̃
आश्चर्यāścarya
आश्चर्यचकितāścaryacakita
आश्चर्यजनकāścaryajanaka
आशयāśaya
आश्रमāśrama
आश्रितāśrita
आश्वस्तāśvasta
आश्वासनāśvāsana
आशाāśā
आशाओंāśāō̃
आशान्वितāśānvita
आशावादीāśāvādī
आशियानाāśiyānā
आशीर्वादāśīrvāda
आशीषāśīṣa
आशुतोषāśutōṣa
आसāsa
आस्ट्रियाāsṭriyā
आस्ट्रेलियनāsṭrēliyana
आस्ट्रेलियाāsṭrēliyā
आस्ट्रेलियाईāsṭrēliyāī
आस्थाāsthā
आस्थाएँāsthāē̃
आसपासāsapāsa
आसमानāsamāna
आसराāsarā
आसरेāsarē
आसानāsāna
आसानीāsānī
आसारāsāra
आसिफ़āsifa
आसियानāsiyāna
आसीनāsīna
आहतāhata
आहवानāhavāna
आह्वानāhvāna
आहिस्ताāhistā
इंकारinkāra
इंकोरपोरेटेडinkōrapōrēṭēḍa
इंगरसोलingarasōla
इंग्लिशingliśa
इंगलैंडingalaiṇḍa
इंग्लैंडinglaiṇḍa
इंग्लैडinglaiḍa
इंचiñca
इंजनiñjana
इंजनोंiñjanō̃
इंज़मामĩzamāma
इंजीनियरiñjīniyara
इंजीनियरोंiñjīniyarō̃
इंजेक्शनiñjēkśana
इंटरiṇṭara
इंटरनेiṇṭaranē
इंटरनेटiṇṭaranēṭa
इंटरनेशनलiṇṭaranēśanala
इंटरनैशनलiṇṭaranaiśanala
इंटरमीडियाiṇṭaramīḍiyā
इंटरव्यूiṇṭaravyū
इंट्रीiṇṭrī
इंटरेक्टिवiṇṭarēkṭiva
इंडस्ट्रीiṇḍasṭrī
इंडस्ट्रीज़iṇḍasṭrīza
इंडिपैंडेंटiṇḍipaiṇḍēṇṭa
इंडियनiṇḍiyana
इंडियाiṇḍiyā
इंडियानाiṇḍiyānā
इंडीज़iṇḍīza
इंडेक्सiṇḍēksa
इंडोनीशियाiṇḍōnīśiyā
इंडोनेशियाiṇḍōnēśiyā
इंडोनेशियाईiṇḍōnēśiyāī
इंतज़ामintazāma
इंतज़ामोंintazāmō̃
इंतजारintajāra
इंतज़ारintazāra
इंतफ़ादाintafādā
इंदरindara
इंद्रजीतindrajīta
इंद्रासांतोindrāsāntō
इंद्रियindriya
इंदिराindirā
इंदौरindaura
इंफ़ोकॉमĩfōkôma
इंफ़ोसिसĩfōsisa
इंशाअल्लाहĩśāallāha
इंशाल्लाहĩśāllāha
इंस्टिंक्टĩsṭinkṭa
इंस्टिट्यूटĩsṭiṭyūṭa
इंस्टीट्यूटĩsṭīṭyūṭa
इंसानĩsāna
इंसानियतĩsāniyata
इंसानीĩsānī
इंसानोंĩsānō̃
इंसाफĩsāpha
इंसाफ़ĩsāfa
इएबेल्डiēbēlḍa
इक्कठाikkaṭhā
इक्काikkā
इकट्ठाikaṭṭhā
इकट्ठीikaṭṭhī
इकतीसikatīsa
इक़बालiqabāla
इक्वानikvāna
इकाईikāī
इकेतोरikētōra
इख्लाकikhlāka
इख्लासikhlāsa
इगतपुरीigatapurī
इगलेशियाigalēśiyā
इग्लैंडiglaiṇḍa
इगेलैंडigēlaiṇḍa
इच्छाicchā
इच्छाशक्तिicchāśakti
इच्छुकicchuka
इज़iza
इज़्ज़तizzata
इज़्ज़्तizzta
इज़हारizahāra
इजाज़तijāzata
इज़ाफाizāphā
इज़ीकिएलizīkiēla
इटiṭa
इटलीiṭalī
इटावाiṭāvā
इटिंगiṭinga
इत्तलाittalā
इत्तेफ़ाकittēfāka
इत्तेफ़ाक़ittēfāqa
इत्तेफ़ाक़नittēfāqana
इतनitana
इतनाitanā
इतनीitanī
इतनेitanē
इत्यादिityādi
इतराitarā
इतहासitahāsa
इतालवीitālavī
इतालियनitāliyana
इतिराजनitirājana
इतिहासitihāsa
इतोरitōra
इथियोपियाithiyōpiyā
इदरीसidarīsa
इधरidhara
इनina
इनकाinakā
इनकारinakāra
इनकीinakī
इनकेinakē
इनकोinakō
इन्तज़ामintazāma
इनपरinapara
इन्फ़ोकॉमinfōkôma
इन्फोसिसinphōsisa
इन्फ़ोसिसinfōsisa
इनमेंinamē̃
इन्स्टिट्यूटinsṭiṭyūṭa
इनसाइडinasāiḍa
इनसानinasāna
इन्सानinsāna
इन्सानियतinsāniyata
इनसानीinasānī
इन्सानीinsānī
इनसानोंinasānō̃
इन्सानोंinsānō̃
इन्साफ़insāfa
इनसेinasē
इन्हीinhī
इन्हींinhī̃
इन्हेinhē
इन्हेंinhē̃
इन्होंनेinhōnnē
इनामināma
इनामुलināmula
इप्टाipṭā
इब्राहिमibrāhima
इब्राहीमibrāhīma
इबादतibādata
इबुibu
इम्तिहानimtihāna
इम्पीरियलimpīriyala
इमरजेंसीimarajē̃sī
इमर्जेंसीimarjē̃sī
इमरानimarāna
इमामimāma
इमामगंजimāmagañja
इमामबाड़ेimāmabāṛē
इमारतimārata
इमारतेंimāratē̃
इमारतोंimāratō̃
इमेंimē̃
इमेजimēja
इयनiyana
इयादiyāda
इयानiyāna
इर्दirda
इर्दगिर्दirdagirda
इरफानiraphāna
इरफ़ानirafāna
इरविनiravina
इरशादiraśāda
इराकirāka
इराक़irāqa
इराक्लीirāklī
इराक़ियोंirāqiyō̃
इराकीirākī
इराक़ीirāqī
इरादाirādā
इरादेirādē
इरादोंirādō̃
इरानीirānī
इरिक्सनiriksana
इरेक्टसirēkṭasa
इल्फ़र्डilfarḍa
इल्हामilhāma
इलाक़ilāqa
इलाक़ाilāqā
इलाकेilākē
इलाक़ेilāqē
इलाक़ोilāqō
इलाकोंilākō̃
इलाक़ोंilāqō̃
इलाजilāja
इलाज़ilāza
इलाहाबादilāhābāda
इलाहीilāhī
इलियासiliyāsa
इलीilī
इलेक्ट्रानिकilēkṭrānika
इलेक्ट्रिकilēkṭrika
इलेक्ट्रॉनिकilēkṭrônika
इलेक्ट्रोड्सilēkṭrōḍsa
इलेक्ट्रोलाइटilēkṭrōlāiṭa
इलेक्टोरलilēkṭōrala
इलेवनilēvana
इलैक्ट्रॉनिकilaikṭrônika
इवानivāna
इश्कiśka
इश्क़iśqa
इश्तहारiśtahāra
इश्तिहारiśtihāra
इशाiśā
इशाराiśārā
इशारेiśārē
इशारोंiśārō̃
इष्टदेवiṣṭadēva
इसisa
इसकाisakā
इसकीisakī
इसकेisakē
इसकेंisakē̃
इसकोisakō
इसतरहisataraha
इस्तांबूलistāmbūla
इस्तीफ़ाistīfā
इस्तीफ़ेistīfē
इस्तेमारistēmāra
इस्तेमालistēmāla
इसनेisanē
इसपरisapara
इस्पातispāta
इस्फ़हानisfahāna
इस्मतismata
इस्माइलismāila
इसमेisamē
इसमेंisamē̃
इसराइलisarāila
इसराइलियोंisarāiliyō̃
इसराइलीisarāilī
इसरायलisarāyala
इसरारisarāra
इसरोisarō
इस्लामislāma
इस्लामाबादislāmābāda
इस्लामिकislāmika
इस्लामियाislāmiyā
इस्लामीislāmī
इसलिएisaliē
इसलियेisaliyē
इससेisasē
इसाईयतisāīyata
इसाकisāka
इसाक्सisāksa
इसिग्वेisigvē
इसीisī
इसीलिएisīliē
इसेisē
ईंधनīndhana
ईएचīēca
ईएनटीīēnaṭī
ईजादījāda
ईटनīṭana
ईटर्सīṭarsa
ईदīda
ईदुज़्ज़ुहाīduzzuhā
ईनामīnāma
ईफिलīphila
ईबेībē
ईमानīmāna
ईमानदारīmānadāra
ईमानदारीīmānadārī
ईमानादारīmānādāra
ईमानुलहक़īmānulahaqa
ईमेलīmēla
ईमेलएड्रेसīmēlaēḍrēsa
ईमेलोंīmēlō̃
ईयरīyara
ईयादīyāda
ईर्दīrda
ईर्ष्याīrṣyā
ईर्षाīrṣā
ईरानīrāna
ईरानीīrānī
ईलमīlama
ईलामīlāma
ईवर्सīvarsa
ईश्वरīśvara
ईशाīśā
ईस्टīsṭa
ईस्टवुडīsṭavuḍa
ईस्वीīsvī
ईसाīsā
ईसाईīsāī
ईसाईयोंīsāīyō̃
उँगलियोंũgaliyō̃
उँगलीũgalī
उँचीũcī
उंगलियोंungaliyō̃
उंगलीungalī
उक्तिukti
उक्रेनukrēna
उकसायाukasāyā
उकेरीukērī
उकेरेukērē
उखडukhaḍa
उगuga
उगनेuganē
उग्रवादugravāda
उग्रवादियोंugravādiyō̃
उग्रवादीugravādī
उगलनेugalanē
उगलवाugalavā
उगानेugānē
उच्चucca
उच्चतमuccatama
उच्चवर्गीयuccavargīya
उच्चस्तरीयuccastarīya
उच्चायोगuccāyōga
उच्चारणuccāraṇa
उचितucita
उछलेuchalē
उछालuchāla
उछालतीuchālatī
उछालनेuchālanē
उछालाuchālā
उजड़ेujaṛē
उजागरujāgara
उजालेujālē
उठuṭha
उठकरuṭhakara
उठताuṭhatā
उठतीuṭhatī
उठतेuṭhatē
उठनाuṭhanā
उठनीuṭhanī
उठनेuṭhanē
उठाuṭhā
उठाइएuṭhāiē
उठाईuṭhāī
उठाएuṭhāē
उठाएगाuṭhāēgā
उठाएगीuṭhāēgī
उठाकरuṭhākara
उठाताuṭhātā
उठातीuṭhātī
उठातेuṭhātē
उठानाuṭhānā
उठानीuṭhānī
उठानेuṭhānē
उठापटकuṭhāpaṭaka
उठायाuṭhāyā
उठायेuṭhāyē
उठीuṭhī
उठींuṭhī̃
उठेuṭhē
उठेगाuṭhēgā
उड़uṛa
उड़करuṛakara
उड़ताuṛatā
उड़तेuṛatē
उड़नपरीuṛanaparī
उड़नेuṛanē
उड़ाuṛā
उड़ाएuṛāē
उड़ातेuṛātē
उड़ानuṛāna
उड़ानेuṛānē
उड़ायाuṛāyā
उड़ीuṛī
उड़ीसाuṛīsā
उड़ेuṛē
उड़ेंगेuṛēngē
उत्कृष्टutkṛṣṭa
उत्कृष्टताutkṛṣṭatā
उतकोंutakō̃
उत्तमuttama
उत्तरuttara
उत्तरदायित्वuttaradāyitva
उत्तरदायीuttaradāyī
उत्तरप्रदेशuttarapradēśa
उत्तराँचलuttarā̃cala
उत्तरांचलuttarāñcala
उत्तरादिuttarādi
उत्तराधिकारीuttarādhikārī
उत्तरीuttarī
उत्तेजनाuttējanā
उत्तेजितuttējita
उत्थानutthāna
उतनाutanā
उतनीutanī
उतनेutanē
उत्पन्नutpanna
उत्पलutpala
उत्पादutpāda
उत्पादकutpādaka
उत्पादकोंutpādakō̃
उत्पादनutpādana
उत्पादोंutpādō̃
उतरutara
उतरताutaratā
उतरतेutaratē
उतरनाutaranā
उतरनेutaranē
उतरवाutaravā
उतरवाएutaravāē
उतरवानेutaravānē
उतराutarā
उतरातेutarātē
उतरीutarī
उतरींutarī̃
उतरेutarē
उतरेंutarē̃
उतरेंगेutarēngē
उतरेगाutarēgā
उत्सवutsava
उत्साहutsāha
उत्साहजनकutsāhajanaka
उत्साहवर्द्धकutsāhavarddhaka
उत्साहितutsāhita
उत्सुकताutsukatā
उतारutāra
उतारताutāratā
उतारनाutāranā
उतारनेutāranē
उताराutārā
उतारीutārī
उतारेutārē
उतारेंगेutārēngē
उतावलेutāvalē
उथलuthala
उथलपुथलuthalaputhala
उथलेuthalē
उदघाटनudaghāṭana
उद्देश्यuddēśya
उद्देश्यीयuddēśyīya
उद्देश्योंuddēśyō̃
उद्धवuddhava
उदयudaya
उदयनudayana
उदयपुरudayapura
उद्यमीudyamī
उद्योगudyōga
उद्योगपतिudyōgapati
उद्योगपतियोंudyōgapatiyō̃
उदारudāra
उदारवादीudāravādī
उदासudāsa
उदासीनudāsīna
उदासीनताudāsīnatā
उदाहरणudāharaṇa
उदाहरणोंudāharaṇō̃
उदितudita
उदेश्योंudēśyō̃
उधरudhara
उनuna
उनकाunakā
उनकीunakī
उनकेunakē
उनकोunakō
उन्नतunnata
उन्नतिunnati
उन्नावunnāva
उन्नीसunnīsa
उन्नीसवींunnīsavī̃
उनपरunapara
उन्मूलनunmūlana
उनमेंunamē̃
उनसेunasē
उन्हीunhī
उन्हींunhī̃
उन्हेunhē
उन्हेंunhē̃
उनहोंनेunahōnnē
उन्होंनेunhōnnē
उन्होनेunhōnē
उन्होनेंunhōnē̃
उनासाउरसunāsāurasa
उपupa
उपकप्तानupakaptāna
उपकरणupakaraṇa
उपकरणोंupakaraṇō̃
उपग्रहupagraha
उपग्रहोंupagrahō̃
उपचारupacāra
उपचारगृहupacāragṛha
उपचुनावोंupacunāvō̃
उपजupaja
उपजातिupajāti
उपजीupajī
उपजेupajē
उपदेशupadēśa
उपन्याupanyā
उपन्यासupanyāsa
उपन्यासकारupanyāsakāra
उपन्यासोंupanyāsō̃
उपनिवेशupanivēśa
उपनिवेशवादupanivēśavāda
उपभोक्ताupabhōktā
उपभोक्ताओंupabhōktāō̃
उपभोक्तावादupabhōktāvāda
उपभोगupabhōga
उपभोगताओंupabhōgatāō̃
उपमहाद्वीपupamahādvīpa
उपयुक्तupayukta
उपयोगupayōga
उपयोगकर्ताupayōgakartā
उपयोगीupayōgī
उपरupara
उपराष्ट्रपतिuparāṣṭrapati
उपलब्धupalabdha
उपल्बधupalbadha
उपलब्धताupalabdhatā
उपलब्धिupalabdhi
उपलब्धियाँupalabdhiyā̃
उपलब्धियोंupalabdhiyō̃
उपवासupavāsa
उपस्थितupasthita
उपस्थितिupasthiti
उपहारupahāra
उपाध्यक्षupādhyakṣa
उपाध्यायupādhyāya
उपाधिupādhi
उपायupāya
उपायोंupāyō̃
उपासनाupāsanā
उपेंद्रupēndra
उपेक्षाupēkṣā
उफ़ufa
उफानuphāna
उफीजीuphījī
उबड़ubaṛa
उबरubara
उबरकरubarakara
उबरनाubaranā
उबरनेubaranē
उबाऊubāū
उभरubhara
उभरकरubharakara
उभरताubharatā
उभरतीubharatī
उभरतेubharatē
उभराubharā
उभरीubharī
उभरेubharē
उभरेंगेubharēngē
उभरेगाubharēgā
उमड़umaṛa
उमड़ताumaṛatā
उमड़ीumaṛī
उमड़ेumaṛē
उम्दाumdā
उम्मीदummīda
उम्मीदवारummīdavāra
उम्मीदवारीummīdavārī
उम्मीदवारोंummīdavārō̃
उम्मीदेंummīdē̃
उम्मीदोंummīdō̃
उम्मीवारummīvāra
उम्मीवारोंummīvārō̃
उमरumara
उम्रumra
उम्रकैदumrakaida
उम्रक़ैदumraqaida
उमरावumarāva
उमाumā
उमेशumēśa
उर्जाurjā
उर्दूurdū
उर्फ़urfa
उर्मिलाurmilā
उरांवurā̃va
उलula
उल्काulkā
उल्कापातulkāpāta
उलझulajha
उलझताulajhatā
उलझनेulajhanē
उलझनेंulajhanē̃
उलझातेulajhātē
उलझीulajhī
उलझेulajhē
उलटulaṭa
उलटफेरulaṭaphēra
उलटाulaṭā
उल्टाulṭā
उलटीulaṭī
उल्टीulṭī
उलटेulaṭē
उल्टेulṭē
उल्फ़तulfata
उल्लंघनullanghana
उल्लेखullēkha
उल्लेखनीयullēkhanīya
उलेमाulēmā
उषाuṣā
उसusa
उसकाusakā
उसकीusakī
उसकेusakē
उसकोusakō
उस्ताustā
उसनेusanē
उसपरusapara
उसपेन्स्कीusapēnskī
उस्पेन्स्कीuspēnskī
उसमेusamē
उसमेंusamē̃
उससेusasē
उसीusī
उसीमेंusīmē̃
उसूलोंusūlō̃
उसेusē
ऊँगलियोंū̃galiyō̃
ऊँगलीū̃galī
ऊँचū̃ca
ऊँचाū̃cā
ऊँचाइयोंū̃cāiyō̃
ऊँचाईū̃cāī
ऊँचीū̃cī
ऊँचेū̃cē
ऊंगलीūngalī
ऊंचाūñcā
ऊंचाईūñcāī
ऊंचीūñcī
ऊचाईūcāī
ऊतकūtaka
ऊत्तरūttara
ऊपरūpara
ऊपरीūparī
ऊबūba
ऊबड़ūbaṛa
ऊबड़खाबड़ūbaṛakhābaṛa
ऊर्जाūrjā
ऊर्जाहीनūrjāhīna
ऊषाūṣā
ऋणṛṇa
ऋतपर्णोṛtaparṇō
ऋतिकṛtika
ऋतुपर्णोṛtuparṇō
ऋतुपर्णोंṛtuparṇō̃
ऋषीकेशṛṣīkēśa
एंग्रीēngrī
एंगलēngala
एंजलौसēñjalausa
एंजेलाēñjēlā
एंजेलिसēñjēlisa
एंजेलोēñjēlō
एंजेलोसēñjēlōsa
एंटनēṇṭana
एंटनीēṇṭanī
एंट्रीēṇṭrī
एंटीēṇṭī
एंटीगाēṇṭīgā
एंटीगुआēṇṭīguā
एंटीरेट्रोवाइरलēṇṭīrēṭrōvāirala
एंटेनाēṇṭēnā
एंटोनियोēṇṭōniyō
एंडēṇḍa
एंड्यूēṇḍyū
एंड्रयूēṇḍrayū
एंड्र्यूēṇḍryū
एंडर्सनēṇḍarsana
एंड्रियाēṇḍriyā
एंड्रूēṇḍrū
एंडीēṇḍī
एंथनीēnthanī
एंथ्रोपॉलॉजिकलēnthrōpôlôjikala
एंथॉनीēnthônī
एंद्रियēndriya
एंबरēmbara
एंबुलेंसēmbulē̃sa
एआरēāra
एएफ़ēēfa
एएफपीēēphapī
एएफ़पीēēfapī
एएफसीēēphasī
एएलएसēēlaēsa
एएसēēsa
एएसआईēēsaāī
एओएलēōēla
एकēka
एक्ज़क्यूज़ēkzakyūza
एक्ज़िटēkziṭa
एकजुटēkajuṭa
एक्टēkṭa
एकत्रēkatra
एकतरफ़ाēkatarafā
एकत्रितēkatrita
एकताēkatā
एकदमēkadama
एकदिनēkadina
एकदिवसीयēkadivasīya
एकबारēkabāra
एकबारगीēkabāragī
एकमात्रēkamātra
एकमुश्तēkamuśta
एकलēkala
एकलाēkalā
एक्शनēkśana
एक्सēksa
एक्सक्लूसिवēksaklūsiva
एक्सचेंजēksacēñja
एक्सप्रेसēksaprēsa
एक्सपलोररēksapalōrara
एक्सप्लोररēksaplōrara
एक्सपीēksapī
एक्सरेēksarē
एक्सिसēksisa
एक्सीडेंटēksīḍēṇṭa
एकाउंटेंटēkāuṇṭēṇṭa
एकाएकēkāēka
एकाग्रताēkāgratā
एकादशēkādaśa
एकाधिपत्यēkādhipatya
एकासूसोēkāsūsō
एकेēkē
एकेडमीēkēḍamī
एग्रीमेंटēgrīmēṇṭa
एगलैंडēgalaiṇḍa
एचआईवीēcaāīvī
एचएमवीēcaēmavī
एचएलएēcaēlaē
एचएसēcaēsa
एचवनबीēcavanabī
एचसीएलēcasīēla
एजीएमējīēma
एजुकेशनējukēśana
एजेंटējēṇṭa
एजेंडाējēṇḍā
एजेंडेējēṇḍē
एजेंसियाँējē̃siyā̃
एजेंसियोंējē̃siyō̃
एजेंसीējē̃sī
एटēṭa
एट्टीट्यूडēṭṭīṭyūḍa
एटमēṭama
एटलसēṭalasa
एटीपीēṭīpī
एटोबिकोकēṭōbikōka
एडēḍa
एडमēḍama
एडमिनिस्ट्रेशनēḍaminisṭrēśana
एडमिरलēḍamirala
एड्र्यूēḍryū
एड्रिएनēḍriēna
एड्रियनēḍriyana
एडवर्डēḍavarḍa
एडवांसēḍavā̃sa
एडवांसमेंटēḍavā̃samēṇṭa
एड्सēḍsa
एड़सēṛasa
एड्सग्रस्तēḍsagrasta
एड्सरोगियोंēḍsarōgiyō̃
एडिटरēḍiṭara
एडिनबराēḍinabarā
एडीएमकेēḍīēmakē
एडीलेडēḍīlēḍa
एडीसनēḍīsana
एडुसैटēḍusaiṭa
एतराज़ētarāza
एथलीटēthalīṭa
एथलीटोंēthalīṭō̃
एथलेटिक्सēthalēṭiksa
एथिक्सēthiksa
एथेंसēthē̃sa
एदीēdī
एनēna
एनआरēnaāra
एनआरआईēnaāraāī
एनईसीēnaīsī
एनकेēnakē
एन्कोडēnkōḍa
एनटीटीēnaṭīṭī
एनटीटीईēnaṭīṭīī
एनटीटीडोकोमोēnaṭīṭīḍōkōmō
एन्ड्रॉयडēnḍrôyaḍa
एनडीēnaḍī
एनडीएēnaḍīē
एनन्सिएशनēnansiēśana
एनर्जीēnarjī
एनसीपीēnasīpī
एनाबेलēnābēla
एनास्थेटिकēnāsthēṭika
एनिमलēnimala
एनिसोट्रॉपीēnisōṭrôpī
एनीēnī
एनीमेशनēnīmēśana
एनेटēnēṭa
एप्सटेनēpsaṭēna
एपीēpī
एपीजेēpījē
एफ़आईआरēfaāīāra
एफएēphaē
एफ़एēfaē
एफबीआईēphabīāī
एफ़बीआईēfabīāī
एफलेकēphalēka
एफिलēphila
एबीēbī
एबीसीēbīsī
एबीसीएलēbīsīēla
एमēma
एमआईēmaāī
एमआईटीēmaāīṭī
एमएēmaē
एमएलēmaēla
एमएसēmaēsa
एमएसजेēmaēsajē
एमटीवीēmaṭīvī
एमनेस्टीēmanēsṭī
एम्पायरēmpāyara
एमबीएēmabīē
एमबीबीएसēmabībīēsa
एम्बुलेंसēmbulē̃sa
एमवाईēmavāī
एमस्टरडमēmasṭaraḍama
एम्सटर्डमēmsaṭarḍama
एमस्टरडैमēmasṭaraḍaima
एमस्टलēmasṭala
एमसीसीēmasīsī
एमिलियोēmiliyō
एमीēmī
एमीलीēmīlī
एमेलीēmēlī
एयरēyara
एयरक्राफ़्टēyarakrāfṭa
एयरपोर्टēyarapōrṭa
एयरबंसēyarabaṁsa
एयरबसēyarabasa
एयरलाइंसēyaralāĩsa
एयरवेज़ēyaravēza
एयरोस्पेसēyarōspēsa
एरलाइंसēralāĩsa
एरिकērika
एरिक्सनēriksana
एरिकाērikā
एरियनēriyana
एरियाēriyā
एरेक्टाइलērēkṭāila
एरेज़ērēza
एलēla
एलएमēlaēma
एलजीēlajī
एलटीटीईēlaṭīṭīī
एलनēlana
एल्पाइनēlpāina
एल्फ़्रीदाēlfrīdā
एलबमēlabama
एलबीडब्लयूēlabīḍablayū
एल्मोसēlmōsa
एल्योनाēlyōnā
एलर्टēlarṭa
एलविसēlavisa
एल्विसēlvisa
एलानēlāna
एलिज़ाबेथēlizābētha
एलियटēliyaṭa
एलियनēliyana
एलिसनēlisana
एलिसियाēlisiyā
एलेक्ज़ेंड्राēlēkzēṇḍrā
एलेनēlēna
एलेस्टरēlēsṭara
एलोंसोēlō̃sō
एवंēvaṁ
एवर्टēvarṭa
एवर्टनēvarṭana
एवरेस्टēvarēsṭa
एविएटरēviēṭara
एशियनēśiyana
एशियाēśiyā
एशियाइयोंēśiyāiyō̃
एशियाईēśiyāī
एशोēśō
एसēsa
एसएēsaē
एसएएसēsaēēsa
एसएनēsaēna
एसएमēsaēma
एसएमएसēsaēmaēsa
एसएसēsaēsa
एसएससीēsaēsasī
एसएसीएफ़ēsaēsīēfa
एसकेēsakē
एस्कैरीēskairī
एस्कोवेडोēskōvēḍō
एस्ट्रॉयडēsṭrôyaḍa
एस्ट्रोफ़िजिक्सēsṭrōfijiksa
एस्ट्रोफ़िज़िक्सēsṭrōfiziksa
एस्ट्रोबॉयोलॉजीēsṭrōbôyōlôjī
एस्टलēsṭala
एसटीēsaṭī
एसटीएफēsaṭīēpha
एसटीएफ़ēsaṭīēfa
एस्टोनियाēsṭōniyā
एसपीēsapī
एससीēsasī
एसिडēsiḍa
एसिसनēsisana
एसीēsī
एसीडीēsīḍī
एसीपीēsīpī
एसोसिएटेडēsōsiēṭēḍa
एसोसिएशनēsōsiēśana
एहतियातēhatiyāta
एहतियातीēhatiyātī
एहसानēhasāna
एहसासēhasāsa
ऐंजेलिसaiñjēlisa
ऐंटीaiṇṭī
ऐंटीजेंनaiṇṭījēnna
ऐंटीरेट्रोवायरलaiṇṭīrēṭrōvāyarala
ऐंडaiṇḍa
ऐंड्रयूaiṇḍrayū
ऐक्शनaikśana
ऐजेंसीaijē̃sī
ऐड्रयूaiḍrayū
ऐड़्रियनaiṛriyana
ऐडवेयरaiḍavēyara
ऐतराजaitarāja
ऐतराज़aitarāza
ऐतिहासिकaitihāsika
ऐनकainaka
ऐनिमेशनainimēśana
ऐमस्टर्डमaimasṭarḍama
ऐलनailana
ऐलानailāna
ऐश्वर्यaiśvarya
ऐश्वर्याaiśvaryā
ऐसाaisā
ऐसीaisī
ऐसेaisē
ऑकलैंडôkalaiṇḍa
ऑक्सफर्डôksapharḍa
ऑक्सफैमôksaphaima
ऑक्सफ़ैमôksafaima
ऑक्सफ़ोर्डôksafōrḍa
ऑक्साइडôksāiḍa
ऑक्सीजनôksījana
ऑडियोôḍiyō
ऑनôna
ऑन्टेरियोônṭēriyō
ऑनरीônarī
ऑनलाइनônalāina
ऑपर्च्युनिटीôparcyuniṭī
ऑपरेटिंगôparēṭinga
ऑपरेशनôparēśana
ऑफôpha
ऑफ़ôfa
ऑफिरôphira
ऑफ़िसôfisa
ऑब्सटिनेंसôbsaṭinē̃sa
ऑब्सटेटरीशियंसôbsaṭēṭarīśiyaṁsa
ऑयलôyala
ऑर्गनाइजेशनôrganāijēśana
ऑर्गेज़मôrgēzama
ऑर्गेनाइजेशनôrgēnāijēśana
ऑर्डरôrḍara
ऑरवेलôravēla
ऑलôla
ऑलराउंडरôlarāuṇḍara
ऑलिवरôlivara
ऑवंसôvaṁsa
ऑस्करôskara
ऑस्ट्रियाôsṭriyā
ऑस्ट्रियाईôsṭriyāī
ऑस्ट्रेलियनôsṭrēliyana
ऑस्ट्रेलियाôsṭrēliyā
ऑस्ट्रेलियाईôsṭrēliyāī
ऑस्टिनôsṭina
ऑस्टैडôsṭaiḍa
ऑसबोर्नôsabōrna
ओंकारōnkāra
ओंकारनाथōnkāranātha
ओंगीōngī
ओएनजीसीōēnajīsī
ओएससीईōēsasīī
ओकाōkā
ओकेōkē
ओखलाōkhalā
ओगाडोगोōgāḍōgō
ओछीōchī
ओज़ोनōzōna
ओटोōṭō
ओडिसीōḍisī
ओडुम्बेōḍumbē
ओतōta
ओनōna
ओपनōpana
ओपनरōpanara
ओपनिंगōpaninga
ओपीōpī
ओपेराōpērā
ओफ़िरōfira
ओबरायōbarāya
ओब्सटेटरीशियंसōbsaṭēṭarīśiyaṁsa
ओमōma
ओमप्रकाशōmaprakāśa
ओमानōmāna
ओरōra
ओरलांडोōralāṇḍō
ओराōrā
ओरेगांवōrēgā̃va
ओलंपिकōlampika
ओलंपिकःōlampikaḥ
ओलम्पिकōlampika
ओवनōvana
ओवरōvara
ओवरोंōvarō̃
ओवलōvala
ओशनōśana
ओशनोग्राफ़ीōśanōgrāfī
ओशानōśāna
ओसलोōsalō
ओस्लोōslō
ओसामाōsāmā
ओहōha
ओहदेōhadē
ओहदोंōhadō̃
ओहायोōhāyō
औद्योगिकaudyōgika
औपचारिकaupacārika
औपचारिकताaupacārikatā
औरaura
औऱauṟa
औरंगउटानaurangauṭāna
औरंगज़ेबaurangazēba
औरंगाबादaurangābāda
औरतaurata
औरतोंauratō̃
औलादaulāda
औषधिauṣadhi
औसतausata
औसतनausatana
कंकड़ियांkankaṛiyā̃
कंकालkankāla
कंगkanga
कंचनजंगाkañcanajangā
कंट्रोलkaṇṭrōla
कंठkaṇṭha
कंडलुरkaṇḍalura
कंडोमkaṇḍōma
कंदपालkandapāla
कंदारीkandārī
कंधाkandhā
कंधेkandhē
कंपनkampana
कंपनियाँkampaniyā̃
कंपनियांkampaniyā̃
कंपनियोंkampaniyō̃
कंपनीkampanī
कंप्यूटरkampyūṭara
कंप्यूट्रीकृतkampyūṭrīkṛta
कंप्यूटरोंkampyūṭarō̃
कंप्यूटिंगkampyūṭinga
कंपाkampā
कंपोजkampōja
कंपोजिंगkampōjinga
कंपोजिट्सkampōjiṭsa
कंम्पनियोंkammpaniyō̃
कंम्पनीkammpanī
कंम्पयूटरkammpayūṭara
कंवलजीतkaṁvalajīta
कंसर्टkaṁsarṭa
कंसल्टेंसीkaṁsalṭē̃sī
कइयोंkaiyō̃
कईkaī
कक्कड़kakkaṛa
कक्षkakṣa
कक्षाkakṣā
कक्षाओंkakṣāō̃
कगारkagāra
कच्चीkaccī
कच्चेkaccē
कच्छkaccha
कच्छाkacchā
कचहरीkacaharī
कचूमरkacūmara
कछुएkachuē
कछुओंkachuō̃
कज़ाख़्तानkazāḵẖtāna
कटkaṭa
कट्टरkaṭṭara
कट्टरताkaṭṭaratā
कट्टरपंछीkaṭṭarapañchī
कट्टरपंथkaṭṭarapantha
कट्टरपंथियोंkaṭṭarapanthiyō̃
कट्टरपंथीkaṭṭarapanthī
कट्टरपनkaṭṭarapana
कट्टरवादीkaṭṭaravādī
कटताkaṭatā
कटनेkaṭanē
कटरीनाkaṭarīnā
कटाईkaṭāī
कटाक्षkaṭākṣa
कटानेkaṭānē
कटारियाkaṭāriyā
कटिबद्धkaṭibaddha
कटियारkaṭiyāra
कटिहारkaṭihāra
कटुताkaṭutā
कटौतीkaṭautī
कठपुतलियाँkaṭhaputaliyā̃
कठपुतलीkaṭhaputalī
कठिनkaṭhina
कठिनाइयाँkaṭhināiyā̃
कठिनाइयोंkaṭhināiyō̃
कठिनाईkaṭhināī
कठोरkaṭhōra
कड़कड़ातीkaṛakaṛātī
कड़वाहटkaṛavāhaṭa
कड़वीkaṛavī
कड़वेपनkaṛavēpana
कड़ाkaṛā
कड़ाईkaṛāī
कड़ाकेkaṛākē
कड़ियोंkaṛiyō̃
कड़ीkaṛī
कड़ुवाहटkaṛuvāhaṭa
कड़ेkaṛē
कणkaṇa
कणोंkaṇō̃
कतईkataī
क़तईqataī
कत्चलkatcala
कत्चलीkatcalī
कतरkatara
क़तरqatara
कतराkatarā
कतरातेkatarātē
कत्लkatla
क़त्लqatla
क़त्लेqatlē
कतारkatāra
क़तारqatāra
कथाkathā
कथाओंkathāō̃
कथानकkathānaka
कथावस्तुkathāvastu
कथितkathita
कदkada
कदमkadama
क़दमqadama
कदमोंkadamō̃
क़दमोंqadamō̃
क़दरqadara
कदापिkadāpi
क़दीरqadīra
कन्दलूरkandalūra
कन्नीkannī
कन्याkanyā
कन्याकुमारीkanyākumārī
कन्हैयाkanhaiyā
कनाडाkanāḍā
कनिष्ठkaniṣṭha
कनेक्शनkanēkśana
कनैक्टीकटkanaikṭīkaṭa
कपkapa
कपःkapaḥ
कपटपूर्णkapaṭapūrṇa
कपड़ाkapaṛā
कपड़ावालाkapaṛāvālā
कपड़ेkapaṛē
कपड़ोंkapaṛō̃
कप्तानkaptāna
कप्तानीkaptānī
कप्तानोंkaptānō̃
क्पाkpā
कपाड़ियाkapāṛiyā
कपालीkapālī
कपासkapāsa
कपिलkapila
कपूरkapūra
कबkaba
कब्ज़ाkabzā
क़ब्ज़ाqabzā
कब्ज़ेkabzē
क़ब्ज़ेqabzē
क़ब्रqabra
क़ब्रोंqabrō̃
कबायलियोंkabāyaliyō̃
कबायलीkabāyalī
क़बायलीqabāyalī
कबीलाkabīlā
कबीलेkabīlē
कबीलेवालkabīlēvāla
कबीलोंkabīlō̃
क़बीलोंqabīlō̃
कबूलkabūla
कभीkabhī
कमkama
कमजोरkamajōra
कमज़ोरkamazōra
कमज़ोरीkamazōrī
कम्पनियाँkampaniyā̃
कम्पनीkampanī
कम्पयूटरkampayūṭara
कम्प्यूटरkampyūṭara
कम्युनिस्टkamyunisṭa
कमरkamara
क़मरqamara
कमर्शियलkamarśiyala
कमरेkamarē
कमलkamala
कमलकांतkamalakānta
कमलदीपkamaladīpa
कमलाkamalā
कमलेशkamalēśa
कमलेश्वरkamalēśvara
कमाkamā
कमांडkamāṇḍa
कमांडरkamāṇḍara
कमांडरोंkamāṇḍarō̃
कमांडोkamāṇḍō
कमाईkamāī
कमातेkamātē
कमानkamāna
कमानाkamānā
कमानेkamānē
कमायाkamāyā
कमालkamāla
कमियँkamiyam̐
कमियाँkamiyā̃
कमियोंkamiyō̃
कमीkamī
कमीज़kamīza
कमीशनkamīśana
कमेटीkamēṭī
कमोडोरkamōḍōra
क्याkyā
क़यामतqayāmata
कयासkayāsa
क्युज़्नेत्सोवाkyuznētsōvā
क्यूँkyū̃
क्यूब्रिकkyūbrika
क्यूबाkyūbā
क्यूरेटरkyūrēṭara
क्यूसेकkyūsēka
क्योkyō
क्योंkyō̃
क्योंकिkyōnki
क्योटॉkyōṭô
क्योटोkyōṭō
करkara
कर्कीkarkī
करकेkarakē
करगिलkaragila
कर्जkarja
कर्ज़karza
क़र्ज़qarza
करज़ईkarazaī
कर्ज़दारkarzadāra
कर्टनीkarṭanī
कर्टोरिमkarṭōrima
करणkaraṇa
कर्त्तव्यkarttavya
कर्तव्यkartavya
कर्तव्योंkartavyō̃
करताkaratā
कर्ताkartā
कर्ताधर्ताkartādhartā
करतीkaratī
करतींkaratī̃
करतूतkaratūta
करतूतोंkaratūtō̃
करतेkaratē
करदाताओंkaradātāō̃
करदीkaradī
करनkarana
कर्नलkarnala
करनाkaranā
कर्नाटकkarnāṭaka
कर्नाटिकkarnāṭika
करनीkaranī
करनेkaranē
करनेवालाkaranēvālā
करनेवालीkaranēvālī
करनेवालेkaranēvālē
करनेवालोंkaranēvālō̃
कर्फ्यूkarphyū
कर्फ़्यूkarfyū
करबलाkarabalā
करमkarama
क्रमkrama
कर्मचारियोंkarmacāriyō̃
कर्मचारीkarmacārī
करमबीरkaramabīra
क्रमशkramaśa
क्रमांकkramānka
कर्मियोंkarmiyō̃
कर्मीkarmī
क्रयkraya
कर्रवाईkarravāī
करलेंkaralē̃
करवटkaravaṭa
करवाkaravā
करवाईkaravāī
करवाएkaravāē
करवाएगीkaravāēgī
करवाकरkaravākara
करवाचौथkaravācautha
करवातेkaravātē
करवानाkaravānā
करवानीkaravānī
करवानेkaravānē
करवायाkaravāyā
करसनभाईkarasanabhāī
कराkarā
क्रांतिkrānti
क्रांतिकारीkrāntikārī
कराईkarāī
कराएkarāē
कराएँगेkarāē̃gē
कराएगाkarāēgā
कराएगीkarāēgī
क्राकाटोआkrākāṭōā
कराकेkarākē
कराचीkarācī
कराताkarātā
करातीkarātī
करातेkarātē
करानाkarānā
करानीkarānī
करानेkarānē
क्राफ्टkrāphṭa
करायाkarāyā
करारkarāra
क़रारqarāra
कराराkarārā
करारीkarārī
क्रासkrāsa
करिएkariē
क्रिकेटkrikēṭa
क्रिकेटःkrikēṭaḥ
क्रिकेटमयीkrikēṭamayī
क्रिकेटरkrikēṭara
क्रिकेटरोंkrikēṭarō̃
करियरkariyara
क्रियाkriyā
क्रियाओंkriyāō̃
क्रियाकर्मkriyākarma
क्रिश्चियानोkriściyānō
करिश्माkariśmā
करिश्माईkariśmāī
करिश्मेkariśmē
क्रिसkrisa
क्रिस्टलkrisṭala
क्रिस्टलाइजेशनkrisṭalāijēśana
क्रिस्टिअसkrisṭiasa
क्रिस्टिआनोkrisṭiānō
क्रिस्टिनkrisṭina
क्रिस्टियानोkrisṭiyānō
क्रिस्टीनkrisṭīna
क्रिस्टोफ़रkrisṭōfara
क्रिस्मसkrismasa
क्रिसेंटkrisēṇṭa
करीkarī
करीनाkarīnā
करीबkarība
क़रीबqarība
क़रीबीqarībī
क्रीमkrīma
करुँगाkarũgā
करुंगाkarungā
क्रुएगरkruēgara
करुणाकरणkaruṇākaraṇa
करुणाकरनkaruṇākarana
क्रुद्धkruddha
करूँkarū̃
करूँगाkarū̃gā
क्रूजkrūja
क्रूज़krūza
करूणानिधिkarūṇānidhi
क्रूरताkrūratā
करेkarē
करेंkarē̃
करेंगीkarēngī
करेंगेkarēngē
करेंगेंkarēngē̃
करेंटkarēṇṭa
करेगाkarēgā
करेगीkarēgī
क्रेडिटkrēḍiṭa
करेनkarēna
क्रेनkrēna
क्रेन्सkrēnsa
क्रेसेंटkrēsēṇṭa
क्रॉफ़र्डkrôfarḍa
क्रॉसkrôsa
क्रॉसिंगkrôsinga
करोkarō
करोंkarō̃
क्रोएशियाkrōēśiyā
करोड़karōṛa
करोड़पतिkarōṛapati
करोड़ोkarōṛō
करोड़ोंkarōṛō̃
क्रोधkrōdha
क्रोधितkrōdhita
क्रोसिनkrōsina
कलkala
कलंकkalanka
कलंकितkalankita
कल्चरkalcara
कल्पनाkalpanā
कल्पनाओंkalpanāō̃
कल्पनाशीलkalpanāśīla
कल्पवृक्षkalpavṛkṣa
क्लबklaba
क्लबोंklabō̃
कलमkalama
क़लमqalama
कलमबंदkalamabanda
कलमाkalamā
कलमाडीkalamāḍī
कलमुनईkalamunaī
कल्याणkalyāṇa
कल्याणकारीkalyāṇakārī
कलयुगkalayuga
क्लर्कklarka
कलाkalā
कलाँkalā̃
क्लाइवklāiva
क्लाइस्टर्सklāisṭarsa
कलाईkalāī
कलाईयोंkalāīyō̃
क्लाउडklāuḍa
कलाकारkalākāra
कलाकारीkalākārī
कलाकारोंkalākārō̃
कलाकृतियांkalākṛtiyā̃
कलाकृतियोंkalākṛtiyō̃
क्लाडियाklāḍiyā
कलानkalāna
कलानिधिkalānidhi
कलामkalāma
क्लार्कklārka
क्लावेरklāvēra
क्लासklāsa
क्लिंटkliṇṭa
क्लिंटनkliṇṭana
क्लिकklika
क्लिनिकलklinikala
क्लिपklipa
क्लिप्सklipsa
क्लिमklima
क्लिस्चकोkliscakō
क्लीमेंटklīmēṇṭa
क्लूनीklūnī
क्लेklē
कलेक्टरkalēkṭara
क्लेयरklēyara
क्लैप्टनklaipṭana
क्लोनklōna
क्लोनिंगklōninga
कवचkavaca
कवरkavara
कवरेजkavarēja
क्वाज़ूलूkvāzūlū
क्वार्टरkvārṭara
क्वालिटीkvāliṭī
क्वालिफ़ायर्सkvālifāyarsa
क्वालीफाइंगkvālīphāinga
क्वालीफ़ाइंगkvālīfāinga
कविkavi
क्विज़kviza
क़्विज़qviza
कविताkavitā
कविताएंkavitāē̃
क्विनkvina
क़्वींसलैंडqvī̃salaiṇḍa
क्वीनkvīna
क़्वीनqvīna
क्वेटाkvēṭā
क्वेताkvētā
क्वेमादाkvēmādā
क्वॉलिटीkvôliṭī
कशमकशkaśamakaśa
कशमीkaśamī
कश्मीरkaśmīra
कश्मीरियोंkaśmīriyō̃
कश्मीरीkaśmīrī
कश्मीरोंkaśmīrō̃
कश्यपkaśyapa
कषगमkaṣagama
क्षणkṣaṇa
क्षणोंkṣaṇō̃
क्षतिkṣati
क्षतिग्रस्तkṣatigrasta
क्षमताkṣamatā
क्षमताओंkṣamatāō̃
क्षयkṣaya
क्षयरोगkṣayarōga
क्षरणkṣaraṇa
क्षेत्रkṣētra
क्षेत्रवारkṣētravāra
क्षेत्रीयkṣētrīya
क्षेत्रीयताkṣētrīyatā
क्षेत्रोkṣētrō
क्षेत्रोंkṣētrō̃
कसkasa
कसताkasatā
कस्तूरबाkastūrabā
क़स्बाqasbā
कस्बेkasbē
कस्बोंkasbō̃
कसमkasama
कसरतkasarata
कसाkasā
कसावkasāva
कसिनीkasinī
कसूरkasūra
कसूरीkasūrī
कसेkasē
कसेंkasē̃
कहkaha
कहकरkahakara
क़हक़हेqahaqahē
कहताkahatā
कहतीkahatī
कहतेkahatē
कहनाkahanā
कहनेkahanē
कहरkahara
क़हरqahara
कहलाएगाkahalāēgā
कहलाताkahalātā
कहलातीkahalātī
कहलातेkahalātē
कहाkahā
कहाँkahā̃
कहांkahā̃
कहानियाँkahāniyā̃
कहानियांkahāniyā̃
कहानियोkahāniyō
कहानियोंkahāniyō̃
कहानीkahānī
कहानीकारkahānīkāra
कहावतkahāvata
कह़ीkah̤ī
कहीkahī
कहींkahī̃
कहूँkahū̃
कहूँगाkahū̃gā
कहूंkahū̃
कहेkahē
कहेंkahē̃
कहेंगेkahēngē
कहेंगेंkahēngē̃
कहेगाkahēgā
कहेगीkahēgī
कहोkahō
का
काँग्रेसkā̃grēsa
काँग्रेसीkā̃grēsī
काँचीkā̃cī
काँचीपुरमkā̃cīpurama
काँटेkā̃ṭē
काँधेkā̃dhē
काँफ़्रेंसkā̃frē̃sa
काँस्यkā̃sya
कांगड़ीkāngaṛī
कांग्रेसkāngrēsa
कांगोkāngō
कांचीkāñcī
कांचीपीठkāñcīpīṭha
कांचीपुरमkāñcīpurama
कांचीमठkāñcīmaṭha
कांडkāṇḍa
कांताkāntā
कांपkāmpa
कांफ्रेंसkāmphrē̃sa
कांबलीkāmbalī
कांस्यkā̃sya
काइलीkāilī
काईkāī
काउंसिलkāũsila
कागज़kāgaza
काग़ज़kāġza
कागज़ातkāgazāta
क़ागज़ातqāgazāta
कागज़ोंkāgazō̃
काच्चीkāccī
काजkāja
काज़मीkāzamī
क़ाज़मीqāzamī
काज़ीkāzī
काटkāṭa
काटकरkāṭakara
काटनेkāṭanē
काटिएkāṭiē
काटेkāṭē
काटेंkāṭē̃
काठमाँडुkāṭhamā̃ḍu
काठमाँडूkāṭhamā̃ḍū
काठमांडूkāṭhamāṇḍū
काडरkāḍara
कातिंकाkātinkā
कातिफ़kātifa
कातिलkātila
क़ातिलqātila
कातिलानाkātilānā
कादरीkādarī
क़ादिरqādira
कानkāna
कानपुरkānapura
कान्सkānsa
कानिमिलनाथनkānimilanāthana
कानूkānū
कानूनkānūna
क़ानूनqānūna
क़ानूननqānūnana
क़ानूनविदोंqānūnavidō̃
कानूनीkānūnī
क़ानूनीqānūnī
क़ानूनोंqānūnō̃
कानोंkānō̃
कापसेkāpasē
काफिरkāphira
काफ़िरkāfira
क़ाफ़िरqāfira
काफ़िलेkāfilē
क़ाफ़िलेqāfilē
काफीkāphī
काफ़ीkāfī
काबाkābā
काबिलkābila
क़ाबिलेqābilē
काबुलkābula
काबूkābū
क़ाबूqābū
कामkāma
कामकाजkāmakāja
कामकाजीkāmakājī
कामकोटिkāmakōṭi
कामकोटीkāmakōṭī
कामकोठीkāmakōṭhī
कामगारkāmagāra
कामदेवkāmadēva
कामनाkāmanā
कामयाबkāmayāba
कामयाबियोंkāmayābiyō̃
कामयाबीkāmayābī
क़ामयाबीqāmayābī
कामरानkāmarāna
कामुकताkāmukatā
कामोंkāmō̃
कामोत्तेजनाkāmōttējanā
क़ायदाqāyadā
कायमkāyama
क़ायमqāyama
कायरkāyara
क़ायलqāyala
कायाkāyā
कारkāra
कारखानेkārakhānē
कारख़ानोंkāraḵẖānō̃
कारगरkāragara
कारगुज़ारीkāraguzārī
कार्टरkārṭara
कार्टुनिस्टkārṭunisṭa
कार्टूनkārṭūna
कार्डkārḍa
कारडिफ़kāraḍifa
कार्डिफ़kārḍifa
कार्डोंkārḍō̃
कारणkāraṇa
कार्णिकkārṇika
कारणोंkāraṇō̃
कार्तासस्मिताkārtāsasmitā
कार्तिकkārtika
कारनामाkāranāmā
कारनामेkāranāmē
कारनामोंkāranāmō̃
कार्पोरेशनkārpōrēśana
कारपोविचkārapōvica
कार्बनkārbana
कार्बनडाइऑक्साइडkārbanaḍāiôksāiḍa
कार्बनडॉइऑक्साइडkārbanaḍôiôksāiḍa
कार्बाइडkārbāiḍa
कार्यkārya
कार्यकर्ताkāryakartā
कार्यकर्ताओंkāryakartāō̃
कार्यक्रमkāryakrama
कार्यक्रमोंkāryakramō̃
कार्यकारीkāryakārī
कार्यकालkāryakāla
कार्यदलkāryadala
कार्यनिष्ठाkāryaniṣṭhā
कार्यपद्धतिkāryapaddhati
कार्यप्रणालीkāryapraṇālī
कार्यभारkāryabhāra
कार्ययोजनाkāryayōjanā
कार्यरतkāryarata
कार्यरूपkāryarūpa
कार्यवाहकkāryavāhaka
कार्यवाहीkāryavāhī
कार्यशैलीkāryaśailī
कार्यसमितिkāryasamiti
कार्यान्वयनkāryānvayana
कार्यालयkāryālaya
कार्यावधिkāryāvadhi
कार्योkāryō
कार्योंkāryō̃
कार्रवाइयाँkārravāiyā̃
कार्रवाइयोंkārravāiyō̃
कार्रवाईkārravāī
कार्रवाईयांkārravāīyā̃
कार्लkārla
कार्लोवीkārlōvī
कार्लोसkārlōsa
कारवाँkāravā̃
काराkārā
कारांजड़ीkārāñjaṛī
कारातेलाkārātēlā
कारावासkārāvāsa
कारेंkārē̃
कारोंkārō̃
कारोबारkārōbāra
कारोबारीkārōbārī
कालkāla
कालकाkālakā
कालकाजीkālakājī
कालजयीkālajayī
काल्पनिकkālpanika
कालराkālarā
कालाkālā
कालांतरkālāntara
कालिदासkālidāsa
कालियाkāliyā
कालीkālī
क़ालीनqālīna
कालेkālē
काशkāśa
कास्टkāsṭa
कासिनीkāsinī
कासिमkāsima
काहनkāhana
काहिराkāhirā
क़ाहिराqāhirā
किki
किंगkinga
किंग्सkingsa
किंतुkintu
किंशुकkĩśuka
किएkiē
किएफ़kiēfa
किडनीkiḍanī
कितनाkitanā
कितनीkitanī
कितनेkitanē
कितनोंkitanō̃
किताबkitāba
क़िताबqitāba
किताबेंkitābē̃
क़िताबेंqitābē̃
किताबोंkitābō̃
क़िताबोंqitābō̃
किनkina
किनकेkinakē
किनसेkinasē
किनाराkinārā
किनारेkinārē
किनारोंkinārō̃
किबकालोkibakālō
किमkima
किमीkimī
कियkiya
कियाkiyā
कियेkiyē
किरकिरीkirakirī
किर्चनरkircanara
किरणkiraṇa
किरणदीपkiraṇadīpa
किरणेंkiraṇē̃
किरणोंkiraṇō̃
किरदारkiradāra
क़िरदारqiradāra
किरनkirana
किर्शनरkirśanara
किराएkirāē
किरायेkirāyē
किल्लतkillata
किलाkilā
क़िलाqilā
किलिनोच्चीkilinōccī
किलिनोचीkilinōcī
किलीनोच्चीkilīnōccī
किलीनोचीkilīnōcī
क़िलेqilē
किलोkilō
किलोग्रामkilōgrāma
किलोमीटkilōmīṭa
किलोमीटरkilōmīṭara
किलोहर्ट्ज़kilōharṭza
किवदंतियांkivadantiyā̃
किवदंतियोkivadantiyō
किवदंतियोंkivadantiyō̃
किशानोंkiśānō̃
किशोरkiśōra
किसkisa
किसकाkisakā
किसकीkisakī
किसकेkisakē
किसकोkisakō
किस्तkista
किस्तेंkistē̃
किस्नाkisnā
किसनेkisanē
किस्मkisma
क़िस्मqisma
किस्मतkismata
क़िस्मतqismata
किस्मेंkismē̃
किस्मोंkismō̃
किससेkisasē
क़िस्सेqissē
किसानkisāna
किसानोंkisānō̃
किसीkisī
किसेkisē
की
कींkī̃
कीइवkīiva
कीचड़kīcaṛa
कीजिएkījiē
कीजिएगाkījiēgā
कीटमुक्तkīṭamukta
कीटोंkīṭō̃
कीड़ेkīṛē
कीड़ोंkīṛō̃
कीनियाkīniyā
कीनियाईkīniyāī
कीनीयाkīnīyā
कीमतkīmata
क़ीमतqīmata
कीमतीkīmatī
क़ीमतीqīmatī
कीमतेंkīmatē̃
क़ीमतेंqīmatē̃
कीमतोंkīmatō̃
क़ीमतोंqīmatō̃
कीर्तनkīrtana
कीर्तिkīrti
कीर्तिमानkīrtimāna
कीर्तिमानोंkīrtimānō̃
कीवkīva
कुँओंkũō̃
कुँवाराkũvārā
कुंजारानीkuñjārānī
कुंडलीkuṇḍalī
कुंदनलालkundanalāla
कुंबलेkumbalē
कुआँराkuā̃rā
कुआलालंपुरkuālālampura
कुएँkuē̃
कुओंkuō̃
कुकkuka
कुकीkukī
कुकीज़kukīza
कुख्यातkukhyāta
कुचमाkucamā
कुचलkucala
कुचलतीkucalatī
कुचलनाkucalanā
कुचलेkucalē
कुचुवेलीkucuvēlī
कुछkucha
कुछेकkuchēka
कुज़्नेत्सोवाkuznētsōvā
कुडालोरkuḍālōra
कुत्ताkuttā
कुत्तेkuttē
कुत्तोंkuttō̃
क़ुतुबqutuba
कुतुबुद्दीनkutubuddīna
कुदरतkudarata
क़ुदरतqudarata
कुनबेkunabē
कुपरkupara
कुपरतीनोkuparatīnō
कुप्रबंधनkuprabandhana
कुमकुमkumakuma
कुमाऊँkumāū̃
कुमारkumāra
कुमारतुंगkumāratunga
कुमारतुंगाkumāratungā
कुमारमंगलमkumāramangalama
कुमारीkumārī
क़ुरआनquraāna
कुर्दkurda
क़ुर्बानqurbāna
कुर्बानीkurbānī
क़ुर्बानीqurbānī
कुर्सीkursī
कुरानkurāna
क़ुरानqurāna
कुरियाkuriyā
कुरीkurī
कुरीतियोंkurītiyō̃
कुरुँगाkurũgā
कुरैशीkuraiśī
क़ुरैशीquraiśī
कुलkula
कुलदीपkuladīpa
कुलबीरkulabīra
कुलसूमkulasūma
कुलीkulī
कुवैटkuvaiṭa
कुवैतkuvaita
क़ुवैतquvaita
कुवैतीkuvaitī
कुश्तीkuśtī
कुशलkuśala
कुहनीkuhanī
कूटkūṭa
कूटनीतिकkūṭanītika
कूट्सीkūṭsī
कूड़ेदानkūṛēdāna
कूदkūda
कूदकरkūdakara
कूपरkūpara
कूपर्सkūparsa
कूरियरkūriyara
कूरीkūrī
कूशमाkūśamā
कृतkṛta
कृतज्ञताkṛtajñatā
कृत्रिमkṛtrima
कृतिkṛti
कृतियोंkṛtiyō̃
कृपयाkṛpayā
कृपाkṛpā
कृपाणkṛpāṇa
कृष्णkṛṣṇa
कृष्णलालkṛṣṇalāla
कृष्णाkṛṣṇā
कृष्णामचारीkṛṣṇāmacārī
कृष्णामूर्तिkṛṣṇāmūrti
कृषिkṛṣi
कृषिमंत्रीkṛṣimantrī
कॅटालाउनिकसkêṭālāunikasa
के
केंटkēṇṭa
केंद्रkēndra
केंद्रिकाkēndrikā
केंद्रितkēndrita
केंद्रीयkēndrīya
केंद्रोंkēndrō̃
केंन्द्रkēnndra
केंबलkēmbala
केएमkēēma
केएलkēēla
केएसkēēsa
केकीkēkī
केजीkējī
केजेkējē
केटkēṭa
केटनkēṭana
केनkēna
केन्द्रkēndra
केन्द्रितkēndrita
केन्द्रीयkēndrīya
केनिसkēnisa
केनेडीkēnēḍī
केपटाउनkēpaṭāuna
केपीkēpī
केबीkēbī
केबीजेkēbījē
केम्पkēmpa
केमिकलkēmikala
केमिस्ट्रीkēmisṭrī
केमेस्ट्रीkēmēsṭrī
केयरkēyara
केयर्न्सkēyarnsa
केरलkērala
केरीkērī
केलीkēlī
केलीफ़ोर्नियाkēlīfōrniyā
केलेkēlē
केवलkēvala
केविनkēvina
केसkēsa
केसरkēsara
केसीkēsī
कैंडीkaiṇḍī
कैंपkaimpa
कैंपबेलkaimpabēla
कैंपोंkaimpō̃
कैंसरkaĩsara
कैचkaica
कैट्सkaiṭsa
कैटिचkaiṭica
कैडबरीkaiḍabarī
कैथरीनkaitharīna
कैथोलिकkaithōlika
क़ैदqaida
कैदियोंkaidiyō̃
क़ैदियोंqaidiyō̃
कैदीkaidī
क़ैदीqaidī
कैनkaina
कैपkaipa
कैप्टनkaipṭana
कैप्रियातीkaipriyātī
कैप्रियोkaipriyō
कैप्सुलkaipsula
कैप्सूलkaipsūla
कैपिटलkaipiṭala
कैफkaipha
कैफ़kaifa
क़ैफ़qaifa
कैफ़ीkaifī
कैफ़ेkaifē
कैबिनेटkaibinēṭa
कैम्पkaimpa
कैम्ब्रिजkaimbrija
कैमराkaimarā
कैमरायुक्तkaimarāyukta
कैमरेkaimarē
कैमरोंkaimarō̃
कैमेरॉनkaimērôna
कैरियरkairiyara
कैरिस्टिसkairisṭisa
कैरीkairī
कैरेटkairēṭa
कैरेलkairēla
कैरोलाइनkairōlāina
कैलगरीkailagarī
कैलगारीkailagārī
कैलाशkailāśa
कैलिफ़ोर्नियाkailifōrniyā
कैलिसkailisa
कैलीkailī
कैलीफ़ोर्नियाkailīfōrniyā
कैशkaiśa
कैस्परोविचkaisparōvica
कैसाkaisā
कैसिनीkaisinī
कैसीkaisī
कैसेkaisē
कैसेटkaisēṭa
कॉंग्रेसkôngrēsa
कॉंगोkôngō
कॉंगोवासियोंkôngōvāsiyō̃
कॉंफ़्रेंसkỗfrē̃sa
कॉईkôī
कॉग्रेसkôgrēsa
कॉन्कॉर्डkônkôrḍa
कॉन्डमkônḍama
कॉन्डेन्सेट्सkônḍēnsēṭsa
कॉन्डोमkônḍōma
कॉन्फ़्रेंसkônfrē̃sa
कॉनर्सkônarsa
कॉनवेkônavē
कॉन्स्टेंटाइनkônsṭēṇṭāina
कॉनसर्टkônasarṭa
कॉन्सर्टkônsarṭa
कॉपीkôpī
कॉपीराइटkôpīrāiṭa
कॉफ़्रेंसkôfrē̃sa
कॉफीkôphī
क़ॉफ़ीqôfī
कॉमkôma
कॉमकास्टkômakāsṭa
कॉम्प्लेक्सkômplēksa
कॉमरेडोंkômarēḍō̃
कॉमिकkômika
कॉमेडीkômēḍī
कॉर्ड्सkôrḍsa
कॉर्नरkôrnara
कॉर्निशkôrniśa
कॉर्पkôrpa
कॉरपोरेशनkôrapōrēśana
कॉर्बेटkôrbēṭa
कॉरिडोरkôriḍōra
कॉरीडोरkôrīḍōra
कॉरोपोरेशनkôrōpōrēśana
कॉलमkôlama
कॉलिंगkôlinga
कॉलिजkôlija
कॉलिनkôlina
कॉलेजkôlēja
कॉलेजोंkôlējō̃
कॉस्मेटिक्सkôsmēṭiksa
को
कोंkō̃
कोंकड़kōnkaṛa
कोंकणkōnkaṇa
कोंटेkōṇṭē
कोंडोलीज़ाkōṇḍōlīzā
कोइकेमोअरkōikēmōara
कोईkōī
कोईज़ुमीkōīzumī
कोकिलाkōkilā
कोकिलाबेनkōkilābēna
कोकेनkōkēna
कोकोkōkō
कोखkōkha
कोचkōca
कोचिkōci
कोचोंkōcō̃
कोटिkōṭi
कोटियाkōṭiyā
कोठारीkōṭhārī
कोडkōḍa
कोनाkōnā
कोनेkōnē
कोनोंkōnō̃
कोपkōpa
कोप्पिकरkōppikara
कोपाkōpā
कोपेनहेगनkōpēnahēgana
कोपेनहेगेनkōpēnahēgēna
कोफीkōphī
कोफ़ीkōfī
कोबेkōbē
कोमरीkōmarī
कोमलkōmala
कोमाkōmā
कोमोडोkōmōḍō
कोयंबटूरkōyambaṭūra
कोयलाkōyalā
कोयलेkōyalē
कोर्टkōrṭa
कोर्नेलkōrnēla
कोर्पोरेशनkōrpōrēśana
कोरमkōrama
कोर्सkōrsa
कोरांगाkōrāngā
कोरियाkōriyā
कोरियाईkōriyāī
कोरियोग्राफ़रkōriyōgrāfara
कोरिलेkōrilē
कोरीkōrī
कोलंबसkōlambasa
कोलंबोkōlambō
कोलकाताkōlakātā
कोलम्बोkōlambō
कोल्लमkōllama
कोलीज़नkōlīzana
कोशिकाkōśikā
कोशिकाएँkōśikāē̃
कोशिकाएंkōśikāē̃
कोशिकाओंkōśikāō̃
कोशिशkōśiśa
कोशिशेंkōśiśē̃
कोशिशोंkōśiśō̃
कोषkōṣa
कोसkōsa
कोसतेkōsatē
कोहराkōharā
कोहरेkōharē
कोहलीkōhalī
कोहिनूरkōhinūra
कोहुतkōhuta
कोहेkōhē
कौंसिलkaũsila
कौनkauna
कौमkauma
क़ौमqauma
कौरkaura
कौरवोंkauravō̃
कौरुkauru
कौलkaula
कौवाkauvā
कौशलkauśala
कौशिकkauśika
खंज़रkhaṁzara
खंडkhaṇḍa
खंडनkhaṇḍana
खंडपीठkhaṇḍapīṭha
खंडहरkhaṇḍahara
खंबोंkhambō̃
खंभेkhambhē
खगोलkhagōla
खगोलविज्ञानkhagōlavijñāna
खगोलविदkhagōlavida
खगोलविदोंkhagōlavidō̃
खगोलवैज्ञानिकkhagōlavaijñānika
खगोलशास्त्रियोंkhagōlaśāstriyō̃
खचाखचkhacākhaca
ख़ज़ानाḵẖazānā
खज़ानेkhazānē
ख़ज़ानेḵẖazānē
खटखटायाkhaṭakhaṭāyā
खट्टीkhaṭṭī
खट्टेkhaṭṭē
खटाईkhaṭāī
खटासkhaṭāsa
खड़गपुरkhaṛagapura
खड़ाkhaṛā
खड़ीkhaṛī
खड़ेkhaṛē
ख़तनाḵẖatanā
ख़तनेḵẖatanē
खत्मkhatma
ख़तमḵẖatama
ख़त्मḵẖatma
खतरनाकkhataranāka
ख़तरनाकḵẖataranāka
ख़तरनाक़ḵẖataranāqa
ख़तराḵẖatarā
खतरेkhatarē
ख़तरेḵẖatarē
ख़तरोंḵẖatarō̃
खतामीkhatāmī
खदेड़ाkhadēṛā
खन्नाkhannā
खनालkhanāla
खनिजkhanija
खपतkhapata
खबरkhabara
ख़बरḵẖabara
ख़बरेḵẖabarē
ख़बरेंḵẖabarē̃
खबरोंkhabarō̃
ख़बरोंḵẖabarō̃
खमkhama
खम्भेkhambhē
ख्यातिkhyāti
ख़्यातिḵẖyāti
खयालkhayāla
ख्यालkhyāla
ख़यालḵẖayāla
ख़्यालḵẖyāla
ख्यालातkhyālāta
ख़यालीḵẖayālī
खर्चkharca
ख़र्चḵẖarca
ख़र्चाḵẖarcā
ख़र्चीलाḵẖarcīlā
ख़र्चोंḵẖarcō̃
खरबोंkharabō̃
ख़र्राटोंḵẖarrāṭō̃
ख़राḵẖarā
खराबkharāba
ख़राबḵẖarāba
ख़राबाḵẖarābā
ख़राबीḵẖarābī
ख़राबेḵẖarābē
खरीkharī
ख़रीदḵẖarīda
खरीदतेkharīdatē
ख़रीददारीḵẖarīdadārī
खरीदनेkharīdanē
ख़रीदनेḵẖarīdanē
ख़रीदाḵẖarīdā
ख़रीदारḵẖarīdāra
खरीदीkharīdī
ख़रीदीḵẖarīdī
खरीदेkharīdē
ख़रीदेḵẖarīdē
खरेkharē
खरोगशkharōgaśa
ख़रोशḵẖarōśa
खलkhala
खलनायकkhalanāyaka
ख़ललḵẖalala
ख़लीफाओंḵẖalīphāō̃
ख्वाजाkhvājā
ख़्वाजाḵẖvājā
ख़्वाबḵẖvāba
ख़्वाहिशḵẖvāhiśa
ख़स्ताḵẖastā
खस्ताहालkhastāhāla
खाkhā
ख़ाँḵẖā̃
खांडवालाkhāṇḍavālā
खाईkhāī
खाएkhāē
खाकरkhākara
ख़ाकेḵẖākē
खाड़ीkhāṛī
खातमीkhātamī
ख़ातमीḵẖātamī
ख़ात्मेḵẖātmē
खाताkhātā
ख़ातिरḵẖātira
खातेkhātē
खातोंkhātō̃
खाद्khād
खाद्यkhādya
खानkhāna
ख़ानḵẖāna
खानाkhānā
खानापूर्त्तिkhānāpūrtti
खानापूर्तिkhānāpūrti
खानापूर्तीkhānāpūrtī
ख़ानाबदोशḵẖānābadōśa
खानीkhānī
खानेkhānē
खानेंkhānē̃
खाबड़khābaṛa
ख़ामियाँḵẖāmiyā̃
ख़ामियाज़ाḵẖāmiyāzā
ख़ामियोंḵẖāmiyō̃
खामोशkhāmōśa
ख़ामोशḵẖāmōśa
खामोशीkhāmōśī
खायाkhāyā
खार्किफ़khārkifa
खाराkhārā
खारापनkhārāpana
खारिजkhārija
ख़ारिजḵẖārija
ख़ारिज़ḵẖāriza
खारेkhārē
खारेपनkhārēpana
खालkhāla
खालसाkhālasā
ख़ालिदḵẖālida
खालिस्तानkhālistāna
खालीkhālī
ख़ालीḵẖālī
ख़ालीपनḵẖālīpana
खासkhāsa
ख़ासḵẖāsa
खासकरkhāsakara
ख़ासकरḵẖāsakara
खासतौरkhāsataura
ख़ासतौरḵẖāsataura
खासाkhāsā
ख़ासाḵẖāsā
ख़ासियतḵẖāsiyata
ख़ासीḵẖāsī
ख़ासेḵẖāsē
खिंचवातेkhiñcavātē
खिंचेंगीkhiñcēngī
खिड़कीkhiṛakī
खिताबkhitāba
ख़िताबḵẖitāba
ख़िताबीḵẖitābī
खिल्लीkhillī
खिलवाड़khilavāṛa
खिलाड़ियोंkhilāṛiyō̃
खिलाड़ीkhilāṛī
खिलानाkhilānā
खिलाफkhilāpha
खिलाफ़khilāfa
ख़िलाफḵẖilāpha
ख़िलाफ़ḵẖilāfa
खिलौनाkhilaunā
खिसकkhisaka
खिसकतीkhisakatī
खिसकाkhisakā
खिसकीkhisakī
खिसकेkhisakē
खींचkhīñca
खींचकरkhīñcakara
खींचताkhīñcatā
खींचतानkhīñcatāna
खींचनाkhīñcanā
खींचनेkhīñcanē
खींचाkhīñcā
खींचीkhīñcī
खीचेंगेंkhīcēngē̃
खीरीkhīrī
खुचेkhucē
खुज़ाइमाkhuzāimā
ख़ुतबाḵẖutabā
खुदkhuda
ख़ुदḵẖuda
ख़ुदकुशीḵẖudakuśī
ख़ुदग़र्ज़ḵẖudaġrza
खुद्दारkhuddāra
ख़ुद्दारḵẖuddāra
ख़ुदाḵẖudā
खुदाईkhudāī
खुफ़ियाkhufiyā
ख़ुफ़ियाḵẖufiyā
ख़ुबाइबḵẖubāiba
ख़ुमैनीḵẖumainī
खुरदरीkhuradarī
ख़ुर्शीदḵẖurśīda
ख़ुरानाḵẖurānā
ख़ुराफ़ातḵẖurāfāta
खुलkhula
खुलकरkhulakara
खुलनाkhulanā
खुलनेkhulanē
खुलनेवालेkhulanēvālē
खुलाkhulā
खुलासाkhulāsā
खुलीkhulī
खुलींkhulī̃
खुलेkhulē
खुलेंगेkhulēngē
खुलेपनkhulēpana
खुशkhuśa
ख़ुशḵẖuśa
खुशख़बरीkhuśaḵẖabarī
ख़ुशनसीबीḵẖuśanasībī
खुशफहमीkhuśaphahamī
खुशराkhuśarā
ख़ुशवंतḵẖuśavanta
ख़ुशियाँḵẖuśiyā̃
ख़ुशियोंḵẖuśiyō̃
खुशीkhuśī
ख़ुशीḵẖuśī
ख़ूँख़ारḵẖū̃ḵẖāra
खूनkhūna
ख़ूनḵẖūna
ख़ूनख़राबाḵẖūnaḵẖarābā
खूबkhūba
ख़ूबḵẖūba
खूबसूरतkhūbasūrata
ख़ूबसूरतḵẖūbasūrata
खूबसूरतीkhūbasūratī
ख़ूबसूरतीḵẖūbasūratī
ख़ूबियाँḵẖūbiyā̃
खेड़ाkhēṛā
खेतkhēta
खेत्रपालkhētrapāla
खेतीkhētī
खेदkhēda
खेनkhēna
खेमेkhēmē
ख़ेमेḵẖēmē
खेमोंkhēmō̃
खेरkhēra
खेलkhēla
खेलकरkhēlakara
खेलतीkhēlatī
खेलतेkhēlatē
खेलनाkhēlanā
खेलनीkhēlanī
खेलनेkhēlanē
खेलनेवालीkhēlanēvālī
खेलाkhēlā
खेलिएkhēliē
खेलीkhēlī
खेलूँkhēlū̃
खेलेkhēlē
खेलेंkhēlē̃
खेलेंगीkhēlēngī
खेलेंगेkhēlēngē
खेलेगीkhēlēgī
खेलोkhēlō
खेलोंkhēlō̃
खैतानkhaitāna
खैरkhaira
ख़ैरḵẖaira
खोkhō
खोखरkhōkhara
खोखलीkhōkhalī
खोखलेkhōkhalē
खोजkhōja
खोजकर्ताkhōjakartā
खोजकर्ताओंkhōjakartāō̃
खोजतेkhōjatē
खोजनेkhōjanē
खोजबीनkhōjabīna
खोजाkhōjā
खोजीkhōjī
खोजेंkhōjē̃
खोजोंkhōjō̃
खोटेkhōṭē
खोतीkhōtī
खोतेkhōtē
खोदीkhōdī
खोनेkhōnē
खोपड़ीkhōpaṛī
खोबरkhōbara
खोयाkhōyā
खोलkhōla
खोलकरkhōlakara
खोलनेkhōlanē
खोलाkhōlā
खोलीkhōlī
खोलेkhōlē
खोलेगाkhōlēgā
ख़ौफ़ḵẖaufa
खौफनाकkhauphanāka
खौफ़नाकkhaufanāka
गँवाgam̐vā
गँवाईgam̐vāī
गँवाकरgam̐vākara
गँवानgam̐vāna
गँवानाgam̐vānā
गँवानीgam̐vānī
गँवानेgam̐vānē
गंगराडेgangarāḍē
गंगाgangā
गंजेपनgañjēpana
गंदीgandī
गंधgandha
गंधकgandhaka
गंभीरgambhīra
गंभीरताgambhīratā
गइgai
गईgaī
गईंgaī̃
गएgaē
गगनgagana
गज़gaza
गज़नवीgazanavī
ग़जबġjaba
गज़ाgazā
ग़ज़ाġzā
गठजोड़gaṭhajōṛa
गठनgaṭhana
गठबंधनgaṭhabandhana
गठितgaṭhita
गड़गड़ाहटgaṛagaṛāhaṭa
गड्डमड्डgaḍḍamaḍḍa
गड़बड़gaṛabaṛa
गड़बड़ातीgaṛabaṛātī
गड़बड़ियाँgaṛabaṛiyā̃
गड़बड़ियोंgaṛabaṛiyō̃
गड़बड़ीgaṛabaṛī
गड़ाईgaṛāī
गढ़gaṛha
गढ़तेgaṛhatē
गणतंत्रgaṇatantra
गणनाgaṇanā
गणमान्यgaṇamānya
गणराज्यgaṇarājya
गणात्राgaṇātrā
गणितgaṇita
गणितीयgaṇitīya
गणेशgaṇēśa
गतgata
गतिgati
गतिरोधgatirōdha
गतिविधियाँgatividhiyā̃
गतिविधियोंgatividhiyō̃
गतिशीलgatiśīla
गदगदgadagada
ग़द्दाफ़ीġddāfī
गद्दीgaddī
गद्देgaddē
गदराईgadarāī
गदराएgadarāē
गदरायाgadarāyā
गनgana
गनोंganō̃
गफ़gafa
गब्बरgabbara
ग़मġma
गयाgayā
ग्यारहgyāraha
गयीgayī
गयेgayē
गर्गgarga
ग्रजgraja
गर्तgarta
गर्दिशgardiśa
गर्नीgarnī
गर्भgarbha
गर्भपातgarbhapāta
गर्भवतीgarbhavatī
गरमgarama
गर्मgarma
गर्मजोशीgarmajōśī
गरमाgaramā
गर्मागर्मgarmāgarma
गरमायाgaramāyā
गर्माहटgarmāhaṭa
गर्मियोंgarmiyō̃
गर्मीgarmī
गर्लgarla
गर्लफ़्रेंडgarlafrēṇḍa
गर्लफ्रैंडgarlaphraiṇḍa
गर्लफ़्रैंडgarlafraiṇḍa
गर्ल्सgarlsa
गर्वgarva
ग्रस्तgrasta
ग्रसितgrasita
ग्रहgraha
ग्रहणgrahaṇa
ग्रहोंgrahō̃
ग्रांडेgrāṇḍē
ग्राउंडgrāuṇḍa
ग्राफ़grāfa
ग्राफिकgrāphika
ग्राफ़िकgrāfika
ग्रामीणgrāmīṇa
ग्रामोफ़ोनgrāmōfōna
ग्रासgrāsa
ग्राहकgrāhaka
ग्राहकोंgrāhakō̃
ग्राहमgrāhama
ग्रिमgrima
गरिमाgarimā
गरियानाgariyānā
ग्रीकgrīka
ग्रीनgrīna
ग्रीनहाउसgrīnahāusa
ग्रीनिचमानgrīnicamāna
ग्रीफिनgrīphina
ग़रीबġrība
गरीबीgarībī
ग़रीबीġrībī
ग़रीबोंġrībō̃
गरीशgarīśa
ग्रीसgrīsa
ग्रुपgrupa
ग्रुपोंgrupō̃
ग्रेgrē
ग्रेगgrēga
ग्रेगरीgrēgarī
ग्रेजुएशनgrējuēśana
ग्रेटgrēṭa
ग्रेडिंगgrēḍinga
ग़रेबġrēba
ग्रेशसgrēśasa
ग्रेशियसgrēśiyasa
ग्रेसीgrēsī
ग्रैंडgraiṇḍa
ग्रैगरीgraigarī
ग्रैच्युटीgraicyuṭī
ग्रैजुएटgraijuēṭa
ग्रैविटीgraiviṭī
ग्रैवीनीgraivīnī
ग्रोज़ांgrōzā̃
गलतgalata
ग़लतġlata
ग़लतफ़हमियाँġlatafahamiyā̃
ग़लतफहमीġlataphahamī
ग़लतफ़हमीġlatafahamī
ग़लतियाँġlatiyā̃
ग़ल्तियाँġltiyā̃
ग़लतियोंġlatiyō̃
ग़लतीġlatī
ग्लव्सglavsa
गलाgalā
गलियाँgaliyā̃
गलियाराgaliyārā
गलियारेgaliyārē
गलियारोंgaliyārō̃
गलियोंgaliyō̃
ग्लूकोजglūkōja
गलेgalē
ग्लेनglēna
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइनglaiksōsmithaklāina
ग्लैमरglaimara
ग्लैमरविहीनglaimaravihīna
ग्लोबglōba
ग्लोबलglōbala
ग्लोबल्सglōbalsa
ग्लोबस्कैनglōbaskaina
ग्लोबस्टारglōbasṭāra
गलौजgalauja
गवर्नरgavarnara
ग्वांतानामोgvāntānāmō
ग्वाटेमालाgvāṭēmālā
गवाराgavārā
ग्वालियरgvāliyara
गवाहgavāha
गवाहीgavāhī
गवाहोंgavāhō̃
गश्तgaśta
गशवgaśava
गहनgahana
गहनेgahanē
गहमागहमीgahamāgahamī
गहराgaharā
गहराईgaharāī
गहराताgaharātā
गहरीgaharī
गहरेgaharē
गा
गाँधीgā̃dhī
गाँधीजीgā̃dhījī
गाँधीवादgā̃dhīvāda
गाँधीवादीgā̃dhīvādī
गाँवgā̃va
गाँववालोंgā̃vavālō̃
गाँववासीgā̃vavāsī
गाँवोंgā̃vō̃
गांगजीgāngajī
गांगुलीgāngulī
गांधीgāndhī
गांवgā̃va
गाइडgāiḍa
गाउल्ड्सgāulḍsa
गाएgāē
गाएँगेgāē̃gē
गाएंगीgāēngī
गाकरgākara
गाज़ियाबादgāziyābāda
ग़ाज़ियाबादġāziyābāda
ग़ाज़ीġāzī
गाजीपुरgājīpura
ग़ाज़ीपुरġāzīpura
गाड़gāṛa
गाड़ियाँgāṛiyā̃
गाड़ियोंgāṛiyō̃
गाड़ीgāṛī
गाढ़ीgāṛhī
गातीgātī
गातेgātē
गाथाgāthā
गानाgānā
गानेgānē
गानेंgānē̃
गानोंgānō̃
गायgāya
गायकgāyaka
गायकीgāyakī
गायकोंgāyakō̃
गायनgāyana
गायनीकोलॉजिस्टgāyanīkōlôjisṭa
गायनोकॉलोजिस्टgāyanōkôlōjisṭa
ग़ायबġāyaba
गायाgāyā
गायिकाgāyikā
गारंटीgāraṇṭī
गार्जियनgārjiyana
गार्डgārḍa
गार्डोंgārḍō̃
गार्सियाgārsiyā
गालgāla
गालीgālī
गावसकरgāvasakara
गावस्करgāvaskara
गावसरgāvasara
गावोंgāvō̃
गाहेgāhē
गिगुइमडेgiguimaḍē
गिटारgiṭāra
गिटारिस्टgiṭārisṭa
गिनकरginakara
गिनताginatā
गिनतीginatī
गिननेginanē
गिनाginā
गिनाईंgināī̃
गिनाएgināē
गिनानेginānē
गिनीginī
गिनीचुनीginīcunī
गिनेginē
गिब्बनgibbana
गिब्सgibsa
गियोर्गीgiyōrgī
गिरgira
गिरकरgirakara
गिरगिटgiragiṭa
गिरजाघरgirajāghara
गिरतीgiratī
गिरतेgiratē
गिर्दgirda
गिरधरgiradhara
गिरनेgiranē
गिरफ़्तgirafta
गिरफ्तारgiraphtāra
गिरफ़्तारgiraftāra
ग़िरफ़्तारġiraftāra
गिरफ्तारीgiraphtārī
गिरफ़्तारीgiraftārī
ग़िरफ़्तारीġiraftārī
गिराgirā
गिराईgirāī
गिराताgirātā
गिरानेgirānē
गिरामीgirāmī
गिरायाgirāyā
गिरावटgirāvaṭa
गिरिgiri
गिरीgirī
गिरेgirē
गिरोहgirōha
गिरोहोंgirōhō̃
गिलgila
गिलक्रिस्टgilakrisṭa
गिल्क्रिस्टgilkrisṭa
गिलगितgilagita
गिल्डgilḍa
गिलिगनgiligana
गिलेgilē
गिलेर्मोgilērmō
गी
गीतgīta
गीताgītā
गीतोंgītō̃
गीलाgīlā
गुंजाईशguñjāīśa
गुंडप्पाguṇḍappā
गुंडाguṇḍā
ग़ुंडाġuṇḍā
गुंडेguṇḍē
गुज़रguzara
ग़ुज़रġuzara
गुजरताgujaratā
गुजरतीgujaratī
गुज़रतीguzaratī
गुजरनाgujaranā
गुज़रनाguzaranā
गुज़रनीguzaranī
गुजरनेgujaranē
गुज़रनेguzaranē
गुजराgujarā
गुज़राguzarā
गुजरातgujarāta
गुजरालgujarāla
गुज़रीguzarī
गुज़रेguzarē
गुजरेगाgujarēgā
गुजारgujāra
गुज़ारguzāra
गुजारतgujārata
गुज़ारतेguzāratē
गुजारनाgujāranā
गुज़ारनाguzāranā
गुजारनीgujāranī
गुज़ारनेguzāranē
गुजाराgujārā
गुज़ारिशguzāriśa
गुजारीgujārī
गुज़ारीguzārī
गुटguṭa
गुटबाज़ीguṭabāzī
गुटोंguṭō̃
गुड़गाँवguṛagā̃va
गुड्डुguḍḍu
गुड्डूguḍḍū
गुड्डोguḍḍō
गुडनेसguḍanēsa
गुड़ियाguṛiyā
गुडोguḍō
गुणguṇa
गुणगानguṇagāna
गुणतिलकेguṇatilakē
गुणतिलिकेguṇatilikē
गुणरत्नेguṇaratnē
गुणोंguṇō̃
गुत्थीgutthī
गुनगुनाएgunagunāē
गुनगुनाएँगेgunagunāē̃gē
गुनाgunā
गुनाहgunāha
गुनाहोंgunāhō̃
गुनीgunī
गुपचुपgupacupa
गुप्तgupta
गुप्तचरguptacara
गुप्तचरीguptacarī
गुप्ताguptā
गुबारgubāra
गुमनामgumanāma
गुमराहgumarāha
गुमलाgumalā
गुरंगguranga
गुरपालgurapāla
गुरबख़्शgurabaḵẖśa
गुरमीतguramīta
गुरिंदरgurindara
गुरिल्लाgurillā
गुरुguru
गुरुंगgurunga
गुरुओंguruō̃
गुरुकुलgurukula
गुरुकुलोंgurukulō̃
गुरुत्वाकर्षणgurutvākarṣaṇa
गुरुद्वाराgurudvārā
गुरुद्वारेgurudvārē
गुरुवारguruvāra
गुरूgurū
गुरूँगgurū̃ga
गुरूओंgurūō̃
गुरूजीgurūjī
गुरूद्वाराgurūdvārā
गुरूदेवgurūdēva
गुरूवारgurūvāra
गुलदस्तेguladastē
गुलदस्तोंguladastō̃
गुलबहारीgulabahārī
गुलशनgulaśana
गुलाटीgulāṭī
गुलाबgulāba
गुलाबीgulābī
ग़ुलामġulāma
गुलालgulāla
गुलिस्ताँgulistā̃
गुलीवरgulīvara
गुलुgulu
गुशguśa
गुस्साgussā
ग़ुस्साġussā
गुस्सेgussē
ग़ुस्सेġussē
गुसाईंgusāī̃
गुहाguhā
गुहारguhāra
गूँजgū̃ja
गूँजनेgū̃janē
गूँजीgū̃jī
गूँजेgū̃jē
गूंजताgūñjatā
गूगलgūgala
गृहgṛha
गृहमंत्रालयgṛhamantrālaya
गृहिणीgṛhiṇī
गृहोंgṛhō̃
गेंदgēnda
गेंदबाज़gēndabāza
गेंदबाज़ीgēndabāzī
गेंदबाज़ोंgēndabāzō̃
गेंदोंgēndō̃
गेटgēṭa
गेटवेgēṭavē
गेट्सgēṭsa
गेमgēma
गेयलgēyala
गेरासिमेन्कोgērāsimēnkō
गेलgēla
गेलरgēlara
गेस्टgēsṭa
गेस्टहाउसgēsṭahāusa
गैंगgainga
गैटलिनgaiṭalina
गैरgaira
ग़ैरġaira
ग़ैरक़ानूनġairaqānūna
ग़ैरक़ानूनीġairaqānūnī
ग़ैरमुल्कोंġairamulkō̃
ग़ैरसरकारीġairasarakārī
गैरीgairī
गैरीग्यूजgairīgyūja
गैलरीgailarī
गैलाक्टिकgailākṭika
गैसgaisa
गैसकांडgaisakāṇḍa
गैसेंgaisē̃
गैसोंgaisō̃
गॉंगgônga
गॉगgôga
गॉटकिनgôṭakina
गॉटमैनgôṭamaina
गॉडgôḍa
गॉयgôya
गॉर्डgôrḍa
गॉलgôla
गॉवgôva
गो
गोंज़ालेज़gō̃zālēza
गोंडाgōṇḍā
गोआgōā
गोउल्डरgōulḍara
गोगोgōgō
गोगोईgōgōī
गोताखोरgōtākhōra
गोताखोरोंgōtākhōrō̃
गोतोहgōtōha
गोदgōda
गोदामgōdāma
गोदामोंgōdāmō̃
गोधराgōdharā
गोपनीयgōpanīya
गोपनीयताgōpanīyatā
गोपालgōpāla
गोपालकृष्णनgōpālakṛṣṇana
गोपालगंजgōpālagañja
गोपालपुरीgōpālapurī
गोपीनाथgōpīnātha
गोयलgōyala
गोरgōra
गोरखपुरgōrakhapura
गोरखाgōrakhā
गोर्वुनोफ़gōrvunōfa
गोराgōrā
गोराडियाgōrāḍiyā
गोरिल्लाgōrillā
गोरेgōrē
गोलgōla
गोलंदाज़ोंgōlandāzō̃
गोलकीपरgōlakīpara
गोल्डनgōlḍana
गोल्डस्मिथgōlḍasmitha
गोलपोस्टgōlapōsṭa
गोलाकारgōlākāra
गोलाबारीgōlābārī
गोलियांgōliyā̃
गोलियाथgōliyātha
गोलियोंgōliyō̃
गोलीgōlī
गोलीबारीgōlībārī
गोलेgōlē
गोलोंgōlō̃
गोवाgōvā
गोवारिकरgōvārikara
गोविंदgōvinda
गोविंदाgōvindā
गोवीgōvī
गोष्ठीgōṣṭhī
गौतमgautama
ग़ौरġaura
ग़ौरतलबġauratalaba
गौरवgaurava
गौरवान्वितgauravānvita
गौरीgaurī
घंटाghaṇṭā
घंटियोghaṇṭiyō
घंटीghaṇṭī
घंटेghaṇṭē
घंटोghaṇṭō
घंटोंghaṇṭō̃
घईghaī
घटghaṭa
घटकghaṭaka
घटकरghaṭakara
घट्टाकोलूghaṭṭākōlū
घटताghaṭatā
घटतीghaṭatī
घटतेghaṭatē
घटनाghaṭanā
घटनाएँghaṭanāē̃
घटनाओंghaṭanāō̃
घटनाक्रमghaṭanākrama
घटनाक्रमोंghaṭanākramō̃
घटनाचक्रghaṭanācakra
घटनास्थलghaṭanāsthala
घटनेghaṭanē
घटाghaṭā
घटाईghaṭāī
घटाएghaṭāē
घटाकरghaṭākara
घटानेghaṭānē
घटायाghaṭāyā
घटियाghaṭiyā
घटीghaṭī
घटींghaṭī̃
घटेगाghaṭēgā
घटेगीghaṭēgī
घड़ियालghaṛiyāla
घड़ीghaṛī
घड़ेghaṛē
घनटाएँghanaṭāē̃
घनश्यामghanaśyāma
घनेghanē
घबराghabarā
घबराकरghabarākara
घबरातीghabarātī
घबरायाghabarāyā
घबराहटghabarāhaṭa
घमंडghamaṇḍa
घमंडीghamaṇḍī
घमासानghamāsāna
घरghara
घरवालेgharavālē
घरवालोंgharavālō̃
घरानेgharānē
घरेलूgharēlū
घरोंgharō̃
घसीटाghasīṭā
घाटghāṭa
घाटगेghāṭagē
घाटलghāṭala
घाटीghāṭī
घाटेghāṭē
घातghāta
घातकghātaka
घायलghāyala
घायलोंghāyalō̃
घासghāsa
घिनghina
घिमिरेghimirē
घिरghira
घिराghirā
घिरीghirī
घिरेghirē
घीghī
घुट्टीghuṭṭī
घुटनाghuṭanā
घुमानेghumānē
घुमावghumāva
घुलतेghulatē
घुसghusa
घुसतेghusatē
घुसनाghusanā
घुसनेghusanē
घुसपैठghusapaiṭha
घुसीghusī
घुसेड़तेghusēṛatē
घूंसेghū̃sē
घूमghūma
घूमताghūmatā
घूमतीghūmatī
घूमतेghūmatē
घूमनाghūmanā
घूमनेghūmanē
घूमाghūmā
घूर्णनghūrṇana
घृणाghṛṇā
घेरghēra
घेरनेghēranē
घेराghērā
घेराबंदीghērābandī
घेरेghērē
घोटालाghōṭālā
घोड़ाghōṛā
घोड़ेghōṛē
घोड़ोंghōṛō̃
घोबादीghōbādī
घोलghōla
घोषghōṣa
घोषणाghōṣaṇā
घोषणाएँghōṣaṇāē̃
घोषणाओंghōṣaṇāō̃
घोषणापत्रghōṣaṇāpatra
घोषितghōṣita
ङरṅara
चंगुलcangula
चंडीcaṇḍī
चंडीगढ़caṇḍīgaṛha
चंदcanda
चंदनcandana
चंदरcandara
चंद्रcandra
चंद्रकांतcandrakānta
चंद्रनcandrana
चंद्रपॉलcandrapôla
चंद्रमाcandramā
चंद्रमाओंcandramāō̃
चंद्रवीरcandravīra
चंद्रशेखरcandraśēkhara
चंद्राcandrā
चंद्रिकाcandrikā
चंद्रूcandrū
चंदाcandā
चंदूcandū
चंदोंcandō̃
चंपाcampā
चंपारणcampāraṇa
चक्करcakkara
चकनाचूरcakanācūra
चकमाcakamā
चक्रcakra
चक्रवर्तीcakravartī
चक्रवातcakravāta
चकाचकcakācaka
चकाचौंधcakācaundha
चकितcakita
चटकाएcaṭakāē
चटकाकरcaṭakākara
चटखारेcaṭakhārē
चटगाँवcaṭagā̃va
चट्टानcaṭṭāna
चट्टानेंcaṭṭānē̃
चट्टानोंcaṭṭānō̃
चटर्जीcaṭarjī
चटाcaṭā
चटाईcaṭāī
चटाईयांcaṭāīyā̃
चड्ढाcaḍḍhā
चढ़caṛha
चढ़करcaṛhakara
चढ़ताcaṛhatā
चढनाcaḍhanā
चढ़नाcaṛhanā
चढनेcaḍhanē
चढ़नेcaṛhanē
चढ़ाcaṛhā
चढाईcaḍhāī
चढ़ाईcaṛhāī
चढ़ाईयांcaṛhāīyā̃
चढ़ानेcaṛhānē
चढ़ावcaṛhāva
चढ़ावोंcaṛhāvō̃
चढ़ेcaṛhē
चतुरcatura
चतुर्वेदीcaturvēdī
चद्रमाओंcadramāō̃
चन्द्रcandra
चन्द्रकलाcandrakalā
चनाबcanāba
चनावोंcanāvō̃
चपातियाँcapātiyā̃
चपातियोंcapātiyō̃
चपेटcapēṭa
चबकिcabaki
चमकcamaka
चमकताcamakatā
चमकधमकcamakadhamaka
चमकनाcamakanā
चमकेcamakē
चमकेगाcamakēgā
चमड़ीcamaṛī
चमत्कारcamatkāra
चमारूcamārū
चमिंडाcamiṇḍā
चमेलीcamēlī
चयनcayana
चयनितcayanita
चर्चcarca
चर्चाcarcā
चर्चाओंcarcāō̃
चर्चितcarcita
चर्चिलcarcila
चरणcaraṇa
चरणजीतcaraṇajīta
चरणबद्धcaraṇabaddha
चरणस्पर्शcaraṇasparśa
चरणोंcaraṇō̃
चरबीcarabī
चर्बीयुक्तcarbīyukta
चरमcarama
चरमंपथीcaramampathī
चरमपंथcaramapantha
चरमपंथियोcaramapanthiyō
चरमपंथियोंcaramapanthiyō̃
चरमपंथीcaramapanthī
चरमरातेcaramarātē
चरमसुखcaramasukha
चरानेcarānē
चरारेcarārē
चरित्रcaritra
चरितार्थcaritārtha
चलcala
चलकरcalakara
चलताcalatā
चलतीcalatī
चलतेcalatē
चलनcalana
चलनाcalanā
चलनेcalanē
चल्सानीcalsānī
चलाcalā
चलाईcalāī
चलाऊँगाcalāū̃gā
चलाएcalāē
चलाएँcalāē̃
चलाएँगेcalāē̃gē
चलाएगाcalāēgā
चलाताcalātā
चलातीcalātī
चलातेcalātē
चलानाcalānā
चलानीcalānī
चलानेcalānē
चलाबीcalābī
चलायाcalāyā
चलिएcaliē
चलीcalī
चलेcalē
चलेंcalē̃
चलेंगेcalēngē
चलेंगेंcalēngē̃
चलेगाcalēgā
चलेगीcalēgī
चलोcalō
चश्मेcaśmē
चहलcahala
चहेतीcahētī
चहेतेcahētē
चाँदcā̃da
चाँदनीcā̃danī
चाँदीcā̃dī
चाँदोंcā̃dō̃
चांदनीcāndanī
चाइनाcāinā
चाकcāka
चाचीcācī
चाटcāṭa
चादरcādara
चानcāna
चानूcānū
चाबीcābī
चायcāya
चायकालcāyakāla
चारcāra
चार्जcārja
चार्टरcārṭara
चार्ल्सcārlsa
चाराcārā
चारित्रिकcāritrika
चारोंcārō̃
चालcāla
चालबाज़ियोंcālabāziyō̃
चालाकcālāka
चालितcālita
चालीसcālīsa
चालूcālū
चालेंcālē̃
चावलाcāvalā
चाहcāha
चाहतcāhata
चाहताcāhatā
चाहतीcāhatī
चाहतींcāhatī̃
चाहतेcāhatē
चाहनेcāhanē
चाहरcāhara
चाहाcāhā
चाहिएcāhiē
चाहिएंcāhiē̃
चाहियेcāhiyē
चाहियेंcāhiyē̃
चाहीcāhī
चाहूँगाcāhū̃gā
चाहूँगीcāhū̃gī
चाहेcāhē
चाहेंcāhē̃
चाहेंगीcāhēngī
चाहेंगेcāhēngē
चाहेगाcāhēgā
चिंतकcintaka
चिंताcintā
चिंताएँcintāē̃
चिंताएंcintāē̃
चिंताओंcintāō̃
चिंताजनकcintājanaka
चिंतितcintita
चिंदबरमcindabarama
चिकनाcikanā
चिकित्साcikitsā
चिकित्साकर्मीcikitsākarmī
चिकित्सीयcikitsīya
चिट्ठियाँciṭṭhiyā̃
चिट्ठीciṭṭhī
चिटणीसciṭaṇīsa
चिटीciṭī
चिड़ियाciṛiyā
चिड़ियाघरोंciṛiyāgharō̃
चिड़ियोंciṛiyō̃
चिढ़ciṛha
चित्तcitta
चित्रcitra
चित्रकारcitrakāra
चित्रकारोंcitrakārō̃
चित्रणcitraṇa
चित्राcitrā
चित्रितcitrita
चित्रोंcitrō̃
चिताएँcitāē̃
चितालेcitālē
चिदंबरमcidambarama
चिन्हcinha
चिन्होंcinhō̃
चिपcipa
चिपकेगाcipakēgā
चिपोंcipō̃
चिम्पांज़ीcimpā̃zī
चिरागcirāga
चिराग़cirāġ
चिल्टनcilṭana
चिल्ड्रेनcilḍrēna
चिल्ड़्रेनcilṛrēna
चिल्लाcillā
चिल्लातेcillātē
चिल्लानेcillānē
चिलीcilī
चिश्तीciśtī
चिह्नोंcihnō̃
ची
चीखcīkha
चीखनेcīkhanē
चीजcīja
चीज़cīza
चीज़ेcīzē
चीजेंcījē̃
चीज़ेंcīzē̃
चीज़ोcīzō
चीजोंcījō̃
चीज़ोंcīzō̃
चीनcīna
चीनीcīnī
चीफ़cīfa
चुंबकcumbaka
चुंबनcumbana
चुकcuka
चुकताcukatā
चुकाcukā
चुकातीcukātī
चुकानेcukānē
चुकायाcukāyā
चुकीcukī
चुकींcukī̃
चुकेcukē
चुग़ताईcuġtāī
चुटकीcuṭakī
चुटकुलाcuṭakulā
चुटकुलेcuṭakulē
चुनcuna
चुनकरcunakara
चुनतीcunatī
चुनतेcunatē
चुननाcunanā
चुननेcunanē
चुनरीcunarī
चुनाcunā
चुनावcunāva
चुनावःcunāvaḥ
चुनावीcunāvī
चुनावोंcunāvō̃
चुनिंदाcunindā
चुनिएcuniē
चुनीcunī
चुनेcunē
चुनेंcunē̃
चुनौतियाँcunautiyā̃
चुनौतियोंcunautiyō̃
चुनौतीcunautī
चुपcupa
चुपचापcupacāpa
चुप्पीcuppī
चुभनीcubhanī
चुभानेcubhānē
चुरयुमोफ़curayumōfa
चुराcurā
चुराएcurāē
चुल्लूcullū
चुस्तcusta
चुस्तीcustī
चूँकिcū̃ki
चूंकिcūnki
चूकcūka
चूकतेcūkatē
चूकनेcūkanē
चूकिcūki
चूनाcūnā
चूनेcūnē
चूरcūra
चूहाcūhā
चूहेcūhē
चूहोंcūhō̃
चेकcēka
चेक़cēqa
चेचनcēcana
चेचन्याcēcanyā
चेतकcētaka
चेतनcētana
चेतनाcētanā
चेतानवीcētānavī
चेतावनीcētāvanī
चेन्नईcēnnaī
चेनीcēnī
चेयरमैनcēyaramaina
चेरिसेcērisē
चेल्सीcēlsī
चेष्टाcēṣṭā
चेहराcēharā
चेहरेcēharē
चेहरोcēharō
चेहरोंcēharō̃
चैंपियंसcaimpiyaṁsa
चैंपियनcaimpiyana
चैंपियनशिपcaimpiyanaśipa
चैंपियन्सcaimpiyansa
चैकcaika
चैटcaiṭa
चैतन्यcaitanya
चैनcaina
चैनलcainala
चैनलोंcainalō̃
चैनानीcainānī
चैनेलcainēla
चैम्पियंसcaimpiyaṁsa
चैम्पियनcaimpiyana
चैरिटीcairiṭī
चैरिटीज़cairiṭīza
चैलेंजcailēñja
चॉकलेटcôkalēṭa
चोगाcōgā
चोटcōṭa
चोटियोंcōṭiyō̃
चोटिलcōṭila
चोटीcōṭī
चोटेंcōṭē̃
चोपड़ाcōpaṛā
चोरcōra
चोरीcōrī
चोरोंcōrō̃
चोलीcōlī
चौंकाcaunkā
चौंकातेcaunkātē
चौंकानेcaunkānē
चौंकायाcaunkāyā
चौंकिएcaunkiē
चौंकीcaunkī
चौंसठcaũsaṭha
चौकcauka
चौकन्नेcaukannē
चौकसीcaukasī
चौकियाँcaukiyā̃
चौकियोंcaukiyō̃
चौकीcaukī
चौकीदारोंcaukīdārō̃
चौकेcaukē
चौड़ाcauṛā
चौड़ाईcauṛāī
चौड़ीcauṛī
चौड़ेcauṛē
चौड़ेवcauṛēva
चौथाcauthā
चौथाईcauthāī
चौथीcauthī
चौथेcauthē
चौदहcaudaha
चौधरीcaudharī
चौपटcaupaṭa
चौबंदcaubanda
चौबीसcaubīsa
चौबीसोंcaubīsō̃
चौबेcaubē
चौलदारीcauladārī
चौसरcausara
चौहानcauhāna
छँटाईcham̐ṭāī
छंदchanda
छंदबद्धchandabaddha
छक्काchakkā
छक्केchakkē
छक्कोंchakkō̃
छकाchakā
छकातेchakātē
छज्जाchajjā
छटपटानेchaṭapaṭānē
छटाchaṭā
छठाchaṭhā
छठीchaṭhī
छठेchaṭhē
छड़ेंchaṛē̃
छत्तीसगढ़chattīsagaṛha
छतरीchatarī
छतोंchatō̃
छदमchadama
छनतीchanatī
छपतीchapatī
छपराchaparā
छपाchapā
छपीchapī
छपेchapē
छपेगीchapēgī
छय्यांchayyā̃
छलकतेchalakatē
छल्लेchallē
छविchavi
छहchaha
छाchā
छाईchāī
छाएchāē
छाड़chāṛa
छात्रchātra
छात्राchātrā
छात्रोंchātrō̃
छातीchātī
छानबीनchānabīna
छापchāpa
छापाchāpā
छापामारchāpāmāra
छापीchāpī
छापींchāpī̃
छापेchāpē
छापेंchāpē̃
छापोंchāpō̃
छायाchāyā
छायाकारchāyākāra
छिटपुटchiṭapuṭa
छिड़chiṛa
छिड़कीchiṛakī
छिड़ाchiṛā
छिद्रchidra
छिद्रोंchidrō̃
छिनchina
छिपकलियोंchipakaliyō̃
छिपाchipā
छिपाकरchipākara
छिपातीchipātī
छिपेchipē
छींटाकशीchīṇṭākaśī
छीछाchīchā
छीटाकशीchīṭākaśī
छीनchīna
छीननाchīnanā
छीनेchīnē
छीनेंchīnē̃
छुआchuā
छुएchuē
छुएँchuē̃
छुएगाchuēgā
छुटकाराchuṭakārā
छुट्टियाँchuṭṭiyā̃
छुट्टीchuṭṭī
छुटभैयेchuṭabhaiyē
छुड़वाchuṛavā
छुड़ाchuṛā
छुड़ानेchuṛānē
छुपchupa
छुपातेchupātē
छुपानेchupānē
छुपायाchupāyā
छुपीchupī
छुपेchupē
छूकरchūkara
छूटchūṭa
छूटतेchūṭatē
छूटनेchūṭanē
छूटाchūṭā
छूटीchūṭī
छूटींchūṭī̃
छूटेchūṭē
छूतेchūtē
छूनेchūnē
छूहchūha
छेड़chēṛa
छेड़छाड़chēṛachāṛa
छेड़नाchēṛanā
छेत्रीchētrī
छेदchēda
छोटाchōṭā
छोटीchōṭī
छोटेchōṭē
छोड़chōṛa
छोड़करchōṛakara
छोड़ताchōṛatā
छोड़तेchōṛatē
छोड़नाchōṛanā
छोड़नीchōṛanī
छोड़नेchōṛanē
छोड़ाchōṛā
छोड़ीchōṛī
छोड़ींchōṛī̃
छोड़ेchōṛē
छोरchōra
जँचींjam̐cī̃
जंकjanka
जंगjanga
जंगड़ाjangaṛā
जंगलjangala
जंगलीjangalī
जंगलोंjangalō̃
जंतुओंjantuō̃
ज़कातzakāta
जकार्ताjakārtā
ज़ख्मzakhma
जख़्मीjaḵẖmī
ज़ख़्मीzaḵẖmī
ज़ख़ीराzaḵẖīrā
जगजीतjagajīta
जगतjagata
जगत्jagat
जगतगुरूjagatagurū
जगतारjagatāra
जगदम्बाjagadambā
जगदीपjagadīpa
जगदीशjagadīśa
जगदीशपुरjagadīśapura
जगदीशपुराjagadīśapurā
जगदेवjagadēva
जगन्नाथjagannātha
जगन्नाथनjagannāthana
जगमगातीjagamagātī
जगमोहनjagamōhana
जगहjagaha
जगहेंjagahē̃
जगहोंjagahō̃
जगाjagā
जगाईjagāī
जगाएjagāē
जगाताjagātā
जगानेjagānē
जगायाjagāyā
जगीjagī
जगुआरjaguāra
जजjaja
ज़ज़्बाzazbā
जज़्बेjazbē
जजमेंटjajamēṇṭa
जजोंjajō̃
ज्ञातjñāta
ज्ञानjñāna
ज्ञानदूतjñānadūta
ज्ञानप्रकाशjñānaprakāśa
जटिलjaṭila
जटिलताएँjaṭilatāē̃
जटिलताओंjaṭilatāō̃
जड़jaṛa
जड़ीjaṛī
जड़ेंjaṛē̃
जड़ोंjaṛō̃
जत्थाjatthā
जतनjatana
जताईjatāī
जताएंगेjatāēngē
जताताjatātā
जतातेjatātē
जतानाjatānā
जतायाjatāyā
जतायीjatāyī
जद्दाहjaddāha
जद्दोजहदjaddōjahada
जनjana
जनकjanaka
जनगणनाjanagaṇanā
जनजातिjanajāti
जनजातियाँjanajātiyā̃
जनजातियोंjanajātiyō̃
जनजीवनjanajīvana
जनताjanatā
जनतांत्रिकjanatāntrika
जन्नतjannata
जननांगjananānga
जननांगोंjananāngō̃
जननेंद्रियjananēndriya
जनप्रतिनिधियोंjanapratinidhiyō̃
जन्मjanma
जनमतjanamata
जनमतसंग्रहjanamatasangraha
जन्मदिनjanmadina
जन्मभूमिjanmabhūmi
जन्मशतीjanmaśatī
जन्मस्थलjanmasthala
जन्मस्थानjanmasthāna
जन्मसिद्धjanmasiddha
जन्माjanmā
जन्मीjanmī
जन्मेjanmē
जन्मेषभाईjanmēṣabhāī
जनरलjanarala
जनरलोंjanaralō̃
जनवरीjanavarī
जनशक्तिjanaśakti
जनसंख्याjanasaṁkhyā
जनसंपर्कjanasamparka
जनसंहारjanasaṁhāra
जनसमर्थनjanasamarthana
जनसमूहjanasamūha
जनहितjanahita
जनाज़ाjanāzā
जनाधारjanādhāra
जनाबjanāba
जनार्दनjanārdana
जपितjapita
जफ़रjafara
जबjaba
जबकिjabaki
जबड़ेjabaṛē
ज़ब्तzabta
जबतकjabataka
जबर्दस्तjabardasta
ज़बरदस्तzabaradasta
ज़बर्दस्तzabardasta
ज़बरदस्तीzabaradastī
जबरनjabarana
जबलपुरjabalapura
जबसेjabasē
ज़बानीzabānī
जबाबjabāba
जमjama
जमकरjamakara
जमगमातीjamagamātī
जम्मीतवीjammītavī
जम्मूjammū
जम्मूतवीjammūtavī
जमशेदपुरjamaśēdapura
जमाjamā
जमातेjamātē
जमानतjamānata
ज़मानतzamānata
ज़मानतीzamānatī
जमानाjamānā
ज़मानाzamānā
जमानेjamānē
ज़मानेzamānē
जमालीjamālī
जमावjamāva
जमावड़ाjamāvaṛā
जमावड़ेjamāvaṛē
जमींदारjamīndāra
ज़मीनzamīna
ज़मीनीzamīnī
जमीयतjamīyata
ज़मीरzamīra
जमेjamē
जयjaya
जयंतjayanta
जयंतीjayantī
जयप्रकाशjayaprakāśa
जयपुरjayapura
जयललिताjayalalitā
जयश्रीjayaśrī
जयसवालjayasavāla
जयसूर्याjayasūryā
जयहिन्दjayahinda
जयाjayā
ज्याँjyā̃
ज्याकjyāka
ज़्यादतीzyādatī
ज्यादाjyādā
ज़्यादाzyādā
ज्यादातरjyādātara
ज़्यादातरzyādātara
ज़्यादाथरzyādāthara
जयानंदjayānanda
जयानंदाjayānandā
जयाप्रदाjayāpradā
ज्यामितिकjyāmitika
ज्यूरीjyūrī
जयेंद्रjayēndra
जयेन्द्रjayēndra
जयेशjayēśa
ज्योंjyō̃
ज्योतिरादित्यjyōtirāditya
ज्यौफरीjyaupharī
ज़रकावीzarakāvī
ज़रक़ावीzaraqāvī
जर्नलjarnala
जरनैलjaranaila
जर्मनjarmana
जर्मनीjarmanī
ज़रवारzaravāra
जर्सीjarsī
ज़राzarā
ज़रारzarāra
जरिएjariē
ज़रिएzariē
ज़रियाzariyā
जरीवालाjarīvālā
ज़रुरzarura
जरुरतjarurata
ज़रुरतzarurata
ज़रुरीzarurī
ज़रूरzarūra
जरूरतjarūrata
ज़रूरतzarūrata
ज़रूरतःzarūrataḥ
ज़रूरतमंदzarūratamanda
ज़रूरतमंदोंzarūratamandō̃
ज़रूरतोंzarūratō̃
जरूरीjarūrī
ज़रूरीzarūrī
ज़रूरीःzarūrīḥ
जलjala
जलगाँवjalagā̃va
ज़लज़लोंzalazalō̃
जलडमरूमध्यjalaḍamarūmadhya
जलतीjalatī
जल्दjalda
जल्दबाजीjaldabājī
जल्दबाज़ीjaldabāzī
जल्दीjaldī
जलनjalana
जलनेjalanē
जलपाईगुड़ीjalapāīguṛī
जलवाjalavā
जलवायुjalavāyu
जलवेjalavē
जलाjalā
जलाताjalātā
जलानेjalānē
जलायाjalāyā
जलालjalāla
जलालुद्दीनjalāluddīna
जलाशयjalāśaya
जलाशयोंjalāśayō̃
जलेगीjalēgī
ज्वलंतjvalanta
जव्वादjavvāda
जवागलjavāgala
जवानjavāna
जवानीjavānī
जवानोंjavānō̃
जवाबjavāba
जवाबतलबjavābatalaba
जवाबदेहjavābadēha
जवाबदेहीjavābadēhī
जवाबीjavābī
जवाबोंjavābō̃
ज्वारjvāra
ज्वालामुखीjvālāmukhī
जवाहरjavāhara
जवाहरलालjavāharalāla
ज़्वेरेवzvērēva
जश्नjaśna
जस्टिनjasṭina
जस्टिसjasṭisa
जसविंदरjasavindara
जस्सीjassī
ज़हनzahana
जहरjahara
ज़हरzahara
ज़हरीलीzaharīlī
जहाँjahā̃
जहाँकिjahā̃ki
जहांjahā̃
जहाज़jahāza
जहाज़रानीjahāzarānī
जहाज़ोjahāzō
जहाज़ोंjahāzō̃
जहानाबादjahānābāda
जहीरjahīra
ज़हीरzahīra
जा
जाँएंगेjā̃ēngē
जाँचjā̃ca
जाँचकर्ताjā̃cakartā
जाँचकर्ताओंjā̃cakartāō̃
जाँचनाjā̃canā
जाँचनेjā̃canē
जाँचपड़तालjā̃capaṛatāla
जांगीरjāngīra
जांघjāngha
जांघोंjānghō̃
जांचjāñca
जाइएjāiē
जाइरोस्कोपjāirōskōpa
जाउँगाjāũgā
जाऊँjāū̃
जाऊँगाjāū̃gā
जाएjāē
जाएँjāē̃
जाएँगीjāē̃gī
जाएँगींjāē̃gī̃
जाएँगेjāē̃gē
जाएँगेःjāē̃gēḥ
जाएंjāē̃
जाएंगीjāēngī
जाएंगेjāēngē
जाएगाjāēgā
जाएगाजोjāēgājō
जाएगीjāēgī
जाऐंjāaĩ
जाओjāō
जाओगेjāōgē
जाकरjākara
जाकिरjākira
ज़ाकिरzākira
जागjāga
जागताjāgatā
जागतीjāgatī
जागरुकjāgaruka
जागरुकताjāgarukatā
जागरूकjāgarūka
जागरूकताjāgarūkatā
जागीjāgī
जातjāta
जाताjātā
जातिjāti
ज़ातिzāti
जातिगतjātigata
जातियोंjātiyō̃
जातिवादjātivāda
जातीjātī
जातींjātī̃
जातीयjātīya
जातेjātē
जादुईjāduī
जादूjādū
जादूगरjādūgara
जादोपुरjādōpura
जानjāna
जानकरjānakara
जानकरीjānakarī
जानकारियाँjānakāriyā̃
जानकारियोंjānakāriyō̃
जानकारीjānakārī
जानकारोंjānakārō̃
जानकीदासjānakīdāsa
जानताjānatā
जानतीjānatī
जानतेjānatē
जाननाjānanā
जाननीjānanī
जाननेjānanē
जानबूझकरjānabūjhakara
जानवरjānavara
जानवरोंjānavarō̃
जानाjānā
जानिएjāniē
जानीjānī
जानीमानीjānīmānī
जानेjānē
जानेंjānē̃
जानेंगेjānēngē
जानेमानेjānēmānē
जानेवालीjānēvālī
जानेवालेjānēvālē
जानोjānō
जापानjāpāna
जापानियोंjāpāniyō̃
जापानीjāpānī
जाफनाjāphanā
जाफ़नाjāfanā
जाफ़रीjāfarī
जामनगरjāmanagara
जाम्बियाjāmbiyā
ज़ाम्बियाzāmbiyā
जामियाjāmiyā
जायगाjāyagā
जायज़jāyaza
जायजाjāyajā
जायज़ाjāyazā
जायदjāyada
ज़ायदzāyada
जायदादjāyadāda
जायसवालjāyasavāla
जायाjāyā
जायेंगेjāyēngē
जायेगाjāyēgā
ज़ायेदzāyēda
जार्जjārja
जारवाjāravā
ज़ाराzārā
जारीjārī
जालjāla
जालंधरjālandhara
जालसाज़ीjālasāzī
जालसाज़ोंjālasāzō̃
ज़ालिमोंzālimō̃
जालीjālī
जालौरjālaura
जावाjāvā
जावास्क्रिप्टjāvāskripṭa
जावेदjāvēda
जासूसjāsūsa
जासूसीjāsūsī
जाहिरjāhira
ज़ाहिरzāhira
ज़ाहिराzāhirā
जिंगल्सjingalsa
ज़िंटाziṇṭā
जिंदगीjindagī
ज़िंदगीzindagī
ज़िंदग़ीzindaġī
जिंदलjindala
जिंदाjindā
ज़िंदाzindā
जिएjiē
जिएँjiē̃
जिक्रjikra
ज़िक्रzikra
जिज्ञासाjijñāsā
जिज्ञासाओंjijñāsāō̃
ज़िटाziṭā
जितनाjitanā
जितनीjitanī
जितनेjitanē
जितवाjitavā
जितवातीjitavātī
जितवायाjitavāyā
जिताjitā
जितेंदरjitēndara
जितेंद्रjitēndra
जितेन्द्रjitēndra
ज़िदzida
ज़िदगीzidagī
ज़िदग़ीzidaġī
ज़िदाzidā
ज़िदानzidāna
जिनjina
जिनकाjinakā
जिनकीjinakī
जिनकेjinakē
जिनकोjinakō
ज़िन्दाzindā
जिनमेjinamē
जिनमेंjinamē̃
जिनसेjinasē
जिन्हेjinhē
जिन्हेंjinhē̃
जिन्होंनेjinhōnnē
जिन्होनेंjinhōnē̃
जिनीjinī
ज़िनीzinī
ज़िनेदिनzinēdina
जिमjima
जिमखानाjimakhānā
ज़िम्बाब्वेzimbābvē
ज़िम्बाव्बेzimbāvbē
ज़िम्माzimmā
ज़िम्मेzimmē
जिम्मेदारjimmēdāra
ज़िम्मेदारzimmēdāra
ज़िम्मेदारानाzimmēdārānā
जिम्मेदारियाँjimmēdāriyā̃
ज़िम्मेदारियाँzimmēdāriyā̃
ज़िम्मेदारियोंzimmēdāriyō̃
ज़िम्मेदारीzimmēdārī
ज़िम्मेवारzimmēvāra
जिमीjimī
ज़िमेडिनzimēḍina
जियाjiyā
ज़ियाउद्दीनziyāuddīna
जियाबाओjiyābāō
जियेjiyē
जियेंjiyē̃
जियेगीjiyēgī
जियोjiyō
जियोसाईंसेसjiyōsāī̃sēsa
जिरगाjiragā
ज़िलाzilā
ज़िलाधीशzilādhīśa
ज़िलाधीशोंzilādhīśō̃
जिलायाjilāyā
जिलियनjiliyana
जिलेjilē
ज़िलेzilē
जिलोंjilō̃
जिसjisa
जिसकाjisakā
जिसकीjisakī
जिसकेjisakē
जिसकोjisakō
जिसनेjisanē
जिसपरjisapara
जिसमेjisamē
जिसमेंjisamē̃
जिससjisasa
जिससेjisasē
जिसेjisē
जिहादjihāda
जी
ज़ी
जीईjīī
जीएjīē
जीएसएलवीjīēsaēlavī
जीतjīta
जीतकरjītakara
जीततेjītatē
जीतनाjītanā
जीतनेjītanē
जीताjītā
जीतीjītī
जीतींjītī̃
जीतेjītē
जीतेंगेjītēngē
जीतेंद्रjītēndra
जीतेगीjītēgī
जीतेन्द्रjītēndra
जीनjīna
ज़ीनतzīnata
जीन्सjīnsa
जीनाjīnā
ज़ीनीzīnī
जीनेjīnē
जीनेवाjīnēvā
जीनोंjīnō̃
जीनोमjīnōma
जीपीjīpī
जीपीएसjīpīēsa
जीभjībha
जीर्णjīrṇa
जीर्णोंद्धारjīrṇōnddhāra
जीर्णोद्धारjīrṇōddhāra
ज़ीरोzīrō
जीवjīva
जीवंतjīvanta
जीवनjīvana
जीवनकालjīvanakāla
जीवनशैलीjīvanaśailī
जीवनियोंjīvaniyō̃
जीवनीjīvanī
जीवाणुjīvāṇu
जीवाणुओंjīvāṇuō̃
जीवाश्मjīvāśma
जीवाश्मविज्ञानjīvāśmavijñāna
जीवाश्मविज्ञानियोंjīvāśmavijñāniyō̃
जीवाश्मोंjīvāśmō̃
जीविकाjīvikā
जीवितjīvita
जीवितोंjīvitō̃
जीवोंjīvō̃
जीहौर्सैमjīhaursaima
जुएjuē
जुझारूjujhārū
जुटjuṭa
जुटाjuṭā
जुटाईjuṭāī
जुटाईंjuṭāī̃
जुटाएjuṭāē
जुटातेjuṭātē
जुटानाjuṭānā
जुटानीjuṭānī
जुटानेjuṭānē
जुटायाjuṭāyā
जुटीjuṭī
जुटींjuṭī̃
जुटेjuṭē
जुड़juṛa
जुड़तेjuṛatē
जुड़नाjuṛanā
जुड़नेjuṛanē
जुड़वाँjuṛavā̃
जुड़ाjuṛā
जुड़ावjuṛāva
जुड़ीjuṛī
जुड़ींjuṛī̃
जुड़ूँjuṛū̃
जुडेjuḍē
जुड़ेjuṛē
जुनिचोरीjunicōrī
जुनूनjunūna
जुबलीjubalī
ज़ुबानzubāna
ज़ुबानीzubānī
ज़ुबैरzubaira
जुमेjumē
जुरगनjuragana
जुर्मjurma
जुर्मानाjurmānā
ज़ुर्मानाzurmānā
जुर्मानेjurmānē
जुर्मानोंjurmānō̃
जुर्रतjurrata
जुलjula
जुलकरjulakara
जुलताjulatā
जुलतीjulatī
जुलतेjulatē
ज़ुल्फ़िकारzulfikāra
ज़ुल्फ़िक़ारzulfiqāra
ज़ुल्मzulma
जुलाjulā
जुलाईjulāī
जुलिएनjuliēna
जुलीjulī
ज़ुलुzulu
जुवोनोjuvōnō
जूझjūjha
जूझनेjūjhanē
जूदेवjūdēva
जूनjūna
जूनियरjūniyara
जूनियर्सjūniyarsa
जूरीjūrī
जूलिएटjūliēṭa
जूलियटjūliyaṭa
जूलियसjūliyasa
जूलियाjūliyā
जूलिसाjūlisā
जूलीjūlī
ज़ूहरीzūharī
जे
जेआरjēāra
जेएनjēēna
जेएसjēēsa
जेकjēka
जेटjēṭa
जेटलीjēṭalī
जेद्दाjēddā
जेनjēna
जेनरjēnara
जेनरेटरjēnarēṭara
जेनरेशनjēnarēśana
जेनारियोjēnāriyō
जेनिनjēnina
जेनिफ़रjēnifara
जेनेटिकjēnēṭika
जेनेटिक्सjēnēṭiksa
जेनेरेटरjēnērēṭara
जेनेवाjēnēvā
जेनेसिसjēnēsisa
जेपीjēpī
जेबjēba
जेम्सjēmsa
जेमाइमाjēmāimā
जेरार्डjērārḍa
जेरीjērī
जेरेमीjērēmī
जेलjēla
जेलरjēlara
जेलेंjēlē̃
जेलोंjēlō̃
जेसिकाjēsikā
जेहादjēhāda
ज़ेहादzēhāda
जैकjaika
जैकबjaikaba
जैकसनjaikasana
जैक्सनjaiksana
जैकीjaikī
जैटjaiṭa
जैटलैगjaiṭalaiga
ज़ैदzaida
जैदीjaidī
ज़ैदीzaidī
जैनjaina
ज़ैनzaina
जैफjaipha
ज़ैब्राzaibrā
जैमरjaimara
जैमीjaimī
जैवjaiva
जैविकjaivika
जैसाjaisā
जैसाकिjaisāki
जैसीjaisī
जैसेjaisē
जैसेकिjaisēki
जॉनjôna
जॉनस्टनjônasṭana
जॉन्स्टनjônsṭana
जॉन्सनjônsana
जॉनीjônī
जॉयंटjôyaṇṭa
जॉर्जjôrja
जॉर्जियाjôrjiyā
जॉर्डनjôrḍana
जो
ज़ो
जोआकिनjōākina
जोकिjōki
जोकिनjōkina
जोखाjōkhā
जोगिंदरjōgindara
जोगीjōgī
जोगेंद्रjōgēndra
जोगेनjōgēna
जोड़jōṛa
जोड़करjōṛakara
जोड़ताjōṛatā
जोड़तीjōṛatī
जोड़तेjōṛatē
जोड़नाjōṛanā
जोड़नेjōṛanē
जोड़ाjōṛā
जोड़ियाँjōṛiyā̃
जोड़ीjōṛī
जोड़ीदारjōṛīdāra
जोड़ेjōṛē
जोड़ोंjōṛō̃
जोतjōta
जोधपुरjōdhapura
जोनलjōnala
ज़ोनलzōnala
जोन्सjōnsa
जोनाथनjōnāthana
ज़ोरzōra
ज़ोरदारzōradāra
जोरोंjōrō̃
जोशjōśa
जोशीjōśī
जोशोjōśō
जोसjōsa
जोसेफाइनjōsēphāina
जोहानिसबर्गjōhānisabarga
जौनपुरjaunapura
जौहरjauhara
जौहरीjauharī
झंjhaṁ
झंडाjhaṇḍā
झंडीjhaṇḍī
झंडेjhaṇḍē
झंडोंjhaṇḍō̃
झकझोरjhakajhōra
झकझोरनेjhakajhōranē
झगड़ाjhagaṛā
झटकाjhaṭakā
झटकेjhaṭakē
झड़तीjhaṛatī
झड़पjhaṛapa
झड़पेंjhaṛapē̃
झड़पोंjhaṛapō̃
झड़ीjhaṛī
झपकीjhapakī
झपटनाjhapaṭanā
झरनेjharanē
झरोखाjharōkhā
झरोखेjharōkhē
झरोखोंjharōkhō̃
झलकjhalaka
झलकताjhalakatā
झलकतीjhalakatī
झलकियाँjhalakiyā̃
झाjhā
झाँकनाjhā̃kanā
झाँकनेjhā̃kanē
झाँसवीjhā̃savī
झांकनेjhānkanē
झांसवीjhā̃savī
झांसीjhā̃sī
झाड़jhāṛa
झाड़ियोंjhāṛiyō̃
झाड़ूjhāṛū
झारखंडjhārakhaṇḍa
झाराjhārā
झालाjhālā
झिझकjhijhaka
झिझकेंगेjhijhakēngē
झिड़कतेjhiṛakatē
झिड़कीjhiṛakī
झिल्लीjhillī
झींगुरोंjhīngurō̃
झुंडjhuṇḍa
झुकjhuka
झुकताjhukatā
झुकतेjhukatē
झुकनाjhukanā
झुकनेवालीjhukanēvālī
झुकाjhukā
झुकावjhukāva
झुग्गीjhuggī
झुनझुनवालाjhunajhunavālā
झुलसjhulasa
झुलसेjhulasē
झूँझनूjhū̃jhanū
झूछjhūcha
झूठjhūṭha
झूठाjhūṭhā
झूठीjhūṭhī
झूठेjhūṭhē
झूमjhūma
झूलेjhūlē
झेलjhēla
झेलनाjhēlanā
झेलनेjhēlanē
झेलाjhēlā
झेलेjhēlē
झोंकjhōnka
झोंकाjhōnkā
झोंकेjhōnkē
झोंपड़ीjhōmpaṛī
झोकनेjhōkanē
झोपड़पट्टीjhōpaṛapaṭṭī
झोपड़ीjhōpaṛī
झोलीjhōlī
टंडनṭaṇḍana
टक्करṭakkara
टक्कररोधीṭakkararōdhī
टकटकीṭakaṭakī
टकराṭakarā
टकराईṭakarāī
टकराएँगींṭakarāē̃gī̃
टकराएगाṭakarāēgā
टकरानेṭakarānē
टकरायाṭakarāyā
टकरावṭakarāva
टखनेṭakhanē
टचṭaca
टटोलाṭaṭōlā
टनṭana
टनलṭanala
टनेलṭanēla
ट्यूनिशियाṭyūniśiyā
ट्रंपṭrampa
ट्रकṭraka
टरटल्सṭaraṭalsa
टर्नरṭarnara
टर्मिनलṭarminala
टर्मिनेटरṭarminēṭara
ट्रस्टṭrasṭa
ट्रस्टोंṭrasṭō̃
ट्राँफीṭrā̃phī
ट्रांसमीटरोंṭrā̃samīṭarō̃
ट्राइटनṭrāiṭana
ट्राफियाँṭrāphiyā̃
ट्राफ़ीṭrāfī
ट्रामेंṭrāmē̃
ट्रामोंṭrāmō̃
ट्रायोम्यूनṭrāyōmyūna
ट्रिंकोमालीṭrinkōmālī
ट्रिपṭripa
ट्रिब्यूट्सṭribyūṭsa
ट्रिसṭrisa
ट्रीṭrī
ट्रेंटṭrēṇṭa
ट्रेंडṭrēṇḍa
ट्रेडṭrēḍa
ट्रेडमार्कṭrēḍamārka
ट्रेडिंगṭrēḍinga
ट्रेनṭrēna
ट्रेनिंगṭrēninga
ट्रेनेंṭrēnē̃
ट्रेनोंṭrēnō̃
ट्रेसṭrēsa
ट्रेसीṭrēsī
ट्रैकṭraika
ट्रैजेडीṭraijēḍī
ट्रैफिकṭraiphika
ट्रैफ़िकṭraifika
ट्रैवलṭraivala
ट्रैविसṭraivisa
ट्रॉफीṭrôphī
ट्रॉफ़ीṭrôfī
ट्रॉफ़ीःṭrôfīḥ
ट्वेंटिएथṭvēṇṭiētha
टहलतेṭahalatē
टाँगṭā̃ga
टांकṭānka
टांगोंṭāngō̃
टाइगरṭāigara
टाइगर्सṭāigarsa
टाइगरोंṭāigarō̃
टाइटनṭāiṭana
टाइटिलṭāiṭila
टाइटैनिकṭāiṭainika
टाइपṭāipa
टाइपराइटरṭāiparāiṭara
टाइपिंगṭāipinga
टाइमṭāima
टाइमरṭāimara
टाइम्सṭāimsa
टाइमिंगṭāiminga
टाईṭāī
टाईमṭāīma
टाउनṭāuna
टाटाṭāṭā
टापुओंṭāpuō̃
टापूṭāpū
टायटलṭāyaṭala
टायसनṭāyasana
टालṭāla
टालतीṭālatī
टालनाṭālanā
टालनेṭālanē
टालमटोलṭālamaṭōla
टालाṭālā
टावरṭāvara
टावर्सṭāvarsa
टास्कṭāska
टिकṭika
टिकटṭikaṭa
टिकटेंṭikaṭē̃
टिकटोंṭikaṭō̃
टिकीṭikī
टिकेṭikē
टिकेंगेṭikēngē
टिड्डियोंṭiḍḍiyō̃
टिड्डीṭiḍḍī
टिप्पणियाँṭippaṇiyā̃
टिप्पणियांṭippaṇiyā̃
टिप्पणियोंṭippaṇiyō̃
टिप्पणीṭippaṇī
टिमṭima
टिमटिमाताṭimaṭimātā
टिम्बरलेकṭimbaralēka
टिमेंṭimē̃
टिर्कीṭirkī
टिहरीṭiharī
टीṭī
टीआरओṭīāraō
टीएसṭīēsa
टीकमगढ़ṭīkamagaṛha
टीकाṭīkā
टीकारामṭīkārāma
टीकेṭīkē
टीकोंṭīkō̃
टीचरṭīcara
टीजेएसṭījēēsa
टीनाṭīnā
टीनूṭīnū
टीबीṭībī
टीमṭīma
टीमेंṭīmē̃
टीमोंṭīmō̃
टीयरṭīyara
टीवीṭīvī
टुकड़ाṭukaṛā
टुकड़ेṭukaṛē
टुकड़ोṭukaṛō
टुकड़ोंṭukaṛō̃
टुडेṭuḍē
टुमैनṭumaina
टूṭū
टूटṭūṭa
टूटनेṭūṭanē
टूटाṭūṭā
टूटीṭūṭī
टूटेṭūṭē
टूथṭūtha
टूरṭūra
टूर्नामेंटṭūrnāmēṇṭa
टूरिज़्मṭūrizma
टेंटṭēṇṭa
टेंडरṭēṇḍara
टेंपटेशनṭēmpaṭēśana
टेकṭēka
टेक्टोनिकṭēkṭōnika
टेक्नॉलॉजीसṭēknôlôjīsa
टेक्नोलॉजीṭēknōlôjī
टेक्स्टṭēksṭa
टेक्ससṭēksasa
टेक्सासṭēksāsa
टेडṭēḍa
टेढ़ाṭēṛhā
टेनज़िंगṭēnazinga
टेनिसṭēnisa
टेपṭēpa
टेम्पलṭēmpala
टेरीṭērī
टेरेसṭērēsa
टेरेसाṭērēsā
टेलṭēla
टेलरṭēlara
टेलिग्राफ़ṭēligrāfa
टेलिविज़नṭēlivizana
टेलीकम्यूनिकेशनṭēlīkamyūnikēśana
टेलीकॉमṭēlīkôma
टेलीग्राफ़ṭēlīgrāfa
टेलीग्रामṭēlīgrāma
टेलीट्रांस्पोर्टेशनṭēlīṭrā̃spōrṭēśana
टेलीफ़ोनṭēlīfōna
टेलीविजनṭēlīvijana
टेलीविज़नṭēlīvizana
टेलीवीज़नṭēlīvīzana
टेलीस्कोपṭēlīskōpa
टेलीस्कोपोंṭēlīskōpō̃
टेस्टṭēsṭa
टेस्टःṭēsṭaḥ
टेस्टोंṭēsṭō̃
टेसाṭēsā
टैंकṭainka
टैंकोंṭainkō̃
टैकनॉलॉजीṭaikanôlôjī
टैक्सṭaiksa
टैक्ससṭaiksasa
टैक्सासṭaiksāsa
टैक्सीṭaiksī
टैगोरṭaigōra
टैडीबियरṭaiḍībiyara
टैबṭaiba
टैरीṭairī
टैलकौटṭailakauṭa
टैलेंटṭailēṇṭa
टैलोनṭailōna
टॉडṭôḍa
टॉनिकṭônika
टॉपṭôpa
टॉप्सṭôpsa
टॉफ़लṭôfala
टॉमṭôma
टॉमसṭômasa
टॉमसनṭômasana
टॉमीṭômī
टॉर्चोंṭôrcō̃
टॉरडिलोसṭôraḍilōsa
टॉवरṭôvara
टॉसṭôsa
टोकṭōka
टोक्योṭōkyō
टोक्योंṭōkyō̃
टोकाटाकीṭōkāṭākī
टोनीṭōnī
टोरंटोṭōraṇṭō
टोरोंटोṭōrōṇṭō
टोलीविज़नṭōlīvizana
टोलेन्टिनोṭōlēnṭinō
टोलेन्टिनोयṭōlēnṭinōya
टोलोकिनṭōlōkina
टोहीṭōhī
ठंडṭhaṇḍa
ठंडाṭhaṇḍā
ठंडीṭhaṇḍī
ठंडेṭhaṇḍē
ठंढकṭhaṇḍhaka
ठगṭhaga
ठनṭhana
ठनीṭhanī
ठपṭhapa
ठप्पाṭhappā
ठहरṭhahara
ठहरतेṭhaharatē
ठहराएṭhaharāē
ठहरातेṭhaharātē
ठहरानाṭhaharānā
ठहरानेṭhaharānē
ठहरायाṭhaharāyā
ठहरेṭhaharē
ठाकṭhāka
ठाकरेṭhākarē
ठाकुरṭhākura
ठानṭhāna
ठानीṭhānī
ठिकानाṭhikānā
ठिकानेṭhikānē
ठिकानोंṭhikānō̃
ठीकṭhīka
ठीकठाकṭhīkaṭhāka
ठुकराṭhukarā
ठुकराईṭhukarāī
ठुकराएṭhukarāē
ठुकराओगेṭhukarāōgē
ठुकरातेṭhukarātē
ठुकरानाṭhukarānā
ठुकरानेṭhukarānē
ठुसेṭhusē
ठूँसेṭhū̃sē
ठेकाṭhēkā
ठेकेदारṭhēkēdāra
ठेकेदारोंṭhēkēdārō̃
ठेलेṭhēlē
ठेसṭhēsa
ठोंकṭhōnka
ठोकरṭhōkara
ठोकेṭhōkē
ठोसṭhōsa
डंकाḍankā
डंडोनाḍaṇḍōnā
डकḍaka
डकवर्थḍakavartha
डगमगाḍagamagā
डगमगातीḍagamagātī
डगरḍagara
डगलसḍagalasa
डचḍaca
डटेḍaṭē
डनḍana
डफ़ḍafa
डफलीḍaphalī
डब्यूएचओḍabyūēcaō
डबलḍabala
डब्ल्यूḍablyū
डबल्सḍabalsa
डब्लूएचओḍablūēcaō
ड्यूकḍyūka
ड्यूटीḍyūṭī
डरḍara
ड्रंकनḍrankana
डरकरḍarakara
ड्रगḍraga
ड्रग्सḍragsa
डरताḍaratā
डरतीḍaratī
डरतेḍaratē
डरनेḍaranē
डरबनḍarabana
डर्बीḍarbī
ड्राḍrā
ड्राइंगरूमḍrāingarūma
ड्राइवḍrāiva
ड्राइवरḍrāivara
ड्राइवरोंḍrāivarō̃
डरातीḍarātī
ड्रामाḍrāmā
डरायाḍarāyā
डरावनाḍarāvanā
ड्रिंकḍrinka
ड्रीमḍrīma
ड्रीम्ज़ḍrīmza
ड्रीम्सḍrīmsa
डरेḍarē
ड्रेसḍrēsa
ड्रैगनḍraigana
ड्रॉḍrô
डल्लासḍallāsa
डलवाएḍalavāē
डलासḍalāsa
डवलपमेंटḍavalapamēṇṭa
डवलेपमेंटḍavalēpamēṇṭa
ड्वायनेḍvāyanē
ड्वार्फ़ḍvārfa
डाḍā
डाँḍā̃
डाँसरḍā̃sara
डांगवालḍāngavāla
डाइऑक्साइडḍāiôksāiḍa
डाइकḍāika
डाइकःḍāikaḥ
डाइटेटिकḍāiṭēṭika
डाईविंगḍāīvinga
डाउḍāu
डाउगḍāuga
डाउनलोडḍāunalōḍa
डाकḍāka
डाकखानोंḍākakhānō̃
डाक्टरḍākṭara
डाकतारḍākatāra
डाकुओंḍākuō̃
डाटाḍāṭā
डानल्डḍānalḍa
डानाḍānā
डानेḍānē
डायऑक्साइडḍāyaôksāiḍa
डायटिकḍāyaṭika
डायनाḍāyanā
डायनामाइटḍāyanāmāiṭa
डायनासोरḍāyanāsōra
डायबटीज़ḍāyabaṭīza
डायबिटीज़ḍāyabiṭīza
डायमंडḍāyamaṇḍa
डायमंड्सḍāyamaṇḍsa
डायरियाँḍāyariyā̃
डायरीḍāyarī
डायरीज़ḍāyarīza
डायरेक्टरḍāyarēkṭara
डायरेक्टरीḍāyarēkṭarī
डायलॉगḍāyalôga
डारḍāra
डार्विनḍārvina
डालḍāla
डालकरḍālakara
डालताḍālatā
डालतीḍālatī
डालतेḍālatē
डालनाḍālanā
डालनेḍālanē
डालमियाḍālamiyā
डालरḍālara
डालाḍālā
डालिएḍāliē
डालीḍālī
डालेḍālē
डालेंḍālē̃
डालेंगेḍālēngē
डालेगाḍālēgā
डालेगीḍālēgī
डिḍi
डिकḍika
डिकैप्रियोḍikaipriyō
डिग्रीḍigrī
डिजनीḍijanī
डिज्नीḍijnī
डिज़नीḍizanī
डिज़्नीḍiznī
डिज़ाइनḍizāina
डिज़ाइनरḍizāinara
डिज़ाइनिंगḍizāininga
डिज़ायनḍizāyana
डिज़ास्टर्सḍizāsṭarsa
डिजिटलḍijiṭala
डिजिटिलḍijiṭila
डिनरḍinara
डिनोḍinō
डिप्रेशनḍiprēśana
डिप्लोमाḍiplōmā
डिफेंसḍiphē̃sa
डिब्बाḍibbā
डिब्बेḍibbē
डियोḍiyō
डिलीवरीḍilīvarī
डिवाइसḍivāisa
डिविजनḍivijana
डिविज़नḍivizana
डिविज़नलḍivizanala
डिस्कवरीḍiskavarī
डिस्ट्रिक्टḍisṭrikṭa
डिस्ट्रैक्शनḍisṭraikśana
डिस्फ़ंक्शनḍisfankśana
डीḍī
डीआरकेḍīārakē
डीईसीḍīīsī
डीएनएḍīēnaē
डीएमकेḍīēmakē
डीएवीḍīēvī
डीएसḍīēsa
डीएसपीḍīēsapī
डीजीएमओḍījīēmaō
डीजीसीएḍījīsīē
डीपḍīpa
डीबीसीḍībīsī
डीसीḍīsī
डुंगरपुरḍungarapura
डुबकीḍubakī
डुबोḍubō
डुबोईḍubōī
डुमरियागंजḍumariyāgañja
डुमासḍumāsa
डुलायाḍulāyā
डूंगरपुरḍūngarapura
डूबḍūba
डूबतेḍūbatē
डूबाḍūbā
डूबेḍūbē
डूमḍūma
डूरंडḍūraṇḍa
डेḍē
डेंजरḍēñjara
डेःḍēḥ
डेकरḍēkara
डेक्सटरḍēksaṭara
डेटनḍēṭana
डेटिंगḍēṭinga
डेढḍēḍha
डेढ़ḍēṛha
डेथḍētha
डेनमार्कḍēnamārka
डेनवरḍēnavara
डेनियलḍēniyala
डेनियेलाḍēniyēlā
डेनिसḍēnisa
डेबीḍēbī
डेम्पोḍēmpō
डेमोक्रेटḍēmōkrēṭa
डेमोक्रेटिकḍēmōkrēṭika
डेमोक्रैटिकḍēmōkraiṭika
डेमोकेटिकḍēmōkēṭika
डेरेनḍērēna
डेल्टाḍēlṭā
डेलीḍēlī
डेवḍēva
डेवनपोर्टḍēvanapōrṭa
डेविडḍēviḍa
डेविडसनḍēviḍasana
डेविसḍēvisa
डेविसनḍēvisana
डेस्कḍēska
डैंगोरḍaingōra
डैज़लडॉर्फḍaizalaḍôrpha
डैडीḍaiḍī
डैनḍaina
डैनिएलाḍainiēlā
डैनियलḍainiyala
डैनिशḍainiśa
डैनीḍainī
डैमḍaima
डैमोक्रैट्सḍaimōkraiṭsa
डैरेनḍairēna
डैविसनḍaivisana
डॉḍô
ड़ॉṛô
डॉकटरḍôkaṭara
डॉक्टरḍôkṭara
डॉक्टरीḍôkṭarī
डॉक्टरोंḍôkṭarō̃
डॉक्युमेंटेशनḍôkyumēṇṭēśana
डॉक्यूमेंटरीḍôkyūmēṇṭarī
डॉटḍôṭa
डॉटकॉमḍôṭakôma
डॉडḍôḍa
डॉनḍôna
डॉनल्डḍônalḍa
डॉयलॉगḍôyalôga
डॉलरḍôlara
डोकोमोḍōkōmō
डोनल्डḍōnalḍa
डोनाल्डḍōnālḍa
डोपिंगḍōpinga
डोमिनिकनḍōminikana
डोमिसाइलḍōmisāila
डोलḍōla
डोलकरḍōlakara
डौडḍauḍa
ढँकतीḍham̐katī
ढँकनाḍham̐kanā
ढँकनेḍham̐kanē
ढँकेḍham̐kē
ढंकनेḍhankanē
ढंगḍhanga
ढकनेḍhakanē
ढकोसलाḍhakōsalā
ढ़कोसाṛhakōsā
ढर्रेḍharrē
ढलḍhala
ढलनेḍhalanē
ढलीḍhalī
ढाँचाḍhā̃cā
ढाँचागतḍhā̃cāgata
ढाँचेḍhā̃cē
ढांचेḍhāñcē
ढाईḍhāī
ढाकḍhāka
ढाकाḍhākā
ढायाḍhāyā
ढालḍhāla
ढालनाḍhālanā
ढालनेḍhālanē
ढालाḍhālā
ढालीḍhālī
ढालेशḍhālēśa
ढिल्लनḍhillana
ढिल्लोंḍhillō̃
ढीलḍhīla
ढीलाḍhīlā
ढीलीḍhīlī
ढीलीढालीḍhīlīḍhālī
ढुलाईḍhulāī
ढूँढḍhū̃ḍha
ढ़ूँढ़ṛhū̃ṛha
ढूँढताḍhū̃ḍhatā
ढूँढनाḍhū̃ḍhanā
ढूँढनीḍhū̃ḍhanī
ढूँढ़नीḍhū̃ṛhanī
ढ़ूँढ़नेṛhū̃ṛhanē
ढूँढाḍhū̃ḍhā
ढ़ूँढ़ाṛhū̃ṛhā
ढूँढेḍhū̃ḍhē
ढूंढḍhūṇḍha
ढूंढनाḍhūṇḍhanā
ढूंढनीḍhūṇḍhanī
ढूंढनेḍhūṇḍhanē
ढूंढाḍhūṇḍhā
ढूंढेḍhūṇḍhē
ढूढ़नेḍhūṛhanē
ढेरḍhēra
ढेरोंḍhērō̃
ढोंगḍhōnga
ढोंढीḍhōṇḍhī
तंगtanga
तंज़ानियाtaṁzāniyā
तंज़ानियाईtaṁzāniyāī
तंत्रtantra
तंबाकूtambākū
तंबुओंtambuō̃
तंबूtambū
तंबोलीtambōlī
तंरगेtaṁragē
तकtaka
तकनालॉजीtakanālôjī
तकनीकtakanīka
तकनीकीtakanīkī
तकनीकेंtakanīkē̃
तकनीकोंtakanīkō̃
तकनीशियनtakanīśiyana
तकरीबनtakarībana
तक़रीबनtaqarībana
तकलीफ़takalīfa
तक़वीtaqavī
तख्तtakhta
तख़्तtaḵẖta
तख्तेtakhtē
तगड़ाtagaṛā
तगड़ीtagaṛī
तज़ुर्बेtazurbē
तटtaṭa
तटरक्षकtaṭarakṣaka
तटरक्षकोंtaṭarakṣakō̃
तटवर्तीtaṭavartī
तटीयtaṭīya
तटोंtaṭō̃
तड़कtaṛaka
तड़केtaṛakē
तड़पtaṛapa
तत्कालtatkāla
तत्कालीनtatkālīna
तत्वtatva
तत्वोंtatvō̃
तथ्यtathya
तथ्योंtathyō̃
तथाtathā
तथाकथितtathākathita
तनtana
तन्मयtanmaya
तनसुखtanasukha
तन्हाईtanhāī
तनातनीtanātanī
तनावtanāva
तनावपूर्णtanāvapūrṇa
तनुजाtanujā
तनेtanē
तफ़tafa
तफ़रीtafarī
तबtaba
तबकेtabakē
तबक़ेtabaqē
तबक़ोंtabaqō̃
तब्दीलtabdīla
तब्दीलियाँtabdīliyā̃
तब्दीलीtabdīlī
तबलीग़tabalīġ
तबसेtabasē
तबाड़तोड़tabāṛatōṛa
तबादलेtabādalē
तबाहtabāha
तबाहीtabāhī
तबियतtabiyata
तभीtabhī
तमगाtamagā
तमज़ीनtamazīna
तमन्नाtamannā
तम्बाकूtambākū
तमामtamāma
तमाशबीनtamāśabīna
तमाशाtamāśā
तमाशेtamāśē
तमिलtamila
तमिलचेलवनtamilacēlavana
तमिलनाडुtamilanāḍu
तमिलसेलवनtamilasēlavana
तमिलसेल्वनtamilasēlvana
तमिलोंtamilō̃
तयtaya
त्यागtyāga
त्यागनेtyāganē
त्यागपत्रtyāgapatra
त्यागीtyāgī
त्योहारtyōhāra
त्योहारोंtyōhārō̃
त्यौहारtyauhāra
तरंगtaranga
तरंगेंtarangē̃
तरंगोंtarangō̃
तर्कtarka
तरक्कीtarakkī
तरक़्क़ीtaraqqī
तर्कसंगतtarkasangata
तरकीबtarakība
तरकीबोंtarakībō̃
तर्जtarja
तर्ज़tarza
तरफtarapha
तरफ़tarafa
तरफदारtaraphadāra
तरफ़वtarafava
तरफ़ाtarafā
तरसतेtarasatē
तरहtaraha
तरावटtarāvaṭa
तराशाtarāśā
त्रासदियोंtrāsadiyō̃
त्रासदीtrāsadī
त्रिकालtrikāla
त्रिज्याtrijyā
त्रिनेत्रtrinētra
त्रिपाठीtripāṭhī
त्रिवेदीtrivēdī
तरीकाtarīkā
तरीक़ाtarīqā
तरीकेtarīkē
तरीक़ेtarīqē
तरीकोंtarīkō̃
तरीक़ोंtarīqō̃
तरीनtarīna
त्रुटिपूर्णtruṭipūrṇa
त्रुटियोंtruṭiyō̃
तरुणtaruṇa
त्रृणtrṛṇa
तलtala
तलतtalata
तलबtalaba
तलवारtalavāra
तलहटीtalahaṭī
तल्हाtalhā
तलाकtalāka
तलाक़talāqa
तलाक़शुदाtalāqaśudā
तलाशtalāśa
तलाशताtalāśatā
तलाशनेtalāśanē
तलाशीtalāśī
तलाशेtalāśē
तलाशेंtalāśē̃
तलीtalī
तलेtalē
तलोंtalō̃
त्वचाtvacā
तवीtavī
तवेtavē
तस्करtaskara
तस्करीtaskarī
तस्तीरtastīra
तस्लीमुद्दीनtaslīmuddīna
तस्वीरtasvīra
तस्वीरेtasvīrē
तस्वीरेंtasvīrē̃
तस्वीरोंtasvīrō̃
तहtaha
तहतtahata
तहरीकtaharīka
तहसtahasa
तहेtahē
तहेंtahē̃
तहोंtahō̃
ताँताtā̃tā
तांडवtāṇḍava
तांताtāntā
ताइकीtāikī
ताइकीमाtāikīmā
ताइपेtāipē
ताकtāka
ताकतtākata
ताक़तtāqata
ताक़तवरtāqatavara
ताक़तेंtāqatē̃
ताक़तोंtāqatō̃
ताकवरोंtākavarō̃
ताकिtāki
ताकीtākī
ताजtāja
ताज़गीtāzagī
ताज्जुबtājjuba
ताजपोशीtājapōśī
ताजमहलtājamahala
ताज़ाtāzā
ताज़ातरीनtāzātarīna
ताजिकtājika
तात्कालिकtātkālika
तादादtādāda
तादायोशीtādāyōśī
तानसेनtānasēna
तानाशाहtānāśāha
तानाशाहीtānāśāhī
तानेtānē
तापमानtāpamāna
तापशtāpaśa
ताबड़तोड़tābaṛatōṛa
तामझामtāmajhāma
तामामtāmāma
तारtāra
तारकtāraka
तारनेन्कोtāranēnkō
ताराtārā
तारापोरtārāpōra
ताराभौतिकविदोंtārābhautikavidō̃
ताराशंकरtārāśankara
तारिकाtārikā
तारीक़tārīqa
तारीखtārīkha
तारीख़tārīḵẖa
तारीख़ेtārīḵẖē
तारीफtārīpha
तारीफ़tārīfa
तारीफोंtārīphō̃
तारीफ़ोंtārīfō̃
तारेtārē
तारोंtārō̃
तालtāla
तालमेलtālamēla
ताल्लुकtālluka
तालाबtālāba
तालिबtāliba
तालियाँtāliyā̃
तालियांtāliyā̃
तालियोंtāliyō̃
तालीमtālīma
तालेबानtālēbāna
ताशtāśa
ताहरियोtāhariyō
ताहिरीtāhirī
तिकरितtikarita
तिकोनेtikōnē
तिथिtithi
तिथियोंtithiyō̃
तिनकेtinakē
तिफ़ागनेtifāganē
तिब्बतtibbata
तिमाहीtimāhī
तिमोरtimōra
तिर्कीtirkī
तिरस्कारtiraskāra
तिलtila
तिवारीtivārī
तिहराtiharā
तिहरेtiharē
तिहाईtihāī
तिहाड़tihāṛa
तीखाtīkhā
तीखीtīkhī
तीतरtītara
तीनtīna
तीनदिवसीयtīnadivasīya
तीनोंtīnō̃
तीमाहीtīmāhī
तीरtīra
तीरथtīratha
तीर्थपुरीकरtīrthapurīkara
तीर्थयात्रीtīrthayātrī
तीव्रtīvra
तीव्रताtīvratā
तीसtīsa
तीस्ताtīstā
तीसराtīsarā
तीसरीtīsarī
तीसरेtīsarē
तुकtuka
तुनकमिज़ाजtunakamizāja
तुमtuma
तुमनेtumanē
तुमसेtumasē
तुम्हाराtumhārā
तुम्हारेtumhārē
तुम्हेंtumhē̃
तुरंतturanta
तुर्किस्तानीturkistānī
तुर्कीturkī
तुरतturata
तुलनाtulanā
तुलसीtulasī
तुषारtuṣāra
तू
तूफानtūphāna
तूफ़ानtūfāna
तूफ़ानःtūfānaḥ
तूफ़ानीtūfānī
तूलtūla
तृतीयtṛtīya
तृष्णाtṛṣṇā
तेंदओंtēndaō̃
तेंदुआtēnduā
तेंदुएtēnduē
तेंदुएंtēnduē̃
तेंदुओंtēnduō̃
तेंदुलकरtēndulakara
तेंदुल्करtēndulkara
तेईसtēīsa
तेज़tēza
तेज़तर्रारtēzatarrāra
तेजसtējasa
तेजिंदरtējindara
तेजीtējī
तेज़ीtēzī
तेजेन्दरtējēndara
तेदुओंtēduō̃
तेन्ज़िंगtēnzinga
तेम्भुरकरtēmbhurakara
तेरहtēraha
तेराtērā
तेरीtērī
तेरेtērē
तेलtēla
तेलशोधकtēlaśōdhaka
तेलुगूtēlugū
तेवेज़tēvēza
तेहरानtēharāna
तैनातtaināta
तैनातीtainātī
तैयबtaiyaba
तैयारtaiyāra
तैयारियाँtaiyāriyā̃
तैयारियोंtaiyāriyō̃
तैयारीtaiyārī
तैरtaira
तैरतीtairatī
तैरतेtairatē
तैरनाtairanā
तैराकीtairākī
तो
तोएबिनtōēbina
तोगड़ियाtōgaṛiyā
तोड़tōṛa
तोड़करtōṛakara
तोड़तीtōṛatī
तोड़नाtōṛanā
तोड़नेtōṛanē
तोड़ाtōṛā
तोड़ीtōṛī
तोतेtōtē
तोपtōpa
तोमरtōmara
तोलाtōlā
तोहड़ाtōhaṛā
तोहफ़ाtōhafā
तौफ़ीकtaufīka
तौफ़ीक़taufīqa
तौरtaura
थंडरthaṇḍara
थकthaka
थकतेthakatē
थकानthakāna
थमthama
थमताthamatā
थमीthamī
थ्योरीthyōrī
थर्डtharḍa
थ्रिलरthrilara
थ्रीthrī
थलthala
थलगthalaga
थवानीthavānī
थाthā
थाःthāḥ
थाइलैंडthāilaiṇḍa
थाइलैडthāilaiḍa
थाईलैंडthāīlaiṇḍa
थाकसिनthākasina
थाणेthāṇē
थापाthāpā
थामताthāmatā
थायरthāyara
थाहthāha
थिएटरthiēṭara
थियटरthiyaṭara
थियरीthiyarī
थियेटरthiyēṭara
थियेटरोंthiyēṭarō̃
थिरकनthirakana
थीthī
थींthī̃
थेthē
थेरेपीthērēpī
थॉमसthômasa
थोड़ाthōṛā
थोड़ीthōṛī
थोडेthōḍē
थोड़ेthōṛē
थोपनेthōpanē
थोरेक्सthōrēksa
थोरैक्सthōraiksa
दंगाdangā
दंगाइयोंdangāiyō̃
दंगाईdangāī
दंगापीड़ितोंdangāpīṛitō̃
दंगेdangē
दंगोंdangō̃
दंडdaṇḍa
दंडनीयdaṇḍanīya
दंडाधिकारीdaṇḍādhikārī
दंपत्तिdampatti
दंपतिdampati
दंपतियोंdampatiyō̃
दक्षdakṣa
दक्षताdakṣatā
दक्षिएdakṣiē
दक्षिणdakṣiṇa
दक्षिणपंथीdakṣiṇapanthī
दक्षिणीdakṣiṇī
दक्षेसdakṣēsa
दखलdakhala
दख़लdaḵẖala
दखलंदाज़ीdakhalandāzī
दख़लअंदाज़ीdaḵẖalaandāzī
दगाdagā
दत्तdatta
दत्ताdattā
ददरीdadarī
दफ्तरdaphtara
दफ़्तरdaftara
दफ़नdafana
दफ़नाdafanā
दफ़नानेdafanānē
दफनायाdaphanāyā
दफ़नायाdafanāyā
दबdaba
दबदबाdabadabā
दबाdabā
दबाएdabāē
दबाएँdabāē̃
दबाकरdabākara
दबानाdabānā
दबानेdabānē
दबायाdabāyā
दबावdabāva
दबीdabī
दबेगीdabēgī
दभादेdabhādē
दमdama
दमकताdamakatā
दमकतेdamakatē
दमखमdamakhama
दमदारdamadāra
दमनdamana
दमनकारीdamanakārī
दयनीयdayanīya
दयाdayā
दयानंदनdayānandana
दयालdayāla
दयालाdayālā
दयालुdayālu
दयुबाdayubā
द्योतकdyōtaka
दरdara
दरअसलdaraasala
दरकिनारdarakināra
दरख़शांdaraḵẖaśā̃
दरख़्शांdaraḵẖśā̃
दर्जdarja
दर्ज़darza
दर्जनोंdarjanō̃
दर्जाdarjā
दर्जेdarjē
दर्दdarda
दर्दनाकdardanāka
दरपेशdarapēśa
दरबारdarabāra
दरभंगाdarabhangā
दरयानीdarayānī
द्रवdrava
दरवाज़ाdaravāzā
दरवाज़ेdaravāzē
दरवाज़ोंdaravāzō̃
द्रविडdraviḍa
द्रविड़draviṛa
द्रवितdravita
दर्शकdarśaka
दर्शकोंdarśakō̃
दर्शनdarśana
दर्शनार्थdarśanārtha
दर्शनीयdarśanīya
दर्शाताdarśātā
दर्शातीdarśātī
दर्शायाdarśāyā
दराज़darāza
दराज़ोंdarāzō̃
दरारdarāra
दरारेंdarārē̃
दरारोंdarārō̃
द्रेज़drēza
दलdala
दलजीतdalajīta
दलालीdalālī
दलितdalita
दलितोंdalitō̃
दलीलdalīla
दलीलेंdalīlē̃
दलीलोंdalīlō̃
दलेरdalēra
दलोंdalō̃
दवाdavā
दवाइयाँdavāiyā̃
दवाइयोंdavāiyō̃
दवाईdavāī
दवाईयाँdavāīyā̃
दवाईयांdavāīyā̃
दवाएँdavāē̃
दवाओंdavāō̃
दवाबdavāba
द्वारdvāra
द्वाराdvārā
द्वितीयdvitīya
द्विपक्षीयdvipakṣīya
द्विवेदीdvivēdī
द्वीपdvīpa
द्वीपवासियोंdvīpavāsiyō̃
द्वीपसमूहdvīpasamūha
द्वीपसूमहdvīpasūmaha
द्वीपोंdvīpō̃
दशकdaśaka
दशकोंdaśakō̃
दशाdaśā
दसdasa
दस्तdasta
दस्तकdastaka
दस्तख़तdastaḵẖata
दस्ताdastā
दस्तानेdastānē
दस्तानोंdastānō̃
दस्तारdastāra
दस्तावेज़dastāvēza
दस्तावेज़ोंdastāvēzō̃
दस्तूरdastūra
दस्तेdastē
दसवाँdasavā̃
दसवेंdasavē̃
दसियोंdasiyō̃
दहनdahana
दहलdahala
दहलाdahalā
दहलानेdahalānē
दहशतdahaśata
दहशतगर्दीdahaśatagardī
दहशतगर्दोंdahaśatagardō̃
दहाड़ेंdahāṛē̃
दहेज़dahēza
दा
दाँतdā̃ta
दाँतोंdā̃tō̃
दाँवdā̃va
दांतेdāntē
दाएँdāē̃
दाखिलdākhila
दाख़िलdāḵẖila
दाख़िलाdāḵẖilā
दाखिलेdākhilē
दागdāga
दाग़dāġ
दाग़तेdāġtē
दागनेdāganē
दाग़नेdāġnē
दागाdāgā
दाग़ाdāġā
दागीdāgī
दाग़ीdāġī
दागेdāgē
दाग़ेdāġē
दाढ़ीdāṛhī
दाताdātā
दादdāda
दादाdādā
दादाजीdādājī
दादामाdādāmā
दादीdādī
दानdāna
दानदाताओंdānadātāō̃
दानिशdāniśa
दामdāma
दामनdāmana
दामोंdāmō̃
दायरdāyara
दायराdāyarā
दायरेdāyarē
दायित्वdāyitva
दायित्वोंdāyitvō̃
दार्जिलिंगdārjilinga
दारफुरdāraphura
दारफ़ुरdārafura
दार्शनिकोंdārśanikō̃
दाराdārā
दालdāla
दावाdāvā
दावेdāvē
दावेईdāvēī
दावेदारdāvēdāra
दावेदारीdāvēdārī
दावेदारोंdāvēdārō̃
दावोंdāvō̃
दासdāsa
दास्तांdāstā̃
दास्तानdāstāna
दाहdāha
दाहिनीdāhinī
दाहोदdāhōda
दिएdiē
दिक्कतdikkata
दिक़्क़तdiqqata
दिक्कतेंdikkatē̃
दिक़्क़तोंdiqqatō̃
दिखdikha
दिखताdikhatā
दिखतीdikhatī
दिखतेdikhatē
दिखनेdikhanē
दिखाdikhā
दिखाईdikhāī
दिखाईंdikhāī̃
दिखाएdikhāē
दिखाएँगेdikhāē̃gē
दिखाएगीdikhāēgī
दिखाताdikhātā
दिखातीdikhātī
दिखातेdikhātē
दिखानाdikhānā
दिखानीdikhānī
दिखानेdikhānē
दिखानोdikhānō
दिखायdikhāya
दिखायाdikhāyā
दिखावाdikhāvā
दिखीdikhī
दिखींdikhī̃
दिखेdikhē
दिखेंगीdikhēngī
दिखेगाdikhēgā
दिखेगीdikhēgī
दिगंबरdigambara
दिग्गजdiggaja
दिग्विजयdigvijaya
दिनdina
दिनकरdinakara
दिनाdinā
दिनेशdinēśa
दिनोdinō
दिनोंdinō̃
दिनोंदिनdinōndina
दिमागdimāga
दिमाग़dimāġ
दिमागीdimāgī
दिमाग़ीdimāġī
दियाdiyā
दियेdiyē
दिलdila
दिलकशdilakaśa
दिलचस्पdilacaspa
दिलचस्पीdilacaspī
दिल्लीdillī
दिलवानाdilavānā
दिलवायाdilavāyā
दिलवालेdilavālē
दिलाdilā
दिलाईdilāī
दिलाएdilāē
दिलाताdilātā
दिलातीdilātī
दिलानाdilānā
दिलानेdilānē
दिलायाdilāyā
दिलीdilī
दिलीपdilīpa
दिलोdilō
दिलोंdilō̃
दिवंगतdivangata
दिवंगतोंdivangatō̃
दिव्यdivya
दिव्याdivyā
दिवसdivasa
दिवसीयdivasīya
दिवालियाdivāliyā
दिशाdiśā
दिशाहीनdiśāhīna
दिसdisa
दिसंबरdisambara
दिसंबरजनवरीdisambarajanavarī
दिसम्बरdisambara
दी
दींdī̃
दीक्षाdīkṣā
दीक्षितdīkṣita
दीखताdīkhatā
दीखतेdīkhatē
दीजिएdījiē
दीदीdīdī
दीनdīna
दीनेdīnē
दीनोdīnō
दीपdīpa
दीपकdīpaka
दीप्तिdīpti
दीपाdīpā
दीपालीdīpālī
दीपावलीdīpāvalī
दीपिंदरdīpindara
दीपेंद्रdīpēndra
दीपेशdīpēśa
दीमकdīmaka
दीर्घकालीनdīrghakālīna
दीर्घाdīrghā
दीर्घावधिdīrghāvadhi
दीवानdīvāna
दीवानाdīvānā
दीवानापनdīvānāpana
दीवानीdīvānī
दीवानेdīvānē
दीवानोंdīvānō̃
दीवारdīvāra
दीवारोंdīvārō̃
दीवालीdīvālī
दुःखduḥkha
दुःखीduḥkhī
दुआduā
दुआएँduāē̃
दुक्काdukkā
दुकानdukāna
दुकानदारdukānadāra
दुकानेंdukānē̃
दुकानोंdukānō̃
दुखdukha
दुख़duḵẖa
दुखदdukhada
दुखदायीdukhadāyī
दुखभरीdukhabharī
दुखानेdukhānē
दुखीdukhī
दुखोंdukhō̃
दुगनेduganē
दुधमुँहाdudhamũhā
दुधारीdudhārī
दुनियाduniyā
दुनियाँduniyā̃
दुनियाभरduniyābhara
दुनियामduniyāma
दुबईdubaī
दुबईवासीdubaīvāsī
दुबलीdubalī
दुबलेdubalē
दुबेdubē
दुभाषीdubhāṣī
दुर्गंधdurgandha
दुर्गाdurgā
दुर्गाप्रसादdurgāprasāda
दुर्घटनाdurghaṭanā
दुर्घटनाएँdurghaṭanāē̃
दुर्घटनाओंdurghaṭanāō̃
दुर्घटनाग्रस्तdurghaṭanāgrasta
दुर्घटनास्थलdurghaṭanāsthala
दुर्घनाdurghanā
दुर्दशाdurdaśā
दुर्धटनाdurdhaṭanā
दुर्भाग्यdurbhāgya
दुर्भाग्यपूर्णdurbhāgyapūrṇa
दुर्भाग्यवशdurbhāgyavaśa
दुर्योधनduryōdhana
दुर्लभdurlabha
दुर्व्यवहारdurvyavahāra
दुरावdurāva
दुरुपयोगdurupayōga
दुरुस्तdurusta
दुल्हनdulhana
दुल्हनियाdulhaniyā
दुलारेdulārē
दुलालdulāla
दुविधाduvidhā
दुविधाओंduvidhāō̃
दुवैलduvaila
दुश्मनduśmana
दुश्मनीduśmanī
दुश्मनोंduśmanō̃
दुश्वारduśvāra
दुष्कर्मduṣkarma
दुष्टduṣṭa
दुष्प्रभावduṣprabhāva
दुष्प्रभावोंduṣprabhāvō̃
दुहरातेduharātē
दुहाईduhāī
दुहेduhē
दूँdū̃
दूँगाdū̃gā
दूतdūta
दूतावासdūtāvāsa
दूधdūdha
दूधवालेdūdhavālē
दूनाdūnā
दूनियाdūniyā
दूबेdūbē
दूरdūra
दूरकालीनdūrakālīna
दूरगामीdūragāmī
दूरबीनdūrabīna
दूरबीनोंdūrabīnō̃
दूरसंचारdūrasañcāra
दूरियाँdūriyā̃
दूरीdūrī
दूल्हाdūlhā
दूषितdūṣita
दूसराdūsarā
दूसरीdūsarī
दूसरेdūsarē
दूसरोंdūsarō̃
दृढ़dṛṛha
दृश्यdṛśya
दृश्योंdṛśyō̃
दृष्टिdṛṣṭi
दृष्टिकोणdṛṣṭikōṇa
दृष्टिहीनdṛṣṭihīna
दृष्टिहीनोंdṛṣṭihīnō̃
दे
देंdē̃
देंगीdēngī
देंगेdēngē
देउबाdēubā
देओलdēōla
देकरdēkara
देखdēkha
देखकरdēkhakara
देखताdēkhatā
देखतीdēkhatī
देखतेdēkhatē
देखनाdēkhanā
देखनेdēkhanē
देखनेवालोंdēkhanēvālō̃
देखभालdēkhabhāla
देखरेखdēkharēkha
देखाdēkhā
देखाथाdēkhāthā
देखिएdēkhiē
देखियेdēkhiyē
देखीdēkhī
देखींdēkhī̃
देखूँगाdēkhū̃gā
देखेdēkhē
देखेंdēkhē̃
देखेंगेdēkhēngē
देखेगीdēkhēgī
देखोdēkhō
देगाdēgā
देगीdēgī
देताdētā
देतीdētī
देतींdētī̃
देतेdētē
देनdēna
देनदारdēnadāra
देनाdēnā
देनीdēnī
देनेdēnē
देनेवालाdēnēvālā
देनेवालीdēnēvālī
देनेवालेdēnēvālē
देमेंतिएवाdēmēntiēvā
देयरdēyara
देरdēra
देरीdērī
देवdēva
देवआनंदdēvaānanda
देवताdēvatā
देवताओंdēvatāō̃
देवदत्तdēvadatta
देवदॉसdēvadôsa
देवप्रियdēvapriya
देवलdēvala
देवातdēvāta
देवानंदdēvānanda
देविंदरdēvindara
देवीdēvī
देवेज्याँdēvējyā̃
देशdēśa
देशप्रेमियोंdēśaprēmiyō̃
देशपाँडेdēśapā̃ḍē
देशपांडेdēśapāṇḍē
देशभरdēśabhara
देशमुखdēśamukha
देशवासियोंdēśavāsiyō̃
देशीdēśī
देशोंdēśō̃
देसीdēsī
देहरादूनdēharādūna
देहांतdēhānta
दैनिकdainika
दॉर्जdôrja
दो
दोगलीdōgalī
दोगुनाdōgunā
दोगुनीdōgunī
दोगुनेdōgunē
दोतीdōtī
दोनेत्स्कdōnētska
दोनोdōnō
दोनोंdōnō̃
दोपहरdōpahara
दोबाराdōbārā
दोबारोdōbārō
दोमंजिलाdōmañjilā
दोरदेनdōradēna
दोरायdōrāya
दोषdōṣa
दोषियोंdōṣiyō̃
दोषीdōṣī
दोस्तdōsta
दोस्तमdōstama
दोस्तानाdōstānā
दोस्तीdōstī
दोस्तोंdōstō̃
दोहराdōharā
दोहराईdōharāī
दोहराएdōharāē
दोहराएँगेdōharāē̃gē
दोहरातेdōharātē
दोहरानाdōharānā
दोहरायाdōharāyā
दोहरायेंdōharāyē̃
दोहरीdōharī
दोहरेdōharē
दोहरेपनdōharēpana
दोहाdōhā
दोहेdōhē
दौड़dauṛa
दौड़तेdauṛatē
दौड़नाdauṛanā
दौड़ानेdauṛānē
दौरdaura
दौरःdauraḥ
दौराdaurā
दौरानdaurāna
दौरेdaurē
दौरोंdaurō̃
दौलतdaulata
दौलतानीdaulatānī
धँसककरdham̐sakakara
धँसनेdham̐sanē
धंधाdhandhā
धंधेdhandhē
धंसनेdhaṁsanē
धक्काdhakkā
धकेलdhakēla
धकेलनेdhakēlanē
धजdhaja
धज्जियाँdhajjiyā̃
धजीdhajī
धड़dhaṛa
धड़कनdhaṛakana
धड़ल्लेdhaṛallē
धड़ाdhaṛā
धड़ाकेdhaṛākē
धनdhana
धनंजयdhanañjaya
धनंजयनाथdhanañjayanātha
धन्नोdhannō
धनबलdhanabala
धन्यवादdhanyavāda
धनराशिdhanarāśi
धनीdhanī
धनोआdhanōā
धब्बाdhabbā
धमकायाdhamakāyā
धमकीdhamakī
धमनियोंdhamaniyō̃
धम्मगिरिdhammagiri
धमाकाdhamākā
धमाकेdhamākē
धमाकेदारdhamākēdāra
धमाकोंdhamākō̃
ध्यानdhyāna
ध्यानेश्वरdhyānēśvara
धरdhara
धर्ताdhartā
धरतीdharatī
धरनdharana
धरनेdharanē
धरपकड़dharapakaṛa
धर्मdharma
धर्मगुरुdharmaguru
धर्मगुरूdharmagurū
धर्मनिरपेक्षdharmanirapēkṣa
धर्मनिर्पेक्षdharmanirpēkṣa
धर्मनिरपेक्षताdharmanirapēkṣatā
धर्मपरिवर्तनdharmaparivartana
धर्मभीरूdharmabhīrū
धर्मवालेdharmavālē
धर्मवीरdharmavīra
धर्मांधताdharmāndhatā
धर्मेंद्रdharmēndra
धर्मोंdharmō̃
धरीdharī
ध्रुपदdhrupada
ध्रुवdhruva
ध्रुवीयdhruvīya
ध्रुवोंdhruvō̃
धरेdharē
धरोहरdharōhara
धलdhala
धलेचdhalēca
धवनdhavana
ध्वनिdhvani
ध्वनियोंdhvaniyō̃
ध्वस्तdhvasta
धाँधलियाँdhā̃dhaliyā̃
धाँधलियोंdhā̃dhaliyō̃
धाँधलीdhā̃dhalī
धाँधिलयोंdhā̃dhilayō̃
धांधलियोंdhāndhaliyō̃
धांधलीdhāndhalī
धानdhāna
धाबीdhābī
धारdhāra
धारकरdhārakara
धारणdhāraṇa
धारणाdhāraṇā
धारदारdhāradāra
धार्मिकdhārmika
धाराdhārā
धारावाहिकdhārāvāhika
धारावाहिकोंdhārāvāhikō̃
धारियाdhāriyā
धारीdhārī
धावकdhāvaka
धावकोंdhāvakō̃
धावाdhāvā
धिक्कारdhikkāra
धीमाdhīmā
धीमीdhīmī
धीमेdhīmē
धीरुभाईdhīrubhāī
धीरूभाईdhīrūbhāī
धीरेdhīrē
धीरेंद्रdhīrēndra
धीरेन्द्रdhīrēndra
धुँआधारdhũādhāra
धुँधलाdhũdhalā
धुँधलीdhũdhalī
धुआँdhuā̃
धुआंधारdhuāndhāra
धुएँdhuē̃
धुत्तdhutta
धुनdhuna
धुनेंdhunē̃
धुनोंdhunō̃
धुम्रपानdhumrapāna
धुरंधरdhurandhara
धुरीdhurī
धुलाdhulā
धुलेdhulē
धूपचश्माdhūpacaśmā
धूपियाdhūpiyā
धूमdhūma
धूमकेतुdhūmakētu
धूमकेतुओंdhūmakētuō̃
धूमधामdhūmadhāma
धूम्रपानdhūmrapāna
धूमलdhūmala
धूलdhūla
धूलकणdhūlakaṇa
धूलकणोंdhūlakaṇō̃
धूलमुक्तdhūlamukta
धैर्यdhairya
धोdhō
धोएंdhōē̃
धोखाdhōkhā
धोखाधड़ीdhōkhādhaṛī
धोखेdhōkhē
धोखेबाज़dhōkhēbāza
धोड़पकरdhōṛapakara
धोनाdhōnā
धोनीdhōnī
धौलdhaula
धौलपुरdhaulapura
नंदगाँवnandagā̃va
नंदनnandana
नंदाnandā
नंदानीnandānī
नंदिनीnandinī
नंदूnandū
नंबरnambara
नंबरोंnambarō̃
नईnaī
नईमुल्लाnaīmullā
नएnaē
नकदnakada
नक़दीnaqadī
नकलnakala
नक़लnaqala
नकलीnakalī
नक़लीnaqalī
नक़वीnaqavī
नक्शेnakśē
नक्शेकदमnakśēkadama
नक्षत्रnakṣatra
नक्सलnaksala
नक्सलवादियोंnaksalavādiyō̃
नक्सलवादीnaksalavādī
नक्सलियोंnaksaliyō̃
नक्सलीnaksalī
नक़ाबnaqāba
नकारnakāra
नकारनेnakāranē
नकारात्मकnakārātmaka
नकीबnakība
नकेलnakēla
न्कोबोnkōbō
नग्नताnagnatā
नगमेnagamē
नगरnagara
नगरीnagarī
नगेंदरnagēndara
नज़दीकnazadīka
नज़दीकियोंnazadīkiyō̃
नज़दीकीnazadīkī
नजफ़najafa
नजरnajara
नज़रnazara
नज़रअंदाज़nazaraandāza
नज़रिएnazariē
नज़रियाnazariyā
नज़रियेnazariyē
नज़रेnazarē
नज़रेंnazarē̃
नज़रोंnazarō̃
नज़ाकतnazākata
नज़ाराnazārā
नज़ारेnazārē
नटवरnaṭavara
नटालnaṭāla
नताल्याnatālyā
नतालीnatālī
नतीजाnatījā
नतीज़ाnatīzā
नतीजेnatījē
नतीजोnatījō
नतीजोंnatījō̃
नतीज़ोंnatīzō̃
नदियोंnadiyō̃
नदीnadī
नदीमnadīma
ननकानाnanakānā
नन्हेnanhē
ननेंnanē̃
नपरमाणुnaparamāṇu
नपुंसकnapũsaka
नफरतnapharata
नफ़रतnafarata
नफ़ीसnafīsa
नफेnaphē
नफ़ेnafē
नब्ज़nabza
नब्बेnabbē
नबीलnabīla
नमnama
नमकnamaka
नमकीनnamakīna
नम्बरnambara
नमस्कारnamaskāra
नमाज़namāza
नमाज़ोंnamāzō̃
नमूनेnamūnē
नमूनोंnamūnō̃
नमेराnamērā
नयनnayana
नयाnayā
नयापनnayāpana
न्यायnyāya
न्यायधीशोंnyāyadhīśō̃
न्यायपालिकnyāyapālika
न्यायपालिकाnyāyapālikā
न्यायमूर्तिnyāyamūrti
न्यायलयnyāyalaya
न्यायलयोंnyāyalayō̃
न्यायाधिकरणnyāyādhikaraṇa
न्यायाधीशnyāyādhīśa
न्यायाधीशोंnyāyādhīśō̃
न्यायालयnyāyālaya
न्यायालयोंnyāyālayō̃
न्यायिकnyāyika
न्याराnyārā
नयीnayī
न्यूnyū
न्यूक्लियरnyūkliyara
न्यूक्लियसnyūkliyasa
न्यूक्लीयरnyūklīyara
न्यूकासलnyūkāsala
न्यूज़nyūza
न्यूजर्सीnyūjarsī
न्यूजीलैंडnyūjīlaiṇḍa
न्यूज़ीलैंडnyūzīlaiṇḍa
न्यूट्रॉनnyūṭrôna
न्यूनतमnyūnatama
न्यूमोथोरैक्सnyūmōthōraiksa
न्यूयार्कnyūyārka
न्यूयॉर्कnyūyôrka
न्यूयॉर्करnyūyôrkara
न्यूरोइमेजnyūrōimēja
न्यूरोसाइंसnyūrōsāĩsa
नयेnayē
न्यौताnyautā
नरnara
नरकnaraka
नर्तकीnartakī
नरपतnarapata
नरमपंथीnaramapanthī
नर्वसnarvasa
नर्सnarsa
नरसंहारोंnarasaṁhārō̃
नरसिंहnarasĩha
नरसिम्हाnarasimhā
नर्सेंnarsē̃
नरिंदरnarindara
नरेंदरnarēndara
नरेंद्रnarēndra
नरेन्दरnarēndara
नरेन्द्रnarēndra
नरेशnarēśa
नलिनnalina
नलियोंnaliyō̃
नलीnalī
नलीनnalīna
नवnava
नवंबरnavambara
नवजातnavajāta
नवनिर्वाचितnavanirvācita
नवनीतnavanīta
नवयुवकnavayuvaka
नवरात्रिnavarātri
नवरातिलोवाnavarātilōvā
नवरोज़navarōza
नवलnavala
नववर्षnavavarṣa
नवविकसितnavavikasita
नवविवाहितnavavivāhita
नवाजाnavājā
नवादाnavādā
नवाबnavāba
नवासेnavāsē
नवींnavī̃
नवीदnavīda
नवीनnavīna
नवीनतमnavīnatama
नवीनताnavīnatā
नश्तरnaśtara
नशाnaśā
नशीलीnaśīlī
नशेnaśē
नष्टnaṣṭa
नसnasa
नसबंदीnasabandī
नसलnasala
नस्लnasla
नस्लभेदीnaslabhēdī
नस्लवादnaslavāda
नस्लवादीnaslavādī
नसीबnasība
नसीमnasīma
नसीरnasīra
नसीरियाnasīriyā
नसीरुद्दीनnasīruddīna
नसेंnasē̃
नसोंnasō̃
नहरेंnaharē̃
नहरोंnaharō̃
नहसnahasa
नहीnahī
नहींnahī̃
ना
नांधाnāndhā
नाइंसाफीnāĩsāphī
नाइकnāika
नाइजीरियाnāijīriyā
नाइटnāiṭa
नाईnāī
नाईकnāīka
नाकnāka
नाक़ाnāqā
नाकामnākāma
नाकामियोंnākāmiyō̃
नाकामीnākāmī
नाक़िबnāqiba
नाक़ेnāqē
नाकोंnākō̃
नाक़ोंnāqō̃
नागनहल्लीnāganahallī
नागपट्टनमnāgapaṭṭanama
नागपालnāgapāla
नागपुरnāgapura
नागराnāgarā
नागराजनnāgarājana
नागरिकnāgarika
नागरिकताnāgarikatā
नागरिकोंnāgarikō̃
नागरेnāgarē
नागापट्टनnāgāpaṭṭana
नागापट्टनमnāgāpaṭṭanama
नागापट्टिनमnāgāpaṭṭinama
नागारेड्डीnāgārēḍḍī
नागासाकीnāgāsākī
नागेंद्रnāgēndra
नाचnāca
नाचतेnācatē
नाचनाnācanā
नाचनेnācanē
नाचेnācē
नाज़nāza
नाज़िमnāzima
नाज़ियोंnāziyō̃
नाज़िरnāzira
नाज़ुकnāzuka
नाज़ुकपनnāzukapana
नाटकnāṭaka
नाटकीयnāṭakīya
नाटकीयताnāṭakīyatā
नाटकोंnāṭakō̃
नाट्यnāṭya
नाटिकाnāṭikā
नाटोnāṭō
नाड़ीnāṛī
नातसियोसnātasiyōsa
नाताnātā
नातीnātī
नातेnātē
नाथnātha
नाथनnāthana
नादरnādara
नादानnādāna
नादानीnādānī
नादियाnādiyā
नादिरnādira
नानकnānaka
नान्धाnāndhā
नानाnānā
नानावतीnānāvatī
नानीnānī
नापnāpa
नापनेnāpanē
नापसंदnāpasanda
नापाnāpā
नाबादnābāda
नाबालिकnābālika
नाबालिगोंnābāligō̃
नामnāma
नामंज़ूरnāmaṁzūra
नामकnāmaka
नामाँकितnāmā̃kita
नामांकनnāmānkana
नामितnāmita
नामीnāmī
नामीबियाnāmībiyā
नामुमकिनnāmumakina
नामोnāmō
नामोंnāmō̃
नायकnāyaka
नायकोंnāyakō̃
नायडूnāyaḍū
नायरnāyara
नायाबnāyāba
नायिकाnāyikā
नारंगीnārangī
नार्वेnārvē
नाराज़nārāza
नाराज़गीnārāzagī
नारायणnārāyaṇa
नारायणदत्तnārāyaṇadatta
नारायणपुरnārāyaṇapura
नारायणमूर्तिnārāyaṇamūrti
नारियलnāriyala
नारीnārī
नारेnārē
नारेबाज़ीnārēbāzī
नारोंnārō̃
नालंदाnālandā
नालबांदियनnālabāndiyana
नालीnālī
नावnāva
नावेंnāvē̃
नावोंnāvō̃
नाश्ताnāśtā
नाश्तेnāśtē
नास्तिकnāstika
नासमझीnāsamajhī
नासाnāsā
नासिकnāsika
नासिरnāsira
नाहयानnāhayāna
नाहिदnāhida
निंगनॉंगninganônga
निंदकnindaka
निंदाnindā
निकnika
निक्कीnikkī
निकटnikaṭa
निकटतमnikaṭatama
निकटताnikaṭatā
निकलnikala
निकलताnikalatā
निकलतीnikalatī
निकलतेnikalatē
निकलनाnikalanā
निकलनेnikalanē
निकलाnikalā
निकलीnikalī
निकलींnikalī̃
निकलेnikalē
निकलेगाnikalēgā
निकलेगीnikalēgī
निकायnikāya
निकालnikāla
निकालकरnikālakara
निकालतेnikālatē
निकालनाnikālanā
निकालनेnikālanē
निकालाnikālā
निकालीnikālī
निकालींnikālī̃
निकालेnikālē
निकालेंnikālē̃
निकाहnikāha
निकीnikī
निकोपोलिडीसnikōpōliḍīsa
निकोबारnikōbāra
निकोबारीnikōbārī
निकोलसnikōlasa
निकोलाईnikōlāī
निखंजnikhañja
निखरतीnikharatī
निखिलnikhila
निगमnigama
निगमोंnigamō̃
निगरानीnigarānī
निगहबानnigahabāna
निगारnigāra
निगाहnigāha
निगाहेंnigāhē̃
निचलीnicalī
निचलेnicalē
निजातnijāta
निजीnijī
निज़ीnizī
निजीकरणnijīkaraṇa
निडरniḍara
नितnita
नित्याnityā
नितांतnitānta
नितिनnitina
निदेशकnidēśaka
निदेशकोंnidēśakō̃
निदेशालयnidēśālaya
निधनnidhana
निधिnidhi
निन्दाnindā
निपटnipaṭa
निपटनाnipaṭanā
निपटनेnipaṭanē
निपटाnipaṭā
निपटाएnipaṭāē
निपटानेnipaṭānē
निपटाराnipaṭārā
निपटारेnipaṭārē
निबटतेnibaṭatē
निबटनाnibaṭanā
निबटनेnibaṭanē
निभाnibhā
निभाईnibhāī
निभाईंnibhāī̃
निभाएnibhāē
निभाएंगेnibhāēngē
निभातेnibhātē
निभानीnibhānī
निभानेnibhānē
निभायाnibhāyā
निमंत्रणnimantraṇa
निमकरnimakara
निम्नमध्यमnimnamadhyama
नियंत्रणniyantraṇa
नियंत्रितniyantrita
नियतniyata
नियत्रंणniyatraṇṇa
नियमniyama
नियमानुसारniyamānusāra
नियमावलीniyamāvalī
नियमितniyamita
नियमितताniyamitatā
नियमोंniyamō̃
नियाजितniyājita
नियामकniyāmaka
नियुक्तniyukta
नियुक्तिniyukti
नियोक्ताniyōktā
नियोगीniyōgī
नियोजनniyōjana
नियोजितniyōjita
निरंतरnirantara
निरक्षरताnirakṣaratā
निर्णयnirṇaya
निर्णायकnirṇāyaka
निर्णायकोंnirṇāyakō̃
निर्दयीnirdayī
निर्देंशnirdē̃śa
निर्देशnirdēśa
निर्देशकnirdēśaka
निर्देशकोnirdēśakō
निर्देशकोंnirdēśakō̃
निर्देशनnirdēśana
निर्देशिकाnirdēśikā
निर्देशितnirdēśita
निर्देशोंnirdēśō̃
निर्दोषnirdōṣa
निर्धनnirdhana
निर्धारणnirdhāraṇa
निर्धारितnirdhārita
निरपालnirapāla
निर्भरnirbhara
निर्माणnirmāṇa
निर्माताnirmātā
निर्मितnirmita
निर्यातniryāta
निर्वाचितnirvācita
निर्वासनnirvāsana
निर्वासितnirvāsita
निर्विवादnirvivāda
निरस्तnirasta
निरालेnirālē
निराशnirāśa
निराशाnirāśā
निराशाजनकnirāśājanaka
निराशावादीnirāśāvādī
निरीक्षणnirīkṣaṇa
निरुपमाnirupamā
निरूपाnirūpā
निरूलाnirūlā
निरोधीnirōdhī
निलंबनnilambana
निलंबितnilambita
निलावलीnilāvalī
निलेकानीnilēkānī
निवर्तमानnivartamāna
निवासnivāsa
निवासियोंnivāsiyō̃
निवासीnivāsī
निवेशnivēśa
निवेशकर्ताओंnivēśakartāō̃
निवेशकोंnivēśakō̃
निश्चयniścaya
निश्चिंतniścinta
निशचितniśacita
निश्चितniścita
निशस्त्रीकरणniśastrīkaraṇa
निशांतniśānta
निशानniśāna
निशानाniśānā
निशानीniśānī
निशानेniśānē
निशानेबाज़niśānēbāza
निशानोंniśānō̃
निष्कर्षniṣkarṣa
निष्क्रियniṣkriya
निष्कासनniṣkāsana
निष्ठाniṣṭhā
निष्पक्षniṣpakṣa
निष्पक्षताniṣpakṣatā
निस्तारणnistāraṇa
निस्वार्थnisvārtha
निस्संदेहnissandēha
निहलानीnihalānī
निहारेंnihārē̃
निहितnihita
नींदnīnda
नींवnī̃va
नींवेंnī̃vē̃
नीग्रोईडnīgrōīḍa
नीचnīca
नीचाnīcā
नीचीnīcī
नीचेnīcē
नीटूnīṭū
नीतिnīti
नीतिगतnītigata
नीतियाँnītiyā̃
नीतियोंnītiyō̃
नीतिशnītiśa
नीदरलैंडnīdaralaiṇḍa
नीदरलैंड्सnīdaralaiṇḍsa
नीदरलैडnīdaralaiḍa
नीनाnīnā
नीयतnīyata
नीरजnīraja
नीरवnīrava
नीरसnīrasa
नीरोnīrō
नीलnīla
नीलमnīlama
नीलमणिnīlamaṇi
नीलाnīlā
नीलामीnīlāmī
नीलावेलीnīlāvēlī
नीलीnīlī
नीलेnīlē
नीवnīva
नुक्सnuksa
नुकसानnukasāna
नुक्सानnuksāna
नुक़सानnuqasāna
नुक़सानदेहnuqasānadēha
नुमाnumā
नुमाइशnumāiśa
नूतनnūtana
नूरnūra
नूरजहाँnūrajahā̃
नृत्यnṛtya
नृत्यांगनाnṛtyānganā
नृत्यांगनाओंnṛtyānganāō̃
ने
नेंnē̃
नेचरnēcara
नेचुरलnēcurala
नेटnēṭa
नेटवर्कnēṭavarka
नेटवर्कोंnēṭavarkō̃
नेटस्केपnēṭaskēpa
नेत्रहीनnētrahīna
नेताnētā
नेताओंnētāō̃
नेताजीnētājī
नेतृत्त्वnētṛttva
नेतृत्वnētṛtva
नेदवेदnēdavēda
नेप्च्यूनnēpcyūna
नेपथ्यnēpathya
नेपालnēpāla
नेपालीnēpālī
नेपोलियनnēpōliyana
नेरुदाnērudā
नेल्सनnēlsana
नेवदेदnēvadēda
नेवीगेशनnēvīgēśana
नेशनलnēśanala
नेशलनnēśalana
नेस्टरnēsṭara
नेस्तनाबूदnēstanābūda
नेसतेरेन्कोnēsatērēnkō
नेस्तोरnēstōra
नेहराnēharā
नेहरुnēharu
नेहरूnēharū
नेहलnēhala
नेहाnēhā
नैंसीnaĩsī
नैकोnaikō
नैचुरलnaicurala
नैटोnaiṭō
नैतिकnaitika
नैतिकताnaitikatā
नैन्सीnainsī
नैनीतालnainītāla
नैयरnaiyara
नैयाnaiyā
नैरोबीnairōbī
नैशnaiśa
नैसकॉमnaisakôma
नॉकnôka
नॉर्वेnôrvē
नोएडाnōēḍā
नोएलnōēla
नोकnōka
नोटnōṭa
नोटबुकnōṭabuka
नोटिसnōṭisa
नोबलnōbala
नोबेलnōbēla
नोयडाnōyaḍā
नोरमंडीnōramaṇḍī
नोलिसnōlisa
नौnau
नौकरशाहnaukaraśāha
नौकरशाहीnaukaraśāhī
नौकरियाँnaukariyā̃
नौकरियोंnaukariyō̃
नौकरीnaukarī
नौकरीपेशाnaukarīpēśā
नौकाnaukā
नौकायनnaukāyana
नौजवानnaujavāna
नौजवानोंnaujavānō̃
नौटंकीnauṭankī
नौबतnaubata
नौर्वेnaurvē
नौवहनnauvahana
नौवांnauvā̃
नौवींnauvī̃
नौशादnauśāda
नौसेनाnausēnā
नौसैनिकnausainika
पंकजpankaja
पंखpaṁkha
पंखुड़ियोंpaṁkhuṛiyō̃
पंखेpaṁkhē
पंखोंpaṁkhō̃
पंगेpangē
पंचpañca
पंचपकेसनpañcapakēsana
पंचाटpañcāṭa
पंचायतpañcāyata
पंचायतोंpañcāyatō̃
पंजाबpañjāba
पंजाबीpañjābī
पंजीकरणpañjīkaraṇa
पंजीकृतpañjīkṛta
पंडितpaṇḍita
पंतpanta
पंथpantha
पंद्रहpandraha
पंद्रहवींpandrahavī̃
पंपpampa
पंवरpaṁvara
पकpaka
पक्काpakkā
पक्कीpakkī
पक्केpakkē
पकड़pakaṛa
पकड़करpakaṛakara
पकड़तीpakaṛatī
पकड़नाpakaṛanā
पकड़नेpakaṛanē
पकड़वायाpakaṛavāyā
पकड़ाpakaṛā
पकड़ीpakaṛī
पकड़ेpakaṛē
पकड़ेगाpakaṛēgā
पकतेpakatē
पकनाpakanā
पकनेpakanē
पक्षpakṣa
पक्षधरpakṣadhara
पक्षपातpakṣapāta
पक्षियोंpakṣiyō̃
पक्षोंpakṣō̃
पकानेpakānē
पकेpakē
पकेंpakē̃
पखवाड़ेpakhavāṛē
पखावजpakhāvaja
पगड़ीpagaṛī
पच्चीpaccī
पच्चीसpaccīsa
पचहत्तरवींpacahattaravī̃
पचाpacā
पचाचीpacācī
पचानाpacānā
पचासpacāsa
पचीpacī
पचौरीpacaurī
पछताओगेpachatāōgē
पछाड़करpachāṛakara
पछाड़नाpachāṛanā
पछाड़ाpachāṛā
पटकथाpaṭakathā
पट्टलीpaṭṭalī
पट्टियोंpaṭṭiyō̃
पट्टीpaṭṭī
पटनाpaṭanā
पटरियांpaṭariyā̃
पटरियोंpaṭariyō̃
पटरीpaṭarī
पटेलpaṭēla
पठानpaṭhāna
पठानकोटpaṭhānakōṭa
पडpaḍa
पड़paṛa
पड़ताpaṛatā
पड़तालpaṛatāla
पड़तीpaṛatī
पड़तेpaṛatē
पड़नाpaṛanā
पड़नेpaṛanē
पडाpaḍā
पड़ाpaṛā
पड़ावpaṛāva
पड़ावोंpaṛāvō̃
पड़ीpaṛī
पड़ींpaṛī̃
पड़ेpaṛē
पड़ेंpaṛē̃
पड़ेंगेpaṛēngē
पड़ेगाpaṛēgā
पड़ेगीpaṛēgī
पड़ोगाpaṛōgā
पड़ोसpaṛōsa
पड़ोसियोंpaṛōsiyō̃
पड़ोसीpaṛōsī
पढpaḍha
पढ़paṛha
पढ़करpaṛhakara
पढ़ताpaṛhatā
पढ़तीpaṛhatī
पढ़तेpaṛhatē
पढ़नाpaṛhanā
पढनेpaḍhanē
पढ़नेpaṛhanē
पढ़वानेpaṛhavānē
पढ़ाpaṛhā
पढ़ाईpaṛhāī
पढ़ाताpaṛhātā
पढ़ातीpaṛhātī
पढ़ातेpaṛhātē
पढ़ानेpaṛhānē
पढिएpaḍhiē
पढ़िएpaṛhiē
पढ़ीpaṛhī
पढ़ेpaṛhē
पढ़ेंpaṛhē̃
पढ़ोpaṛhō
पत्तीpattī
पत्तेpattē
पत्तोंpattō̃
पत्थरpatthara
पत्थरोंpattharō̃
पतनpatana
पत्नियाँpatniyā̃
पत्नियोंpatniyō̃
पत्नीpatnī
पत्रpatra
पत्रकारpatrakāra
पत्रकारिताpatrakāritā
पत्रकारोंpatrakārō̃
पत्रिकाpatrikā
पत्रिकाएँpatrikāē̃
पत्रिकाओंpatrikāō̃
पत्रिकारpatrikāra
पत्रोंpatrō̃
पतलीpatalī
पतलूनpatalūna
पताpatā
पतिpati
पतेpatē
पथpatha
पथरीpatharī
पथरीलाpatharīlā
पथिकोंpathikō̃
पदpada
पदकpadaka
पद्धतिpaddhati
पद्मpadma
पद्मश्रीpadmaśrī
पद्माpadmā
पद्यतिpadyati
पद्यतियोंpadyatiyō̃
पदातिकpadātika
पदाधिकारियोंpadādhikāriyō̃
पदाधिकारीpadādhikārī
पदार्थpadārtha
पदार्थोंpadārthō̃
पदुआpaduā
पदोंpadō̃
पनडुब्बियोंpanaḍubbiyō̃
पन्द्रहpandraha
पन्नाpannā
पन्नेpannē
पन्नोंpannō̃
पनपpanapa
पनपनेpanapanē
पनपेpanapē
पनबिजलीpanabijalī
पनाpanā
पनामाpanāmā
पनोरमाpanōramā
पप्पूpappū
पब्लिकpablika
प्याज़pyāza
प्यारpyāra
प्याराpyārā
प्यारीpyārī
प्यारेpyārē
प्यालाpyālā
प्यालीpyālī
परpara
प्रंजलprañjala
परंतुparantu
परंपराparamparā
परंपराओंparamparāō̃
परंपरागतparamparāgata
प्रकटprakaṭa
प्रकरणprakaraṇa
प्रक्रियाprakriyā
प्रक्रियाओंprakriyāō̃
प्रक्षेपणprakṣēpaṇa
प्रक्षेपीयprakṣēpīya
प्रकारprakāra
प्रकाशprakāśa
प्रकाशनprakāśana
प्रकाशनोंprakāśanō̃
प्रकाशितprakāśita
प्रकियाprakiyā
प्रकृतिprakṛti
प्रकृतिकprakṛtika
प्रकोपprakōpa
परखparakha
प्रखंडprakhaṇḍa
परखच्चेparakhaccē
परखताparakhatā
परखनेparakhanē
प्रख्यातprakhyāta
प्रखरprakhara
परखोparakhō
प्रगतिpragati
प्रगतिशालीpragatiśālī
प्रगतिशीलpragatiśīla
प्रगाढ़pragāṛha
प्रचलनpracalana
प्रचलितpracalita
प्रचारpracāra
परछाइयाँparachāiyā̃
परछाइयोंparachāiyō̃
परछाईंparachāī̃
प्रजननprajanana
प्रजातंत्रprajātantra
प्रजातांत्रिकprajātāntrika
प्रजातिprajāti
प्रजातियाँprajātiyā̃
प्रजातियोंprajātiyō̃
प्रजापतिprajāpati
प्रणभाpraṇabhā
प्रणवpraṇava
प्रणामpraṇāma
परणामुparaṇāmu
प्रणालियोंpraṇāliyō̃
प्रणालीpraṇālī
परतparata
प्रत्यक्षpratyakṣa
प्रत्यक्षदर्शियोंpratyakṣadarśiyō̃
प्रत्यक्षदर्शीpratyakṣadarśī
प्रत्यर्पणpratyarpaṇa
प्रत्यारोपpratyārōpa
प्रत्याशीpratyāśī
प्रत्येकpratyēka
प्रताड़नाpratāṛanā
प्रतापpratāpa
प्रतिprati
प्रतिक्रियाpratikriyā
प्रतिक्रियाएँpratikriyāē̃
प्रतिक्रियाओंpratikriyāō̃
प्रतिकूलpratikūla
प्रतिकृतिpratikṛti
प्रतिगिताpratigitā
प्रतिद्वंद्वियोंpratidvandviyō̃
प्रतिद्वंद्वीpratidvandvī
प्रतिद्वंदियोंpratidvandiyō̃
प्रतिद्वन्द्वीpratidvandvī
प्रतिदिनpratidina
प्रतिनिधिpratinidhi
प्रतिनिधित्वpratinidhitva
प्रतिनिधिमंडलpratinidhimaṇḍala
प्रतिनिधियोंpratinidhiyō̃
प्रतिबंधpratibandha
प्रतिबंधितpratibandhita
प्रतिबद्धpratibaddha
प्रतिबद्धताpratibaddhatā
प्रतिभाpratibhā
प्रतिभाओंpratibhāō̃
प्रतिभावानpratibhāvāna
प्रतिभाशालीpratibhāśālī
प्रतिमाpratimā
प्रतिमानpratimāna
प्रतिमाहpratimāha
प्रतियाँpratiyā̃
प्रतियोगिताpratiyōgitā
प्रतियोगिताएँpratiyōgitāē̃
प्रतियोगिताओंpratiyōgitāō̃
प्रतियोगियोंpratiyōgiyō̃
प्रतियोगीpratiyōgī
प्रतिरक्षाpratirakṣā
प्रतिरुपpratirupa
प्रतिरूपpratirūpa
प्रतिरोधpratirōdha
प्रतिरोधकpratirōdhaka
प्रतिरोपितpratirōpita
प्रतिलिप्याधिकारpratilipyādhikāra
प्रतिवर्षprativarṣa
प्रतिशतpratiśata
प्रतिशतोंpratiśatō̃
प्रतिष्ठाpratiṣṭhā
प्रतिष्ठानोंpratiṣṭhānō̃
प्रतिष्ठितpratiṣṭhita
प्रतिस्पर्द्धाpratisparddhā
प्रतिस्पर्धाpratispardhā
प्रतीकpratīka
प्रतीक्षाpratīkṣā
प्रतीकात्मकpratīkātmaka
प्रतीकोंpratīkō̃
प्रतीतpratīta
परतेंparatē̃
परतोंparatō̃
पर्थpartha
प्रथमprathama
परदparada
प्रदर्शनpradarśana
प्रदर्शनकारीpradarśanakārī
प्रदर्शनीpradarśanī
प्रदर्शनोंpradarśanō̃
प्रदर्शितpradarśita
परदसानीparadasānī
पर्दाpardā
प्रदानpradāna
प्रदानमंत्रीpradānamantrī
पर्दाफ़ाशpardāfāśa
प्रदीपpradīpa
प्रदूषणpradūṣaṇa
प्रदूषितpradūṣita
परदेparadē
पर्देpardē
प्रदेशpradēśa
प्रदेशोंpradēśō̃
परदेसीparadēsī
प्रधानpradhāna
प्रधानमंत्रियोंpradhānamantriyō̃
प्रधानमंत्रीpradhānamantrī
परन्तुparantu
प्रफुल्लितpraphullita
प्रबंधprabandha
प्रबंधकprabandhaka
प्रबंधकोंprabandhakō̃
प्रबंधनprabandhana
प्रबलprabala
प्रबुद्धprabuddha
प्रभाकरprabhākara
प्रभाकरणprabhākaraṇa
प्रभाकरनprabhākarana
प्रभारprabhāra
प्रभारीprabhārī
प्रभावprabhāva
प्रभावकारीprabhāvakārī
प्रभावशालीprabhāvaśālī
प्रभावितprabhāvita
प्रभावितोंprabhāvitō̃
प्रभावीprabhāvī
प्रभावोंprabhāvō̃
परमparama
परम्पराओंparamparāō̃
प्रमाणpramāṇa
प्रमाणिकpramāṇika
परमाणुparamāṇu
परमाणुओंparamāṇuō̃
प्रमाणोंpramāṇō̃
परमात्माparamātmā
प्रमिताpramitā
प्रमुखpramukha
प्रमुखताpramukhatā
प्रमोदpramōda
पर्यटकparyaṭaka
पर्यटकोंparyaṭakō̃
पर्यटनparyaṭana
प्रयत्नprayatna
पर्यवेक्षकparyavēkṣaka
पर्यवेक्षकोंparyavēkṣakō̃
पर्याप्तparyāpta
पर्यायparyāya
पर्यावरणparyāvaraṇa
पर्यावरणविदोंparyāvaraṇavidō̃
प्रयासprayāsa
प्रयासोंprayāsō̃
प्रयुक्तprayukta
प्रयोगprayōga
प्रयोगशालाprayōgaśālā
प्रयोगोंprayōgō̃
पर्योवरणparyōvaraṇa
प्रर्दशनprardaśana
पर्लparla
प्रवक्ताpravaktā
प्रवचनोंpravacanō̃
पर्वतparvata
पर्वतारोहणparvatārōhaṇa
पर्वतारोहीparvatārōhī
पर्वतोंparvatō̃
परवरिशparavariśa
प्रवालpravāla
प्रवासpravāsa
प्रवासीpravāsī
परवाहparavāha
प्रवाहpravāha
प्रवाहितpravāhita
प्रवीणpravīṇa
परवीनparavīna
प्रवृत्तिpravṛtti
परवेज़paravēza
प्रवेशpravēśa
प्रशंसकpraśaṁsaka
प्रशंसकोpraśaṁsakō
प्रशंसकोंpraśaṁsakō̃
प्रशंसनीयpraśaṁsanīya
प्रशंसाpraśaṁsā
प्रश्नpraśna
प्रश्नचिन्हpraśnacinha
प्रश्नचिह्नpraśnacihna
प्रश्नावलीpraśnāvalī
प्रश्नोंpraśnō̃
प्रश्रयpraśraya
प्रशांतpraśānta
प्रशासकpraśāsaka
प्रशासनpraśāsana
प्रशासनिकpraśāsanika
प्रशिक्षकpraśikṣaka
प्रशिक्षकोंpraśikṣakō̃
प्रशिक्षणpraśikṣaṇa
प्रस्तावprastāva
प्रस्तावितprastāvita
प्रस्तावोंprastāvō̃
प्रस्तुतprastuta
प्रस्तुतिprastuti
प्रस्तोताprastōtā
पर्सनparsana
प्रसन्नprasanna
पर्सनलparsanala
परस्परparaspara
प्रसवprasava
प्रसादprasāda
प्रसारprasāra
प्रसारकprasāraka
प्रसारकोंprasārakō̃
प्रसारणprasāraṇa
प्रसारितprasārita
प्रसिद्घprasidgha
प्रसिद्धprasiddha
प्रसिद्धिprasiddhi
पर्सियनparsiyana
परसोंparasō̃
प्रहसनprahasana
प्रहारprahāra
परहेजparahēja
प्रांतprānta
प्रांतीयprāntīya
प्रांतोंprāntō̃
प्राइज़prāiza
प्राइमरीprāimarī
प्राइवेटprāivēṭa
प्राइसprāisa
पराएparāē
प्राकृतिकprākṛtika
प्रागprāga
पराग्वेparāgvē
प्राचीनprācīna
पराजितparājita
पराजीनिकparājīnika
प्राणिprāṇi
प्राणीprāṇī
प्राथमिकprāthamika
प्राथमिकताprāthamikatā
प्राधिकरणprādhikaraṇa
प्राप्तprāpta
प्रामाणिकprāmāṇika
प्रायद्वीपprāyadvīpa
प्रायश्चितprāyaścita
प्रायोगिकprāyōgika
प्रायोजकprāyōjaka
प्रायोजकोंprāyōjakō̃
प्रारंभिकprārambhika
प्रार्थनाprārthanā
प्रावधानprāvadhāna
प्रावधानोंprāvadhānō̃
पराशरparāśara
प्रासंगिकprāsangika
प्रासंगिकताprāsangikatā
परास्तparāsta
प्रिंज़prĩza
प्रिंटpriṇṭa
परिंदोंparindō̃
परिक्रमाparikramā
परिकल्पनाparikalpanā
परिचयparicaya
परिचर्चाparicarcā
परिचितparicita
परिचितोंparicitō̃
परिजनोंparijanō̃
परिणामpariṇāma
परिणामस्वरूपpariṇāmasvarūpa
परिणामोंpariṇāmō̃
परिदृश्यparidṛśya
परिधानparidhāna
परिपक्वताparipakvatā
परिभाषाparibhāṣā
परिभाषितparibhāṣita
प्रियpriya
प्रियंकाpriyankā
प्रियजनोंpriyajanō̃
प्रियदर्शीpriyadarśī
प्रियाpriyā
प्रियांशुpriyā̃śu
परियोंpariyō̃
परियोजनाpariyōjanā
परियोजनाओंpariyōjanāō̃
परिवर्तनparivartana
परिवर्तनोंparivartanō̃
परिवहनparivahana
परिवारparivāra
परिवारजनोंparivārajanō̃
परिवारवालोंparivāravālō̃
परिवारोंparivārō̃
परिश्रमpariśrama
परिषदpariṣada
परिसंघparisangha
परिसंपत्तियोंparisampattiyō̃
परिस्थितिparisthiti
परिस्थितियाँparisthitiyā̃
परिस्थितियांparisthitiyā̃
परिस्थितियोंparisthitiyō̃
परिसरparisara
प्रिसिंपलprisimpala
परिहारparihāra
परीक्षणparīkṣaṇa
परीक्षणोंparīkṣaṇō̃
परीक्षाparīkṣā
प्रीडेटरprīḍēṭara
प्रीतमprītama
प्रीतिprīti
प्रीतिशprītiśa
प्रीमियरprīmiyara
परेparē
प्रेprē
प्रेक्षकोंprēkṣakō̃
प्रेज्युडिसprējyuḍisa
प्रेट्रprēṭra
परेडparēḍa
प्रेडेटरprēḍēṭara
प्रेतprēta
प्रेमprēma
प्रेमकथाprēmakathā
प्रेमकहानीprēmakahānī
प्रेमचंदprēmacanda
प्रेमजीprēmajī
प्रेमिकाprēmikā
प्रेमियोंprēmiyō̃
प्रेमीprēmī
प्रेरणाprēraṇā
प्रेरितprērita
प्रेवprēva
परेशानparēśāna
परेशानियाँparēśāniyā̃
परेशानियांparēśāniyā̃
परेशानियोंparēśāniyō̃
परेशानीparēśānī
प्रेषणprēṣaṇa
प्रेसprēsa
प्रेसलीprēsalī
प्रेस्लीprēslī
प्रैटpraiṭa
प्रोprō
परोंparō̃
परोक्षparōkṣa
प्रोग्रामprōgrāma
प्रोग्रामिंगprōgrāminga
प्रोग्रामोंprōgrāmō̃
प्रोजेक्टprōjēkṭa
प्रोजेक्ट्सprōjēkṭsa
प्रोटीनprōṭīna
प्रोटेक्शनprōṭēkśana
प्रोटेस्टेंट्सprōṭēsṭēṇṭsa
प्रोटोprōṭō
प्रोटोकॉलprōṭōkôla
प्रोटोकोलprōṭōkōla
प्रोडक्शनprōḍakśana
प्रोड्यूसरprōḍyūsara
प्रोतprōta
प्रोत्साहनprōtsāhana
प्रोत्साहितprōtsāhita
प्रोतिदिनprōtidina
प्रोद्योगिकीprōdyōgikī
प्रोन्नतिprōnnati
प्रोपलसनprōpalasana
प्रोफसरprōphasara
प्रोफेशनलprōphēśanala
प्रोफेसरprōphēsara
प्रोफ़ेसरprōfēsara
प्रोबprōba
प्रोमोटरprōmōṭara
प्रोमोशनprōmōśana
प्रोवाइडरprōvāiḍara
परोसाparōsā
प्रौद्योगिकीpraudyōgikī
पलpala
पलंगpalanga
पलकेंpalakē̃
पलकोंpalakō̃
प्लगplaga
पलटpalaṭa
पलटतेpalaṭatē
पल्टनpalṭana
पलटीpalaṭī
पलड़ाpalaṛā
पलनेpalanē
पल्लवीpallavī
पल्सारpalsāra
पल्सारोंpalsārō̃
प्लाटplāṭa
प्लानplāna
प्लानिंगplāninga
पलायनpalāyana
प्लास्टरplāsṭara
प्लास्टिकplāsṭika
पलीpalī
प्लूटोplūṭō
प्लेंज़लरplē̃zalara
प्लेटplēṭa
प्लेटफॉर्मplēṭaphôrma
प्लेटफ़ॉर्मplēṭafôrma
प्लेट्सplēṭsa
प्लेटोंplēṭō̃
प्लेटोसॉरसplēṭōsôrasa
प्लेनplēna
प्लेनमplēnama
प्लेबॉयplēbôya
प्लेयरplēyara
पवनpavana
प्वाइंटpvāiṇṭa
पवारpavāra
पवित्रpavitra
पवित्रताpavitratā
पवेलियनpavēliyana
पश्चिमpaścima
पश्चिमीpaścimī
पशुpaśu
पशुओंpaśuō̃
पसंदpasanda
पसंदीदाpasandīdā
पस्तpasta
पसलियाँpasaliyā̃
पसलियोंpasaliyō̃
पसलीpasalī
पसारनेpasāranē
पसीनेpasīnē
पसेंजरpasēñjara
पहँचनेpaham̐canē
पहचानpahacāna
पहचानताpahacānatā
पहचाननाpahacānanā
पहचाननेpahacānanē
पहचानाpahacānā
पहचानीpahacānī
पहचानेpahacānē
पहचानेगाpahacānēgā
पहनpahana
पहनकरpahanakara
पहनतीpahanatī
पहनतेpahanatē
पहननाpahananā
पहननेpahananē
पहनवानाpahanavānā
पहनाpahanā
पहनाकरpahanākara
पहनावेpahanāvē
पहनीpahanī
पहनेpahanē
पहरावाpaharāvā
पहरेpaharē
पहलpahala
पहलवानpahalavāna
पहलाpahalā
पहलीpahalī
पहलुओंpahaluō̃
पहलूpahalū
पहलूओंpahalūō̃
पहलेpahalē
पहाड़pahāṛa
पहाड़ियोंpahāṛiyō̃
पहाड़ीpahāṛī
पहाड़ोंpahāṛō̃
पहिएpahiē
पहियोंpahiyō̃
पहुँचpahũca
पहुँचकरpahũcakara
पहुँचताpahũcatā
पहुँचतीpahũcatī
पहुँचतेpahũcatē
पहुँचनाpahũcanā
पहुँचनेpahũcanē
पहुँचाpahũcā
पहुँचाईpahũcāī
पहुँचाईंpahũcāī̃
पहुँचाएpahũcāē
पहुँचाएगाpahũcāēgā
पहुँचाकरpahũcākara
पहुँचाताpahũcātā
पहुँचातीpahũcātī
पहुँचातेpahũcātē
पहुँचानाpahũcānā
पहुँचानीpahũcānī
पहुँचानेpahũcānē
पहुँचायाpahũcāyā
पहुँचायेंpahũcāyē̃
पहुँचीpahũcī
पहुँचींpahũcī̃
पहुँचेpahũcē
पहुँचेंगेpahũcēngē
पहुँचेगाpahũcēgā
पहुँचेगीpahũcēgī
पहुंचpahuñca
पहुंचतेpahuñcatē
पहुंचनेpahuñcanē
पहुंचाpahuñcā
पहुंचानाpahuñcānā
पहुंचानेpahuñcānē
पहुंचायाpahuñcāyā
पहुंचीpahuñcī
पहुंचेpahuñcē
पहुचनेpahucanē
पहुचेpahucē
पहेलियाँpahēliyā̃
पहेलियोंpahēliyō̃
पहेलीpahēlī
पा
पाँचpā̃ca
पाँचवाँpā̃cavā̃
पाँचवींpā̃cavī̃
पाँचवेंpā̃cavē̃
पाँजाpā̃jā
पाँडिचेरीpā̃ḍicērī
पाँडेpā̃ḍē
पाँवpā̃va
पांचpāñca
पांचवेंpāñcavē̃
पांडवोंpāṇḍavō̃
पांडाpāṇḍā
पांडिचेरीpāṇḍicērī
पांडुलिपियाँpāṇḍulipiyā̃
पांडेpāṇḍē
पांपोरpāmpōra
पाइन्सpāinsa
पाइपलाइनpāipalāina
पाईpāī
पाईंpāī̃
पाईपलाईनोंpāīpalāīnō̃
पाईरोलापीथेकसpāīrōlāpīthēkasa
पाउpāu
पाउँडpāũḍa
पाउंगीpāungī
पाउंडpāuṇḍa
पाउलाpāulā
पाऊँpāū̃
पाएpāē
पाएँpāē̃
पाएँगीpāē̃gī
पाएँगेpāē̃gē
पाएँगेंpāē̃gē̃
पाएंगीpāēngī
पाएंगेpāēngē
पाएगाpāēgā
पाएगीpāēgī
पाकpāka
पाकरpākara
पाकिस्तानpākistāna
पाकिस्तानियोंpākistāniyō̃
पाकिस्तानीpākistānī
पाक़ीज़ाpāqīzā
पाखंडpākhaṇḍa
पाखंडीpākhaṇḍī
पागलpāgala
पागलपनpāgalapana
पाटनीpāṭanī
पाटनेpāṭanē
पाटिलpāṭila
पाठpāṭha
पाठकpāṭhaka
पाठकोंpāṭhakō̃
पाडियाpāḍiyā
पाणिनीpāṇinī
पातpāta
पात्रpātra
पाताpātā
पातीpātī
पातींpātī̃
पातेpātē
पादरियोंpādariyō̃
पादरीpādarī
पानpāna
पानाpānā
पानीpānī
पानीपतpānīpata
पानेpānē
पापpāpa
पापाpāpā
पापोंpāpō̃
पाबंदियाँpābandiyā̃
पाबंदियोंpābandiyō̃
पाबंदीpābandī
पाब्लोpāblō
पामीरpāmīra
पायलटpāyalaṭa
पायलटरहितpāyalaṭarahita
पायाpāyā
पायीpāyī
पायेंगेpāyēngē
पारpāra
पारंपरिकpāramparika
पार्कpārka
पार्किंसन्सpārkĩsansa
पारखीpārakhī
पार्टpārṭa
पार्टनरpārṭanara
पार्टियाँpārṭiyā̃
पार्टियोंpārṭiyō̃
पार्टीpārṭī
पार्थनाpārthanā
पार्थिवpārthiva
पारदर्शिताpāradarśitā
पारसियोंpārasiyō̃
पाराpārā
पारासाइटpārāsāiṭa
पारितpārita
पारियाँpāriyā̃
पारियोंpāriyō̃
पारिवारिकpārivārika
पारिस्थिकीpāristhikī
पारीpārī
पारीःpārīḥ
पालpāla
पालकpālaka
पालकीवालाpālakīvālā
पालतूpālatū
पालथीpālathī
पालनpālana
पालनाpālanā
पालमपुरpālamapura
पालीpālī
पालीवालpālīvāla
पालेpālē
पावेलpāvēla
पासpāsa
पास्टpāsṭa
पासपोर्टpāsapōrṭa
पासपोर्टोंpāsapōrṭō̃
पासवर्डpāsavarḍa
पासवानpāsavāna
पाहवाpāhavā
पिंकीpinkī
पिंडोंpiṇḍō̃
पिआजाpiājā
पिएpiē
पिक्सलpiksala
पिकोसेलpikōsēla
पिघलpighala
पिघलनेpighalanē
पिचpica
पिचकारीpicakārī
पिचोंpicō̃
पिछड़pichaṛa
पिछड़नेpichaṛanē
पिछड़ाpichaṛā
पिछड़ीpichaṛī
पिछड़ेpichaṛē
पिछड़ोंpichaṛō̃
पिछलाpichalā
पिछलीpichalī
पिछलेpichalē
पिछसेpichasē
पिट्सबर्गpiṭsabarga
पिटाpiṭā
पिटाईpiṭāī
पिटाराpiṭārā
पिटीpiṭī
पिताpitā
पिताजीpitājī
पिनाकिनpinākina
पियरpiyara
पियानोpiyānō
पियूषpiyūṣa
पियेpiyē
पिरामिडpirāmiḍa
पिलबीमpilabīma
पिलाईpilāī
पिलोpilō
पिसpisa
पिस्तौलpistaula
पी
पीआईपीएpīāīpīē
पीएँगेpīē̃gē
पीएचडीpīēcaḍī
पीएनpīēna
पीएमकेpīēmakē
पीएलpīēla
पीएलओpīēlaō
पीकरpīkara
पीकेpīkē
पीछाpīchā
पीछेpīchē
पीजीpījī
पीटpīṭa
पीटनाpīṭanā
पीटरpīṭara
पीटरसनpīṭarasana
पीटर्सबर्गpīṭarsabarga
पीटीआईpīṭīāī
पीठpīṭha
पीड़pīṛa
पीडबॉडीpīḍabôḍī
पीड़ाpīṛā
पीड़ादायकpīṛādāyaka
पीड़ितpīṛita
पीड़ितोंpīṛitō̃
पीडीpīḍī
पीढ़ियाँpīṛhiyā̃
पीढ़ियोंpīṛhiyō̃
पीढ़ीpīṛhī
पीताpītā
पीतीpītī
पीनाpīnā
पीनीpīnī
पीनेpīnē
पीपुल्सpīpulsa
पीलाpīlā
पीवीpīvī
पीसीबीpīsībī
पुंछpuñcha
पुकातीpukātī
पुकारनाpukāranā
पुकाराpukārā
पुख्ताpukhtā
पुख़्ताpuḵẖtā
पुखराजpukharāja
पुजारीpujārī
पुण्यpuṇya
पुण्यतिथिpuṇyatithi
पुणेpuṇē
पुत्रputra
पुताईputāī
पुतिनputina
पुतुकुमारputukumāra
पुथलputhala
पुनpuna
पुनःpunaḥ
पुनर्गठनpunargaṭhana
पुनर्जन्मpunarjanma
पुनर्जागरणpunarjāgaraṇa
पुनर्निमाणpunarnimāṇa
पुनर्निर्माणpunarnirmāṇa
पुनर्मतदानpunarmatadāna
पुनर्व्याख्याpunarvyākhyā
पुनर्वासpunarvāsa
पुनर्विचारpunarvicāra
पुनरावलोकनpunarāvalōkana
पुनरावृत्तिpunarāvṛtti
पुनरावृतिpunarāvṛti
पुनीतpunīta
पुरखोंpurakhō̃
पुर्तगालpurtagāla
पुर्नवासpurnavāsa
पुरस्कारpuraskāra
पुरस्कारोंpuraskārō̃
पुरातत्वpurātatva
पुरातत्वविदोंpurātatvavidō̃
पुरातत्ववेत्ताओpurātatvavēttāō
पुरातत्ववेताओंpurātatvavētāō̃
पुरानाpurānā
पुरानीpurānī
पुरानेpurānē
पुरीpurī
पुरुषpuruṣa
पुरुषोंpuruṣō̃
पुरुषोत्तमpuruṣōttama
पुरूषpurūṣa
पुरूषोंpurūṣō̃
पुरूषोत्तमpurūṣōttama
पुलpula
पुलटpulaṭa
पुलित्ज़रpulitzara
पुलिसpulisa
पुलिसकर्मियोंpulisakarmiyō̃
पुलिसकर्मीpulisakarmī
पुलिसवालेpulisavālē
पुष्टpuṣṭa
पुष्टिpuṣṭi
पुष्पpuṣpa
पुस्तकpustaka
पुस्तकालयpustakālaya
पुस्तकेंpustakē̃
पुस्तकोंpustakō̃
पूँजीpū̃jī
पूँजीपतियोंpū̃jīpatiyō̃
पूछpūcha
पूछताpūchatā
पूछताछpūchatācha
पूछतेpūchatē
पूछनाpūchanā
पूछनेpūchanē
पूछाpūchā
पूछिएpūchiē
पूछीpūchī
पूछेpūchē
पूछोpūchō
पूजाpūjā
पूनमpūnama
पूनाpūnā
पूनियाpūniyā
पूर्णpūrṇa
पूर्णिमाpūrṇimā
पूर्णियाpūrṇiyā
पूर्तिpūrti
पूरबpūraba
पूरवpūrava
पूर्वpūrva
पूर्वकpūrvaka
पूर्वजpūrvaja
पूर्वजोंpūrvajō̃
पूर्वानुमतिpūrvānumati
पूर्वानुमानpūrvānumāna
पूर्वार्धpūrvārdha
पूर्वीpūrvī
पूर्वोत्तरpūrvōttara
पूराpūrā
पूरीpūrī
पूरेpūrē
पूलpūla
पृथकpṛthaka
पृथ्वीpṛthvī
पृष्ठpṛṣṭha
पृष्ठभूमिpṛṣṭhabhūmi
पे
पेंटागनpēṇṭāgana
पेंटिंगpēṇṭinga
पेंशनpē̃śana
पेकःpēkaḥ
पेचिसpēcisa
पेचीदाpēcīdā
पेजpēja
पेटpēṭa
पेट्राpēṭrā
पेट्रोकेमिकलpēṭrōkēmikala
पेट्रोकेमिकल्सpēṭrōkēmikalsa
पेट्रोनासpēṭrōnāsa
पेट्रोलpēṭrōla
पेट्रोलियमpēṭrōliyama
पेटीpēṭī
पेटेंटpēṭēṇṭa
पेड़pēṛa
पेड्रोpēḍrō
पेड़ोpēṛō
पेत्राpētrā
पेत्रोवाpētrōvā
पेनल्टीpēnalṭī
पेन्सिल्वेनियाpēnsilvēniyā
पेनाल्टीpēnālṭī
पेनासॉनिकpēnāsônika
पेनेटाpēnēṭā
पेपेरोpēpērō
पेयजलpēyajala
पेरिसpērisa
पेरुpēru
पेरूpērū
पेरेसpērēsa
पेलpēla
पेशpēśa
पेशकशpēśakaśa
पेश्कीpēśkī
पेशाpēśā
पेशावरpēśāvara
पेशीpēśī
पेशेpēśē
पेशेवरpēśēvara
पेसpēsa
पैंतालिसpaintālisa
पैंतालीसpaintālīsa
पैंतीसpaintīsa
पैकेजpaikēja
पैकेटpaikēṭa
पैगंबरpaigambara
पैग़ंबरpaiġmbara
पैगामpaigāma
पैग़ामpaiġāma
पैट्रिकpaiṭrika
पैटीpaiṭī
पैठpaiṭha
पैडpaiḍa
पैतृकpaitṛka
पैदलpaidala
पैदाpaidā
पैदाइशpaidāiśa
पैदावारpaidāvāra
पैनलpainala
पैनीpainī
पैमानेpaimānē
पैरpaira
पैरवीpairavī
पैरामाउंटpairāmāuṇṭa
पैराशूटpairāśūṭa
पैरोpairō
पैरोंpairō̃
पैलेसpailēsa
पैसाpaisā
पैसेpaisē
पैसोंpaisō̃
पॉंटिंगpôṇṭinga
पॉपpôpa
पॉलpôla
पॉलिसीpôlisī
पॉलीग्राफ़pôlīgrāfa
पॉवरहाउसpôvarahāusa
पॉवेलpôvēla
पोंछेpōñchē
पोंटिंगpōṇṭinga
पोंटिगpōṇṭiga
पोखरणpōkharaṇa
पोखराpōkharā
पोखरेलpōkharēla
पोगpōga
पोटाpōṭā
पोतpōta
पोतेpōtē
पोद्दारpōddāra
पोपटpōpaṭa
पोर्टpōrṭa
पोर्टब्लेयरpōrṭablēyara
पोर्टमैनpōrṭamaina
पोर्टलpōrṭala
पोर्टेबलpōrṭēbala
पोर्तोpōrtō
पोलpōla
पोलकpōlaka
पोल्सpōlsa
पोलियोpōliyō
पोलैंडpōlaiṇḍa
पोशाकpōśāka
पोसकरpōsakara
पोस्टpōsṭa
पोस्टकार्डpōsṭakārḍa
पोस्टमार्टमpōsṭamārṭama
पोस्टमॉर्टमpōsṭamôrṭama
पोस्टरpōsṭara
पोस्टरोंpōsṭarō̃
पौंडेलpauṇḍēla
पौधेpaudhē
पौधोंpaudhō̃
पौनेpaunē
फँसpham̐sa
फँसाpham̐sā
फँसानाpham̐sānā
फँसानेpham̐sānē
फँसायाpham̐sāyā
फँसेpham̐sē
फँसेंpham̐sē̃
फंडphaṇḍa
फ़ंडfaṇḍa
फंदेphandē
फंसकरphaṁsakara
फंसाphaṁsā
फंसेphaṁsē
फ़क़ीरfaqīra
फख्रphakhra
फख़्रphaḵẖra
फ़ख़रुद्दीनfaḵẖaruddīna
फ़ज़लfazala
फ़ज़लुर्रहमानfazalurrahamāna
फ़ज़ीहतfazīhata
फटphaṭa
फटकारphaṭakāra
फटनेphaṭanē
फटाphaṭā
फटाफटphaṭāphaṭa
फटींphaṭī̃
फटेphaṭē
फड़फड़ाहटphaṛaphaṛāhaṭa
फ़तहfataha
फ़ताहfatāha
फ़नकारfanakāra
फफूंदphaphūnda
फ़्यूचरfyūcara
फ़्यूलfyūla
फ्रंटियरphraṇṭiyara
फर्कpharka
फर्क़pharqa
फ़र्कfarka
फ़र्क़farqa
फ़रक्काfarakkā
फर्ज़pharza
फ़र्ज़farza
फ़र्ज़ीfarzī
फ़र्डिनेंडfarḍinēṇḍa
फ़र्नांडोfarnāṇḍō
फर्नीचरpharnīcara
फर्मpharma
फ़र्मfarma
फ़र्राटेfarrāṭē
फरवरीpharavarī
फ़रवरीfaravarī
फ़र्स्टfarsṭa
फ़रहतfarahata
फ़्राँसfrā̃sa
फ्रांसphrā̃sa
फ़्रांसfrā̃sa
फ्रांसिसकोphrā̃sisakō
फ्रांसीसीphrā̃sīsī
फ़्रांसीसीfrā̃sīsī
फ़्रांसेसfrā̃sēsa
फ़रारfarāra
फ़रारीfarārī
फ़राहfarāha
फ्रीphrī
फ्रींसीसीphrī̃sīsī
फ़्रीडमfrīḍama
फ़रीदपुरfarīdapura
फ़रीदाfarīdā
फ़रीदाबादfarīdābāda
फ़्रीमनfrīmana
फ्रीमैनphrīmaina
फ्रूटphrūṭa
फ़्रेंचfrēñca
फ़्रेंडfrēṇḍa
फ़्रेक्सियाfrēksiyā
फ़्रेडfrēḍa
फ्रेमphrēma
फ़रेरोfarērō
फ़रेलfarēla
फ्रैंकphrainka
फ़्रैंकफ़ुर्तfrainkafurta
फ्रैंक्सphrainksa
फ़्रैंकोfrainkō
फलphala
फलक्सphalaksa
फलनाphalanā
फलनेphalanē
फलभक्षीphalabhakṣī
फलस्तीनphalastīna
फ़लस्तीनfalastīna
फ़्लस्तीनflastīna
फलस्तीनियोंphalastīniyō̃
फ़लस्तीनियोंfalastīniyō̃
फलस्तीनीphalastīnī
फ़लस्तीनीfalastīnī
फ़लसफ़ेfalasafē
फलस्वरूपphalasvarūpa
फलहphalaha
फलाphalā
फ्लाईphlāī
फ़्लावियाflāviyā
फ़्लास्कflāska
फलासियाphalāsiyā
फ़लाहfalāha
फ़्लिंटॉफ़fliṇṭôfa
फ़्लूflū
फ़लूजाfalūjā
फ्लेमिंगphlēminga
फ़्लेमिंगflēminga
फ्लैशphlaiśa
फ़्लैशflaiśa
फ़्लॉपflôpa
फलोphalō
फ्लोर्सphlōrsa
फ्लोरिडाphlōriḍā
फ़्लोरिडाflōriḍā
फ़्लोरिसflōrisa
फ्लोरेंसphlōrē̃sa
फ्लोरेनसिसphlōrēnasisa
फ्लोरेसेनसिसphlōrēsēnasisa
फ्लोरोसेनसिसphlōrōsēnasisa
फसलphasala
फ़सलfasala
फ़सलोंfasalō̃
फसादphasāda
फ़हदfahada
फहराकरphaharākara
फहरायाphaharāyā
फाँकphā̃ka
फाँदphā̃da
फाँसीphā̃sī
फ़ांसfā̃sa
फ़ाइज़रfāizara
फ़ाइटfāiṭa
फ़ाइनfāina
फाइनलphāinala
फ़ाइनलfāinala
फ़ाइनेंशियलfāinē̃śiyala
फ़ाइनेंसरfāinē̃sara
फाइलphāila
फ़ाइलfāila
फाइलोंphāilō̃
फ़ाइवfāiva
फ़ाईfāī
फ़ाउंडेशनfāuṇḍēśana
फ़ाउलfāula
फागphāga
फ़ातिमाfātimā
फ़ादरfādara
फ़ान्टfānṭa
फाननphānana
फायदाphāyadā
फ़ायदाfāyadā
फायदेphāyadē
फ़ायदेfāyadē
फ़ायदेमंदfāyadēmanda
फ़ायदोंfāyadō̃
फायरवॉलphāyaravôla
फ़ायरिंगfāyaringa
फार्मphārma
फ़ार्मfārma
फार्मूलाphārmūlā
फ़ार्मूलाfārmūlā
फार्मूलेphārmūlē
फ़ार्मूलेfārmūlē
फार्रेलphārrēla
फारवर्डphāravarḍa
फारसीphārasī
फ़ारसीfārasī
फ़ारूक़fārūqa
फारूकीphārūkī
फारूखphārūkha
फाल्केphālkē
फाल्गुनphālguna
फ़ाल्गुनfālguna
फ़ालतूfālatū
फालिसphālisa
फालोऑनphālōôna
फ़ासलाfāsalā
फासलेphāsalē
फासीवादियोंphāsīvādiyō̃
फ़िंगरfingara
फ़िक्रfikra
फ़िकरेfikarē
फ़िकरोंfikarō̃
फ़िक्सfiksa
फ़िक्सिंगfiksinga
फ़िग्वेरेडोfigvērēḍō
फिगोphigō
फ़िज़िक्सfiziksa
फ़िजूलfijūla
फ़िज़ूलखर्चीfizūlakharcī
फ़िज़ूलख़र्चीfizūlaḵẖarcī
फिटphiṭa
फ़िटfiṭa
फितरतphitarata
फ़िनलैंडfinalaiṇḍa
फिप्पसphippasa
फिरphira
फ़िरfira
फ़िरकापरस्तfirakāparasta
फिरताphiratā
फिरनाphiranā
फिराकीphirākī
फिरोजphirōja
फिरोज़phirōza
फ़िरोजfirōja
फ़िरोज़firōza
फिरौतीphirautī
फ़िरौतीfirautī
फिल्मphilma
फ़िल्मfilma
फ़िल्मकारfilmakāra
फ़िल्मकारोंfilmakārō̃
फिल्मवालेphilmavālē
फ़िल्मवालोंfilmavālō̃
फिल्मसphilmasa
फ़िल्म्सfilmsa
फ़िल्माएfilmāē
फिल्मायाphilmāyā
फ़िल्मायाfilmāyā
फिल्मीphilmī
फ़िल्मीfilmī
फ़िल्मेfilmē
फिल्मेंphilmē̃
फ़िल्मेंfilmē̃
फ़िल्मोfilmō
फिल्मोंphilmō̃
फ़िल्मोंfilmō̃
फिल्मोत्सवphilmōtsava
फ़िल्मोत्सवfilmōtsava
फिल्मोद्योगphilmōdyōga
फ़िल्मोद्योगfilmōdyōga
फिलहालphilahāla
फ़िलहालfilahāla
फिलाडेल्फ़ियाphilāḍēlfiyā
फ़िलाडेल्फ़ियाfilāḍēlfiyā
फ़िलाहालfilāhāla
फिलिपphilipa
फ़िलिपfilipa
फिलीपींसphilīpī̃sa
फ़िलीपीन्सfilīpīnsa
फिलीपीनीphilīpīnī
फिलेphilē
फ़िलेडेल्फ़ियाfilēḍēlfiyā
फ़िशfiśa
फिसलphisala
फिसलनphisalana
फीकाphīkā
फीगोphīgō
फ़ीचरfīcara
फीचर्सphīcarsa
फ़ीजिfīji
फ़ीजीfījī
फीनिक्सphīniksa
फ़ीनिक्सfīniksa
फ़ीफ़ाfīfā
फ़ीमेलfīmēla
फ़ीरोज़fīrōza
फ़ील्डfīlḍa
फ़ीसfīsa
फीसदीphīsadī
फ़ीसदीfīsadī
फ़ुकेतfukēta
फुटphuṭa
फुटबालphuṭabāla
फुटबॉलphuṭabôla
फ़ुटबॉलfuṭabôla
फ़ुबॉलfubôla
फुरतphurata
फुर्तीphurtī
फुर्तीलीphurtīlī
फ़ुरसतfurasata
फुलकीphulakī
फुल्कीphulkī
फ़ुल्कीfulkī
फुलकेphulakē
फुल्केphulkē
फुलझड़ियोंphulajhaṛiyō̃
फुलानेphulānē
फुसफुसाphusaphusā
फूँकphū̃ka
फूंकphūnka
फूकटphūkaṭa
फ़ूकेतfūkēta
फूटphūṭa
फूटफूटphūṭaphūṭa
फूटीphūṭī
फूटेphūṭē
फूडphūḍa
फूलphūla
फ़ूलfūla
फूलकाphūlakā
फूलनाphūlanā
फूलनेphūlanē
फूलाphūlā
फूलेphūlē
फूलोंphūlō̃
फेंकphēnka
फेंकतेphēnkatē
फेंकनाphēnkanā
फेंकनेphēnkanē
फेंकेphēnkē
फ़ेडररfēḍarara
फेडरेशनphēḍarēśana
फ़ेडरेशनfēḍarēśana
फ़ेडेरेशनfēḍērēśana
फ़ेथफ़ुलfēthafula
फेफड़ाphēphaṛā
फेफड़ेphēphaṛē
फेफडोंphēphaḍō̃
फेफड़ोंphēphaṛō̃
फेयरphēyara
फेरphēra
फेरबदलphērabadala
फ़ेरबदलfērabadala
फ़ेरहिस्तfērahista
फ़ेरिसfērisa
फेलphēla
फ़ेलfēla
फ़ेलिकाfēlikā
फ़ेलोशिपfēlōśipa
फ़ेसfēsa
फ़ेस्टिवलfēsṭivala
फ़ेहरिस्तfēharista
फैंकनेphainkanē
फ़ैक्टरियोंfaikṭariyō̃
फ़ैक्टरीfaikṭarī
फैज़ाबादphaizābāda
फ़ैज़ाबादfaizābāda
फ़ैडfaiḍa
फैमिलीphaimilī
फैलphaila
फैलताphailatā
फैलतीphailatī
फैलतेphailatē
फैलनाphailanā
फैलनेphailanē
फैलाphailā
फैलाईphailāī
फैलाईंphailāī̃
फैलातीphailātī
फैलातेphailātē
फैलानेphailānē
फ़ैलानेfailānē
फैलायाphailāyā
फैलीphailī
फैलेphailē
फैलेगीphailēgī
फैशनphaiśana
फ़ैशनfaiśana
फ़ैसलfaisala
फैसलाphaisalā
फ़ैसलाfaisalā
फैसलेphaisalē
फ़ैसलेfaisalē
फ़ैसलोंfaisalō̃
फॉक्सphôksa
फ़ॉन्टfônṭa
फॉरphôra
फ़ॉरfôra
फॉर्मphôrma
फ़ॉर्मfôrma
फ़ॉर्मूलाfôrmūlā
फ़ॉर्मूलेfôrmūlē
फ़ॉर्मेटfôrmēṭa
फ़ॉलfôla
फ़ोटॉनfōṭôna
फोटोphōṭō
फ़ोटोfōṭō
फोटोग्राफरphōṭōgrāphara
फ़ोटोग्राफ़रfōṭōgrāfara
फ़ोटोग्राफ़रोंfōṭōgrāfarō̃
फ़ोटोग्राफ़ीfōṭōgrāfī
फ़ोटोशॉपfōṭōśôpa
फोटोस्टेटphōṭōsṭēṭa
फोड़phōṛa
फोनphōna
फ़ोनfōna
फोनोंphōnō̃
फ़ोनोंfōnō̃
फ़ोनोग्राफ़fōnōgrāfa
फ़ोबेfōbē
फ़ोर्टfōrṭa
फोरमphōrama
फ़ोरमfōrama
फ़ोर्सfōrsa
फ़ोर्सेसfōrsēsa
फ़ौजीfaujī
फौरनphaurana
फ़ौरनfaurana
बँगलाbam̐galā
बँटbam̐ṭa
बँटवाराbam̐ṭavārā
बँटवारेbam̐ṭavārē
बँटाbam̐ṭā
बँटीbam̐ṭī
बँटेbam̐ṭē
बँटेगाbam̐ṭēgā
बँधbam̐dha
बँधेbam̐dhē
बंग्लादेशbanglādēśa
बंगलेbangalē
बंगलोरbangalōra
बंगलौरbangalaura
बंगालbangāla
बंगालियोंbangāliyō̃
बंगालीbangālī
बंटाbaṇṭā
बंटायाbaṇṭāyā
बंटीbaṇṭī
बंदbanda
बंद्योपाध्यायbandyōpādhyāya
बंदरbandara
बंदरगाहbandaragāha
बंदरोंbandarō̃
बंदलbandala
बंदियोंbandiyō̃
बंदीbandī
बंदूकbandūka
बंदेbandē
बंधbandha
बंधकbandhaka
बंधकोंbandhakō̃
बंधनbandhana
बंधनोंbandhanō̃
बंधाbandhā
बंधानाbandhānā
बंधुbandhu
बंधुओंbandhuō̃
बंधुत्वbandhutva
बंधेbandhē
बंबइयाbambaiyā
बंबईbambaī
बंसोडेbaṁsōḍē
बंसोदेbaṁsōdē
बक्रbakra
बक़रbaqara
बकरीbakarī
बक़रीदbaqarīda
बकवासbakavāsa
बक्सरbaksara
बक्सानीbaksānī
बक्सेbaksē
बकायाbakāyā
बकिंघमbakinghama
बक़ौलbaqaula
बख़्तbaḵẖta
बखानbakhāna
बख़ुदbaḵẖuda
बखूबीbakhūbī
बख़ूबीbaḵẖūbī
बग्गाbaggā
बगदादbagadāda
बग़दादbaġdāda
बगलbagala
बगलिहारbagalihāra
बगानbagāna
बगाहेbagāhē
बगैरbagaira
बग़ैरbaġaira
बचbaca
बच्चनbaccana
बच्चनजीbaccanajī
बच्चाbaccā
बच्चीbaccī
बच्चेbaccē
बच्चेंbaccē̃
बच्चोंbaccō̃
बचतींbacatī̃
बचनाbacanā
बचनेbacanē
बचपनbacapana
बचाbacā
बचाईbacāī
बचाएbacāē
बचाएँbacāē̃
बचाताbacātā
बचातीbacātī
बचातेbacātē
बचानाbacānā
बचानेbacānē
बचायाbacāyā
बचावbacāva
बचावकर्मियोंbacāvakarmiyō̃
बचावकर्मीbacāvakarmī
बचिएbaciē
बचीbacī
बचींbacī̃
बचेbacē
बचेंगेbacēngē
बचेगाbacēgā
बछवाराbachavārā
बजbaja
बजटbajaṭa
बजताbajatā
बजतीbajatī
बजरंगbajaranga
बज्रभूषणbajrabhūṣaṇa
बजाbajā
बजाईंbajāī̃
बजाकरbajākara
बजातेbajātē
बजानाbajānā
बजानीbajānī
बजानेbajānē
बजायbajāya
बजायाbajāyā
बजेbajē
बजेगाbajēgā
बजेगीbajēgī
बजौरियाbajauriyā
बटbaṭa
बट्टाbaṭṭā
बटनbaṭana
बटुआbaṭuā
बटुएbaṭuē
बटेरbaṭēra
बटोरतेbaṭōratē
बटोरीbaṭōrī
बटोरींbaṭōrī̃
बटोरेbaṭōrē
बडbaḍa
बड़ाbaṛā
बड़ीbaṛī
बड़ींbaṛī̃
बड़ेbaṛē
बड़ोंbaṛō̃
बडोदराbaḍōdarā
बड़ोदाbaṛōdā
बड़ौदाbaṛaudā
बढ़baṛha
बढ़करbaṛhakara
बढ़तbaṛhata
बढ़ताbaṛhatā
बढतीbaḍhatī
बढ़तीbaṛhatī
बढतेbaḍhatē
बढ़तेbaṛhatē
बढ़नेbaṛhanē
बढ़ाbaṛhā
बढ़ाइएbaṛhāiē
बढ़ाईbaṛhāī
बढ़ाएbaṛhāē
बढ़ाएँbaṛhāē̃
बढ़ाएँगेbaṛhāē̃gē
बढ़ाएंbaṛhāē̃
बढ़ाएंगेbaṛhāēngē
बढ़ाकरbaṛhākara
बढ़ाचढ़ाकरbaṛhācaṛhākara
बढ़ातीbaṛhātī
बढ़ातेbaṛhātē
बढ़ानाbaṛhānā
बढ़ानेbaṛhānē
बढ़ानेवालाbaṛhānēvālā
बढ़ायाbaṛhāyā
बढ़ायीbaṛhāyī
बढावाbaḍhāvā
बढ़ावाbaṛhāvā
बढ़ियाbaṛhiyā
बढ़ीbaṛhī
बढ़ींbaṛhī̃
बढ़ेbaṛhē
बढ़ेगाbaṛhēgā
बढ़ेगीbaṛhēgī
बढ़ोत्तरीbaṛhōttarī
बढ़ोतरीbaṛhōtarī
बढ़ौतरीbaṛhautarī
बत्तखbattakha
बत्तीbattī
बतयाbatayā
बत्राbatrā
बताbatā
बताइएbatāiē
बताईbatāī
बताउंbatāũ
बताएbatāē
बताएँbatāē̃
बताएँगेbatāē̃gē
बताएंbatāē̃
बताएगाbatāēgā
बताताbatātā
बतातीbatātī
बतातेbatātē
बतानाbatānā
बतानीbatānī
बतानेbatānē
बतायाbatāyā
बतौरbataura
बदतरbadatara
बदनbadana
बदनसीबbadanasība
बदनामbadanāma
बदबूbadabū
बदबूदारbadabūdāra
बदमिज़ाजीbadamizājī
बदलbadala
बदलकरbadalakara
बदलताbadalatā
बदलतीbadalatī
बदलतेbadalatē
बदलनाbadalanā
बदलनेbadalanē
बदलाbadalā
बदलावbadalāva
बदलावोंbadalāvō̃
बदलीbadalī
बदलींbadalī̃
बदलेbadalē
बदलेगीbadalēgī
बदसूरतbadasūrata
बदहालbadahāla
बदहालीbadahālī
बदायूँनीbadāyū̃nī
बदौलतbadaulata
बधाइयाँbadhāiyā̃
बधाइयोंbadhāiyō̃
बधाईbadhāī
बधाईयाँbadhāīyā̃
बधाईयोंbadhāīyō̃
बनbana
बनकरbanakara
बनताbanatā
बनतीbanatī
बनतेbanatē
बन्दरगाहbandaragāha
बन्दाbandā
बन्धुत्वbandhutva
बननाbananā
बननीbananī
बननेbananē
बन्यbanya
बनर्जीbanarjī
बनवाbanavā
बनवानेbanavānē
बनवायाbanavāyā
बनसोडेbanasōḍē
बनाbanā
बनाईbanāī
बनाईंbanāī̃
बनाएbanāē
बनाएँbanāē̃
बनाएँगेbanāē̃gē
बनाएगाbanāēgā
बनाएगीbanāēgī
बनाकरbanākara
बनाताbanātā
बनातीbanātī
बनातेbanātē
बनानाbanānā
बनानीbanānī
बनानेbanānē
बनानेवालीbanānēvālī
बनानेवालेbanānēvālē
बनामbanāma
बनायाbanāyā
बनारसbanārasa
बनावटbanāvaṭa
बनावटीbanāvaṭī
बनिकbanika
बनियानbaniyāna
बनिहालbanihāla
बनीbanī
बनींbanī̃
बनेbanē
बनेंगीbanēngī
बनेंगेbanēngē
बनेगाbanēgā
बनेगीbanēgī
बब्बूbabbū
बबलीbabalī
बबलूbabalū
बमbama
बम्बइयाbambaiyā
बम्बईbambaī
बमवर्षकbamavarṣaka
बमोंbamō̃
बयानbayāna
बयानबाज़ीbayānabāzī
बयानोंbayānō̃
ब्याहbyāha
ब्यूटीbyūṭī
ब्यूटीफ़ुलbyūṭīfula
ब्यूनोसbyūnōsa
ब्यूरोbyūrō
ब्योर्कमैनbyōrkamaina
ब्योराbyōrā
ब्यौराbyaurā
ब्यौरेbyaurē
बरकरारbarakarāra
बरक़रारbaraqarāra
बर्खास्तbarkhāsta
बर्ख़ास्तbarḵẖāsta
बर्ख़ास्तगीbarḵẖāstagī
बरगीbaragī
बरग़ूतीbaraġūtī
ब्रजनंदनbrajanandana
ब्रजेशbrajēśa
बर्टbarṭa
बर्टनbarṭana
बर्डbarḍa
बर्डिचbarḍica
बर्तनbartana
बरतनेbaratanē
बरतानियाँbaratāniyā̃
बर्तावbartāva
बरतेंbaratē̃
बरतेंगेbaratēngē
बर्थbartha
बर्थडेbarthaḍē
बर्दाश्तbardāśta
बर्धनbardhana
बर्नbarna
बर्नार्डbarnārḍa
बरपाbarapā
बर्फbarpha
बर्फ़barfa
बर्बादbarbāda
बर्बादीbarbādī
बरमकbaramaka
बर्माbarmā
बर्लिनbarlina
बरसbarasa
बरसतीbarasatī
बरसातbarasāta
बरसानेbarasānē
बरसीbarasī
बरसेbarasē
ब्रसेल्सbrasēlsa
बरसोंbarasō̃
ब्रह्मभट्टbrahmabhaṭṭa
ब्रह्माbrahmā
ब्रह्मांडbrahmāṇḍa
ब्रह्मांडीयbrahmāṇḍīya
ब्रह्माण्डbrahmāṇḍa
ब्रह्मोसbrahmōsa
ब्राँडbrā̃ḍa
ब्रांडbrāṇḍa
ब्रांडोbrāṇḍō
ब्राइडbrāiḍa
ब्राइडलbrāiḍala
ब्राइसbrāisa
ब्राउजरbrāujara
ब्राउज़रbrāuzara
ब्राउनbrāuna
ब्राउसरbrāusara
ब्राजीलbrājīla
ब्राज़ीलbrāzīla
बरादेईbarādēī
ब्रान्सनbrānsana
बराबरbarābara
बराबरीbarābarī
बरामदbarāmada
ब्रायंटbrāyaṇṭa
ब्रायनbrāyana
बरारbarāra
ब्रासbrāsa
ब्रासननbrāsanana
ब्राहमणbrāhamaṇa
ब्राह्मणbrāhmaṇa
ब्रिगेडbrigēḍa
ब्रिगेडियरbrigēḍiyara
ब्रिटनbriṭana
ब्रिटनीbriṭanī
ब्रिटिशbriṭiśa
ब्रिटेनbriṭēna
ब्रितानियोंbritāniyō̃
ब्रितानीbritānī
ब्रिर्टिशbrirṭiśa
ब्रिस्टलbrisṭala
ब्रिसबेनbrisabēna
बरीbarī
ब्रीचbrīca
ब्रीफ़brīfa
ब्रीफ़केसbrīfakēsa
ब्रीसेनोbrīsēnō
ब्रूनेलbrūnēla
ब्रूनोbrūnō
ब्रूसbrūsa
ब्रेकbrēka
ब्रेकरbrēkara
ब्रेकिंगbrēkinga
ब्रेटbrēṭa
ब्रेडमैनbrēḍamaina
ब्रेम्पटनbrēmpaṭana
ब्रेमरbrēmara
ब्रेमरवेल्डbrēmaravēlḍa
ब्रेवोbrēvō
ब्रेसीbrēsī
ब्रैंकाटोbrainkāṭō
ब्रैडbraiḍa
ब्रैन्सनbrainsana
ब्रॉंडbrôṇḍa
ब्रॉडकास्टbrôḍakāsṭa
ब्रॉडवेbrôḍavē
ब्रॉम्पटनbrômpaṭana
ब्रोकॅसbrōkêsa
ब्रोडीbrōḍī
ब्रोन्तेbrōntē
बलbala
बल्किbalki
बलदेवbaladēva
बलनीbalanī
बलबूतेbalabūtē
ब्ल्यूblyū
बलराजbalarāja
बलरामbalarāma
बल्लेballē
बल्लेबाजballēbāja
बल्लेबाज़ballēbāza
बल्लेबाजीballēbājī
बल्लेबाज़ीballēbāzī
बल्लेबाज़ोंballēbāzō̃
बलवंतbalavanta
बलविंदरbalavindara
बलाbalā
ब्लाइंडblāiṇḍa
ब्लाकblāka
बलात्कारbalātkāra
ब्लास्टरblāsṭara
बलिbali
बलिदानbalidāna
बलियाbaliyā
ब्लूblū
बलूचिस्तानbalūcistāna
बलूचिस्तानःbalūcistānaḥ
ब्लूटूथblūṭūtha
ब्लूमblūma
ब्लूस्टारblūsṭāra
ब्लूस्टारःblūsṭāraḥ
ब्लेयरblēyara
ब्लेसिंगblēsinga
ब्लैकblaika
ब्लैकमेलblaikamēla
ब्लैटरblaiṭara
ब्लॉकिंगblôkinga
ब्लॉगblôga
ब्लॉगडेक्सblôgaḍēksa
ब्लॉगरblôgara
बलोंbalō̃
बवालbavāla
ब्वॉयफ़्रेंडbvôyafrēṇḍa
बशरbaśara
बशर्तेbaśartē
बसbasa
बसंतbasanta
बसंतीbasantī
बस्तरbastara
बस्तियोंbastiyō̃
बस्तीbastī
बसतेbasatē
बस्तेbastē
बसनाbasanā
बसनेbasanē
बसाbasā
बसाएbasāē
बसाएगाbasāēgā
बसानाbasānā
बसानेbasānē
बसायाbasāyā
बसीbasī
बसुbasu
बसुदेवbasudēva
बसेbasē
बसेंbasē̃
बसेगीbasēgī
बसोंbasō̃
बहbaha
बहकावेbahakāvē
बहनbahana
बहनाbahanā
बहनानेbahanānē
बहनेbahanē
बहनोंbahanō̃
बहमनbahamana
बहरहालbaharahāla
बहलानेbahalānē
बहलिमbahalima
बहसbahasa
बहसोंbahasō̃
बहाbahā
बहाएbahāē
बहाकरbahākara
बहातेbahātē
बहादुरbahādura
बहानाbahānā
बहानेbahānē
बहायाbahāyā
बहारbahāra
बहारेंbahārē̃
बहालbahāla
बहिष्कारbahiṣkāra
बहुbahu
बहुउद्देशीयbahuuddēśīya
बहुगुणाbahuguṇā
बहुचर्चितbahucarcita
बहुजनbahujana
बहुतbahuta
बहुतोंbahutō̃
बहुधर्मीbahudharmī
बहुपक्षीयbahupakṣīya
बहुमतbahumata
बहुमूल्यbahumūlya
बहुलbahula
बहुलताbahulatā
बहुसंख्यकbahusaṁkhyaka
बहूbahū
बहेbahē
बा
बाँक्सbā̃ksa
बाँटbā̃ṭa
बाँटताbā̃ṭatā
बाँटतेbā̃ṭatē
बाँटनाbā̃ṭanā
बाँटनेbā̃ṭanē
बाँटाbā̃ṭā
बाँधbā̃dha
बाँधकरbā̃dhakara
बाँधाbā̃dhā
बाँधेbā̃dhē
बाँधोंbā̃dhō̃
बाँसbā̃sa
बाँसुरीbā̃surī
बाँहbā̃ha
बांग्लाbānglā
बांगलादेशbāngalādēśa
बांग्लादेशbānglādēśa
बांग्लादेशीbānglādēśī
बांटbāṇṭa
बांटतेbāṇṭatē
बांटनेbāṇṭanē
बांडbāṇḍa
बांदाbāndā
बांधbāndha
बांधनाbāndhanā
बांधेbāndhē
बांधेंbāndhē̃
बांधोंbāndhō̃
बाइनरीbāinarī
बाइपासbāipāsa
बाईसbāīsa
बाउंसbāũsa
बाएँbāē̃
बाक़ायदाbāqāyadā
बाकीbākī
बाक़ीbāqī
बाग़bāġ
बागडोरbāgaḍōra
बागबाँbāgabā̃
बागबागbāgabāga
बाग़बानीbāġbānī
बाग्लादेशbāglādēśa
बाग़वानीbāġvānī
बागानbāgāna
बागानवासीbāgānavāsī
बाग़ीbāġī
बाघोंbāghō̃
बाज़bāza
बाजपेयीbājapēyī
बाजारbājāra
बाज़ारbāzāra
बाज़ारीकरणbāzārīkaraṇa
बाजारोंbājārō̃
बाज़ारोंbāzārō̃
बाज़ीbāzī
बाज़ूbāzū
बाट्टीकोलोवाbāṭṭīkōlōvā
बाड़bāṛa
बाड़मेरbāṛamēra
बाड़ीbāṛī
बाढ़bāṛha
बातbāta
बातचीतbātacīta
बातेंbātē̃
बातोंbātō̃
बादbāda
बादलbādala
बादलोंbādalō̃
बादशाहbādaśāha
बादशाहतbādaśāhata
बादोंbādō̃
बाध्यbādhya
बाध्यताbādhyatā
बाधाbādhā
बाधाएँbādhāē̃
बाधाएंbādhāē̃
बाधाओंbādhāō̃
बाधितbādhita
बानवेbānavē
बानीbānī
बानोbānō
बापbāpa
बापूbāpū
बापूजीbāpūjī
बाबतपुरbābatapura
बाबरbābara
बाबरीbābarī
बाबाbābā
बाबुलनाथbābulanātha
बाबूbābū
बाबूजीbābūjī
बाबूलालbābūlāla
बामbāma
बायbāya
बायेंbāyē̃
बायोbāyō
बायोमेडिकलbāyōmēḍikala
बायोमैट्रिक्सbāyōmaiṭriksa
बारbāra
बार्टलेटbārṭalēṭa
बार्डरbārḍara
बारबराbārabarā
बारबाराbārabārā
बारलोbāralō
बार्सिलोनाbārsilōnā
बारहbāraha
बारहवींbārahavī̃
बारातbārāta
बारादेईbārādēī
बारिशbāriśa
बारीbārī
बारीक़bārīqa
बारीकीbārīkī
बारीषbārīṣa
बारीसालbārīsāla
बारुदीbārudī
बारूदbārūda
बारूदीbārūdī
बारेbārē
बालbāla
बाल्कोbālkō
बालकोषbālakōṣa
बालसिंघमbālasinghama
बालाbālā
बालाकृष्णनbālākṛṣṇana
बालाजीbālājī
बालासिंघमbālāsinghama
बालीbālī
बालोंbālō̃
बावजूदbāvajūda
बावज़ूदbāvazūda
बाशाbāśā
बाशिंदेbāśindē
बाशिमbāśima
बासbāsa
बासुदेवbāsudēva
बाहरbāhara
बाहरीbāharī
बिंद्राbindrā
बिंदीbindī
बिंदुbindu
बिंदुओंbinduō̃
बिंदुसारbindusāra
बिकbika
बिकनाbikanā
बिकनीbikanī
बिकनेbikanē
बिक्रीbikrī
बिकाऊbikāū
बिकिनीbikinī
बिकीbikī
बिखरbikhara
बिखराbikharā
बिखरावbikharāva
बिखरीbikharī
बिखरेbikharē
बिखेरीbikhērī
बिगbiga
बिगड़तीbigaṛatī
बिगड़ेbigaṛē
बिगाड़bigāṛa
बिगाड़नेbigāṛanē
बिगुनbiguna
बिच्छुओंbicchuō̃
बिच्छूbicchū
बिछbicha
बिछाbichā
बिछानाbichānā
बिछानेbichānē
बिज़नेसbizanēsa
बिजयbijaya
बिजलीbijalī
बिजानीbijānī
बिटरbiṭara
बिटियाbiṭiyā
बिठाbiṭhā
बिठाएbiṭhāē
बिठातेbiṭhātē
बिठानेbiṭhānē
बिड़लाbiṛalā
बिढ़ियाbiṛhiyā
बिताbitā
बिताईbitāī
बिताएbitāē
बिताएगाbitāēgā
बिताऐंbitāaĩ
बितातेbitātē
बितानाbitānā
बितानेbitānē
बितायाbitāyā
बिनbina
बिनाbinā
बिनोदbinōda
बिपाशाbipāśā
बिमारियोंbimāriyō̃
बियोंसिbiyō̃si
बियोंसेbiyō̃sē
बिरंगीbirangī
बिरंगेbirangē
बिरगितbiragita
बिरजूbirajū
बिरसाbirasā
बिरादरीbirādarī
बिलbila
बिलकुलbilakula
बिल्कुलbilkula
बिलखbilakha
बिलखतेbilakhatē
बिल्डरbilḍara
बिल्डिंगbilḍinga
बिल्डिंगोंbilḍingō̃
बिल्लियोंbilliyō̃
बिल्लीbillī
बिलासपुरbilāsapura
बिलौटाbilauṭā
बिलौटेbilauṭē
बिशनbiśana
बिशनपुरbiśanapura
बिशनपुराbiśanapurā
बिष्टbiṣṭa
बिस्तरbistara
बिस्वासbisvāsa
बिहारbihāra
बिहारीbihārī
बी
बीआरbīāra
बीएbīē
बीएपीएसbīēpīēsa
बीएमसीbīēmasī
बीएसbīēsa
बीएसएफ़bīēsaēfa
बीगलbīgala
बीगुनbīguna
बीचbīca
बीचमbīcama
बीचोंबीचbīcōmbīca
बीजbīja
बीज़bīza
बीजिंगbījinga
बीजेपीbījēpī
बीटल्सbīṭalsa
बीटाbīṭā
बीड़ाbīṛā
बीड़ूbīṛū
बीतbīta
बीतताbītatā
बीतनेbītanē
बीताbītā
बीतीbītī
बीतेbītē
बीनbīna
बीनूbīnū
बीपीbīpī
बीपीएमbīpīēma
बीबीbībī
बीबीसीbībīsī
बीबीसीहिंदीbībīsīhindī
बीमारbīmāra
बीमारियाँbīmāriyā̃
बीमारियोंbīmāriyō̃
बीमारीbīmārī
बीमालbīmāla
बीमीरीbīmīrī
बीयरbīyara
बीवीbīvī
बीसbīsa
बीसवींbīsavī̃
बीसीbīsī
बीसीसीआईbīsīsīāī
बुआbuā
बुकbuka
बुकरbukara
बुकिंगbukinga
बुख़ारीbuḵẖārī
बुजुर्गbujurga
बुज़ुर्गbuzurga
बुझानाbujhānā
बुझानेbujhānē
बुढ़ापाbuṛhāpā
बुढ़ापेbuṛhāpē
बुढ़ियाbuṛhiyā
बुतbuta
बुद्धbuddha
बुद्धिbuddhi
बुद्धिजीवीbuddhijīvī
बुद्धिमानbuddhimāna
बुधbudha
बुधकरbudhakara
बुधवारbudhavāra
बुनियादbuniyāda
बुनियादीbuniyādī
बुर्क़ाburqā
बुरकिनाफासोburakināphāsō
बुरहानburahāna
बुराburā
बुराईburāī
बुरीburī
बुरुंडीburuṇḍī
बुरेburē
बुरेजीburējī
बुलbula
बुलंदbulanda
बुलंदशहरbulandaśahara
बुलंदियाँbulandiyā̃
बुलंदियोंbulandiyō̃
बुल्डोज़रbulḍōzara
बुल्डोज़रोंbulḍōzarō̃
बुलवाbulavā
बुलवायाbulavāyā
बुलाईbulāī
बुलाकbulāka
बुलातेbulātē
बुलानाbulānā
बुलानेbulānē
बुलायाbulāyā
बुलावाbulāvā
बुलेbulē
बुलेटbulēṭa
बुशbuśa
बू
बूँदीbū̃dī
बूझकरbūjhakara
बूढ़ीbūṛhī
बूढेbūḍhē
बूढ़ेbūṛhē
बूस्टरbūsṭara
बृजेशbṛjēśa
बृहस्पतिbṛhaspati
बृहस्पतिवारbṛhaspativāra
बे
बेंचbēñca
बेंजामिनbēñjāmina
बेंडbēṇḍa
बेअसरbēasara
बेईमानbēīmāna
बेईमानीbēīmānī
बेउरbēura
बेकमbēkama
बेक़रारbēqarāra
बेकरीbēkarī
बेकसूरbēkasūra
बेक़सूरbēqasūra
बेकहमbēkahama
बेकारbēkāra
बेक़ुसूरbēqusūra
बेख़मbēḵẖama
बेग़मbēġma
बेगुनाहbēgunāha
बेगुनाहोंbēgunāhō̃
बेगूसरायbēgūsarāya
बेघरbēghara
बेचbēca
बेचकरbēcakara
बेचतीbēcatī
बेचतेbēcatē
बेचनेbēcanē
बेचाbēcā
बेचारीbēcārī
बेचीbēcī
बेचेbēcē
बेजिंगbējinga
बेजोड़bējōṛa
बेटाbēṭā
बेटीbēṭī
बेटेbēṭē
बेटोंbēṭō̃
बेडbēḍa
बेडरूमbēḍarūma
बेतbēta
बेतरतीबbētaratība
बेताजbētāja
बेतियाbētiyā
बेतुकेbētukē
बेथलहमbēthalahama
बेदरेbēdarē
बेदीbēdī
बेधड़कbēdhaṛaka
बेनbēna
बेनिंगbēninga
बेनिगनीbēniganī
बेनिनbēnina
बेनिनीbēninī
बेनीपालbēnīpāla
बेनेगलbēnēgala
बेनोbēnō
बेबसीbēbasī
बेबाकbēbāka
बेबीbēbī
बेबुनियादbēbuniyāda
बेमानीbēmānī
बेमिसालbēmisāla
बेमुद्दतbēmuddata
बेमौकेbēmaukē
बेरहमीbērahamī
बेरीbērī
बेरुखीbērukhī
बेरोकbērōka
बेरोज़गारीbērōzagārī
बेलbēla
बेलगामbēlagāma
बेल्जियमbēljiyama
बेल्टbēlṭa
बेल्दाbēldā
बेलागंजbēlāgañja
बेलारुसbēlārusa
बेलारूसbēlārūsa
बेलिमbēlima
बेवकूफ़bēvakūfa
बेवकूफीbēvakūphī
बेवफ़ाईbēvafāī
बेवसाइटbēvasāiṭa
बेवाbēvā
बेशकbēśaka
बेसbēsa
बेस्टbēsṭa
बेसब्रीbēsabrī
बेसबॉलbēsabôla
बेसलानbēsalāna
बेसस्टेशनbēsasṭēśana
बेसहाराbēsahārā
बेसेग़ीरbēsēġīra
बेहतरbēhatara
बेहतरीbēhatarī
बेहतरीनbēhatarīna
बेहदbēhada
बेहरतीनbēharatīna
बेहुलbēhula
बेहोशbēhōśa
बेहोशीbēhōśī
बैंकbainka
बैंकाकbainkāka
बैंकॉकbainkôka
बैंकोंbainkō̃
बैंगbainga
बैंगलोरbaingalōra
बैंग्लौरbainglaura
बैंडbaiṇḍa
बैंसbaĩsa
बैचbaica
बैचुंगbaicunga
बैटमैनbaiṭamaina
बैटरियाँbaiṭariyā̃
बैटरीbaiṭarī
बैट्रीbaiṭrī
बैटिंगbaiṭinga
बैठbaiṭha
बैठकbaiṭhaka
बैठकरbaiṭhakara
बैठकेbaiṭhakē
बैठकेंbaiṭhakē̃
बैठताbaiṭhatā
बैठतेbaiṭhatē
बैठनाbaiṭhanā
बैठनेbaiṭhanē
बैठाbaiṭhā
बैठीbaiṭhī
बैठेbaiṭhē
बैठेंगेbaiṭhēngē
बैनरbainara
बैनर्जीbainarjī
बैपटिस्टbaipaṭisṭa
बैबिलोनियाbaibilōniyā
बैमबांगbaimabānga
बैरbaira
बैरियरbairiyara
बैरीbairī
बैल्कमोरbailkamōra
बैलूनbailūna
बैश्यbaiśya
बैसाखियोंbaisākhiyō̃
बॉंबेbômbē
बॉक्सbôksa
बॉक्सिंगbôksinga
बॉथमbôthama
बॉदरेन्कोbôdarēnkō
बॉनbôna
बॉन्डbônḍa
बॉबbôba
बॉबीbôbī
बॉम्बेbômbē
बॉयोलॉजीbôyōlôjī
बॉलbôla
बॉलीवुडbôlīvuḍa
बॉसbôsa
बॉसेज़bôsēza
बोंकांगोbōnkāngō
बोंडाbōṇḍā
बोईंगbōīnga
बोउbōu
बोएbōē
बोकाbōkā
बोगीbōgī
बोझbōjha
बोटbōṭa
बोटिचेलीbōṭicēlī
बोतलबंदbōtalabanda
बोत्सवानाbōtsavānā
बोत्स्वानाbōtsvānā
बोतेbōtē
बोधbōdha
बोनाbōnā
बोनीbōnī
बोनोbōnō
बोपन्नाbōpannā
बोफोर्सbōphōrsa
बोफ़ोर्सbōfōrsa
बोयाbōyā
बोर्डbōrḍa
बोर्डेbōrḍē
बोरियोंbōriyō̃
बोलbōla
बोलचालbōlacāla
बोल्डbōlḍa
बोलताbōlatā
बोलतेbōlatē
बोलनाbōlanā
बोलनेbōlanē
बोलबालाbōlabālā
बोलाbōlā
बोलियाँbōliyā̃
बोलिवियाbōliviyā
बोलीbōlī
बोलेbōlē
बोलेंगेbōlēngē
बोवेनbōvēna
बोसbōsa
बोस्टनbōsṭana
बोहदानbōhadāna
बौछारbauchāra
बौद्धbauddha
बौधbaudha
बौनीbaunī
बौनेbaunē
बौराbaurā
भंगbhanga
भंगिमाएँbhangimāē̃
भंडारbhaṇḍāra
भंडारपुरbhaṇḍārapura
भंसालीbhaṁsālī
भईbhaī
भक्तbhakta
भक्तिbhakti
भगतbhagata
भगदड़bhagadaṛa
भगवानbhagavāna
भगाbhagā
भगाएbhagāē
भगाकरbhagākara
भगानेbhagānē
भगोड़ाbhagōṛā
भजनbhajana
भजनोंbhajanō̃
भटकbhaṭaka
भटकाकरbhaṭakākara
भटकावbhaṭakāva
भट्टbhaṭṭa
भट्टराईbhaṭṭarāī
भट्टारायbhaṭṭārāya
भट्टीbhaṭṭī
भटनागरbhaṭanāgara
भड़कbhaṛaka
भड़कानेbhaṛakānē
भड़कीbhaṛakī
भड़केbhaṛakē
भतीजेbhatījē
भद्देbhaddē
भद्रbhadra
भद्रेशbhadrēśa
भनकbhanaka
भयbhaya
भयंकरbhayankara
भयानकbhayānaka
भयावहbhayāvaha
भयावहताbhayāvahatā
भरbhara
भरंगमपाडीbharangamapāḍī
भरकमbharakama
भरकरbharakara
भरतbharata
भरतनाट्यमbharatanāṭyama
भरतनाट्यम्bharatanāṭyam
भर्तीbhartī
भरनाbharanā
भरनीbharanī
भरनेbharanē
भरपाईbharapāī
भरपूरbharapūra
भरपेटbharapēṭa
भ्रमbhrama
भ्रमणbhramaṇa
भरमारbharamāra
भ्रष्टbhraṣṭa
भ्रष्टाचारbhraṣṭācāra
भ्रष्टाचारीbhraṣṭācārī
भराbharā
भरीbharī
भ्रूणbhrūṇa
भ्रूणोंbhrūṇō̃
भरेbharē
भरोसाbharōsā
भरोसेbharōsē
भरोसेमंदbharōsēmanda
भल्लाbhallā
भलाbhalā
भलाईbhalāī
भलेbhalē
भलोदीbhalōdī
भवनbhavana
भव्यbhavya
भविष्यbhaviṣya
भविष्यवाणीbhaviṣyavāṇī
भाँपbhā̃pa
भाँपनेbhā̃panē
भांगbhānga
भांगड़ाbhāngaṛā
भांजीbhāñjī
भाइयोंbhāiyō̃
भाईbhāī
भाईचारbhāīcāra
भाईचाराbhāīcārā
भाईचारेbhāīcārē
भाकपाbhākapā
भागbhāga
भागकरbhāgakara
भागताbhāgatā
भागतेbhāgatē
भागदौड़bhāgadauṛa
भागनाbhāganā
भागनेbhāganē
भागमbhāgama
भाग्यbhāgya
भाग्यशालीbhāgyaśālī
भागाbhāgā
भागीदारीbhāgīdārī
भागेbhāgē
भागोंbhāgō̃
भाजपाbhājapā
भाटियाbhāṭiyā
भाटीbhāṭī
भाड़bhāṛa
भाड़ेbhāṛē
भाताbhātā
भादुडीbhāduḍī
भादुड़ीbhāduṛī
भादौरbhādaura
भानुप्रतापbhānupratāpa
भापbhāpa
भाभाbhābhā
भार्गवbhārgava
भारतbhārata
भारतभूमिbhāratabhūmi
भारतभूषणbhāratabhūṣaṇa
भारतवासियोंbhāratavāsiyō̃
भारतायbhāratāya
भारतीbhāratī
भारतीयbhāratīya
भारतीयकरणbhāratīyakaraṇa
भारतीयताbhāratīyatā
भारतीयोंbhāratīyō̃
भारद्वाजbhāradvāja
भारीbhārī
भारोत्तोलकbhārōttōlaka
भारोत्तोलकोंbhārōttōlakō̃
भारोत्तोलनbhārōttōlana
भावbhāva
भावनाbhāvanā
भावनाएँbhāvanāē̃
भावनाएंbhāvanāē̃
भावनाओंbhāvanāō̃
भावनात्मकbhāvanātmaka
भावविभोरbhāvavibhōra
भावीbhāvī
भावुकbhāvuka
भावुकताbhāvukatā
भाषणbhāṣaṇa
भाषणोंbhāṣaṇō̃
भाषाbhāṣā
भाषाईbhāṣāī
भाषाएँbhāṣāē̃
भाषाएंbhāṣāē̃
भाषाओंbhāṣāō̃
भाषायेंbhāṣāyē̃
भाषाविदbhāṣāvida
भाषाविदोंbhāṣāvidō̃
भाषीbhāṣī
भास्करbhāskara
भिंगोयाbhingōyā
भिंडरांवालेbhiṇḍarā̃vālē
भिंडरावालाbhiṇḍarāvālā
भिंडरावालेbhiṇḍarāvālē
भिक्षुbhikṣu
भिड़bhiṛa
भिड़ंतbhiṛanta
भिड़वातेbhiṛavātē
भिड़ीbhiṛī
भिड़ेbhiṛē
भिड़ेंगेbhiṛēngē
भिन्नbhinna
भिन्नाbhinnā
भिलाईbhilāī
भिवंडीbhivaṇḍī
भीbhī
भींगbhīnga
भीखbhīkha
भीड़bhīṛa
भीड़भाड़bhīṛabhāṛa
भीतरbhītara
भीतरीbhītarī
भीमकायbhīmakāya
भीलवाड़ाbhīlavāṛā
भीषणbhīṣaṇa
भीषणताbhīṣaṇatā
भीषमbhīṣama
भुखमरीbhukhamarī
भुगतbhugata
भुगततेbhugatatē
भुगतनाbhugatanā
भुगतनेbhugatanē
भुगताbhugatā
भुगतानbhugatāna
भुनbhuna
भुनाbhunā
भुनाकरbhunākara
भुनानेbhunānē
भुलाbhulā
भुलाएbhulāē
भुलाकरbhulākara
भुलानेbhulānē
भुलायाbhulāyā
भुवनbhuvana
भुवनशंकरbhuvanaśankara
भूbhū
भूंकपbhūnkapa
भूकंपbhūkampa
भूकंपीयbhūkampīya
भूकंपोंbhūkampō̃
भूखbhūkha
भूखाbhūkhā
भूखेbhūkhē
भूखोंbhūkhō̃
भूगर्भbhūgarbha
भूगर्भशास्त्रियोंbhūgarbhaśāstriyō̃
भूगर्भशास्त्रीbhūgarbhaśāstrī
भूगर्भीयbhūgarbhīya
भूगोलbhūgōla
भूटानbhūṭāna
भूटियाbhūṭiyā
भूतbhūta
भूतकालbhūtakāla
भूतलbhūtala
भूननेbhūnanē
भूनाbhūnā
भूनीbhūnī
भूपतिbhūpati
भूपिंदरbhūpindara
भूपेंद्रbhūpēndra
भूपेन्द्रbhūpēndra
भूमbhūma
भूमंडलीकरणbhūmaṇḍalīkaraṇa
भूमिbhūmi
भूमिकाbhūmikā
भूमिकाएँbhūmikāē̃
भूमिकाओंbhūmikāō̃
भूराbhūrā
भूरीbhūrī
भूलbhūla
भूलकरbhūlakara
भूलताbhūlatā
भूलतेbhūlatē
भूलनाbhūlanā
भूलनीbhūlanī
भूलाbhūlā
भूलिएbhūliē
भूलूंगीbhūlūngī
भूलेbhūlē
भूलेंगेंbhūlēngē̃
भूलेगाbhūlēgā
भूलोंbhūlō̃
भूषणbhūṣaṇa
भेंटbhēṇṭa
भेजbhēja
भेजकरbhējakara
भेजताbhējatā
भेजतीbhējatī
भेजनाbhējanā
भेजनीbhējanī
भेजनेbhējanē
भेजाbhējā
भेजिएbhējiē
भेजीbhējī
भेजेbhējē
भेजेंbhējē̃
भेजेंगेbhējēngē
भेजेगाbhējēgā
भेजोbhējō
भेड़िएbhēṛiē
भेड़ियाbhēṛiyā
भेड़ियोंbhēṛiyō̃
भेदbhēda
भेदभावbhēdabhāva
भोंकनेbhōnkanē
भोंडीbhōṇḍī
भोजनbhōjana
भोजपुरीbhōjapurī
भोपालbhōpāla
भोपालीbhōpālī
भोलाbhōlā
भोलापनbhōlāpana
भौगोलिकbhaugōlika
भौतिकbhautika
भौतिकविज्ञानbhautikavijñāna
भौतिकविदोंbhautikavidō̃
भौतिकीbhautikī
भौमिकbhaumika
मँडरानेmam̐ḍarānē
मंकीज़mankīza
मंगलmangala
मंगलवारmangalavāra
मंगलौरmangalaura
मंगाईmangāī
मंगेतरmangētara
मंगेशmangēśa
मंगेशकरmangēśakara
मंगोलmangōla
मंचmañca
मंचनmañcana
मंजरmañjara
मंज़रmaṁzara
मंजरेकरmañjarēkara
मंज़िलmaṁzila
मंज़िलीmaṁzilī
मंज़िलेंmaṁzilē̃
मंजीतmañjīta
मंज़ूमmaṁzūma
मंज़ूरmaṁzūra
मंजूरीmañjūrī
मंज़ूरीmaṁzūrī
मंझधारmañjhadhāra
मंझेmañjhē
मंडरातेmaṇḍarātē
मंडरानेmaṇḍarānē
मंडलmaṇḍala
मंडलीmaṇḍalī
मंडियोंmaṇḍiyō̃
मंडीmaṇḍī
मंडुलाmaṇḍulā
मंडूलाmaṇḍūlā
मंडेलाmaṇḍēlā
मंडेलाज़maṇḍēlāza
मंत्रmantra
मंत्रालयmantrālaya
मंत्रालयोंmantrālayō̃
मंत्रिमंडलmantrimaṇḍala
मंत्रिमंडलीयmantrimaṇḍalīya
मंत्रियोंmantriyō̃
मंत्रिस्तरीयmantristarīya
मंत्रीmantrī
मंथनmanthana
मंदसौरmandasaura
मंदाmandā
मंदिरmandira
मंदिरोंmandirō̃
मंदीmandī
मंशाmaṁśā
मईmaī
मऊmaū
मक्कड़makkaṛa
मक्कलmakkala
मक्काmakkā
मकड़ीmakaṛī
मक़बरेmaqabarē
मकसदmakasada
मक़सदmaqasada
मकाइएकmakāiēka
मकाओmakāō
मकानmakāna
मकानोंmakānō̃
मकीउद्दीनmakīuddīna
मकोनजियाmakōnajiyā
मख़नोजियाmaḵẖanōjiyā
मगधmagadha
मगरmagara
मगरमच्छmagaramaccha
मच्छरmacchara
मचनेmacanē
मचलतेmacalatē
मचाmacā
मचाईmacāī
मचानेmacānē
मचायाmacāyā
मचीmacī
मछलियाँmachaliyā̃
मछलियोंmachaliyō̃
मछलीmachalī
मछुआरेmachuārē
मछुआरोंmachuārō̃
मज़दूरmazadūra
मज़दूरोंmazadūrō̃
मजबूतmajabūta
मज़बूतmazabūta
मज़बूतीmazabūtī
मजबूरmajabūra
मजबूरीmajabūrī
मज़बूरीmazabūrī
मज़हबmazahaba
मज़हबीmazahabī
मज़हरmazahara
मज़ाmazā
मज़ाकmazāka
मज़ारmazāra
मजिस्ट्रेटmajisṭrēṭa
मज़ेmazē
मजेदारmajēdāra
मज़ेदारmazēdāra
मठmaṭha
मठाधीशोंmaṭhādhīśō̃
मढ़maṛha
मढ़नाmaṛhanā
मढ़ाmaṛhā
मणिmaṇi
मणिकांतmaṇikānta
मणिशंकरmaṇiśankara
मतmata
मतदाताmatadātā
मतदाताओंmatadātāō̃
मतदानmatadāna
मतपत्रmatapatra
मतभेदmatabhēda
मतभेदोंmatabhēdō̃
मतलबmatalaba
मत्स्यगंधाmatsyagandhā
मताधिकारmatādhikāra
मतोंmatō̃
मददmadada
मददगारmadadagāra
मद्देनज़रmaddēnazara
मदनmadana
मदनमोहनmadanamōhana
मदनलालmadanalāla
मदमूदmadamūda
मदरmadara
मदरसेmadarasē
मदरसोंmadarasō̃
मद्रासmadrāsa
मदहोशीmadahōśī
मदानmadāna
मदीनाmadīnā
मदुरैmadurai
मदोंmadō̃
मधबmadhaba
मध्यmadhya
मध्यक्रमmadhyakrama
मध्यकालmadhyakāla
मध्यथmadhyatha
मध्यथताmadhyathatā
मध्यप्रदेशmadhyapradēśa
मध्यपूर्वmadhyapūrva
मध्यमmadhyama
मध्यमवर्गmadhyamavarga
मध्यमवर्गीयmadhyamavargīya
मध्यरात्रिmadhyarātri
मध्यवर्गीयmadhyavargīya
मध्यवर्तीmadhyavartī
मध्यस्थmadhyastha
मध्यस्थताmadhyasthatā
मध्यस्थाmadhyasthā
मध्यस्थोंmadhyasthō̃
मध्यावधिmadhyāvadhi
मध्स्थताmadhsthatā
मधुबनmadhubana
मधुबनीmadhubanī
मधुबालाmadhubālā
मधुमक्खियोंmadhumakkhiyō̃
मधुमतीmadhumatī
मधुमेहmadhumēha
मधुरmadhura
मधुरताmadhuratā
मधुलिकाmadhulikā
मधेपुराmadhēpurā
मनmana
मनगढ़ंतmanagaṛhanta
मनचंदाmanacandā
मनचाहीmanacāhī
मनजीतmanajīta
मन्दिरmandira
मन्नानmannāna
मनपसंदmanapasanda
मनमानीmanamānī
मनमोहनmanamōhana
मनवाmanavā
मनाmanā
मनाईmanāī
मनाएmanāē
मनातेmanātē
मनानाmanānā
मनानीmanānī
मनानेmanānē
मनायाmanāyā
मनालीmanālī
मनाहीmanāhī
मनीशmanīśa
मनीशेmanīśē
मनीषmanīṣa
मनीषाmanīṣā
मनुmanu
मनुष्यmanuṣya
मनुष्योंmanuṣyō̃
मनोचिकित्सकोंmanōcikitsakō̃
मनोजmanōja
मनोनयनmanōnayana
मनोनीतmanōnīta
मनोबलmanōbala
मनोभावनाmanōbhāvanā
मनोरंजकmanōrañjaka
मनोरंजनmanōrañjana
मनोरजनmanōrajana
मनोरोगियोंmanōrōgiyō̃
मनोवैज्ञानिकmanōvaijñānika
मनोवैज्ञानिकोंmanōvaijñānikō̃
ममताmamatā
मम्मीmammī
मयतmayata
म्युज़िकलmyuzikala
म्युज़ियमmyuziyama
म्यूजिकलmyūjikala
म्यूज़िकलmyūzikala
म्यूजियमmyūjiyama
म्यूज़ियमmyūziyama
मयूरmayūra
मरmara
मर्ज़ीmarzī
मरताmaratā
मर्दानगीmardānagī
मर्दोंmardō̃
मरनाmaranā
मरनेmaranē
मरनेवालोंmaranēvālō̃
मर्फ़ीmarfī
मरमम्तmaramamta
मरम्मतmarammata
मरम्मतीmarammatī
मर्मस्पर्शीmarmasparśī
मरमेडmaramēḍa
मरवाmaravā
मरवानmaravāna
मराmarā
मराठाmarāṭhā
मराठीmarāṭhī
मरिमलmarimala
मरीज़marīza
मरीज़ोmarīzō
मरीज़ोंmarīzō̃
मरीनmarīna
मरीनाmarīnā
मरेmarē
मरेगाmarēgā
मरोmarō
मलक्काmalakkā
मल्किकाmalkikā
मलबाmalabā
मलबेmalabē
मलयmalaya
मल्लाmallā
मल्लाहmallāha
मल्लिकाmallikā
मलालmalāla
मलावीmalāvī
मलिकmalika
मलिकाmalikā
मलीज़malīza
मलेरियाmalēriyā
मलेरियारोधीmalēriyārōdhī
मलेशियाmalēśiyā
मवेशियोंmavēśiyō̃
मवेशीmavēśī
मशगूलmaśagūla
मशरफ़maśarafa
मशरूmaśarū
मशवराmaśavarā
मशवरेmaśavarē
मशविरोंmaśavirō̃
मशहूरmaśahūra
मशालmaśāla
मशीनmaśīna
मशीनगनmaśīnagana
मशीन्सmaśīnsa
मशीनीmaśīnī
मशीनेंmaśīnē̃
मशीनोंmaśīnō̃
मस्कटmaskaṭa
मस्जिदmasjida
मस्तmasta
मस्तिष्कmastiṣka
मस्तीmastī
मसलनmasalana
मसलाmasalā
मसलेmasalē
मसलोंmasalō̃
मसालाmasālā
मसूड़ेmasūṛē
मसूड़ोंmasūṛō̃
मसूदmasūda
मसूदाmasūdā
मसूरीmasūrī
मसौदाmasaudā
मसौदेmasaudē
महँगाmaham̐gā
महँगाईmaham̐gāī
महँगीmaham̐gī
महँगेmaham̐gē
महंगीmahangī
महंगेmahangē
महकमेmahakamē
महकाmahakā
महजmahaja
महज़रmahazara
महत्त्वपूर्णmahattvapūrṇa
महत्त्वाकांक्षीmahattvākānkṣī
महत्ताmahattā
महत्पूर्णmahatpūrṇa
महत्वmahatva
महत्वपूर्णmahatvapūrṇa
महत्वाकांक्षाmahatvākānkṣā
महत्वाकांक्षीmahatvākānkṣī
महत्वूर्णmahatvūrṇa
महबूबmahabūba
महबूबनगरmahabūbanagara
महबूबाmahabūbā
महमूदmahamūda
महरूमmaharūma
महलmahala
महवायरmahavāyara
महसूसmahasūsa
महाकुंभmahākumbha
महाजनmahājana
महाडmahāḍa
महात्माmahātmā
महाद्वीपmahādvīpa
महाद्वीपोंmahādvīpō̃
महादेवmahādēva
महाधमाकेmahādhamākē
महानmahāna
महानगरोंmahānagarō̃
महानतमmahānatama
महानताmahānatā
महानायकmahānāyaka
महानिदेशकmahānidēśaka
महानिरीक्षकmahānirīkṣaka
महाप्रबंधकmahāprabandhaka
महापुरुषोंmahāpuruṣō̃
महापृथ्वीmahāpṛthvī
महापौरmahāpaura
महाभाषाmahābhāṣā
महाभियोगmahābhiyōga
महामारीmahāmārī
महारतmahārata
महारथीmahārathī
महाराजगंजmahārājagañja
महारानीmahārānī
महाराष्ट्रmahārāṣṭra
महालिंगमmahālingama
महावाणिज्यmahāvāṇijya
महाविद्यालयmahāvidyālaya
महाविनाशmahāvināśa
महाशक्तिmahāśakti
महाशयmahāśaya
महासंघmahāsangha
महासचिवmahāsaciva
महासभाmahāsabhā
महासागरmahāsāgara
महिंद्राmahindrā
महिमाmahimā
महिलाmahilā
महिलाएँmahilāē̃
महिलाएंmahilāē̃
महिलाओmahilāō
महिलाओंmahilāō̃
महीनmahīna
महीनेmahīnē
महीनोंmahīnō̃
महेंद्रmahēndra
महेन्द्रmahēndra
महेशmahēśa
महोत्सवmahōtsava
महोत्सवोंmahōtsavō̃
माँmā̃
माँएंmā̃ē̃
माँओंmā̃ō̃
माँगmā̃ga
माँगकरmā̃gakara
माँगताmā̃gatā
माँगतेmā̃gatē
माँगनाmā̃ganā
माँगनेmā̃ganē
माँगाmā̃gā
माँगीmā̃gī
माँगींmā̃gī̃
माँगेmā̃gē
माँगेंmā̃gē̃
माँगेगाmā̃gēgā
माँगेगेmā̃gēgē
माँट्रियलmā̃ṭriyala
माँट्रियालmā̃ṭriyāla
माँसmā̃sa
मांmā̃
मांकड़mānkaṛa
मांगmānga
मांगताmāngatā
मांगतेmāngatē
मांगनीmānganī
मांगनेmānganē
मांगाmāngā
मांगीmāngī
मांजरेकरmāñjarēkara
मांट्रियलmāṇṭriyala
मांडलाmāṇḍalā
मांसपेंशियाँmā̃sapē̃śiyā̃
मांसपेशियाँmā̃sapēśiyā̃
माइओसीनmāiōsīna
माइकmāika
माइक्रोफोनmāikrōphōna
माइक्रोमीटरmāikrōmīṭara
माइक्रोवेवmāikrōvēva
माइक्रोसीज़नmāikrōsīzana
माइक्रोसॉफ्टmāikrōsôphṭa
माइक्रोसॉफ़्टmāikrōsôfṭa
माइकलmāikala
माइकेलmāikēla
माइग्रेशनmāigrēśana
माइटोकोंड्रियाmāiṭōkōṇḍriyā
माईmāī
माईकलmāīkala
माउंटmāuṇṭa
माउसmāusa
माओmāō
माओवादियोंmāōvādiyō̃
माओवादीmāōvādī
माकपाmākapā
माकाओmākāō
माकूलmākūla
माजेदेहmājēdēha
माज़ेनmāzēna
मातmāta
मातमmātama
मात्रmātra
मात्राmātrā
माताmātā
माताओंmātāō̃
मातिजेविकmātijēvika
मातृभाषाmātṛbhāṣā
मातृभूमिmātṛbhūmi
माथ्यूmāthyū
माथाmāthā
माथुरmāthura
माथेmāthē
मादकmādaka
माध्यमmādhyama
माध्यमोंmādhyamō̃
माधुरीmādhurī
मानmāna
मानकmānaka
मानकरmānakara
मानकीकृतmānakīkṛta
मानकोंmānakō̃
मानचित्रmānacitra
मानताmānatā
मान्तिलाmāntilā
मानतीmānatī
मानतेmānatē
मानदंडmānadaṇḍa
माननाmānanā
माननीmānanī
माननीयmānanīya
माननेmānanē
मान्यmānya
मान्यताmānyatā
मान्यताओंmānyatāō̃
मानवmānava
मानवताmānavatā
मानवरहितmānavarahita
मानवाधिकारmānavādhikāra
मानवाधिकारवादियोंmānavādhikāravādiyō̃
मानवाधिकारोंmānavādhikārō̃
मानवीयmānavīya
मानवीयताmānavīyatā
मानवोंmānavō̃
मानसmānasa
मानसिंहmānasĩha
मानसिकmānasika
मानसिकताmānasikatā
मानसूनmānasūna
मानसूनीmānasūnī
मानहानिmānahāni
मानाmānā
मानिएmāniē
मानीmānī
मानूँगाmānū̃gā
मानेmānē
मानेंmānē̃
मानेंगेmānēngē
मानेगीmānēgī
मानोmānō
मापदंडmāpadaṇḍa
मापनेmāpanē
मापाmāpā
मापीmāpī
माफ़māfa
माफ़ियाmāfiyā
माफ़ीmāfī
मामलाmāmalā
मामलेmāmalē
मामलोmāmalō
मामलोंmāmalō̃
मायनेmāyanē
मायनोंmāyanō̃
मायानगरीmāyānagarī
मायावतीmāyāvatī
मायूसmāyūsa
मायूसीmāyūsī
मारmāra
मार्कmārka
मारकरmārakara
मार्कसmārkasa
मार्क्सmārksa
मारकेज़mārakēza
मार्गmārga
मार्गदर्शनmārgadarśana
मार्गनmārgana
मार्चmārca
मार्टिनाmārṭinā
मार्टिनीmārṭinī
मार्टिनेज़mārṭinēza
मार्टिरmārṭira
मार्डीmārḍī
मारताmāratā
मार्ताmārtā
मारतीmāratī
मारनाmāranā
मारनेmāranē
मार्मिकmārmika
मार्लनmārlana
मारवाड़ीmāravāṛī
मार्शलmārśala
मार्सmārsa
माराmārā
माराफिगाmārāphigā
मारियाmāriyā
मारीmārī
मारीजुआनाmārījuānā
मारुऐंदाmāruaindā
मारेmārē
मारोmārō
मालmāla
मालकिनmālakina
मालगाड़ियोंmālagāṛiyō̃
माल्टाmālṭā
माल्थसmālthasa
मालदीवmāladīva
मालवाहकmālavāhaka
मालविंदरmālavindara
मालाmālā
मालाएँmālāē̃
मालिकmālika
मालिकानाmālikānā
मालिकोंmālikō̃
मालिनीmālinī
मालीmālī
मालूमmālūma
मावनीयmāvanīya
मावाधिकारmāvādhikāra
मासmāsa
मास्कmāska
मास्टरmāsṭara
मास्टरोंmāsṭarō̃
मासुमिmāsumi
मासूमmāsūma
माहmāha
माहिरmāhira
माहिरानाmāhirānā
माहौलmāhaula
माहौलाmāhaulā
मिकmika
मिकीmikī
मिचmica
मिचेलmicēla
मिज़ाजmizāja
मिज़ोरमmizōrama
मिट्टीmiṭṭī
मिटाmiṭā
मिटानेmiṭānē
मिटायाmiṭāyā
मिठनपुराmiṭhanapurā
मिठासmiṭhāsa
मिडऑनmiḍaôna
मित्तलmittala
मित्रmitra
मित्रताmitratā
मित्रतापूर्णmitratāpūrṇa
मित्रोंmitrō̃
मित्सुबिशीmitsubiśī
मिथुनmithuna
मिथेनmithēna
मिनटminaṭa
मिनटोंminaṭō̃
मिनाminā
मिनीminī
मियाmiyā
मियाँmiyā̃
मियाँजीmiyā̃jī
मियाँदादmiyā̃dāda
मिर्जाmirjā
मिर्ज़ाmirzā
मिर्जापुरmirjāpura
मिर्ज़ापुरmirzāpura
मिरनीmiranī
मिररmirara
मिलmila
मिलकरmilakara
मिलजुलmilajula
मिलजुलकरmilajulakara
मिलताmilatā
मिलतीmilatī
मिलतेmilatē
मिलनmilana
मिलनाmilanā
मिलनीmilanī
मिलनेmilanē
मिलरmilara
मिलवाmilavā
मिलाmilā
मिलाइएmilāiē
मिलाएmilāē
मिलाएँmilāē̃
मिलाकरmilākara
मिलातेmilātē
मिलानmilāna
मिलानीmilānī
मिलानेmilānē
मिलापmilāpa
मिलायाmilāyā
मिलावटmilāvaṭa
मिलिट्रीmiliṭrī
मिलियनmiliyana
मिलियाmiliyā
मिलिसेकेंडmilisēkēṇḍa
मिलीmilī
मिलींmilī̃
मिलीजुलीmilījulī
मिलीमीटरmilīmīṭara
मिलेmilē
मिलेंmilē̃
मिलेंगीmilēngī
मिलेंगेmilēngē
मिलेगाmilēgā
मिलेगीmilēgī
मिशनmiśana
मिश्रmiśra
मिश्रणmiśraṇa
मिश्राmiśrā
मिश्रितmiśrita
मिशरीmiśarī
मिशिगनmiśigana
मिशेलmiśēla
मिसmisa
मिस्किनाmiskinā
मिस्कीनाmiskīnā
मिस्टरmisṭara
मिस्रmisra
मिसाइलmisāila
मिसाइलेंmisāilē̃
मिसाइलोंmisāilō̃
मिसालmisāla
मी
मीटरmīṭara
मीटरबैंडmīṭarabaiṇḍa
मीठीmīṭhī
मीडियाmīḍiyā
मीडियोmīḍiyō
मीथेनmīthēna
मीनाmīnā
मीनाक्षीmīnākṣī
मीनारmīnāra
मीरmīra
मीराmīrā
मीरापुरmīrāpura
मीलmīla
मीहानmīhāna
मुँडाmũḍā
मुँहmũha
मुंगेरmungēra
मुंजालmuñjāla
मुंडाmuṇḍā
मुंबइयाmumbaiyā
मुंबईmumbaī
मुंशीmũśī
मुंहmũha
मुअज़्ज़्मmuazzma
मुआयनाmuāyanā
मुआवजाmuāvajā
मुआवज़ाmuāvazā
मुआवज़ेmuāvazē
मुक्केबाज़mukkēbāza
मुक्केबाज़ीmukkēbāzī
मुक्केबाज़ोंmukkēbāzō̃
मुक्तmukta
मुक़्तदाmuqtadā
मुक्ताmuktā
मुक्तिmukti
मुक़द्दमेmuqaddamē
मुक़द्दमोंmuqaddamō̃
मुकदमाmukadamā
मुक़दमाmuqadamā
मुकदमेmukadamē
मुक़दमेmuqadamē
मुक्दमेंmukdamē̃
मुक़बलेmuqabalē
मुकम्मलmukammala
मुकातीmukātī
मुकाबलाmukābalā
मुक़ाबलाmuqābalā
मुकाबलेmukābalē
मुक़ाबलेmuqābalē
मुक़ाबलोंmuqābalō̃
मुक़ाबिलmuqābila
मुकामmukāma
मुक़ामmuqāma
मुकुंदmukunda
मुकुटmukuṭa
मुकेशmukēśa
मुखmukha
मुख्यmukhya
मुख्यधाराmukhyadhārā
मुख्यमंत्रियोंmukhyamantriyō̃
मुख्यमंत्रीmukhyamantrī
मुख्यालयmukhyālaya
मुख्यालयोंmukhyālayō̃
मुखरmukhara
मुखर्जीmukharjī
मुखियाmukhiyā
मुग्धmugdha
मुगलmugala
मुग़लmuġla
मुगलसरायmugalasarāya
मुग़लोंmuġlō̃
मुग़ालताmuġālatā
मुज़फ़्फरनगरmuzafpharanagara
मुज़फ़्फ़रनगरmuzaffaranagara
मुज़फ़्फ़रपुरmuzaffarapura
मुज़रिमmuzarima
मुझmujha
मुझपरmujhapara
मुझसेmujhasē
मुझेmujhē
मुटकुलेmuṭakulē
मुट्ठीmuṭṭhī
मुटावmuṭāva
मुठभेड़muṭhabhēṛa
मुड़muṛa
मुड़करmuṛakara
मुतकुलेmutakulē
मुत्कुलेmutkulē
मुताब़िकमुताबिकmutābika
मुताबिक़mutābiqa
मुतुmutu
मुथैयाmuthaiyā
मुथैयारmuthaiyāra
मुदगलmudagala
मुद्दाmuddā
मुद्देmuddē
मुद्दोंmuddō̃
मुद्राmudrā
मुद्रास्फ़ीतिmudrāsfīti
मुद्रितmudrita
मुन्नाmunnā
मुन्नाभाईmunnābhāī
मुनाफ़ाmunāfā
मुनाफ़ेmunāfē
मुनासिंघेmunāsinghē
मुनीmunī
मुनीरmunīra
मुनेत्रmunētra
मुफ्तmuphta
मुफ़्तmufta
मुबंईmubaṁī
मुबारकmubāraka
मुबारकबादmubārakabāda
मुमकिनmumakina
मुमकिनःmumakinaḥ
मुमताजmumatāja
मुमताज़mumatāza
मुम्बईmumbaī
मुमिकनmumikana
मुर्गियोंmurgiyō̃
मुर्गीख़ानेmurgīḵẖānē
मुरतज़ाmuratazā
मुर्तज़ाmurtazā
मुरलीmuralī
मुरलीधरनmuralīdharana
मुर्शिदाबादmurśidābāda
मुरादmurāda
मुल्कmulka
मुल्कोंmulkō̃
मुल्तानmultāna
मुल्लाmullā
मुल्लिमmullima
मुलाइथिवुmulāithivu
मुलाकातmulākāta
मुलाक़ातmulāqāta
मुलाक़ातेंmulāqātē̃
मुलाज़िमmulāzima
मुलायमmulāyama
मुश्किलmuśkila
मुश्किलेंmuśkilē̃
मुश्किलोंmuśkilō̃
मुश्ताक़muśtāqa
मुशर्रफmuśarrapha
मुशर्रफ़muśarrafa
मुशीरmuśīra
मुस्कराहटmuskarāhaṭa
मुसकानmusakāna
मुस्कानmuskāna
मुस्कुराएmuskurāē
मुस्कुराहटmuskurāhaṭa
मुस्तफ़ाmustafā
मुस्तैदmustaida
मुसबीतेंmusabītē̃
मुसलमानmusalamāna
मुसलमानोंmusalamānō̃
मुस्लिमmuslima
मुस्लिमोंmuslimō̃
मुसानmusāna
मुसाबmusāba
मुसीबतmusībata
मुसीबतेंmusībatē̃
मुसीबतोंmusībatō̃
मुहँmuham̐
मुहब्बतmuhabbata
मुहर्रमmuharrama
मुहानेmuhānē
मुहावराmuhāvarā
मुहावरेmuhāvarē
मुहावरोंmuhāvarō̃
मुहिमmuhima
मुहैयाmuhaiyā
मूँगफलियाँmū̃gaphaliyā̃
मूँगफलीmū̃gaphalī
मूँगाmū̃gā
मूँगेmū̃gē
मूँछेंmū̃chē̃
मूंगफलीmūngaphalī
मूंदmūnda
मूंदीmūndī
मूकmūka
मूठmūṭha
मूडmūḍa
मूरmūra
मूर्छितmūrchita
मूर्तिmūrti
मूर्तिकारmūrtikāra
मूर्तियांmūrtiyā̃
मूर्तियोंmūrtiyō̃
मूलmūla
मूलचंदmūlacanda
मूलतmūlata
मूलतःmūlataḥ
मूलभूतmūlabhūta
मूल्यmūlya
मूल्यवानmūlyavāna
मूल्योंmūlyō̃
मूवmūva
मूवमेंटmūvamēṇṭa
मूसलmūsala
मूसाmūsā
मृगयाmṛgayā
मृणालmṛṇāla
मृतmṛta
मृतकmṛtaka
मृतकोंmṛtakō̃
मृत्युmṛtyu
मृत्युदंडmṛtyudaṇḍa
मृदुलmṛdula
मृदुलेशmṛdulēśa
मे
मेंmē̃
मेंटेनेंसmēṇṭēnē̃sa
मेंहदीmē̃hadī
मेकअपmēkaapa
मेकरmēkara
मेक्सिकोmēksikō
मेकैनिकलmēkainikala
मेगावाटmēgāvāṭa
मेघालयmēghālaya
मेज़mēza
मेजबानmējabāna
मेज़बानmēzabāna
मेजबानीmējabānī
मेज़बानीmēzabānī
मेजरmējara
मेज़वानmēzavāna
मेटकैफ़mēṭakaifa
मेट्रोmēṭrō
मेट्रोपोलिटनmēṭrōpōliṭana
मेडmēḍa
मेड्रिडmēḍriḍa
मेडिकलmēḍikala
मेडिसीनmēḍisīna
मेननmēnana
मेरठmēraṭha
मेराmērā
मेरियनmēriyana
मेरिलmērila
मेरिलिबोनmērilibōna
मेरीmērī
मेरीलैंडmērīlaiṇḍa
मेरेmērē
मेलmēla
मेल्जरmēljara
मेलबॉर्नmēlabôrna
मेलबोर्नmēlabōrna
मेलविलmēlavila
मेलाmēlā
मेलिंडाmēliṇḍā
मेलेmēlē
मेलेनाmēlēnā
मेलैनोसाइट्सmēlainōsāiṭsa
मेलोंmēlō̃
मेवाफ़रोशmēvāfarōśa
मेसनmēsana
मेसेडोनियाmēsēḍōniyā
मेहताmēhatā
मेहनतmēhanata
मेहनतानाmēhanatānā
मेहमानmēhamāna
मेहमाननवाज़ीmēhamānanavāzī
मेहरबानmēharabāna
मेहरबानीmēharabānī
मेहराmēharā
मैंmaĩ
मैंगलोरmaingalōra
मैंचेस्टरmaiñcēsṭara
मैंझेmaiñjhē
मैंडुलाmaiṇḍulā
मैंनेmainnē
मैंसेजरmaĩsējara
मैकग्राmaikagrā
मैकगायरmaikagāyara
मैक्रोमीडियाmaikrōmīḍiyā
मैक्लेलनmaiklēlana
मैकशानेmaikaśānē
मैक्सmaiksa
मैकस्वीनीmaikasvīnī
मैक्सिकोmaiksikō
मैकार्थीmaikārthī
मैगज़ीनmaigazīna
मैग्नसmaignasa
मैग्नाmaignā
मैग्नीफ़ाइंगmaignīfāinga
मैगसेसेmaigasēsē
मैचmaica
मैचफ़िक्सिंगmaicafiksinga
मैचोंmaicō̃
मैटकेफ़maiṭakēfa
मैटरmaiṭara
मैटरहॉर्नmaiṭarahôrna
मैड्रिडmaiḍriḍa
मैडिकलmaiḍikala
मैडोनाmaiḍōnā
मैथ्यूmaithyū
मैथिलीmaithilī
मैदानmaidāna
मैदानीmaidānī
मैदानोंmaidānō̃
मैनmaina
मैनकिवmainakiva
मैनकीवmainakīva
मैनगार्डनmainagārḍana
मैनचेस्टरmainacēsṭara
मैनहटनmainahaṭana
मैनेmainē
मैनेंmainē̃
मैनेजमेंटmainējamēṇṭa
मैनेजरmainējara
मैपmaipa
मैराडोनाmairāḍōnā
मैराथनmairāthana
मैराथानmairāthāna
मैरीडियानीmairīḍiyānī
मैल्कमmailkama
मैलबर्नmailabarna
मैस्वीनीmaisvīnī
मैसाच्युसेट्सmaisācyusēṭsa
मैसाचुसेट्सmaisācusēṭsa
मैसूरmaisūra
मैसेच्यूसेट्सmaisēcyūsēṭsa
मैसेजmaisēja
मैसेजिंगmaisējinga
मॉंट्रियलmôṇṭriyala
मॉडलmôḍala
मॉडलोंmôḍalō̃
मॉन्ट्रियलmônṭriyala
मॉनसूनmônasūna
मॉनिकmônika
मॉनिकाmônikā
मॉरिसmôrisa
मॉलिकmôlika
मॉलिक्यूलmôlikyūla
मॉस्कोmôskō
मो
मोंगियाmōngiyā
मोंटपारनासेmōṇṭapāranāsē
मोंट्रियलmōṇṭriyala
मोंटानाmōṇṭānā
मोंटेकmōṇṭēka
मोंतानाmōntānā
मोइज़mōiza
मोइनुद्दीनmōinuddīna
मोगैंबोmōgaimbō
मोज़ांबिक़mōzāmbiqa
मोजाम्बिकmōjāmbika
मोज़ार्टmōzārṭa
मोटरसाइकलmōṭarasāikala
मोटरसाइकिलmōṭarasāikila
मोटरोंmōṭarō̃
मोटापाmōṭāpā
मोटापेmōṭāpē
मोटीmōṭī
मोटेmōṭē
मोड़mōṛa
मोडमmōḍama
मोतिहारीmōtihārī
मोदीmōdī
मोन्टानाmōnṭānā
मोनाmōnā
मोनिकाmōnikā
मोनूmōnū
मोफ़ाज़mōfāza
मोबाइलmōbāila
मोबाईलmōbāīla
मोमmōma
मोमबत्तीmōmabattī
मोमिनmōmina
मोमीmōmī
मोयाmōyā
मोयावेmōyāvē
मोर्चाmōrcā
मोर्चेmōrcē
मोर्चोंmōrcō̃
मोर्टारmōrṭāra
मोरारकाmōrārakā
मोरियाmōriyā
मोरियोmōriyō
मोरिसmōrisa
मोलारामmōlārāma
मोशेmōśē
मोस्टॉmōsṭô
मोहmōha
मोहकmōhaka
मोहनmōhana
मोहनजोदाड़ोmōhanajōdāṛō
मोहनलालmōhanalāla
मोहब्बतmōhabbata
मोहम्मदmōhammada
मोहरmōhara
मोहालीmōhālī
मोहावीmōhāvī
मोहितmōhita
मौकरीmaukarī
मौकाmaukā
मौक़ाmauqā
मौक़ापरस्तmauqāparasta
मौकेmaukē
मौक़ेmauqē
मौक़ोंmauqō̃
मौज़mauza
मौजूदmaujūda
मौजूदगीmaujūdagī
मौजूदाmaujūdā
मौतmauta
मौतेंmautē̃
मौनmauna
मौर्यmaurya
मौलवियोंmaulaviyō̃
मौलवीmaulavī
मौलानाmaulānā
मौलिकmaulika
मौलिकताmaulikatā
मौसमmausama
मौसमीmausamī
मौहम्मदmauhammada
यंगyanga
यंत्रyantra
यक्ष्माyakṣmā
यकीनyakīna
यक़ीनyaqīna
यकीननyakīnana
यक़ीननyaqīnana
यज़ीदyazīda
यथार्थyathārtha
यद्यपिyadyapi
यदिyadi
यमराजyamarāja
यमुनाyamunā
यरुशलमyaruśalama
यरूशलमyarūśalama
यरेमाyarēmā
यशyaśa
यशपालyaśapāla
यशराजyaśarāja
यशवंतyaśavanta
यहyaha
यहाँyahā̃
यहांyahā̃
यहीyahī
यहींyahī̃
यहूदियोंyahūdiyō̃
यहूदीyahūdī
या
्यायाँगyā̃ga
याकूब्चिकyākūbcika
याचिकाyācikā
याचिकाकर्ताyācikākartā
याचिकादाताyācikādātā
यातनाएँyātanāē̃
यात्राyātrā
यात्राओंyātrāō̃
यात्रियोंyātriyō̃
यात्रीyātrī
यातायातyātāyāta
यादyāda
यादगारyādagāra
यादवyādava
यादवपुरyādavapura
यादविंदरyādavindara
यादेंyādē̃
यादोंyādō̃
यानyāna
यानिyāni
यानीyānī
यानुकोविचyānukōvica
यानूकोविचyānūkōvica
यानोंyānō̃
यारyāra
यारेमाyārēmā
यालाyālā
यालूनyālūna
यावरyāvara
यासिरyāsira
यासीनyāsīna
याहूyāhū
युक्तyukta
युक्रेनyukrēna
युगyuga
युग्मyugma
युगलyugala
युगांडाyugāṇḍā
युद्घyudgha
युद्घबंदीyudghabandī
युद्धyuddha
युद्धविरामyuddhavirāma
युद्धोंyuddhō̃
युधोयोनोyudhōyōnō
युनिफ़ॉर्मyunifôrma
युनिसेफ़yunisēfa
युलियाyuliyā
युवकyuvaka
युवकोंyuvakō̃
युवतियोंyuvatiyō̃
युवतीyuvatī
युवराजyuvarāja
युवाyuvā
युवाओंyuvāō̃
युवावस्थाyuvāvasthā
युवेन्टसyuvēnṭasa
युश्चेंकोyuścēnkō
युशचेन्कोyuśacēnkō
युशैंकोyuśainkō
युस्चेनकोyuscēnakō
युसूफ़yusūfa
यू
यूँyū̃
यूंyū̃
यूएईyūēī
यूएनyūēna
यूएनआईyūēnaāī
यूएनएचसीआरyūēnaēcasīāra
यूएनएड्सyūēnaēḍsa
यूएफ़जेyūēfajē
यूएसyūēsa
यूएसएyūēsaē
यूएसटुडेyūēsaṭuḍē
यूक्रेनyūkrēna
यूक्रेनःyūkrēnaḥ
यूक्रेनवासियोंyūkrēnavāsiyō̃
यूक्रेनीyūkrēnī
यूकेyūkē
यूगोस्लावियाyūgōslāviyā
यूज़रyūzara
यूटाyūṭā
यूटीवीyūṭīvī
यूनाइटेडyūnāiṭēḍa
यूनानyūnāna
यूनानीyūnānī
यूनिटyūniṭa
यूनियनyūniyana
यूनिवर्सyūnivarsa
यूनिवर्सिटीyūnivarsiṭī
यूनिसेफ़yūnisēfa
यूनीफ़ॉर्मyūnīfôrma
यूनीवर्सिटीyūnīvarsiṭī
यूनुसyūnusa
यूनेस्कोyūnēskō
यूपीyūpī
यूपीएyūpīē
यूरेनियमyūrēniyama
यूरेशियाईyūrēśiyāī
यूरोyūrō
यूरोपyūrōpa
यूरोपियनyūrōpiyana
यूरोपीयyūrōpīya
यूरोपीयोyūrōpīyō
यूश्चेंकोyūścēnkō
यूसीyūsī
यूसीएलएyūsīēlaē
यूसुफ़yūsufa
ये
येफ़िमyēfima
येरुशलमyēruśalama
येरूशलमyērūśalama
येलिनीकyēlinīka
येलेनाyēlēnā
येसुदासyēsudāsa
यॉर्डyôrḍa
योंyō̃
योगदानyōgadāna
योग्यyōgya
योग्यताyōgyatā
योग्यताएंyōgyatāē̃
योगेंद्रyōgēndra
योगेशyōgēśa
योजनाyōjanā
योजनाएँyōjanāē̃
योजनाएंyōjanāē̃
योजनाओंyōjanāō̃
योजनानुसारyōjanānusāra
योद्धाyōddhā
योद्धाओंyōddhāō̃
योनसyōnasa
योरानyōrāna
योवीyōvī
योहानाyōhānā
यौगिकोंyaugikō̃
यौनyauna
यौनकर्मियोंyaunakarmiyō̃
रंकranka
रंगranga
रंगबिरंगीrangabirangī
रंगभेदrangabhēda
रंगभेदीrangabhēdī
रंगमंचrangamañca
रंगाrangā
रंगाईrangāī
रंगारंगrangāranga
रंगीनrangīna
रंगीलीrangīlī
रंगीलेrangīlē
रंगोंrangō̃
रंजनrañjana
रंजिशrañjiśa
रंजीतrañjīta
रंधीरrandhīra
रईसraīsa
रक्तrakta
रक्तचापraktacāpa
रकमrakama
रक़मraqama
रक्षकrakṣaka
रक्षकोंrakṣakō̃
रक्षाrakṣā
रक़ीबraqība
रखrakha
रखकरrakhakara
रखताrakhatā
रखतीrakhatī
रखतींrakhatī̃
रखतेrakhatē
रखनाrakhanā
रख़नाraḵẖanā
रखनीrakhanī
रखनेrakhanē
रखवाrakhavā
रखवालेrakhavālē
रखाrakhā
रखिएrakhiē
रखिएगाrakhiēgā
रखीrakhī
रखींrakhī̃
रखूँगाrakhū̃gā
रखूंगाrakhūngā
रखेrakhē
रखेंrakhē̃
रखेंगेrakhēngē
रखेगाrakhēgā
रखेगीrakhēgī
रगraga
रग़ादraġāda
रघुraghu
रघुपतिraghupati
रघुवीरraghuvīra
रचraca
रचतेracatē
रचनाracanā
रचनाओंracanāō̃
रचनात्मकracanātmaka
रचनेracanē
रचाracā
रचाईracāī
रचानेracānē
रचेracē
रज़्ज़ाक़razzāqa
रजतrajata
रजनीकांतrajanīkānta
रज़ाrazā
रज़ाक़razāqa
रज़ियाraziyā
रजिस्टरrajisṭara
रजिस्टर्डrajisṭarḍa
रजिस्ट्रेशनrajisṭrēśana
रटेraṭē
रणजीतraṇajīta
रणधीरraṇadhīra
रणनीतिraṇanīti
रणबीरraṇabīra
रणभूमिraṇabhūmi
रणवीरraṇavīra
रत्तीrattī
रतनratana
रत्नratna
रत्नाकरratnākara
रतनेशratanēśa
रतिrati
रद्दradda
रनrana
रनतीसीranatīsī
रनवीरranavīra
रनवेranavē
रनाranā
रनोंranō̃
रफतraphata
रफ्तारraphtāra
रफ़्तारraftāra
रफ़ाrafā
रफ़ीrafī
रफ़ीक़rafīqa
रफ़ीक़ाrafīqā
रबraba
रबरrabara
रबिदासrabidāsa
रबींद्रrabīndra
रमज़ानramazāna
रमणramaṇa
रमणनramaṇana
रमनramana
रमन्नाramannā
रमल्लाramallā
रमल्लाहramallāha
रम्सफ़ेल्डramsafēlḍa
रमाramā
रमादीramādī
रमालाramālā
रमेशramēśa
रवाकृतravākṛta
रवानाravānā
रवायुक्तravāyukta
रविravi
रविंदरravindara
रविवारravivāra
रविवारीयravivārīya
रविशंकरraviśankara
रवींद्रravīndra
रवींद्रनाथravīndranātha
रवीनाravīnā
रवेravē
रवैएravaiē
रवैयाravaiyā
रवैयेravaiyē
रशraśa
रश्मिraśmi
रशीदraśīda
रशेज़raśēza
रसrasa
रस्तोगीrastōgī
रस्मrasma
रस्मेंrasmē̃
रस्सीrassī
रसायनrasāyana
रसायनोंrasāyanō̃
रसायानिकrasāyānika
रसूलrasūla
रसोईrasōī
रसोईएrasōīē
रहraha
रहकरrahakara
रहताrahatā
रहतीrahatī
रहतेrahatē
रहनाrahanā
रहनेrahanē
रहनेंrahanē̃
रहनेवालेrahanēvālē
रहमतrahamata
रहमानrahamāna
रहस्मयीrahasmayī
रहस्यrahasya
रहस्यमयrahasyamaya
रहस्योंrahasyō̃
रहस्योद्धाटनrahasyōddhāṭana
रहाrahā
रहिएrahiē
रहीrahī
रहींrahī̃
रहूँrahū̃
रहूँगाrahū̃gā
रहूँगीrahū̃gī
रहेrahē
रहेंrahē̃
रहेंगीrahēngī
रहेंगेrahēngē
रहेंगेंrahēngē̃
रहेगाrahēgā
रहेगीrahēgī
रहोrahō
राँचीrā̃cī
रांझाrāñjhā
राइज़rāiza
राइटrāiṭa
राइट्सrāiṭsa
राइडरrāiḍara
राइलीrāilī
राइसrāisa
राईrāī
राउंडrāuṇḍa
राउंडरrāuṇḍara
राउतrāuta
राकेशrākēśa
रागrāga
रागोंrāgō̃
राघवrāghava
राघवेंद्रrāghavēndra
राचेलrācēla
राजrāja
राज़rāza
राजकीयrājakīya
राजकुमारrājakumāra
राजकोटrājakōṭa
राजदrājada
राजदूतrājadūta
राजधानीrājadhānī
राजनrājana
राजनयिकrājanayika
राजनीतिrājanīti
राजनीतिकrājanītika
राजनीतिकरणrājanītikaraṇa
राजनीतिज्ञोंrājanītijñō̃
राजनेतओंrājanētaō̃
राजनेताrājanētā
राजनेताओंrājanētāō̃
राजनैतिकrājanaitika
राजपालrājapāla
राजपूतानाrājapūtānā
राजभरrājabhara
राजभवनrājabhavana
राजमार्गrājamārga
राज्यrājya
राज्यपालrājyapāla
राज्यपालोंrājyapālō̃
राज्यवर्धनrājyavardhana
राज्यसभाrājyasabhā
राज्योंrājyō̃
राजसत्ताrājasattā
राजस्थानrājasthāna
राजस्थानीrājasthānī
राजस्वrājasva
राजसिंहrājasĩha
राजाrājā
राजारामrājārāma
राजिनrājina
राज़ीrāzī
राज़ीनामोंrāzīnāmō̃
राजीवrājīva
राजूrājū
राजेrājē
राजेंद्रrājēndra
राज़ेक़rāzēqa
राजेन्द्रrājēndra
राजेशrājēśa
राजौरीrājaurī
राठीrāṭhī
राठौड़rāṭhauṛa
राठौरrāṭhaura
राडारrāḍāra
राणाrāṇā
रातrāta
रातभोरrātabhōra
रात्रिrātri
रात्रिभोजrātribhōja
रातेंrātē̃
रातोंrātō̃
राधाrādhā
राधाकृष्णनrādhākṛṣṇana
राधिकाrādhikā
रानाrānā
रानीrānī
राबर्टrābarṭa
रामrāma
रामआसरेrāmaāsarē
रामकथाrāmakathā
रामकथाओंrāmakathāō̃
रामकृष्णrāmakṛṣṇa
रामगढ़rāmagaṛha
रामगोपालrāmagōpāla
रामचंद्रrāmacandra
रामचरितrāmacarita
रामजीतrāmajīta
रामदासrāmadāsa
रामनrāmana
रामनरेशrāmanarēśa
रामनाथrāmanātha
रामप्रतापrāmapratāpa
रामपालrāmapāla
रामबनrāmabana
रामल्लाrāmallā
रामलालrāmalāla
रामलिंगrāmalinga
रामलीलाrāmalīlā
रामविलासrāmavilāsa
रामायणrāmāyaṇa
रामायणेंrāmāyaṇē̃
रामायणोंrāmāyaṇō̃
रामास्वामीrāmāsvāmī
रामिरेज़rāmirēza
रायrāya
रायगढ़rāyagaṛha
रायपुरrāyapura
रायफ़ल्सrāyafalsa
रायसाrāyasā
रावrāva
राशिrāśi
राशिदrāśida
राष्टrāṣṭa
राष्ट्रrāṣṭra
राष्ट्रगानrāṣṭragāna
राष्ट्रपतिrāṣṭrapati
राष्ट्रपतियोंrāṣṭrapatiyō̃
राष्ट्रपिताrāṣṭrapitā
राष्ट्रमंडलrāṣṭramaṇḍala
राष्ट्रव्यापीrāṣṭravyāpī
राष्ट्रवादीrāṣṭravādī
राष्ट्रहितrāṣṭrahita
राष्ट्राध्यक्षrāṣṭrādhyakṣa
राष्ट्रीयrāṣṭrīya
राष्ट्रीयताrāṣṭrīyatā
राष्ट्रोंrāṣṭrō̃
रासrāsa
रास्ताrāstā
रास्तेrāstē
रास्तोंrāstō̃
रासायनिकrāsāyanika
राहrāha
राहगीरrāhagīra
राहगीरोंrāhagīrō̃
राहतrāhata
राहतकर्मियोंrāhatakarmiyō̃
राहतकर्मीrāhatakarmī
राहुलrāhula
रिंगringa
रिंग्सringsa
रिएक्टरriēkṭara
रिक्टरrikṭara
रिकलrikala
रिकार्डrikārḍa
रिकार्डोrikārḍō
रिकीrikī
रिकॉर्डrikôrḍa
रिकॉर्डशुदाrikôrḍaśudā
रिकॉर्डोंrikôrḍō̃
रिचर्डricarḍa
रिचर्ड्सricarḍsa
रिचीricī
रिज्कम्यूजियमrijkamyūjiyama
रिजल्टrijalṭa
रिज़वानrizavāna
रिज़वीrizavī
रिज़ाrizā
रिजालrijāla
रिट्ज़riṭza
रिटर्नriṭarna
रिटायरriṭāyara
रिटायर्डriṭāyarḍa
रिणriṇa
रितूजाritūjā
रिपब्लिकripablika
रिपब्लिकनripablikana
रिप्रोडक्शनriprōḍakśana
रिपोर्टripōrṭa
रिपोर्टरripōrṭara
रिपोर्टिंगripōrṭinga
रिपोर्टेंripōrṭē̃
रिपोर्टोंripōrṭō̃
रिफ़ाइनरीrifāinarī
रिफाईriphāī
रिफ़ॉर्मrifôrma
रिमोटrimōṭa
रियलिटीriyaliṭī
रियाज़riyāza
रियादriyāda
रियाधriyādha
रियायंसriyāyaṁsa
रियायतriyāyata
रियायतोंriyāyatō̃
रियालriyāla
रियोriyō
रिलायंसrilāyaṁsa
रिलिफrilipha
रिलीजrilīja
रिलीज़rilīza
रिलेटrilēṭa
रिलेटिविटीrilēṭiviṭī
रिलेशनशिपrilēśanaśipa
रिलेशनशिप्सrilēśanaśipsa
रिलैक्सrilaiksa
रिव्यूrivyū
रिवरrivara
रिवाज़ोंrivāzō̃
रिवायतrivāyata
रिवोल्युशनrivōlyuśana
रिश्ताriśtā
रिश्तेriśtē
रिश्तेदारriśtēdāra
रिश्तेदारोंriśtēdārō̃
रिश्तोंriśtō̃
रिश्वतriśvata
रिश्वतखोरीriśvatakhōrī
रिसर्चrisarca
रिसावrisāva
रिसीrisī
रिसेप्शनrisēpśana
रिसोर्टrisōrṭa
रिहाrihā
रिहाईrihāī
रिहायशीrihāyaśī
रिहैबिलीटेशनrihaibilīṭēśana
री
रीटेकrīṭēka
रीटेलrīṭēla
रीडरrīḍara
रीडिंगrīḍinga
रीढ़rīṛha
रीताrītā
रीतिrīti
रीनाrīnā
रीमाrīmā
रीमिक्सrīmiksa
रुकruka
रुककरrukakara
रुकताrukatā
रुकनेrukanē
रुकवानेrukavānē
रुकाrukā
रुकावटोंrukāvaṭō̃
रुकीrukī
रुकूंगीrukūngī
रुकेrukē
रुकेगाrukēgā
रुखrukha
रुख़ruḵẖa
रुचिruci
रुचियाँruciyā̃
रुचियोंruciyō̃
रुज़ेड्स्कीruzēḍskī
रुझानrujhāna
रुड़कीruṛakī
रुढ़िवादियोंruṛhivādiyō̃
रुढ़िवादीruṛhivādī
रुद्रप्रयागrudraprayāga
रुद्राक्षrudrākṣa
रुदालीrudālī
रुपrupa
रुपएrupaē
रुपयाrupayā
रुपयेrupayē
रुपहलेrupahalē
रुपाrupā
रुपांतरणrupāntaraṇa
रुलाrulā
रुलाएगीrulāēgī
रुलायाrulāyā
रुसrusa
रुसीrusī
रुसेद्स्कीrusēdskī
रूकrūka
रूकनेrūkanē
रूखrūkha
रूख़rūḵẖa
रूचिrūci
रूझानोंrūjhānō̃
रूटrūṭa
रूटनrūṭana
रूढ़िवादीrūṛhivādī
रूनीrūnī
रूपrūpa
रूपएrūpaē
रूपकrūpaka
रूपमतिrūpamati
रूपमतीrūpamatī
रूपयेrūpayē
रूपरेखाrūparēkhā
रूपाrūpā
रूपांतरrūpāntara
रूपिंदरrūpindara
रूपीrūpī
रूपेंद्रrūpēndra
रूबरूrūbarū
रूमrūma
रूमाrūmā
रूसrūsa
रूस्तमrūstama
रूसीrūsī
रे
रेखाrēkhā
रेखाओंrēkhāō̃
रेखागणितrēkhāgaṇita
रेगिस्तानrēgistāna
रेगुलेशनrēgulēśana
रेट्रोवायरलrēṭrōvāyarala
रेटिंगrēṭinga
रेडrēḍa
रेडक्रॉसrēḍakrôsa
रेडग्रेवrēḍagrēva
रेड्डीrēḍḍī
रेडमंडrēḍamaṇḍa
रेडवेrēḍavē
रेडशेरिफ़rēḍaśērifa
रेडियोrēḍiyō
रेडियोंrēḍiyō̃
रेडियोधर्मीrēḍiyōdharmī
रेणुrēṇu
रेणूrēṇū
रेतrēta
रेनूrēnū
रेनेसांrēnēsā̃
रेनॉल्ड्सrēnôlḍsa
रेफ़रीrēfarī
रेमंडrēmaṇḍa
रेलrēla
रेलगाड़ियोंrēlagāṛiyō̃
रेलगाड़ीrēlagāṛī
रेलमंत्रीrēlamantrī
रेलमार्गrēlamārga
रेललेrēlalē
रेलवेrēlavē
रेलाrēlā
रेलेrēlē
रेलोंrēlō̃
रेवतीrēvatī
रेवाrēvā
रेशमाrēśamā
रेश्माrēśmā
रेसrēsa
रेस्टोरेंटrēsṭōrēṇṭa
रेस्त्रांrēstrā̃
रेस्त्राओंrēstrāō̃
रेहागलrēhāgala
रेहाजेलrēhājēla
रेहानrēhāna
रैंकिंगrainkinga
रैंडलraiṇḍala
रैडraiḍa
रैनबैक्सीrainabaiksī
रैमनraimana
रैम्बोraimbō
रैलियाँrailiyā̃
रैलीrailī
रॉकrôka
रॉकेटrôkēṭa
रॉकेटोंrôkēṭō̃
रॉजरrôjara
रॉडिकrôḍika
रॉनrôna
रॉबrôba
रॉबर्टrôbarṭa
रॉबर्तोrôbartō
रॉबिंसनrôbĩsana
रॉयrôya
रॉयटर्सrôyaṭarsa
रॉयलrôyala
रो
रोंगटेrōngaṭē
रोकrōka
रोकटोकrōkaṭōka
रोकतेrōkatē
रोकथामrōkathāma
रोकनाrōkanā
रोकनेrōkanē
रोकाrōkā
रोकिएrōkiē
रोकीrōkī
रोकेrōkē
रोकेंगेrōkēngē
रोकेंगेःrōkēngēḥ
रोकेगाrōkēgā
रोकेगीrōkēgī
रोगrōga
रोगियोंrōgiyō̃
रोगीrōgī
रोगोंrōgō̃
रोचकrōcaka
रोज़rōza
रोज़गारrōzagāra
रोज़मर्राrōzamarrā
रोजरrōjara
रोज़रrōzara
रोजर्सrōjarsa
रोज़ाrōzā
रोज़ानाrōzānā
रोज़ीrōzī
रोज़ेटाrōzēṭā
रोटरीrōṭarī
रोटियाँrōṭiyā̃
रोटीrōṭī
रोडrōḍa
रोड्रिगेजrōḍrigēja
रोड्रीग्सrōḍrīgsa
रोड़ाrōṛā
रोडिकrōḍika
रोड़ेrōṛē
रोताrōtā
रोतीrōtī
रोतेrōtē
रोधीrōdhī
रोनाrōnā
रोनाल्डिनियोrōnālḍiniyō
रोनाल्डोrōnālḍō
रोनेrōnē
रोपितrōpita
रोबर्टrōbarṭa
रोबर्तोrōbartō
रोबिंसनrōbĩsana
रोबिनrōbina
रोबोrōbō
रोबोटrōbōṭa
रोबोटनुमाrōbōṭanumā
रोबोटिकrōbōṭika
रोबोटोंrōbōṭō̃
रोबोशार्कrōbōśārka
रोमनrōmana
रोमाँचrōmā̃ca
रोमाँचकrōmā̃caka
रोमांचrōmāñca
रोमांचकrōmāñcaka
रोमांचितrōmāñcita
रोमांटिकrōmāṇṭika
रोमांसrōmā̃sa
रोमानियाrōmāniyā
रोमियोrōmiyō
रोमीrōmī
रोमेशrōmēśa
रोलrōla
रोलिंगrōlinga
रोवरrōvara
रोवर्सrōvarsa
रोशनrōśana
रोशनीrōśanī
रोसानाrōsānā
रोसेनाrōsēnā
रोसैनाrōsainā
रोहतासrōhatāsa
रोहनrōhana
रोहानीrōhānī
रौंदraunda
रौंदाraundā
रौदरहमraudarahama
रौशनrauśana
रौशनीrauśanī
लंगरlangara
लंगूरlangūra
लंदनlandana
लंबाlambā
लंबाईlambāī
लंबितlambita
लंबीlambī
लंबेlambē
लकlaka
लक्खीlakkhī
लकड़बग्घोंlakaṛabagghō̃
लकड़ीlakaṛī
लक्षणlakṣaṇa
लक्षणोंlakṣaṇō̃
लक्ष्मणlakṣmaṇa
लक्ष्मीकांतlakṣmīkānta
लक्ष्मीधरlakṣmīdhara
लक्ष्यlakṣya
लक्ष्योंlakṣyō̃
लकाlakā
लकीरlakīra
लकीरेंlakīrē̃
लखनlakhana
लखनऊlakhanaū
लखीमपुरlakhīmapura
लगlaga
लगतlagata
लगताlagatā
लगतीlagatī
लगतेlagatē
लगनlagana
लगनाlaganā
लगनीlaganī
लगनेlaganē
लगभगlagabhaga
लगयाlagayā
लगाlagā
लगाईlagāī
लगाएlagāē
लगाएँlagāē̃
लगाएँगेlagāē̃gē
लगाएंगेlagāēngē
लगाएगाlagāēgā
लगाएगीlagāēgī
लगाकरlagākara
लगाताlagātā
लगातारlagātāra
लगातीlagātī
लगातेlagātē
लगानlagāna
लगानाlagānā
लगानीlagānī
लगानेlagānē
लगामlagāma
लगायाlagāyā
लगायीlagāyī
लगावlagāva
लगीlagī
लगींlagī̃
लगेlagē
लगेंlagē̃
लगेंगीlagēngī
लगेंगेlagēngē
लगेगाlagēgā
लगेगीlagēgī
लघुlaghu
लचरlacara
लचीलापनlacīlāpana
लटकlaṭaka
लटकाlaṭakā
लटकाकरlaṭakākara
लटकीlaṭakī
लठमारlaṭhamāra
लड़laṛa
लड़करlaṛakara
लड़काlaṛakā
लड़कियाँlaṛakiyā̃
लड़कियोंlaṛakiyō̃
लड़कीlaṛakī
लड़केlaṛakē
लड़कोंlaṛakō̃
लड़तेlaṛatē
लड़नाlaṛanā
लड़नेlaṛanē
लड़ाlaṛā
लड़ाइयोंlaṛāiyō̃
लड़ाईlaṛāī
लड़ाकूlaṛākū
लड़ाकोंlaṛākō̃
लड़ीlaṛī
लड़ेlaṛē
लड़ेंगीlaṛēngī
लड़ेंगेlaṛēngē
लड़ेगाlaṛēgā
लतlata
लत्तेlattē
लताlatā
लताजीlatājī
लतीफlatīpha
लतीफ़latīfa
लदlada
लपकाlapakā
लपटेंlapaṭē̃
लपेटlapēṭa
लब्बोलुबावlabbōlubāva
लम्बाईlambāī
लम्बेlambē
लम्हाlamhā
लमहीlamahī
लमहेlamahē
लयlaya
ल्यूकोसाइटlyūkōsāiṭa
लर्निंगlarninga
ललकlalaka
लल्लनlallana
लल्ल्नlallna
ललवानीlalavānī
ललितlalita
ललितमोहनlalitamōhana
लवlava
लवरोफ़lavarōfa
लवादlavāda
लहज़ेlahazē
लहरlahara
लहराlaharā
लहरेlaharē
लहरेंlaharē̃
लहरोंlaharō̃
ला
लाँगlā̃ga
लाँघlā̃gha
लाँचlā̃ca
लांबाlāmbā
लांसेटlā̃sēṭa
लाइकlāika
लाइटlāiṭa
लाइटनिंगlāiṭaninga
लाइनlāina
लाइनेंlāinē̃
लाइफlāipha
लाइफ़lāifa
लाइवlāiva
लाइसेंसlāisē̃sa
लाईlāī
लाईटlāīṭa
लाईवlāīva
लाउंजlāuñja
लाउडlāuḍa
लाउडस्पीकरlāuḍaspīkara
लाएlāē
लाएँगेंlāē̃gē̃
लाएगाlāēgā
लाओlāō
लाकरlākara
लाखlākha
लाख़lāḵẖa
लाखनlākhana
लाखोंlākhō̃
लागतlāgata
लागूlāgū
लाचीlācī
लाज़मीlāzamī
लाज़िमीlāzimī
लाठियाँlāṭhiyā̃
लाठीlāṭhī
लातवियाlātaviyā
लाताlātā
लातिनlātina
लातीlātī
लातीनीlātīnī
लातेlātē
लादlāda
लादेनlādēna
लानतlānata
लानाlānā
लानीlānī
लानेlānē
लापताlāpatā
लापरवाहीlāparavāhī
लाबाज़lābāza
लाभlābha
लाभदायकlābhadāyaka
लाभप्रदlābhaprada
लामबंदीlāmabandī
लायकlāyaka
लायक़lāyaqa
लायाlāyā
लायीlāyī
लायेंगेlāyēngē
लार्ड्सlārḍsa
लाराlārā
लालlāla
लालकृष्णlālakṛṣṇa
लालचlālaca
लालुद्दीनlāluddīna
लालूlālū
लालूप्रसादlālūprasāda
लावाlāvā
लाशlāśa
लाशेंlāśē̃
लाशोंlāśō̃
लासlāsa
लास्टlāsṭa
लाहियाlāhiyā
लाहोटीlāhōṭī
लाहौरlāhaura
लाहौरःlāhauraḥ
लाहौरीlāhaurī
लिंकlinka
लिंक्सlinksa
लिंगlinga
लिंगीयlingīya
लिंचliñca
लिंडसेliṇḍasē
लिएliē
लिएंडरliēṇḍara
लिखlikha
लिखताlikhatā
लिखतेlikhatē
लिखनाlikhanā
लिखनीlikhanī
लिखनेlikhanē
लिखाlikhā
लिखाईlikhāī
लिखितlikhita
लिखीlikhī
लिख़ीliḵẖī
लिखींlikhī̃
लिखेlikhē
लिखेंlikhē̃
लिज़रlizara
लिजलिजाlijalijā
लिट्टेliṭṭē
लिटलliṭala
लिटिलliṭila
लिथुआनियाlithuāniyā
लिपटेlipaṭē
लिप्तlipta
लिफ्टliphṭa
लिबरेशनlibarēśana
लिबासlibāsa
लिमकाlimakā
लिमिटेडlimiṭēḍa
लियाliyā
लियांगliyānga
लियाकतliyākata
लियाक़तliyāqata
लियेliyē
लियोडराliyōḍarā
लियोनार्डोliyōnārḍō
लियोनिडliyōniḍa
लियोनिदliyōnida
लियोनेलliyōnēla
लिलिपुटlilipuṭa
लिवरपूलlivarapūla
लिवेईlivēī
लिस्टlisṭa
लिस्बनlisbana
लिहाजlihāja
लिहाज़lihāza
ली
लींlī̃
लीकlīka
लीगlīga
लीजिएlījiē
लीजिएगाlījiēgā
लीजेंड्सlījēṇḍsa
लीडरlīḍara
लीपापोतीlīpāpōtī
लीमैनlīmaina
लीरॉयlīrôya
लीलlīla
लीलाlīlā
लीसाlīsā
लुइlui
लुइज़luiza
लुइसluisa
लुइसाluisā
लुईluī
लुईसluīsa
लुटluṭa
लुटानेluṭānē
लुटेरोंluṭērō̃
लुत्फ़lutfa
लुधियानाludhiyānā
लुप्तlupta
लुप्तप्रायluptaprāya
लुपसlupasa
लुपिनlupina
लुभानेlubhānē
लुभावनेlubhāvanē
लूँगाlū̃gā
लूकाlūkā
लूटनेlūṭanē
लूटपाटlūṭapāṭa
लूटाlūṭā
लूटेlūṭē
लूथराlūtharā
लूपlūpa
लूसीlūsī
ले
लेंlē̃
लेंगेlēngē
लेइयनlēiyana
लेकlēka
लेकरlēkara
लेकिlēki
लेकिनlēkina
लेकिरlēkira
लेखlēkha
लेखकlēkhaka
लेखकोंlēkhakō̃
लेखनlēkhana
लेखाlēkhā
लेखाजोखाlēkhājōkhā
लेखिकाlēkhikā
लेगlēga
लेगाlēgā
लेगीlēgī
लेगोंlēgō̃
लेज़रlēzara
लेटनlēṭana
लेटर्सlēṭarsa
लेट्सlēṭsa
लेडीlēḍī
लेताlētā
लेतीlētī
लेतींlētī̃
लेतेlētē
लेदरlēdara
लेनlēna
लेनदारlēnadāra
लेनाlēnā
लेनिनlēnina
लेनीlēnī
लेनेlēnē
लेनेवालेlēnēvālē
लेपर्डlēparḍa
लेपरेचाlēparēcā
लेफ्टिनेंटlēphṭinēṇṭa
लेफ़्टिनेंटlēfṭinēṇṭa
लेफ़्टिनेन्टlēfṭinēnṭa
लेबनानlēbanāna
लेबनॉनlēbanôna
लेबलlēbala
लेबॉरेटरीlēbôrēṭarī
लेबोरेटरीlēbōrēṭarī
लेबोरेटरीज़lēbōrēṭarīza
लेबोरेट्रीज़lēbōrēṭrīza
लेवलlēvala
लेस्टरlēsṭara
लैंडरlaiṇḍara
लैंडलाइनlaiṇḍalāina
लैंडिंगlaiṇḍinga
लैंसेटlaĩsēṭa
लैकlaika
लैगlaiga
लैटर्सlaiṭarsa
लैटेक्सlaiṭēksa
लैपटॉपlaipaṭôpa
लैबlaiba
लैबीlaibī
लैबोरेटरीज़laibōrēṭarīza
लैलाlailā
लैसlaisa
लॉगlôga
लॉन्चरlôncara
लॉबlôba
लॉयडlôyaḍa
लॉयड्सlôyaḍsa
लॉर्डlôrḍa
लॉर्ड्सlôrḍsa
लॉरिएलlôriēla
लॉरेंसlôrē̃sa
लॉसlôsa
लॉसनlôsana
लो
लोकlōka
लोककलाएँlōkakalāē̃
लोकजनशक्तिlōkajanaśakti
लोकजीवनlōkajīvana
लोकतंत्रlōkatantra
लोकताँत्रिकlōkatā̃trika
लोकतांत्रिकlōkatāntrika
लोकदलlōkadala
लोकनृत्यlōkanṛtya
लोकपरंपराएँlōkaparamparāē̃
लोकप्रियlōkapriya
लोकप्रियताlōkapriyatā
लोकलlōkala
लोकसंगीतlōkasangīta
लोकसभाlōkasabhā
लोकार्नोlōkārnō
लोकार्पणlōkārpaṇa
लोखंडेlōkhaṇḍē
लोगlōga
लोगानlōgāna
लोगोlōgō
लोगोंlōgō̃
लोटपोटlōṭapōṭa
लोडlōḍa
लोनlōna
लोभlōbha
लोभीlōbhī
लोमड़ीlōmaṛī
लोयलाlōyalā
लोयाlōyā
लोलाlōlā
लोहाlōhā
लौंगवालlaungavāla
लौटlauṭa
लौटकरlauṭakara
लौटतेlauṭatē
लौटनाlauṭanā
लौटनेlauṭanē
लौटाlauṭā
लौटानाlauṭānā
लौटीlauṭī
लौटींlauṭī̃
लौटेlauṭē
लौटेंlauṭē̃
लौटेंगेlauṭēngē
वंचितvañcita
वक्तvakta
वक्त़vakt̤a
वक़्तvaqta
वक्तव्यvaktavya
वक़्तोंvaqtō̃
वक्राकारvakrākāra
वक़ारvaqāra
वकीलvakīla
वक़ीलvaqīla
वकीलोंvakīlō̃
वक़ीलोंvaqīlō̃
वगैरहvagairaha
वग़ैरहvaġairaha
वग़ैराvaġairā
वचनvacana
वचनबद्धvacanabaddha
वजनvajana
वज़नvazana
वजनीvajanī
वज़नीvazanī
वजहvajaha
वज़हvazaha
वजूदvajūda
वडोडराvaḍōḍarā
वडोदराvaḍōdarā
वतनvatana
वधुएँvadhuē̃
वनvana
वनडेvanaḍē
वन्यvanya
वन्यजीवvanyajīva
वन्यजीवोंvanyajīvō̃
वन्यविहारvanyavihāra
वनस्पतिvanaspati
वनाधिकारीvanādhikārī
वनिताvanitā
वनोंvanō̃
वफ़ादारीvafādārī
व्यंग्यvyangya
व्यंग्यकारvyangyakāra
व्यंग्यात्मकvyangyātmaka
व्यक्तvyakta
व्यक्तिvyakti
व्यक्तिगतvyaktigata
व्यक्तित्वvyaktitva
व्यक्तियोंvyaktiyō̃
व्यग्रताvyagratā
व्यथाvyathā
व्यथितvyathita
व्ययvyaya
व्यर्थvyartha
व्यवधानvyavadhāna
व्यवस्थाvyavasthā
व्यवस्थितvyavasthita
व्यवसायvyavasāya
व्यवसायिओंvyavasāyiō̃
व्यवसायीvyavasāyī
व्यवहारvyavahāra
व्यवहारिकvyavahārika
वयस्कvayaska
व्यस्कvyaska
व्यस्तvyasta
व्यस्तताvyastatā
व्यसायीvyasāyī
व्याकरणvyākaraṇa
व्याख्याvyākhyā
व्यापकvyāpaka
व्याप्तvyāpta
व्यापारvyāpāra
व्यापारिकvyāpārika
व्यापारियोंvyāpāriyō̃
व्यापारीvyāpārī
व्यावसायिकvyāvasāyika
व्यावहारिकvyāvahārika
व्यूvyū
वर्कvarka
वर्गvarga
वर्गमीटरvargamīṭara
वर्गहीनvargahīna
वर्गीकरणvargīkaraṇa
वर्गोvargō
वर्गोंvargō̃
वर्चस्वvarcasva
वर्ज़नvarzana
वर्जनाएँvarjanāē̃
वर्जितvarjita
वर्जिनvarjina
वर्जीनियाvarjīniyā
वर्णvarṇa
वर्णोंvarṇō̃
व्रतvrata
वर्तनीvartanī
वर्तमानvartamāna
वरदराजाvaradarājā
वरदस्तvaradasta
वरदानvaradāna
वर्दीvardī
वरन्varan
वर्नवीराvarnavīrā
वरनाvaranā
वर्नाvarnā
वर्नावीराvarnāvīrā
वर्माvarmā
वर्ल्डvarlḍa
वर्षvarṣa
वर्षगांठvarṣagāṇṭha
वर्षाvarṣā
वर्षांतvarṣānta
वर्षीयvarṣīya
वर्षीयाvarṣīyā
वर्षोvarṣō
वर्षोंvarṣō̃
वरिष्ठvariṣṭha
वरीयताvarīyatā
वरुणvaruṇa
वरोंvarō̃
वलयvalaya
वलयोंvalayō̃
वल्लभभाईvallabhabhāī
व्लादीमिरvlādīmira
वलीलुल्लाहvalīlullāha
वशvaśa
वसंतvasanta
वस्तुvastu
वस्तुएँvastuē̃
वसुंधराvasundharā
वसूलvasūla
वसूलीvasūlī
वसूलेंvasūlē̃
वहvaha
वहाँvahā̃
वहांvahā̃
व्हाइटvhāiṭa
व्हाटमोरvhāṭamōra
वहाबvahāba
व्हिटलॉकvhiṭalôka
वहीvahī
वहीँvahī̃
वहींvahī̃
वहीदvahīda
वहीदाvahīdā
व्हीलचेयरvhīlacēyara
व्हीलरvhīlara
वाँvā̃
वांvā̃
वांगvānga
वाइटvāiṭa
वाइन्सvāinsa
वाइनीvāinī
वाइल्डvāilḍa
वाइसvāisa
वाईvāī
वाईपीvāīpī
वाक्vāk
वाकईvākaī
वाक़ईvāqaī
वाक्टरvākṭara
वाक्यvākya
वाक़याvāqayā
वाकयुद्धvākayuddha
वाक़िफ़vāqifa
वाघाvāghā
वाचvāca
वाजपेयीvājapēyī
वाजिदvājida
वाटरvāṭara
वाटरहाउसvāṭarahāusa
वाणिज्यvāṇijya
वाणिज्यदूतvāṇijyadūta
वाणिज्यिकvāṇijyika
वाणीvāṇī
वातानुकूलितvātānukūlita
वातावरणvātāvaraṇa
वादकvādaka
वाद्यvādya
वादाvādā
वादियोंvādiyō̃
वादेvādē
वादोंvādō̃
वानvāna
वानरvānara
वानरोvānarō
वानरोंvānarō̃
वापसvāpasa
वापसीvāpasī
वापिसvāpisa
वामदलोंvāmadalō̃
वामपंथियोंvāmapanthiyō̃
वामपंथीvāmapanthī
वायग्राvāyagrā
वायटvāyaṭa
वायदाvāyadā
वायदेvāyadē
वायरसvāyarasa
वायुvāyu
वायुमंडलvāyumaṇḍala
वायुसेनाvāyusēnā
वारvāra
वारंटvāraṇṭa
वार्त्ताvārttā
वार्ताvārtā
वार्तांएंvārtā̃ē̃
वार्ताःvārtāḥ
वार्ताएंvārtāē̃
वार्ताओंvārtāō̃
वार्ताकारोंvārtākārō̃
वार्तिनाvārtinā
वारदातोंvāradātō̃
वार्नvārna
वार्मिंगvārminga
वार्षिकvārṣika
वार्षिकांकvārṣikānka
वार्षिकीvārṣikī
वाराणसीvārāṇasī
वारिसvārisa
वाल्टvālṭa
वाल्टरvālṭara
वाल्मीकिvālmīki
वाल्शvālśa
वालाvālā
वालीvālī
वालेvālē
वालेनजुएलाvālēnajuēlā
वालोvālō
वालोंvālō̃
वाशिंगटनvāśingaṭana
वाशिंग्टनvāśingṭana
वासvāsa
वास्तवvāstava
वास्तविकvāstavika
वास्तविकताvāstavikatā
वास्तविकताओंvāstavikatāō̃
वास्तेvāstē
वासियोंvāsiyō̃
वासुदेवvāsudēva
वासूvāsū
वाहvāha
वाहनvāhana
वाहनोंvāhanō̃
वाहवाहीvāhavāhī
वाहिदvāhida
विंगvinga
विंचीviñcī
विंटviṇṭa
विंटनviṇṭana
विंटरviṇṭara
विंडोज़viṇḍōza
विंड़ोज़vĩṛōza
विंबलडनvimbalaḍana
विंस्टनvĩsṭana
विएतनामviētanāma
विक्टरvikṭara
विक्टोरvikṭōra
विक्टोरियाvikṭōriyā
विक्रमvikrama
विक्रमसिंघेvikramasinghē
विकल्पvikalpa
विकल्पोंvikalpō̃
विकलाँगvikalā̃ga
विकलांगvikalānga
विकलांगताvikalāngatā
विकलांगोंvikalāngō̃
विकसितvikasita
विक़ारviqāra
विकासvikāsa
विकासशीलvikāsaśīla
विकिरणvikiraṇa
विकिरणोंvikiraṇō̃
विकेंद्रीयकरणvikēndrīyakaraṇa
विकेटvikēṭa
विकेटकीपरvikēṭakīpara
विकेटकीपिंगvikēṭakīpinga
विकेटोंvikēṭō̃
विघटितvighaṭita
विचलितvicalita
विचारvicāra
विचारधाराvicāradhārā
विचारधाराएँvicāradhārāē̃
विचारमंचvicāramañca
विचारोंvicārō̃
विचित्रvicitra
विज्ञप्तिvijñapti
विज्ञानvijñāna
विज्ञानियोंvijñāniyō̃
विज्ञापनvijñāpana
विज्ञापनोंvijñāpanō̃
विज़डनvizaḍana
विजयvijaya
विजयीvijayī
विजयेंद्रvijayēndra
विजेंदरvijēndara
विजेताvijētā
विटोरीviṭōrī
विडंबनाओंviḍambanāō̃
विडालviḍāla
विडोज़viḍōza
वित्तvitta
वित्तमंत्रीvittamantrī
वित्तीयvittīya
वितरणvitaraṇa
वितालीvitālī
वितीयvitīya
विथvitha
विद्गोहियोंvidgōhiyō̃
विद्याधरvidyādhara
विद्यार्थीvidyārthī
विद्यालयvidyālaya
विद्रोहvidrōha
विद्रोहियोंvidrōhiyō̃
विद्रोहीvidrōhī
विद्वानvidvāna
विद्वानोंvidvānō̃
विदशीvidaśī
विदाvidā
विदाईvidāī
विदेशvidēśa
विदेशमंत्रीvidēśamantrī
विदेशियोंvidēśiyō̃
विदेशीvidēśī
विदेशोंvidēśō̃
विध्वंसvidhvaṁsa
विधवाvidhavā
विधवाओंvidhavāō̃
विधाvidhā
विधाताvidhātā
विधानvidhāna
विधानसभाvidhānasabhā
विधायकvidhāyaka
विधिvidhi
विधिमंत्रीvidhimantrī
विधेयकvidhēyaka
विनvina
विन्नीvinnī
विनयvinaya
विनयशीलvinayaśīla
विनाशvināśa
विनाशकारीvināśakārī
विनाशलीलाvināśalīlā
विनिवेशvinivēśa
विनीपेगvinīpēga
विनोदvinōda
विपक्षvipakṣa
विपक्षीvipakṣī
विपत्तिvipatti
विपदाvipadā
विपन्नताvipannatā
विपरीतviparīta
विप्रोviprō
विपिनvipina
विफलviphala
विभागvibhāga
विभागीयvibhāgīya
विभाजनvibhājana
विभाजितvibhājita
विभिन्नvibhinna
विभिन्नताvibhinnatā
विभीषिकाvibhīṣikā
विभूषणvibhūṣaṇa
विमर्शvimarśa
विमानvimāna
विमाननvimānana
विमानवाहकvimānavāhaka
विमानोंvimānō̃
विमोचनvimōcana
वियतनामviyatanāma
वियनाviyanā
विर्कvirka
विर्मारमvirmārama
विरमारामviramārāma
विराट्virāṭ
विरादरीvirādarī
विरामvirāma
विरामरामvirāmarāma
विरालvirāla
विरासतvirāsata
विरुद्धviruddha
विरूद्धvirūddha
विरोधvirōdha
विरोधाभासvirōdhābhāsa
विरोधाभासीvirōdhābhāsī
विरोधाभासोंvirōdhābhāsō̃
विरोधियोंvirōdhiyō̃
विरोधीvirōdhī
विलvila
विलंबvilamba
विल्किंसनvilkĩsana
विल्फ़्रेडvilfrēḍa
विलम्बvilamba
विलयvilaya
विलिंगडनvilingaḍana
विलियम्सviliyamsa
विलीvilī
विलीनvilīna
विलुप्तvilupta
विलेजvilēja
विवरणvivaraṇa
विवशvivaśa
विवादvivāda
विवादास्पदvivādāspada
विवादितvivādita
विवादोंvivādō̃
विवाहvivāha
विवाहोंvivāhō̃
विविधvividha
विविधताvividhatā
विविधताएँvividhatāē̃
विविधताओंvividhatāō̃
विवियनviviyana
विवेकvivēka
विवेकानंदvivēkānanda
विवेचनाvivēcanā
विश्नविद्यालयोंviśnavidyālayō̃
विश्रामviśrāma
विश्लेषकviślēṣaka
विश्लेषकोंviślēṣakō̃
विश्लेषणviślēṣaṇa
विश्वviśva
विश्वकपviśvakapa
विश्वकर्माviśvakarmā
विश्वनाथviśvanātha
विश्वबैंकviśvabainka
विश्वभारतीviśvabhāratī
विश्वव्यापीviśvavyāpī
विश्वविद्दालयviśvaviddālaya
विश्वविद्यालयviśvavidyālaya
विश्वसनीयviśvasanīya
विश्वसनीयताviśvasanīyatā
विश्वासviśvāsa
विश्वासघातviśvāsaghāta
विश्वासपात्रviśvāsapātra
विश्विद्यालयviśvidyālaya
विशाखापत्तनमviśākhāpattanama
विशालviśāla
विशालकायviśālakāya
विशिष्टviśiṣṭa
विशिष्टताviśiṣṭatā
विशिष्ठviśiṣṭha
विशुद्धviśuddha
विशेषviśēṣa
विशेषज्ञviśēṣajña
विशेषज्ञताviśēṣajñatā
विशेषज्ञोंviśēṣajñō̃
विशेषताएँviśēṣatāē̃
विशेषांकviśēṣānka
विष्णुviṣṇu
विष्णुपडाviṣṇupaḍā
विषयviṣaya
विषयोंviṣayō̃
विषैलेviṣailē
विसंगतियोंvisangatiyō̃
विस्कोंसिनviskō̃sina
विस्कोनसिनviskōnasina
विस्कोन्सिनviskōnsina
विस्कोसिनviskōsina
विस्तारvistāra
विस्तारवादीvistāravādī
विस्तृतvistṛta
विस्फोटvisphōṭa
विस्फोटकvisphōṭaka
विस्फोटोंvisphōṭō̃
विस्मयकारीvismayakārī
विहंगvihanga
विहारvihāra
विहिपvihipa
वी
वींvī̃
वीआरvīāra
वीएचपीvīēcapī
वीकvīka
वीकेvīkē
वीज़ाvīzā
वीजूvījū
वीटनीvīṭanī
वीटोvīṭō
वीडियोvīḍiyō
वीडियोकॉनvīḍiyōkôna
वीनसvīnasa
वीनाvīnā
वीपीvīpī
वीबीvībī
वीरvīra
वीरतुंगाvīratungā
वीरप्पनvīrappana
वीरमारमvīramārama
वीरमारामvīramārāma
वीर्यvīrya
वीरानvīrāna
वीरूvīrū
वीरेंदरvīrēndara
वीरेंद्रvīrēndra
वीरेन्दरvīrēndara
वीवरvīvara
वीवीvīvī
वीवीएसvīvīēsa
वीसाvīsā
वुडब्रिजvuḍabrija
वुडवर्डvuḍavarḍa
वुड्सvuḍsa
वुदरिंगvudaringa
वुल्फसvulphasa
वुल्फैंसॉनvulphaĩsôna
वुल्मरvulmara
वू
वूल्फ़ेन्सनvūlfēnsana
वूलफ़ेन्सनvūlafēnsana
वूल्फ़ोविट्ज़vūlfōviṭza
वूल्मरvūlmara
वृत्तचित्रोंvṛttacitrō̃
वृद्धvṛddha
वृद्धिvṛddhi
वे
वेंvē̃
वेंकटvēnkaṭa
वेंकैयाvēnkaiyā
वेंडेमियाvēṇḍēmiyā
वेंबाvēmbā
वेक्सीनvēksīna
वेगासvēgāsa
वेटिकनvēṭikana
वेटोरीvēṭōrī
वेडिंगvēḍinga
वेणुगोपालvēṇugōpāla
वेतनvētana
वेदांतीvēdāntī
वेधशालाvēdhaśālā
वेनvēna
वेनिसvēnisa
वेनेसाvēnēsā
वेपनvēpana
वेबvēba
वेबगाइडvēbagāiḍa
वेबपेजोंvēbapējō̃
वेबरvēbara
वेबरुटvēbaruṭa
वेबलॉगvēbalôga
वेबलॉगरvēbalôgara
वेबसाइटvēbasāiṭa
वेबसाइटेंvēbasāiṭē̃
वेबसाइटोंvēbasāiṭō̃
वेबासाइटोंvēbāsāiṭō̃
वेयरvēyara
वेरोनाvērōnā
वेलvēla
वेलण्कणीvēlaṇkaṇī
वेल्यूvēlyū
वेल्लुपईvēllupaī
वेल्लूरvēllūra
वेल्लोरvēllōra
वेलवेटvēlavēṭa
वेल्शvēlśa
वेल्सvēlsa
वेलुपिल्लईvēlupillaī
वेलुपिल्लैvēlupillai
वेश्याएंvēśyāē̃
वेश्याओंvēśyāō̃
वेश्यालयvēśyālaya
वेषभूषाvēṣabhūṣā
वेस्टvēsṭa
वेस्टइंडीजvēsṭaiṇḍīja
वेस्टइंडीज़vēsṭaiṇḍīza
वैंगांकरvaingānkara
वैंडेनवर्गvaiṇḍēnavarga
वैकमvaikama
वैकल्पिकvaikalpika
वैक्सीनvaiksīna
वैज्ञानिकvaijñānika
वैज्ञानिकोvaijñānikō
वैज्ञानिकोंvaijñānikō̃
वैजयंतीvaijayantī
वैद्यvaidya
वैधvaidha
वैधताvaidhatā
वैधानिकvaidhānika
वैनvaina
वैभवvaibhava
वैराईटीvairāīṭī
वैरीvairī
वैलीvailī
वैलेसvailēsa
वैवाहिकvaivāhika
वैवेलvaivēla
वैष्णोvaiṣṇō
वैष्णोदेवीvaiṣṇōdēvī
वैसाvaisā
वैसीvaisī
वैसेvaisē
वॉ
वॉकvôka
वॉकरvôkara
वॉटvôṭa
वॉटरvôṭara
वॉटरहाउसvôṭarahāusa
वॉटसनvôṭasana
वॉर्कvôrka
वॉर्नvôrna
वॉर्मिंगvôrminga
वॉरिकvôrika
वॉल्टvôlṭa
वॉल्शvôlśa
वॉशिंगटनvôśingaṭana
वॉशिंटगनvôśiṇṭagana
वो
वोकलvōkala
वोकलकॉडvōkalakôḍa
वोटvōṭa
वोटरvōṭara
वोटरोंvōṭarō̃
वोटिंगvōṭinga
वोटोंvōṭō̃
वोराvōrā
वोल्यूमvōlyūma
वोहराvōharā
शंकरśankara
शंकररमणśankararamaṇa
शंकररामणśankararāmaṇa
शंकररामनśankararāmana
शंकराचार्चśankarācārca
शंकराचार्यśankarācārya
शंभूनाथśambhūnātha
शकśaka
शक्तिśakti
शक्तियोंśaktiyō̃
शक्तिशालीśaktiśālī
शक्लśakla
शकाśakā
शकीराśakīrā
शकुंतलाśakuntalā
शख़्शियतेंśaḵẖśiyatē̃
शख्सियतśakhsiyata
शख़्सियतśaḵẖsiyata
शग़लśaġla
शतśata
शतकśataka
शतकीयśatakīya
शतकोंśatakō̃
शत्रुśatru
शताब्दीśatābdī
शनिśani
शनिवारśanivāra
शपथśapatha
शपथपत्रोंśapathapatrō̃
शफीśaphī
शफ़ीśafī
शब्दśabda
शब्दकोशśabdakōśa
शब्दकोषśabdakōṣa
शब्दावलीśabdāvalī
शब्दोंśabdō̃
शब्बीरśabbīra
शबरीśabarī
शमशीरśamaśīra
शमसुज़ोहाśamasuzōhā
शमसुद्दीनśamasuddīna
शमाśamā
शमीमśamīma
श्यामśyāma
श्यामलśyāmala
श्यामलनśyāmalana
श्रंखलाśraṁkhalā
शरकीśarakī
शरजाहśarajāha
शर्टśarṭa
शरणśaraṇa
शरणार्थीśaraṇārthī
शर्णार्थीśarṇārthī
शर्तśarta
शर्तियाśartiyā
शर्तेंśartē̃
शर्तोंśartō̃
शरदśarada
श्रद्दालुओंśraddāluō̃
श्रद्धाśraddhā
श्रद्धाँजलिśraddhā̃jali
श्रद्धांजलिśraddhāñjali
श्रद्धालुśraddhālu
श्रद्धालुओंśraddhāluō̃
शर्मśarma
शर्मनाकśarmanāka
शर्माśarmā
शर्मिंदगीśarmindagī
शर्मिंदाśarmindā
श्रमिकोंśramikō̃
शर्मिन्दगीśarmindagī
शर्मिलाśarmilā
शर्मिष्ठाśarmiṣṭhā
शर्मीलाśarmīlā
शर्मीलेśarmīlē
शरापोवाśarāpōvā
श्राफśrāpha
शराफ़तśarāfata
शराबśarāba
शराबख़ानोंśarābaḵẖānō̃
शराबीśarābī
शराबेśarābē
श्रिनिवासśrinivāsa
शरियाśariyā
श्रीśrī
श्रीकांतśrīkānta
श्रीगंगानगरśrīgangānagara
श्रीधरśrīdhara
श्रीधरनśrīdharana
श्रीनगरśrīnagara
श्रीनाथśrīnātha
श्रीनिवासśrīnivāsa
श्रीनिवासनśrīnivāsana
श्रीनिवासाचार्यśrīnivāsācārya
श्रीपदśrīpada
श्रीप्रकाशśrīprakāśa
श्रीपाठकśrīpāṭhaka
शरीफśarīpha
शरीफ़śarīfa
श्रीमतीśrīmatī
शरीयतśarīyata
शरीरśarīra
श्रीरामśrīrāma
श्रीलंकाśrīlankā
श्रीलंकाईśrīlankāī
श्रीवास्तवśrīvāstava
श्रीषśrīṣa
श्रृँखलाśrṛ̃khalā
श्रृंखलाśrṛ̃khalā
श्रृंखलाओśrṛ̃khalāō
श्रृंखलीśrṛ̃khalī
श्रृद्धांजलिśrṛddhāñjali
श्रेणियोंśrēṇiyō̃
श्रेणीśrēṇī
श्रेयśrēya
श्रेष्ठśrēṣṭha
श्रेष्ठाśrēṣṭhā
श्रॉपशायरśrôpaśāyara
श्रॉफ़śrôfa
श्रोताśrōtā
श्रोताओंśrōtāō̃
शवśava
शवयात्राśavayātrā
श्वार्ज़नेगरśvārzanēgara
श्वार्ज़ेनेगरśvārzēnēgara
श्वासśvāsa
श्वेतśvēta
श्वेताśvētā
शवोंśavō̃
शहज़ादेśahazādē
शहरśahara
शहरयारśaharayāra
शहरीśaharī
शहरोंśaharō̃
शहाबśahāba
शहाबुद्दिनśahābuddina
शहाबुद्दीनśahābuddīna
शहीदśahīda
शहीदीśahīdī
शहीरśahīra
शाँतिपूर्णśā̃tipūrṇa
शांतśānta
शांतिśānti
शांतिकालśāntikāla
शांतिनिकेतनśāntinikētana
शांतिप्रियśāntipriya
शांतिपूर्णśāntipūrṇa
शांतिपूर्वकśāntipūrvaka
शांतिवार्ताśāntivārtā
शाउलśāula
शाकालाकाśākālākā
शाकाहारीśākāhārī
शाकिरśākira
शाकिराśākirā
शाखाśākhā
शाखाओंśākhāō̃
शादśāda
शादाबśādāba
शादियाँśādiyā̃
शादियोंśādiyō̃
शादीśādī
शादीशुदाśādīśudā
शानśāna
शानदारśānadāra
शानीśānī
शाब्दिकśābdika
शाबाशीśābāśī
शामśāma
शामिलśāmila
शामोंśāmō̃
शायदśāyada
शायरśāyara
शायरीśāyarī
शारजाहśārajāha
शारज़ाहśārazāha
शारदाśāradā
शारदानन्दśāradānanda
शार्पśārpa
शारापोवाśārāpōvā
शारीरिकśārīrika
शालिनीśālinī
शालीनśālīna
शाश्वतśāśvata
शासकśāsaka
शासकीयśāsakīya
शास्त्रśāstra
शास्त्रीśāstrī
शास्त्रीयśāstrīya
शासनśāsana
शासनकालśāsanakāla
शासितśāsita
शाहśāha
शाहजहाँśāhajahā̃
शाहनवाज़śāhanavāza
शाहरुखśāharukha
शाहरुख़śāharuḵẖa
शाहरूख़śāharūḵẖa
शाहिदśāhida
शिंगपतीśingapatī
शिंदेśindē
शिओयामाśiōyāmā
शिकंजाśikañjā
शिकंजेśikañjē
शिक्ज़ेंटमिहालाईśikzēṇṭamihālāī
शिकवोंśikavō̃
शिक्षकśikṣaka
शिक्षकोंśikṣakō̃
शिक्षाśikṣā
शिक्षाऐंśikṣāaĩ
शिक्षार्थीśikṣārthī
शिक्षिकाśikṣikā
शिक्षितśikṣita
शिकस्तśikasta
शिकागोśikāgō
शिकायतśikāyata
शिकायतेंśikāyatē̃
शिकायतोंśikāyatō̃
शिकारśikāra
शिकारीśikārī
शिकारेśikārē
शिकोहśikōha
शिकोहाबादśikōhābāda
शिखरśikhara
शिनाख़्तśināḵẖta
शिनावात्राśināvātrā
शिपśipa
शिफाśiphā
शिमलाśimalā
शिमानśimāna
शियाśiyā
शिरीषśirīṣa
शिरोमणिśirōmaṇi
शिलाखंडśilākhaṇḍa
शिलापटśilāpaṭa
शिवśiva
शिवकांतśivakānta
शिवदसानीśivadasānī
शिवनारायणśivanārāyaṇa
शिवपुरśivapura
शिवराजśivarāja
शिवरात्रिśivarātri
शिवलालśivalāla
शिवसुंदरśivasundara
शिवसेनाśivasēnā
शिवानंदśivānanda
शिवानीśivānī
शिविरśivira
शिविरोंśivirō̃
शिवेंदरśivēndara
शिशिरśiśira
शिशुśiśu
शिष्टभंगśiṣṭabhanga
शिष्टमंडलśiṣṭamaṇḍala
शिष्यśiṣya
शिष्याśiṣyā
शिष्योंśiṣyō̃
शीघ्रśīghra
शीतśīta
शीतयुद्धकालीनśītayuddhakālīna
शीतलवाडśītalavāḍa
शीर्णśīrṇa
शीर्षśīrṣa
शीर्षकśīrṣaka
शील्डśīlḍa
शीलाśīlā
शीलूśīlū
शीशेśīśē
शुक्रśukra
शुक्रगुज़ारśukraguzāra
शुक्रवारśukravāra
शुक्राणुśukrāṇu
शुक्राणुओंśukrāṇuō̃
शुक्रियाśukriyā
शुक्लśukla
शुक्लाśuklā
शुद्धśuddha
शुद्धताśuddhatā
शुभśubha
शुभकामनाśubhakāmanā
शुभकामनाएँśubhakāmanāē̃
शुभकामनाएंśubhakāmanāē̃
शुभ्रांशुśubhrā̃śu
शुमारśumāra
शुरुśuru
शुरुआतśuruāta
शुरुआतीśuruātī
शुरूśurū
शुरूआतśurūāta
शुरूआतीśurūātī
शुल्कśulka
शूटआउटśūṭaāuṭa
शूटिंगśūṭinga
शून्यśūnya
शूमाकरśūmākara
शूरवीराśūravīrā
शूराśūrā
शृंखलाśṛ̃khalā
शेईकिनśēīkina
शेक्सपियरśēksapiyara
शेक्सपीयरśēksapīyara
शेखśēkha
शेख़śēḵẖa
शेख़चिल्लीśēḵẖacillī
शेखपुराśēkhapurā
शेख़पुराśēḵẖapurā
शेखरśēkhara
शेख़रśēḵẖara
शेखावतśēkhāvata
शेट्टीśēṭṭī
शेनśēna
शेफ़ील्डśēfīlḍa
शेयरśēyara
शेयरधारकोंśēyaradhārakō̃
शेयरोंśēyarō̃
शेरśēra
शेरगिलśēragila
शेरवानीśēravānī
शेराśērā
शेरावतśērāvata
शेरॉनśērôna
शेरोनśērōna
शेलारśēlāra
शेवचेन्कोśēvacēnkō
शेषśēṣa
शैक्षिकśaikṣika
शैतानśaitāna
शैतानियतśaitāniyata
शैतानीśaitānī
शैतानोंśaitānō̃
शैरीśairī
शैरोनśairōna
शैलीśailī
शैलेशśailēśa
शैवालोंśaivālō̃
शॉśô
शॉटśôṭa
शॉट्सśôṭsa
शॉनśôna
शॉपśôpa
शॉपिंगśôpinga
शॉम्पनीśômpanī
शॉम्पेनśômpēna
शॉलśôla
शोśō
शोएबśōēba
शोकśōka
शोधśōdha
शोधकśōdhaka
शोधकर्त्ताओंśōdhakarttāō̃
शोधकर्ताśōdhakartā
शोधकर्ताओśōdhakartāō
शोधकर्ताओंśōdhakartāō̃
शोधकार्यśōdhakārya
शोधोंśōdhō̃
शोपुरśōpura
शोफ़ील्डśōfīlḍa
शोभाśōbhā
शोमśōma
शोरśōra
शोलेśōlē
शोषणśōṣaṇa
शोहरतśōharata
शौकśauka
शौक़śauqa
शौकतśaukata
शौक़तśauqata
शौकीनśaukīna
शौकीनोंśaukīnō̃
शौक़ीनोंśauqīnō̃
शौचालयोंśaucālayō̃
शौचालायśaucālāya
शौहरतśauharata
षडयंत्रṣaḍayantra
षड्यंत्रṣaḍyantra
षडयंत्रोंṣaḍayantrō̃
सँभलsam̐bhala
सँभालsam̐bhāla
सँभालनाsam̐bhālanā
सँभालेंगीsam̐bhālēngī
सँवारsam̐vāra
संकटsankaṭa
संकटोंsankaṭō̃
संक्रमणsankramaṇa
संक्रमितsankramita
संकरेsankarē
संकलनsankalana
संकलनेsankalanē
संकल्पsankalpa
संक्षिप्तsankṣipta
संकायsankāya
संकेतsankēta
संकेतोंsankētō̃
संकोचsankōca
संख्याsaṁkhyā
संखलाsaṁkhalā
संगकाराsangakārā
संगटsangaṭa
संगठsangaṭha
संगठनsangaṭhana
संगठनोंsangaṭhanō̃
संग्रहsangraha
संग्रहालयsangrahālaya
संग्रहालयोंsangrahālayō̃
संग्रहोंsangrahō̃
संग्रामsangrāma
संगरौलाsangaraulā
संगीतsangīta
संगीतकारsangītakāra
संगीतकारोंsangītakārō̃
संगीतमयsangītamaya
संगोल्डाsangōlḍā
संघsangha
संघर्षsangharṣa
संघर्षरतsangharṣarata
संघर्षविरामsangharṣavirāma
संघर्षोंsangharṣō̃
संघवीsanghavī
संघीयsanghīya
संघोंsanghō̃
संचारsañcāra
संचारितsañcārita
संचालकsañcālaka
संचालनsañcālana
संचालितsañcālita
संजयsañjaya
संजीदाsañjīdā
संजीवsañjīva
संजोतेsañjōtē
संजोनेsañjōnē
संजोयेsañjōyē
संतsanta
संतानोत्पत्तिsantānōtpatti
संतापsantāpa
संतुलितsantulita
संतुष्टsantuṣṭa
संतुष्टिsantuṣṭi
संतोषsantōṣa
संतोषजनकsantōṣajanaka
संदर्भsandarbha
संदागिरीsandāgirī
संदिग्धsandigdha
संदीपsandīpa
संदेशsandēśa
संदेशवाहकsandēśavāhaka
संदेशोंsandēśō̃
संदेहsandēha
संदेहास्पदsandēhāspada
संध्याsandhyā
संधानsandhāna
संधिsandhi
संधुsandhu
संधूsandhū
संन्यासsannyāsa
संपतsampata
संपत्तिsampatti
संपत्तियोंsampattiyō̃
संपन्नsampanna
संपन्नताsampannatā
संपर्कsamparka
संप्रदायsampradāya
संप्रभुsamprabhu
संप्रभुताsamprabhutā
संपादकsampādaka
संपादकोंsampādakō̃
संपादनsampādana
संपूर्णsampūrṇa
संबंद्धsambanddha
संबंधsambandha
संबंधितsambandhita
संबंधियोंsambandhiyō̃
संबंधीsambandhī
संबंधोंsambandhō̃
संबद्धsambaddha
संबोधनsambōdhana
संबोधितsambōdhita
संभलsambhala
संभलनेsambhalanē
संभवsambhava
संभवतsambhavata
संभवतःsambhavataḥ
संभालsambhāla
संभालतेsambhālatē
संभालनाsambhālanā
संभालनेsambhālanē
संभालाsambhālā
संभालेsambhālē
संभालेंगेsambhālēngē
संभावनाsambhāvanā
संभावनाएँsambhāvanāē̃
संभावनाएंsambhāvanāē̃
संभावनाओंsambhāvanāō̃
संभावितsambhāvita
संम्बधीsammbadhī
संम्बधोंsammbadhō̃
संम्भवतःsammbhavataḥ
संयंत्रsaṁyantra
संयंत्रोंsaṁyantrō̃
संयमsaṁyama
संयुक्तsaṁyukta
संयोगsaṁyōga
संयोगवशsaṁyōgavaśa
संयोजकsaṁyōjaka
संरक्षकsaṁrakṣaka
संरक्षकोंsaṁrakṣakō̃
संरक्षणsaṁrakṣaṇa
संरक्षाsaṁrakṣā
संरक्षितsaṁrakṣita
संरचनाsaṁracanā
संलग्नsaṁlagna
संवर्द्धनsaṁvarddhana
संवर्धनsaṁvardhana
संवादsaṁvāda
संवाददाताsaṁvādadātā
संवाददाताओंsaṁvādadātāō̃
संवारेंगेsaṁvārēngē
संविधानsaṁvidhāna
संविधानविदsaṁvidhānavida
संवेदकोंsaṁvēdakō̃
संवेदनशीलsaṁvēdanaśīla
संवेदनशीलताsaṁvēdanaśīlatā
संवेदनाsaṁvēdanā
संवेदनाएँsaṁvēdanāē̃
संवेदनाएंsaṁvēdanāē̃
संवेदनाओंsaṁvēdanāō̃
संवेदीsaṁvēdī
संवैधानिकsaṁvaidhānika
संशयsaṁśaya
संशोधनsaṁśōdhana
संशोधितsaṁśōdhita
संस्करणsaṁskaraṇa
संस्करणोंsaṁskaraṇō̃
संस्कारsaṁskāra
संस्कृतsaṁskṛta
संस्कृतिsaṁskṛti
संस्थाsaṁsthā
संस्थाएँsaṁsthāē̃
संस्थाएंsaṁsthāē̃
संस्थाओंsaṁsthāō̃
संस्थानsaṁsthāna
संस्थानोंsaṁsthānō̃
संस्थापकsaṁsthāpaka
संसदsaṁsada
संसदीयsaṁsadīya
संस्मरणsaṁsmaraṇa
संसाधनsaṁsādhana
संसाधनोंsaṁsādhanō̃
संसारsaṁsāra
संसारिकताsaṁsārikatā
संहारsaṁhāra
संहिताsaṁhitā
सईदsaīda
सउदीsaudī
सऊदीsaūdī
स्कडमोरskaḍamōra
सकताsakatā
सकतीsakatī
सकतींsakatī̃
सकतेsakatē
सकनाsakanā
सकनेsakanē
सकनेवालाsakanēvālā
स्कर्टskarṭa
स्क्रिप्टskripṭa
सक्रियsakriya
सक्रियताsakriyatā
स्क्रीनskrīna
स्क्रीनप्लेskrīnaplē
स्क्रैमskraima
स्क्रैमजेटskraimajēṭa
सकलानीsakalānī
स्क्वाड्रनskvāḍrana
स्क्वीरेसskvīrēsa
सक्षमsakṣama
सक्षमताsakṣamatā
सक्सेनाsaksēnā
सकाsakā
स्काईskāī
स्कार्फ़skārfa
सकारात्मकsakārātmaka
सकीsakī
सकींsakī̃
सकीनाsakīnā
सकुशलsakuśala
सकूँsakū̃
सकूँगाsakū̃gā
स्कूटरskūṭara
स्कूबाskūbā
स्कूलskūla
स्कूलीskūlī
स्कूलोंskūlō̃
सकेsakē
सकेंsakē̃
सकेंगीsakēngī
सकेंगेsakēngē
सकेगाsakēgā
सकेगीsakēgī
सकेगेंsakēgē̃
स्केटिंगskēṭinga
स्केलskēla
स्केल्डskēlḍa
स्कैनskaina
स्कैनरskainara
स्कैनिंगskaininga
स्कॉटskôṭa
स्कॉटलैंडskôṭalaiṇḍa
स्कॉलरीskôlarī
स्कोरskōra
स्कोरकार्डskōrakārḍa
सख़्तsaḵẖta
सख़्तीsaḵẖtī
स्खलनskhalana
सगंठनsagaṇṭhana
सगरपुरsagarapura
सगाईsagāī
सग़ीरsaġīra
सचsaca
सच्चाsaccā
सच्चाइयाँsaccāiyā̃
सच्चाइयोंsaccāiyō̃
सच्चाईsaccāī
सच्चीsaccī
सच्चेsaccē
सचदेवsacadēva
सचमुचsacamuca
सचिनsacina
सचिनःsacinaḥ
सचिवsaciva
सचिवालयsacivālaya
सचिवोंsacivō̃
सचेतsacēta
सजsaja
सजगsajaga
सज्जनsajjana
सजाsajā
सज़ाsazā
सज़ाएँsazāē̃
सजायाsajāyā
सज़ायाफ्ताsazāyāphtā
सजावटीsajāvaṭī
सजीsajī
सजीवsajīva
स्टंटsṭaṇṭa
स्टंटबाज़ीsṭaṇṭabāzī
स्टंपsṭampa
सट्टाsaṭṭā
सट्टेबाज़saṭṭēbāza
सट्टेबाज़ीsaṭṭēbāzī
सट्टेबाज़ोंsaṭṭēbāzō̃
सटर्टवेंटsaṭarṭavēṇṭa
स्ट्राइकरsṭrāikara
स्ट्राइडsṭrāiḍa
स्ट्रींगरsṭrīngara
स्ट्रीपsṭrīpa
स्ट्रीसैंडsṭrīsaiṇḍa
स्ट्रॉsṭrô
स्टाफsṭāpha
स्टाफ़sṭāfa
स्टारsṭāra
स्टारडस्टsṭāraḍasṭa
स्टारलाइटsṭāralāiṭa
स्टारोंsṭārō̃
स्टालिनवादीsṭālinavādī
सटीकsaṭīka
स्टीफ़ंसsṭīfaṁsa
स्टीफ़नsṭīfana
स्टीफेनsṭīphēna
स्टीफ़ेनsṭīfēna
स्टीरियोsṭīriyō
स्टीरियोफ़ोनिकsṭīriyōfōnika
स्टीवsṭīva
स्टीवनsṭīvana
स्टीवेनsṭīvēna
स्टूडियोsṭūḍiyō
सटेsaṭē
स्टेsṭē
स्टेजsṭēja
स्टेटsṭēṭa
स्टेडियमsṭēḍiyama
स्टेडियमोंsṭēḍiyamō̃
स्टेनलीsṭēnalī
स्टेफ़ीsṭēfī
स्टेमsṭēma
स्टेरॉयडsṭērôyaḍa
स्टेशनsṭēśana
स्टेशनोंsṭēśanō̃
स्टैंडsṭaiṇḍa
स्टैंडर्डsṭaiṇḍarḍa
स्टैनज़िनsṭainazina
स्टैनफ़ोर्डsṭainafōrḍa
स्टैम्पsṭaimpa
स्टॉकहोमsṭôkahōma
स्टॉपsṭôpa
स्टॉफsṭôpha
स्टोनsṭōna
स्टोरsṭōra
स्टोरीsṭōrī
सठियाsaṭhiyā
सड़saṛa
सडकsaḍaka
सड़कsaṛaka
सड़्कsaṛka
सडकेंsaḍakē̃
सड़केंsaṛakē̃
सड़कोsaṛakō
सड़कोंsaṛakō̃
सड़ीsaṛī
सड़ेsaṛē
सततsatata
सत्तरsattara
सत्ताsattā
सत्ताच्युतsattācyuta
सत्ताधारीsattādhārī
सत्तापक्षsattāpakṣa
सत्तारुढ़sattāruṛha
सत्तेsattē
सतपथीsatapathī
स्तब्धstabdha
स्तम्भstambha
सत्यsatya
सत्यजीतsatyajīta
सत्यताsatyatā
सत्यपालsatyapāla
सत्यमsatyama
सत्रsatra
स्तरstara
सतर्कsatarka
सतर्कताsatarkatā
सत्रहsatraha
स्त्रियोंstriyō̃
स्त्रीstrī
स्तरीयstarīya
स्तरोंstarō̃
सतहsataha
सतीशsatīśa
स्तूपstūpa
स्थगनsthagana
स्थगितsthagita
सथ्यूsathyū
स्थलsthala
स्थलोंsthalō̃
स्थवsthava
स्थांतरितsthāntarita
स्थाईsthāī
स्थानsthāna
स्थानीयsthānīya
स्थानोंsthānō̃
स्थापनाsthāpanā
स्थापितsthāpita
स्थायित्वsthāyitva
स्थायीsthāyī
स्थिकsthika
स्थितsthita
स्थितिsthiti
स्थितियाँsthitiyā̃
स्थितियोंsthitiyō̃
स्थिरsthira
स्थिरताsthiratā
सद्दामsaddāma
सदनsadana
सदनोंsadanō̃
सदभावनाsadabhāvanā
सदमाsadamā
सदमेsadamē
सद्रsadra
सदस्यsadasya
सदस्यताsadasyatā
सदस्यीयsadasyīya
सदस्योंsadasyō̃
सदाsadā
सदाचारsadācāra
सदाबहारsadābahāra
सदियोंsadiyō̃
सदीsadī
स्देरातsdērāta
स्देरोटsdērōṭa
सदैवsadaiva
सनsana
सन्san
सनतsanata
सन्नाटाsannāṭā
सन्नीsannī
सन्यासsanyāsa
सनसनीsanasanī
सनसनीखेजsanasanīkhēja
सनसनीखेज़sanasanīkhēza
सनसनीख़ेजsanasanīḵẖēja
सनसनीख़ेज़sanasanīḵẖēza
स्नातकsnātaka
स्नातकोत्तरsnātakōttara
स्नेहsnēha
सप्ताहsaptāha
सप्ताहांतsaptāhānta
सप्ताहोंsaptāhō̃
सपनाsapanā
स्प्निलspnila
सपनेsapanē
सपनोंsapanō̃
सपरिवारsaparivāra
सप्लाईsaplāī
स्पष्टspaṣṭa
स्पष्टीकरणspaṣṭīkaraṇa
स्पाइडरमैनspāiḍaramaina
स्पाइबॉटspāibôṭa
स्पाइवेयरspāivēyara
सपाटsapāṭa
स्पायवेयरइन्फ़ोspāyavēyarainfō
स्पिटज़रspiṭazara
स्पितिspiti
स्पिनspina
स्पिनरspinara
स्पिनरोंspinarō̃
स्पियर्सspiyarsa
स्पिरिटspiriṭa
स्पीकरspīkara
स्पीकरोंspīkarō̃
स्पीचspīca
स्पीडspīḍa
स्पीलबर्गspīlabarga
स्पेनspēna
स्पेनिशspēniśa
स्पेशलspēśala
स्पेसspēsa
स्पेसलाइनरspēsalāinara
स्पेसशिspēsaśi
स्पेसशिपspēsaśipa
स्पेसशिपवनspēsaśipavana
स्पैनिशspainiśa
सपोर्टsapōrṭa
स्पोर्टसspōrṭasa
स्पोर्ट्सspōrṭsa
स्पोर्ट्सवीयरspōrṭsavīyara
सफ़दरजंगsafadarajanga
सफरsaphara
सफ़रsafara
सफ़रनामाsafaranāmā
सफ़राज़safarāza
सफलsaphala
सफ़लsafala
सफलतमsaphalatama
सफलताsaphalatā
सफलताएँsaphalatāē̃
सफलताओंsaphalatāō̃
सफलतापूर्वकsaphalatāpūrvaka
सफाईsaphāī
सफ़ाईsafāī
सफ़ायाsafāyā
सफ़ीsafī
स्फूर्तsphūrta
सफेदsaphēda
सफ़ेदsafēda
सफ़ेदपोशsafēdapōśa
सफेदीsaphēdī
सबsaba
सबकsabaka
सब़कसबक़sabaqa
सबकाsabakā
सबकीsabakī
सबकुछsabakucha
सबकेsabakē
सबकोsabakō
सब्ज़sabza
सब्ज़ियाँsabziyā̃
सब्जियोंsabjiyō̃
सब्जीsabjī
सब्ज़ीsabzī
सबनेsabanē
सब्रsabra
सबसेsabasē
सबीतsabīta
सबीरsabīra
सबीहsabīha
सबूतsabūta
सबूतोंsabūtō̃
सभ्यsabhya
सभ्यताsabhyatā
सभ्यताओंsabhyatāō̃
सभाsabhā
सभाएँsabhāē̃
सभाओंsabhāō̃
सभीsabhī
समक्षsamakṣa
समकालीनsamakālīna
समग्रsamagra
समझsamajha
समझकरsamajhakara
समझताsamajhatā
समझतीsamajhatī
समझतेsamajhatē
समझदारsamajhadāra
समझदारीsamajhadārī
समझनाsamajhanā
समझनीsamajhanī
समझनेsamajhanē
समझाsamajhā
समझातेsamajhātē
समझानाsamajhānā
समझानेsamajhānē
समझिएsamajhiē
समझीsamajhī
समझेsamajhē
समझेंsamajhē̃
समझेंगेsamajhēngē
समझोsamajhō
समझौताsamajhautā
समझौतेsamajhautē
समन्वयsamanvaya
समन्वयकsamanvayaka
सम्पत्तिsampatti
सम्पन्नsampanna
सम्पर्कsamparka
सम्पूर्णक्रांतिsampūrṇakrānti
सम्भावनाsambhāvanā
सम्मतिsammati
सम्मनsammana
सम्मानsammāna
सम्माननीयsammānanīya
सम्मानितsammānita
सम्मानोंsammānō̃
सम्मेलनsammēlana
सम्मेलनोंsammēlanō̃
समयsamaya
समयचक्रsamayacakra
समयनुसारsamayanusāra
समयसीमाsamayasīmā
समयानुसारsamayānusāra
समरsamara
स्मरणsmaraṇa
समर्थsamartha
समर्थकsamarthaka
समर्थकोंsamarthakō̃
समर्थनsamarthana
समर्पणsamarpaṇa
समर्पितsamarpita
समरवीराsamaravīrā
समर्सsamarsa
समरसताsamarasatā
सम्राटsamrāṭa
समलैंगिकsamalaingika
समलैंगिकताsamalaingikatā
समलैंगिकोंsamalaingikō̃
समलैगिकsamalaigika
समस्तीपुरsamastīpura
समस्याsamasyā
समस्याएँsamasyāē̃
समस्याएंsamasyāē̃
समस्याओंsamasyāō̃
समाsamā
समांतरsamāntara
समाचारsamācāra
समाचारपत्रोंsamācārapatrō̃
समाचारोंsamācārō̃
समाजsamāja
समाज़samāza
समाजवादीsamājavādī
समाजशास्त्रsamājaśāstra
समाजशास्त्रीsamājaśāstrī
समाजिकsamājika
समाधानsamādhāna
समानsamāna
समानताsamānatā
समाप्तsamāpta
समापनsamāpana
स्मारकsmāraka
स्मार्टsmārṭa
स्मारिकाsmārikā
समारोहsamārōha
समालोचकsamālōcaka
समावेशsamāvēśa
समाहोरsamāhōra
समितsamita
समितिsamiti
समितियोंsamitiyō̃
स्मिथsmitha
स्मिथसोनियनsmithasōniyana
समीsamī
समीकरणsamīkaraṇa
समीकरणोंsamīkaraṇō̃
समीक्षकsamīkṣaka
समीक्षकोंsamīkṣakō̃
समीक्षाsamīkṣā
समीक्षाएँsamīkṣāē̃
समीक्षाएंsamīkṣāē̃
समीनाsamīnā
समीरsamīra
समुचितsamucita
समुद्रsamudra
समुद्रतटsamudrataṭa
समुद्रीsamudrī
समुदायsamudāya
समुदायोंsamudāyō̃
समुहोंsamuhō̃
समूचेsamūcē
समूहsamūha
समूहोंsamūhō̃
स्मृतिsmṛti
स्मृतियाँsmṛtiyā̃
समृद्धsamṛddha
समृद्धिsamṛddhi
समेटsamēṭa
समेटनेsamēṭanē
समेटेsamēṭē
समेतsamēta
समेरियाsamēriyā
समैरिटन्सsamairiṭansa
स्यालsyāla
स्यालकोटsyālakōṭa
सयालीsayālī
स्याहsyāha
सरsara
सर्कसsarkasa
सरकारsarakāra
सरकारीsarakārī
सरकारेंsarakārē̃
सरकारोंsarakārō̃
सरखेलsarakhēla
सरगर्मियाँsaragarmiyā̃
सरगर्मीsaragarmī
सर्गेइsargēi
सर्गेईsargēī
सर्चsarca
सर्जनsarjana
सर्जरीsarjarī
सर्ज़रीsarzarī
सर्टिफ़िकेटsarṭifikēṭa
सरणsaraṇa
सरताजsaratāja
सर्दsarda
सरदारsaradāra
सरदारोंsaradārō̃
सर्दीsardī
सरनsarana
सर्फ़sarfa
सरफ़राजsarafarāja
सरफ़राज़sarafarāza
सर्फ़िंगsarfinga
सरमाहsaramāha
सरलsarala
सरलताsaralatā
सर्वकालिकsarvakālika
सर्वदलीयsarvadalīya
सर्वधर्मसमभावsarvadharmasamabhāva
सरवनsaravana
सरवननsaravanana
सर्वमान्यsarvamānya
सर्वरsarvara
सर्वश्रीsarvaśrī
सर्वश्रेष्ठsarvaśrēṣṭha
सर्वसम्मतिsarvasammati
सर्वाधिकsarvādhika
सर्विसsarvisa
सर्वेsarvē
सर्वेक्षणsarvēkṣaṇa
सर्वेक्षणोंsarvēkṣaṇō̃
सर्वेश्रेष्ठsarvēśrēṣṭha
सर्वेसर्वाsarvēsarvā
सर्वोच्चsarvōcca
सरसरीsarasarī
सरस्वतिsarasvati
सरस्वतीsarasvatī
सरसोंsarasō̃
सरहदोंsarahadō̃
सराबोरsarābōra
सरासरsarāsara
सराहनाsarāhanā
सराहनीयsarāhanīya
सराहाsarāhā
सराहीsarāhī
सराहेंगेsarāhēngē
सरिताsaritā
सरीनाsarīnā
सरेsarē
सरोकारsarōkāra
स्रोतsrōta
स्रोतोंsrōtō̃
सल्फ़्यूरिकsalfyūrika
सल्फ़ेटsalfēṭa
सलमानsalamāna
सलवादोरsalavādōra
सलवारsalavāra
सलवैनोsalavainō
स्लाइटेस्टslāiṭēsṭa
सलाउद्दीनsalāuddīna
सलाख़ोंsalāḵẖō̃
सलामsalāma
सलामतsalāmata
सलामतीsalāmatī
सलामीsalāmī
स्लावकॉफ़slāvakôfa
सलाहsalāha
सलाहकारsalāhakāra
स्लिपslipa
सलीकेsalīkē
सलीनाsalīnā
सलीमsalīma
सलेटीsalēṭī
सलेहsalēha
स्लैमslaima
स्लोवाकियाslōvākiyā
स्लोवेनियाslōvēniyā
स्वंयsvaṁya
स्वच्छsvaccha
स्वतंत्रsvatantra
स्वतंत्रताsvatantratā
स्वतःsvataḥ
स्वदेशsvadēśa
स्वदेसsvadēsa
स्वप्नsvapna
स्वपनिलsvapanila
स्वभावsvabhāva
स्वभाविकsvabhāvika
स्वयँsvayam̐
स्वयंsvayaṁ
स्वयंभूsvayambhū
स्वयंसेवकsvayaṁsēvaka
स्वयंसेवकोंsvayaṁsēvakō̃
स्वयंसेवीsvayaṁsēvī
स्वरsvara
स्वर्गsvarga
स्वर्गीयsvargīya
स्वर्णsvarṇa
स्वरलहरियाँsvaralahariyā̃
स्वराजsvarāja
स्वरूपsvarūpa
स्वस्थsvastha
स्वस्थ्यsvasthya
सवाsavā
स्वांसनsvā̃sana
स्वागतsvāgata
स्वागतयोग्यsvāgatayōgya
स्वादsvāda
स्वादिष्टsvādiṣṭa
स्वाधीनsvādhīna
सवाबsavāba
स्वाभाविकsvābhāvika
स्वाभिकsvābhika
स्वाभिमानsvābhimāna
स्वामित्वsvāmitva
स्वामीsvāmī
स्वायत्तsvāyatta
स्वायत्तताsvāyattatā
सवारsavāra
स्वार्थsvārtha
स्वार्थीsvārthī
सवारीsavārī
सवालsavāla
सवालियाsavāliyā
सवालोंsavālō̃
स्वास्थsvāstha
स्वास्थ्यsvāsthya
स्वास्थ्यकर्मीsvāsthyakarmī
स्विट्ज़रलैंडsviṭzaralaiṇḍa
स्विटज़रलैंडsviṭazaralaiṇḍa
स्विमिंगsviminga
स्वीकारsvīkāra
स्वीकार्यsvīkārya
स्वीकारोक्तिsvīkārōkti
स्वीकृतsvīkṛta
स्वीकृतिsvīkṛti
स्वीडनsvīḍana
स्वीडिशsvīḍiśa
स्वीडेनsvīḍēna
स्वीनीsvīnī
स्वेतलानाsvētalānā
स्वेनsvēna
स्वैंकsvainka
स्वैच्छिकsvaicchika
सशक्तsaśakta
सशस्त्रsaśastra
सस्ताsastā
सस्तीsastī
सस्तेsastē
सस्पेंसsaspē̃sa
ससीनथिरियनsasīnathiriyana
ससुरालsasurāla
सहsaha
सहकर्मीsahakarmī
सहकारीsahakārī
सहगलsahagala
सहजsahaja
सहजताsahajatā
सहनsahana
सहनशक्तिsahanaśakti
सहनशीलताsahanaśīlatā
सहनीsahanī
सहनेsahanē
सहमतsahamata
सहमतिsahamati
सहयोगsahayōga
सहयोगपूर्णsahayōgapūrṇa
सहयोगियोंsahayōgiyō̃
सहयोगीsahayōgī
सहवागsahavāga
सहसाsahasā
सहाsahā
सहानुभूतिsahānubhūti
सहायकsahāyaka
सहायताsahāyatā
सहायताकर्मियोंsahāyatākarmiyō̃
सहायताकर्मीsahāyatākarmī
सहायतार्थsahāyatārtha
सहायतेsahāyatē
सहारsahāra
सहाराsahārā
सहारावर्तीsahārāvartī
सहारेsahārē
सहितsahita
सहिष्णुताsahiṣṇutā
सहीsahī
सहेsahē
सहेजकरsahējakara
सहेजनेsahējanē
सहेलियाँsahēliyā̃
सा
साँचीsā̃cī
साँठगाँठsā̃ṭhagā̃ṭha
साँसsā̃sa
सांकेतिकsānkētika
सांगलीsāngalī
सांगाsāngā
सांचीsāñcī
सांचेsāñcē
सांत्वनाsāntvanā
सांताsāntā
सांताक्रूजsāntākrūja
सांद्राsāndrā
सांप्रदायिकsāmpradāyika
सांप्रदायिकताsāmpradāyikatā
सांसsā̃sa
सांस्कृतिकsā̃skṛtika
सांसदsā̃sada
सांसदोंsā̃sadō̃
सांसादsā̃sāda
सांसारिकsā̃sārika
सांसोंsā̃sō̃
साइंटिस्टsāiṇṭisṭa
साइंसsāĩsa
साइंसेसsāĩsēsa
साइकिलोंsāikilō̃
साइकॉलॉजीsāikôlôjī
साइजsāija
साइज़sāiza
साइटsāiṭa
साइटोंsāiṭō̃
साइडsāiḍa
साइडवेज़sāiḍavēza
साइनsāina
साइप्रसsāiprasa
साइबरsāibara
साइबेरियाsāibēriyā
साइमनsāimana
साइरसsāirasa
साउंडsāuṇḍa
साउथsāutha
साउथमीडsāuthamīḍa
साउथॉलsāuthôla
साएsāē
साक्षात्कारsākṣātkāra
साकारsākāra
साक़िबsāqiba
साकुराइsākurāi
साकेतsākēta
साखsākha
सागरsāgara
सागरपुरsāgarapura
सागूsāgū
साज़sāza
साजिदsājida
साज़िशsāziśa
साजोsājō
साज़ोsāzō
साजोसमानsājōsamāna
साझाsājhā
साझीदारोंsājhīdārō̃
साझेदारीsājhēdārī
साठsāṭha
साठवेंsāṭhavē̃
साठेsāṭhē
साड़ीsāṛī
साढेsāḍhē
साढ़ेsāṛhē
सातsāta
सातवाँsātavā̃
सात्विकsātvika
सातवींsātavī̃
सातवेंsātavē̃
साथsātha
साथ्यूsāthyū
साथियाsāthiyā
साथियोंsāthiyō̃
साथीsāthī
सादsāda
सादगीsādagī
सादतsādata
सादाsādā
सादिक़sādiqa
सादेsādē
साधsādha
साधनsādhana
साधनाsādhanā
साधनेsādhanē
साधनोंsādhanō̃
साधाsādhā
साधारणsādhāraṇa
साधिकाsādhikā
साधुsādhu
साधूsādhū
साधेsādhē
सान्यालsānyāla
सानामाचाsānāmācā
सानियाsāniyā
सानीsānī
साप्ताहिकsāptāhika
सापेक्षताsāpēkṣatā
सापेक्षतावादsāpēkṣatāvāda
साफsāpha
साफ़sāfa
साफ्टवेयरsāphṭavēyara
साफ़ेदsāfēda
साबरमतीsābaramatī
साबितsābita
सामंतीsāmantī
सामग्रीsāmagrī
सामनाsāmanā
सामनेsāmanē
साम्प्रदायिकताsāmpradāyikatā
साम्यवादीsāmyavādī
सामयिकsāmayika
सामर्थ्यsāmarthya
साम्राज्ञीsāmrājñī
साम्राज्यवादsāmrājyavāda
साम्राज्यवादीsāmrājyavādī
सामरिकsāmarika
सामाजिकsāmājika
सामाजितsāmājita
सामानsāmāna
सामान्यsāmānya
सामानोंsāmānō̃
सामुदायिकsāmudāyika
सामूहिकsāmūhika
सायँsāyam̐
सायमनsāyamana
सायराsāyarā
सायाsāyā
सार्कsārka
सार्जेंटsārjēṇṭa
सारनाथsāranātha
सार्वजनिकsārvajanika
सार्वभौमिकsārvabhaumika
सारसsārasa
साराsārā
सारिकाsārikā
सारीsārī
सारेsārē
सारेगामाsārēgāmā
सालsāla
सालगाँवकरsālagā̃vakara
सालगियाsālagiyā
सालगिरहsālagiraha
सालताsālatā
सालवीsālavī
सालानाsālānā
सालूरामsālūrāma
सालेहsālēha
सालोंsālō̃
सावधानsāvadhāna
सावित्रिsāvitri
सासsāsa
साहsāha
साहनीsāhanī
साहबsāhaba
साहसsāhasa
साहसिकsāhasika
साहसीsāhasī
साहित्यsāhitya
साहित्यकsāhityaka
साहित्यकारsāhityakāra
साहित्यिकsāhityika
साहिबsāhiba
साहिरsāhira
सिंगरsingara
सिंगापुरsingāpura
सिंघलsinghala
सिंघवीsinghavī
सिंडिकेटsiṇḍikēṭa
सिंडीsiṇḍī
सिंतबरsintabara
सिंधsindha
सिंधवानीsindhavānī
सिंधियाsindhiyā
सिंधीsindhī
सिंधुsindhu
सिंप्यूटरsimpyūṭara
सिंबलsimbala
सिंहsĩha
सिंहलाsĩhalā
सिंहलीsĩhalī
सिंहोंsĩhō̃
सिआमंगsiāmanga
सिएटलsiēṭala
सिओलsiōla
सिकंदरsikandara
सिक्काsikkā
सिक्केsikkē
सिक्कोंsikkō̃
सिकस्थsikastha
सिक्स्थsikstha
सिकारेलीsikārēlī
सिकुड़नाsikuṛanā
सिखsikha
सिखाsikhā
सिखाएsikhāē
सिखाताsikhātā
सिखातेsikhātē
सिखानाsikhānā
सिखानेsikhānē
सिखायाsikhāyā
सिखोंsikhō̃
सिगनलsiganala
सिग्नलsignala
सिग्नलिंगsignalinga
सिग्राफ़sigrāfa
सिगरेटsigarēṭa
सिग्लनsiglana
सिचुएशनलsicuēśanala
सिजदेsijadē
सिटीsiṭī
सिडनीsiḍanī
सिडलsiḍala
सितंबरsitambara
सितम्बरsitambara
सिताराsitārā
सितारेsitārē
सितारोंsitārō̃
सिद्दिक़्क़ीsiddiqqī
सिद्दिक़ीsiddiqī
सिद्दीकsiddīka
सिद्दीक़siddīqa
सिद्दीकीsiddīkī
सिद्दीक़ीsiddīqī
सिद्धsiddha
सिद्धांतsiddhānta
सिद्धांतोंsiddhāntō̃
सिद्धार्थsiddhārtha
सिन्हाsinhā
सिनेsinē
सिनेमाsinēmā
सिनेमाईsinēmāī
सिनेमाघरsinēmāghara
सिनेमाघरोंsinēmāgharō̃
सिनेमाहॉलsinēmāhôla
सिपकिंसsipakĩsa
सिप्लाsiplā
सिपाहीsipāhī
सिफारिशsiphāriśa
सिफ़ारिशsifāriśa
सिफ़ारिशेंsifāriśē̃
सिब्बलsibbala
सिबलsibala
सिबलीsibalī
सिमंड्सsimaṇḍsa
सिमटsimaṭa
सिम्पलेक्सsimpalēksa
सिमोनsimōna
सियर्लीsiyarlī
सियर्सsiyarsa
सियाचिनsiyācina
सियामsiyāma
सियोलsiyōla
सिरsira
सिरदर्दsiradarda
सिर्फsirpha
सिर्फ़sirfa
सिराजsirāja
सिराजुद्दीनsirājuddīna
सिरीज़sirīza
सिरेsirē
सिरोंsirō̃
सिलवरsilavara
सिल्वरsilvara
सिल्वाsilvā
सिलसिलाsilasilā
सिलसिलेsilasilē
सिलसिलेवारsilasilēvāra
सिलाsilā
सिलिकनsilikana
सिलिगुड़ीsiliguṛī
सिवाsivā
सिवाएsivāē
सिवानsivāna
सिविलsivila
सिस्टमsisṭama
सिस्ट्मsisṭma
सिस्टम्सsisṭamsa
सिस्तानीsistānī
सिहरनsiharana
सी
सीईओsīīō
सीएनएनsīēnaēna
सीएनजीsīēnajī
सीएफ़ओsīēfaō
सीएसईईsīēsaīī
सीखsīkha
सीखताsīkhatā
सीखतेsīkhatē
सीखनाsīkhanā
सीखनेsīkhanē
सीखाsīkhā
सीखानाsīkhānā
सीखीsīkhī
सीखींsīkhī̃
सीखीएsīkhīē
सीखूंगाsīkhūngā
सीखेंsīkhē̃
सीखेंगsīkhēnga
सीखेंगीsīkhēngī
सीखेंगेsīkhēngē
सीखेंगेंsīkhēngē̃
सीखेगाsīkhēgā
सीखेगीsīkhēgī
सीज़नsīzana
सीटsīṭa
सीटाsīṭā
सीटियाँsīṭiyā̃
सीटियोंsīṭiyō̃
सीटेंsīṭē̃
सीटोंsīṭō̃
सीडीsīḍī
सीढ़ियांsīṛhiyā̃
सीढ़ियोंsīṛhiyō̃
सीढ़ीsīṛhī
सीतापाड़ाsītāpāṛā
सीधाsīdhā
सीधीsīdhī
सीधीसादीsīdhīsādī
सीधेsīdhē
सीधेसादेsīdhēsādē
सीनsīna
सीनीगामाsīnīgāmā
सीनेsīnē
सीनेटsīnēṭa
सीनेटरsīnēṭara
सीनोंsīnō̃
सीपीआईsīpīāī
सीबीआईsībīāī
सीबीएसsībīēsa
सीमsīma
सीमाsīmā
सीमाएँsīmāē̃
सीमाएंsīmāē̃
सीमाओंsīmāō̃
सीमापारsīmāpāra
सीमावर्तीsīmāvartī
सीमितsīmita
सीरिज़sīriza
सीरियलsīriyala
सीरियाsīriyā
सीलsīla
सीवानsīvāna
सीसाsīsā
सीहॉकsīhôka
सुंदरsundara
सुंदरताsundaratā
सुंदरवनsundaravana
सुंदरियाँsundariyā̃
सुंदरियांsundariyā̃
सुंदरियोंsundariyō̃
सुंदरीsundarī
सुंदरेसाsundarēsā
सुईsuī
सुकsuka
सुकुमारीsukumārī
सुकुरातsukurāta
सुकूनsukūna
सुकेतुsukētu
सुखsukha
सुखदsukhada
सुखदेवsukhadēva
सुखबीरsukhabīra
सुखीsukhī
सुगंधsugandha
सुगरलैंडsugaralaiṇḍa
सुगुटsuguṭa
सुगूटsugūṭa
सुचारुsucāru
सुजाताsujātā
सुजानगढ़sujānagaṛha
सुज़ानाsuzānā
सुझाsujhā
सुझानेsujhānē
सुझायाsujhāyā
सुझावsujhāva
सुझावोंsujhāvō̃
सुत्रोंsutrō̃
सुथरsuthara
सुथराsutharā
सुथरेsutharē
सुदर्सोनोsudarsōnō
सुदूरsudūra
सुदूरवर्तीsudūravartī
सुधरsudhara
सुधरतेsudharatē
सुधरनेsudharanē
सुधरवानेsudharavānē
सुधरीsudharī
सुधाsudhā
सुधारsudhāra
सुधारनाsudhāranā
सुधारनेsudhāranē
सुधारवादियोंsudhāravādiyō̃
सुधारवादीsudhāravādī
सुधाराsudhārā
सुधारेsudhārē
सुधारेंsudhārē̃
सुधारेंगेsudhārēngē
सुधारोंsudhārō̃
सुधिsudhi
सुधीरsudhīra
सुधीशsudhīśa
सुनsuna
सुनंदाsunandā
सुनकरsunakara
सुनताsunatā
सुनतेsunatē
सुन्दरsundara
सुन्नतोंsunnatō̃
सुननाsunanā
सुन्नाsunnā
सुननीsunanī
सुन्नीsunnī
सुननेsunanē
सुनयनाsunayanā
सुनवाईsunavāī
सुनहरेsunaharē
सुनाsunā
सुनाईsunāī
सुनाएsunāē
सुनाकरsunākara
सुनानेsunānē
सुनामीsunāmī
सुनायाsunāyā
सुनिएsuniē
सुनियोजितsuniyōjita
सुनिश्चितsuniścita
सुनीsunī
सुनीताsunītā
सुनीलsunīla
सुनेsunē
सुनेंsunē̃
सुनेंगेsunēngē
सुनोsunō
सुपरsupara
सुपरनेचुरलsuparanēcurala
सुपरफ़ास्टsuparafāsṭa
सुपरस्टारsuparasṭāra
सुप्रसिद्धsuprasiddha
सुपरसोनिकsuparasōnika
सुपरहिटsuparahiṭa
सुपरहॉटsuparahôṭa
सुपराशियास्मेटिकsuparāśiyāsmēṭika
सुप्रीमsuprīma
सुपारीsupārī
सुपुर्दsupurda
सुब्बलक्ष्मीsubbalakṣmī
सुब्बालक्ष्मीsubbālakṣmī
सुब्रतोsubratō
सुब्रमण्यमsubramaṇyama
सुब्रहमन्यमsubrahamanyama
सुबहsubaha
सुबाsubā
सुबीरsubīra
सुबूतsubūta
सुभाशीषsubhāśīṣa
सुभाषsubhāṣa
सुमंगलाsumangalā
सुमनsumana
सुमनदासाsumanadāsā
सुमात्राsumātrā
सुमितsumita
सुरsura
सुरंगsuranga
सुरंगेsurangē
सुरक्षाsurakṣā
सुरक्षाकर्मियोंsurakṣākarmiyō̃
सुरक्षाकर्मीsurakṣākarmī
सुरक्षाबलsurakṣābala
सुरक्षाबलोंsurakṣābalō̃
सुरक्षितsurakṣita
सुर्ख़surḵẖa
सुर्खियाँsurkhiyā̃
सुर्ख़ियाँsurḵẖiyā̃
सुर्ख़ियोsurḵẖiyō
सुर्खियोंsurkhiyō̃
सुर्ख़ियोंsurḵẖiyō̃
सुर्जनsurjana
सुरजीतsurajīta
सुरभिsurabhi
सुराखsurākha
सुराखेंsurākhē̃
सुराखोंsurākhō̃
सुरिंदरsurindara
सुरिंदरपालsurindarapāla
सुरेंद्रsurēndra
सुरेशsurēśa
सुरोंsurō̃
सुलझsulajha
सुलझनेsulajhanē
सुलझाsulajhā
सुलझाईsulajhāī
सुलझाएगाsulajhāēgā
सुलझानाsulajhānā
सुलझानीsulajhānī
सुलझानेsulajhānē
सुलतानsulatāna
सुल्तानsultāna
सुल्तानाsultānā
सुलभsulabha
सुलहsulaha
सुलाएsulāē
सुविख्यातsuvikhyāta
सुविधाsuvidhā
सुविधाएँsuvidhāē̃
सुविधाऐंsuvidhāaĩ
सुविधाओंsuvidhāō̃
सुविधाजनकsuvidhājanaka
सुशासनsuśāsana
सुशीलsuśīla
सुषमाsuṣamā
सुस्तsusta
सुसनsusana
सुसिलोsusilō
सुहाsuhā
सुहागsuhāga
सुहागेsuhāgē
सुहासsuhāsa
सू
सूअरsūara
सूइयाँsūiyā̃
सूईsūī
सूक्ष्णsūkṣṇa
सूक्ष्मsūkṣma
सूखsūkha
सूखाsūkhā
सूखेsūkhē
सूचकsūcaka
सूचनाsūcanā
सूचनाएँsūcanāē̃
सूचनाएंsūcanāē̃
सूचनाऐँsūcanāaĩ
सूचनाओंsūcanāō̃
सूचितsūcita
सूचीsūcī
सूजनsūjana
सूज़ाsūzā
सूटsūṭa
सूडानsūḍāna
सूत्रsūtra
सूत्रोंsūtrō̃
सूदsūda
सूनामीsūnāmī
सूनीsūnī
सूफयांsūphayā̃
सूफ़ियाsūfiyā
सूफ़ियाँsūfiyā̃
सूमरsūmara
सूमात्राsūmātrā
सूमीsūmī
सूरजsūraja
सूरजमुखीsūrajamukhī
सूरतsūrata
सूरमाsūramā
सूर्यsūrya
सूर्यास्तsūryāsta
सूर्योदयsūryōdaya
सृजनsṛjana
सृष्टिsṛṣṭi
से
सेंकनेsēnkanē
सेंकेंडsēnkēṇḍa
सेंचुरीsēñcurī
सेंटsēṇṭa
सेंटरsēṇṭara
सेंट्रलsēṇṭrala
सेंट्रिफ़्यूजोंsēṇṭrifyūjō̃
सेंटाउरसsēṇṭāurasa
सेंटीग्रेडsēṇṭīgrēḍa
सेंटीनलीsēṇṭīnalī
सेंटीमीटरsēṇṭīmīṭara
सेंधsēndha
सेंसsē̃sa
सेंसरsē̃sara
सेंसरशिपsē̃saraśipa
सेंसेक्सsē̃sēksa
सेकsēka
सेकंडsēkaṇḍa
सेक्टरsēkṭara
सेक्शनsēkśana
सेक्सsēksa
सेक्सनsēksana
सेकसरियाsēkasariyā
सेक्सुअलsēksuala
सेकेंडsēkēṇḍa
सेकेंड्रीsēkēṇḍrī
सेटsēṭa
सेटलाइटsēṭalāiṭa
सेटिंगsēṭinga
सेटेलाइटsēṭēlāiṭa
सेटेलाईटsēṭēlāīṭa
सेटोंsēṭō̃
सेठsēṭha
सेडनाsēḍanā
सेनsēna
सेनाsēnā
सेनाएँsēnāē̃
सेनाओंsēnāō̃
सेनाध्यक्षsēnādhyakṣa
सेनानीsēnānī
सेनापतिsēnāpati
सेपियन्सsēpiyansa
सेफ्टीsēphṭī
सेबस्टेनsēbasṭēna
सेबास्टियनsēbāsṭiyana
सेबीsēbī
सेबेस्टिनsēbēsṭina
सेबेस्टियनsēbēsṭiyana
सेमिनारsēmināra
सेमीsēmī
सेमीफाइनलsēmīphāinala
सेमीफ़ाइनलsēmīfāinala
सेमेलsēmēla
सेमॉरsēmôra
सेरेनाsērēnā
सेलsēla
सेलर्सsēlarsa
सेल्सsēlsa
सेवsēva
सेवनsēvana
सेवाsēvā
सेवांगsēvānga
सेवाइलsēvāila
सेवाएँsēvāē̃
सेवाएंsēvāē̃
सेवाओंsēvāō̃
सेवानियाsēvāniyā
सेवानिवृत्तsēvānivṛtta
सेवासदनsēvāsadana
सेविंग्सsēvingsa
सेविलाsēvilā
सेवेनsēvēna
सेशनsēśana
सेशल्सsēśalsa
सेहतsēhata
सेहराsēharā
सैंकड़ोsainkaṛō
सैंकड़ोंsainkaṛō̃
सैंटरsaiṇṭara
सैंटिएगोsaiṇṭiēgō
सैंतियागोsaintiyāgō
सैकडोंsaikaḍō̃
सैकड़ोंsaikaṛō̃
सैटलॉफ़saiṭalôfa
सैटिंगsaiṭinga
सैटेलाइटsaiṭēlāiṭa
सैनsaina
सैन्यsainya
सैनिकsainika
सैनिकोंsainikō̃
सैनीsainī
सैनेsainē
सैपsaipa
सैफsaipha
सैफ़saifa
सैमुअलsaimuala
सैयदsaiyada
सैरsaira
सैलानियोंsailāniyō̃
सैलाबsailāba
सैलीsailī
सैविदोsaividō
सॉक्सsôksa
सॉफ्टवेयरsôphṭavēyara
सॉफ़्टवेयरsôfṭavēyara
सॉफ़्यवेयरsôfyavēyara
सॉल्टsôlṭa
सो
सोएsōē
सोचsōca
सोचकरsōcakara
सोचताsōcatā
सोचतीsōcatī
सोचतेsōcatē
सोचनाsōcanā
सोचनेsōcanē
सोचाsōcā
सोचिएsōciē
सोचीsōcī
सोचेsōcē
सोचेंsōcē̃
सोचोंsōcō̃
सोढीsōḍhī
सोताsōtā
सोनखासकरsōnakhāsakara
सोनपुरsōnapura
सोनलsōnala
सोनालीsōnālī
सोनियाsōniyā
सोनीsōnī
सोनूsōnū
सोनेsōnē
सोपsōpa
सोबर्सsōbarsa
सोमनाथsōmanātha
सोमवारsōmavāra
सोमालियाsōmāliyā
सोयोsōyō
सोरगोsōragō
सोर्सsōrsa
सोलsōla
सोलंकीsōlankī
सोलनsōlana
सोलरsōlara
सोलहsōlaha
सोलाsōlā
सोवियतsōviyata
सोशलsōśala
सोसाइटीsōsāiṭī
सोसायटीsōsāyaṭī
सोहनsōhana
सोहाsōhā
सोहेलsōhēla
सोहोsōhō
सौsau
सौंदर्यsaundarya
सौंपsaumpa
सौंपतेsaumpatē
सौंपनाsaumpanā
सौंपनेsaumpanē
सौंपाsaumpā
सौंपीsaumpī
सौंपेsaumpē
सौकsauka
सौतिकsautika
सौतेलाsautēlā
सौदर्यsaudarya
सौदाsaudā
सौदागरsaudāgara
सौदेsaudē
सौपनेsaupanē
सौपाँsaupā̃
सौपेंsaupē̃
सौभाग्यsaubhāgya
सौभाग्यशालीsaubhāgyaśālī
सौमित्रsaumitra
सौरsaura
सौरभsaurabha
सौवाँsauvā̃
सौवांsauvā̃
सौहार्दsauhārda
सौहार्दपूर्णsauhārdapūrṇa
हँसकरham̐sakara
हँसतेham̐satē
हँसनेham̐sanē
हँसाएगीham̐sāēgī
हँसानेham̐sānē
हँसीham̐sī
हंगरीhangarī
हंगामोंhangāmō̃
हंतुचोवाhantucōvā
हंसतेhaṁsatē
हंसराजhaṁsarāja
हंसाएhaṁsāē
हंसीhaṁsī
हकhaka
हक़haqa
हक़दारhaqadāra
हकीक़तhakīqata
हक़ीकतhaqīkata
हक़ीक़तhaqīqata
हक़ीक़तेंhaqīqatē̃
हकीमhakīma
हक़ीमhaqīma
हजhaja
हजयात्रियोंhajayātriyō̃
हजयात्रीhajayātrī
हज़रतhazarata
हजारhajāra
हज़ारhazāra
हज़ारीबाग़hazārībāġ
हज़ारेhazārē
हजारोंhajārō̃
हज़ारोंhazārō̃
हजूमhajūma
हटhaṭa
हटकरhaṭakara
हटतेhaṭatē
हटनhaṭana
हटनाhaṭanā
हटनेhaṭanē
हटवाhaṭavā
हटाhaṭā
हटाईhaṭāī
हटाएhaṭāē
हटाएँhaṭāē̃
हटाएँगेhaṭāē̃gē
हटाएगाhaṭāēgā
हटाकरhaṭākara
हटातेhaṭātē
हटानाhaṭānā
हटानेhaṭānē
हटायाhaṭāyā
हटीhaṭī
हटेhaṭē
हटेंhaṭē̃
हटेंगेhaṭēngē
हटेगाhaṭēgā
हड्डियाँhaḍḍiyā̃
हड्डियोंhaḍḍiyō̃
हड्डीhaḍḍī
हड़तालhaṛatāla
हड़ियाबादीhaṛiyābādī
हत्थेhatthē
हत्याhatyā
हत्याएँhatyāē̃
हत्याकांडhatyākāṇḍa
हत्याराhatyārā
हत्यारेhatyārē
हत्यारोंhatyārō̃
हताशhatāśa
हताशाhatāśā
हताहतhatāhata
हताहतोंhatāhatō̃
हथकंडाhathakaṇḍā
हथियानाhathiyānā
हथियारhathiyāra
हथियारबंदhathiyārabanda
हथियारोंhathiyārō̃
हथुआhathuā
हथेलीhathēlī
हदhada
हननhanana
हनीफ़hanīfa
हनुमंतhanumanta
हफ्ताhaphtā
हफ़्ताhaftā
हफ्तेhaphtē
हफ़्तेhaftē
हफ्तोंhaphtō̃
हफ़्तोंhaftō̃
हफ़साhafasā
हफ़ीज़hafīza
हब्बलhabbala
हबलhabala
हब्शीhabśī
हबीबhabība
हबीबुलhabībula
हमhama
हमकोhamakō
हमदर्दीhamadardī
हमदानhamadāna
हमनेhamanē
हमपरhamapara
हममेंhamamē̃
हमराहीhamarāhī
हमलाhamalā
हमलावरhamalāvara
हमलावरोंhamalāvarō̃
हमलेhamalē
हमलोंhamalō̃
हमलोगोंhamalōgō̃
हमसेhamasē
हमाराhamārā
हमारीhamārī
हमारेhamārē
हमासhamāsa
हमीदhamīda
हमेhamē
हमेंhamē̃
हमेशाhamēśā
हयातhayāta
ह्यूhyū
ह्यूगन्सhyūgansa
ह्यूगेन्सhyūgēnsa
ह्यूमनhyūmana
ह्यूस्टनhyūsṭana
हरhara
हरकतharakata
हरकतोंharakatō̃
हर्जharja
हरजिंदरharajindara
हरजीतharajīta
हरदमharadama
हरदिलharadila
हरदीकharadīka
हरदीपharadīpa
हरदेवharadēva
हरदोईharadōī
हरनामharanāma
हरप्रीतharaprīta
हरपालharapāla
हरफ़नमौलाharafanamaulā
हरबर्टharabarṭa
हरभजनharabhajana
हर्मिदाharmidā
हरवंशharavaṁśa
हरविंदरharavindara
हरविंद्रharavindra
हर्शharśa
हर्शेलharśēla
हर्षharṣa
ह्रषिकेशhraṣikēśa
हरसंभवharasambhava
हराharā
हराऊँharāū̃
हराकरharākara
हरातेharātē
हरानाharānā
हरानेharānē
हरामharāma
हरायाharāyā
ह्रासhrāsa
हरिhari
हरिद्वारharidvāra
हरिदासharidāsa
हरियाणाhariyāṇā
हरियालीhariyālī
हरिवंशharivaṁśa
हरिवंशरायharivaṁśarāya
हरीharī
हरीशharīśa
हरीशचंद्रharīśacandra
हरेharē
हरोharō
हलhala
हल्काhalkā
हलकीhalakī
हल्कीhalkī
हलकेhalakē
हल्केhalkē
हलचलhalacala
हलचलेंhalacalē̃
हलचलोंhalacalō̃
हलफ़नामाhalafanāmā
हल्लेhallē
हलवाhalavā
हलालhalāla
हवाhavā
हवाईhavāī
हवाईअड्डेhavāīaḍḍē
हवाएँhavāē̃
हवाओंhavāō̃
हवालाhavālā
हवालेhavālē
हश्रhaśra
हस्तक्षेपhastakṣēpa
हस्तांतरणhastāntaraṇa
हस्ताक्षरhastākṣara
हस्तियांhastiyā̃
हस्तियोंhastiyō̃
हस्तीhastī
हसनhasana
हसनीhasanī
हस्पतालhaspatāla
हसानीhasānī
हाँhā̃
हाँगकाँगhā̃gakā̃ga
हांhā̃
हांगकांगhāngakānga
हांलाकिhā̃lāki
हाइंड्सhāiṇḍsa
हाइकोर्टhāikōrṭa
हाइजैकhāijaika
हाइट्सhāiṭsa
हाइड्रोजनhāiḍrōjana
हाइनीकनhāinīkana
हाइपरसोनिकhāiparasōnika
हाईhāī
हाईकोर्टhāīkōrṭa
हाईजैकhāījaika
हाईटेकhāīṭēka
हाईस्कूलhāīskūla
हाउज़hāuza
हाउसhāusa
हाएक़ाhāēqā
हाकिमhākima
हाजियोंhājiyō̃
हाज़िरhāzira
हाजीhājī
हाजीपुरhājīpura
हाडिनhāḍina
हाथhātha
हाथियोंhāthiyō̃
हाथीhāthī
हाथीटापूhāthīṭāpū
हाथोंhāthō̃
हाथोंहाथhāthō̃hātha
हादसाhādasā
हादसेhādasē
हादसोंhādasō̃
हानूनhānūna
हाफhāpha
हाफ़hāfa
हाफ़िज़hāfiza
हामदिhāmadi
हामिदhāmida
हामीhāmī
हायhāya
हारhāra
हार्डhārḍa
हार्डीhārḍī
हारतीhāratī
हारतेhāratē
हार्दिकhārdika
हारनेhāranē
हार्मिसनhārmisana
हारमोनhāramōna
हार्वर्डhārvarḍa
हार्वीhārvī
हार्सेसhārsēsa
हाराhārā
हारीhārī
हारेhārē
हारेगीhārēgī
हालhāla
हालचालhālacāla
हालतhālata
हालाँकिhālā̃ki
हालांकिhālānki
हालातhālāta
हालातोंhālātō̃
हालियाhāliyā
हावभावhāvabhāva
हावर्डhāvarḍa
हावीhāvī
हास्यhāsya
हासिलhāsila
हिंगूhingū
हिंदhinda
हिंदीhindī
हिंदुhindu
हिंदुओंhinduō̃
हिंदुत्वhindutva
हिंदुत्ववादीhindutvavādī
हिंदुस्तानhindustāna
हिंदुस्तानियोंhindustāniyō̃
हिंदुस्तानीhindustānī
हिंदूhindū
हिंदूवादीhindūvādī
हिंसकhĩsaka
हिंसाhĩsā
हिंसात्मकhĩsātmaka
हिग्गिंसhiggĩsa
हिग्गिन्सhigginsa
हिगिन्सhiginsa
हिचकिचाऐंगेंhicakicāaingē̃
हिजड़ेhijaṛē
हिजड़ोंhijaṛō̃
हिज़्बुल्लाhizbullā
हिजरीhijarī
हिजाबhijāba
हिटhiṭa
हिटलरhiṭalara
हितhita
हितेन्द्रhitēndra
हितोंhitō̃
हिदायतhidāyata
हिदूhidū
हिन्दhinda
हिन्दीhindī
हिन्दुस्तानीhindustānī
हिन्दूhindū
हिफाज़तhiphāzata
हिफ़ाज़तhifāzata
हिमपातhimapāta
हिम्मतhimmata
हिम्मतवालाhimmatavālā
हिमशिलाएँhimaśilāē̃
हिमाँशुhimā̃śu
हिमांशुhimā̃śu
हिमाचलhimācala
हिमायतhimāyata
हिमायतीhimāyatī
हिमालयhimālaya
हिरणhiraṇa
हिरासतhirāsata
हिरेनhirēna
हिरोइकीhirōikī
हिरोशिमाhirōśimā
हिलhila
हिलतीhilatī
हिलनाhilanā
हिलाhilā
हिलाकरhilākara
हिलायाhilāyā
हिलैरीhilairī
हिलोरेंhilōrē̃
हिस्ट्रीhisṭrī
हिस्साhissā
हिस्सेhissē
हिस्सेदारीhissēdārī
हिस्सोंhissō̃
हिसाबhisāba
हिसारhisāra
ही
हींhī̃
हीटरhīṭara
हीरhīra
हीराhīrā
हीरुhīru
हीरेhīrē
हीरोhīrō
हीरोइनhīrōina
हीरोइनोंhīrōinō̃
हीरोईनhīrōīna
हुंhũ
हुआhuā
हुआनhuāna
हुईhuī
हुईंhuī̃
हुएhuē
हुऐhuai
हुक्मhukma
हुक़ूमतhuqūmata
हुड़दंगhuṛadanga
हुनरhunara
हुनियाhuniyā
हुनेदhunēda
हुबलीhubalī
हुयेhuyē
हुर्रियतhurriyata
हुवhuva
हुसैनhusaina
हूँhū̃
हूंhū̃
हूटिंगhūṭinga
हूमhūma
हृदयhṛdaya
हेक्टेयरhēkṭēyara
हेगhēga
हेडhēḍa
हेडनhēḍana
हेडफ़ोनhēḍafōna
हेडाhēḍā
हेडेनhēḍēna
हेतीhētī
हेनकोवhēnakōva
हेनमैनhēnamaina
हेनरीhēnarī
हेमवतीhēmavatī
हेमाhēmā
हेमामालिनीhēmāmālinī
हेरल्डhēralḍa
हेराफेरीhērāphērī
हेराल्डhērālḍa
हेल्थhēltha
हेलनhēlana
हेल्मhēlma
हेलिकाप्टरhēlikāpṭara
हेलिकॉप्टरhēlikôpṭara
हेलिकॉप्टरोंhēlikôpṭarō̃
हेलीकॉप्टरhēlīkôpṭara
हेलेनhēlēna
हेविटhēviṭa
हैhai
हैंhaĩ
हैंड्रिकhaiṇḍrika
हैंबर्गhaimbarga
हैंसhaĩsa
हैःhaiḥ
हैकिंगhaikinga
हैजाhaijā
हैडनhaiḍana
हैतीhaitī
हैदरhaidara
हैदराबादhaidarābāda
हैनानhaināna
हैनीकीhainīkī
हैनेस्कुhainēsku
हैप्पीhaippī
हैमhaima
हैम्बर्गhaimbarga
हैरतअंगेज़hairataangēza
हैरानhairāna
हैरानीhairānī
हैरिसhairisa
हैरिसनhairisana
हैरीhairī
हैलॉनhailôna
हैवलॉकhaivalôka
हैविलैंडhaivilaiṇḍa
हैविवेटhaivivēṭa
हैशhaiśa
हैसियतhaisiyata
हॉंगकॉंगhôngakônga
हॉकिंगhôkinga
हॉकिंसhôkĩsa
हॉकीhôkī
हॉकीःhôkīḥ
हॉकीःपाकिस्तानhôkīḥpākistāna
हॉगhôga
हॉटमेलhôṭamēla
हॉपकिनhôpakina
हॉबिटhôbiṭa
हॉबिटनुमाhôbiṭanumā
हॉर्नhôrna
हॉरमोनhôramōna
हॉलhôla
हॉलमैनhôlamaina
हॉलिंगहर्स्टhôlingaharsṭa
हॉलिवुडhôlivuḍa
हॉलीवुडhôlīvuḍa
हॉलैंडhôlaiṇḍa
हॉवर्डhôvarḍa
हॉस्पिटलhôspiṭala
हो
होंhō̃
होंगीhōngī
होंगेhōngē
होंगेंhōngē̃
होइएगाhōiēgā
होएhōē
होकरhōkara
होगाhōgā
होगातोhōgātō
होगीhōgī
होगीःhōgīḥ
होगेंhōgē̃
होटलhōṭala
होटलोंhōṭalō̃
होठोंhōṭhō̃
होड़hōṛa
होडाhōḍā
होताhōtā
होतीhōtī
होतींhōtī̃
होतेhōtē
होनाhōnā
होनीhōnī
होनेhōnē
होनेवालीhōnēvālī
होनेवालेhōnēvālē
होबर्टhōbarṭa
होमhōma
होमपेजhōmapēja
होमलैनhōmalaina
होमोhōmō
होमोसेक्सुअलhōmōsēksuala
होर्डिंगhōrḍinga
होरमhōrama
होराशियोhōrāśiyō
होल्डिंगhōlḍinga
होलियोंhōliyō̃
होलीhōlī
होलीधोराhōlīdhōrā
होशhōśa
होशियारपुरhōśiyārapura
होस्टलhōsṭala
होसेhōsē
हौज़hauza
हौबिटhaubiṭa
हौसलाhausalā
हौसलेhausalē
हौसलोंhausalō̃